24. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2005

Závisť slobody a "řádu"

So závisťou sledujem diskusiu o narúšaní pravidiel českého jazyka nevedomosťami nových generácií a o importovaní cudzích slov do češtiny. K importovaniu slov by som rád dodal dávnejšie započutý "stesk" jednej ženy v nejakej relácii (parafrázujem): "Teraz máme len samý sekáč a second hand, ale kto si už spomenie na staré krásne české vetešnictví."

Slovensku je diskusia o správnosti väzieb v jazyku na hony vzdialené. Tak ďaleko sa chápanie, zrozumiteľnosť a láska k jazyku u nás vo všeobecnosti nedostali.

Milan Nápravník, "O úpadku jazyka"ZDE

Ondřej Slačálek, "Infantilní insinuace intelektuálně indiferentních individuí"ZDE
Jan Čulík, "Je pravdou"ZDE
Jan Sláma, "Nejen, že je pravdou"ZDE
Dominik Lukeš, "Purizmus, předsudky a pitominyZDE

Za mojich školských čias sa jazyk vyučoval na základe vrodeného talentu: Píš, ako ti bolo dané. Buď si dobrý alebo zlý. Kvalitu neurčovali vopred zadané kritéria, ale väčšinou intuícia. Ako odstrániť svoje nedostatky sa neučilo. Niet sa čo čudovať: Slováci poznajú podstatné mená um a dielo, ale slovesá umět a dělat nie; oni robia. (Pozn. ku komunizmu: Znalosť slovenskej mentality mi prezrádza, že ľudia netúžia po práci, ale po robote.) Ja som sa učil (ak som sa naučil) správne slovensky spätne pri výučbe cudzieho jazyka. Veľakrát sa riadim vnútornou estetikou. Natíska sa ale univerzálnejšia otázka: Sú krkolomné pádové spojenia, inšpirované napríklad cudzím jazykom, iba porušením pravidiel a stratou pre vyjadrovanie alebo prínosom, či alternatívou?

Na Slovensku oproti Česku možno badať omnoho chudobnejšiu slovnú zásobu jednotlivcov, obmedzené jazykové a literárne vyjadrovanie. To vedie nielen k obmedzenosti literatúry (česká a slovenská sa sťažka dajú porovnávať), ale aj bežného života, a nakoniec ducha človeka a celej spoločnosti. Natíska sa otázka: Vedie obmedzenosť pravidiel spoločnosti človeka alebo obmedzenosť človeka k tvorbe obmedzených pravidiel?

Čím potom žije/žil jazyk resp. slovenská jazykoveda? Odpoveď je jednoduchá -- obmedzovaním. Na tvorbe legislatívnych noriem obmedzujúcich jazyk. Jednou z vetiev je úplne vymietenie čechizmov zo slovenského jazyka (napr. snáď, správne azda). A to nie jednoduché. Osobne pôvodom zo západného Slovenska mám s tým problém. Niekedy totiž slovo staroslovienskeho (aby som určil spoločné jazykové územie) pôvodu môže byť nepravé a naopak slovo pôvodom z latinčiny to pravé. Inou vetvou je odstraňovanie synoným, určovanie jediného správneho výrazu a jeho legislatívne zaklincovanie.

V slovníkoch cudzích jazykov sa potom môže stať, že napríklad na tri anglické slová vyjadrujúce miernu pojmovú odlišnosť pripadá jeden slovenský ekvivalent. Bohatstvo slovenčiny pritom ponúka viac ekvivalentov. To samozrejme vedie ku chudobnému mysleniu a chabým úsudkom, ktorými Slováci vynikajú. Ďalšou vetvou je (či skôr bola) aplikácia jazykových väzieb slovenského dedinského ľudu na svetovú literatúru. Takže sa môže stať, že meštiak hovorí ako sedliak, alebo ironický text sa zmení do melodrámy. (Porovnajte si niektoré preklady.)

Neuveriteľné a jedinečné šikanovanie na úzkoprsosti nadobudlo aj svoje knižné zhmotnenie. Je ním kniha "Ako nehrešiť proti slovenčine" (výstižný názov), kde sa dozviete, čo je správne slovensky a čo nie. Na jednej sú uvádzané správne predložkové viazania, ktoré sa v rámci školského vyučovania takmer neučia: dôvod pre niečo je správne dôvod na niečo, pre začiatok -- na začiatok, u telefónu -- pri telefóne, alebo fonetické prešmyčky: podozrelý -- podozrivý, dodržovať -- dodržiavať. Ale potom sú uvedené slovné výrazy, ktoré sú prirodzené, avšak pre zákonnú slovenčinu nevhodné: doznať, jednanie, zanietenie, mať za následok, mať za to, či zvykne hovoriť, ktoré rozširujú vyjadrovacie a intelektuálne schopnosti človeka a v cudzích jazykoch sú ozdobami. A to nie je všetko: nesprávne je sranda -- správne psina, trepať piate cez deviate -- trepať dve na tri, fena hára -- suka sa honcuje.

Jeden novinár z nemenovaného denníka mi raz tlmočil jemu nepochopiteľný malér: Vo svojom príspevku použil pojem húsenková dráha. Jazykový korektor mu vytkol čechizmus a opravil na húsenicová dráha. Argumenty novinára, pochádzajúceho priamo z lona Slovenska, o prirodzene implementovanom výraze českých cirkusantov vyšiel do prázdna. Lenže mýlil sa aj korektor, pretože správne potom je húsenicová trať. Avšak príručka "Ako nehrešiť proti slovenčine" uvádza ako správne označenie vlnovka. Najsprávnejšie potom ale je vlnová trať, či nie?

Verím, že ak niektorým Čechom neboli doteraz jasné niektoré myšlienkové zvody Slovákov, ich úsudky, neomylné tvrdenia a razantné činy, tento výlet do slovenského jazyka by im ich mohol objasniť.

                 
Obsah vydání       24. 2. 2005
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
24. 2. 2005 Bílý dům si myslí, že Klaus je Gašparovič
24. 2. 2005 Lakonické podotknutí Oldřich  Průša
24. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. se vrací do nemocnice
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
24. 2. 2005 Školné není aktuálním východiskem Tomáš  Sachr
24. 2. 2005 Závisť slobody a "řádu" Igor  Daniš
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní? Jan  Čulík
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo
24. 2. 2005 Gross a Berlusconi, Češi a Italové... Fabiano  Golgo
24. 2. 2005 Gross naplnil představu lidí o zkorumpovaných politicích
24. 2. 2005 O Grosse přece vůbec nejde Petr  Miller
24. 2. 2005 Gross je velká ryba alespoň svým postavením
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?
24. 2. 2005 Co se dohodlo na summitu NATO Mojmír  Babáček
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce