24. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2005

Školné není aktuálním východiskem

V nedávné době českými médii opět několikrát po sobě proletělo slovo školné. V prvé řadě to bylo v souvislosti s pokusem ministra Martina Fronce zavést školné na Slovensku (do parlamentu má Froncův návrh přijít v březnu), v druhé řadě připustil řeč na toto téma český premiér Gross. O školném se vede diskuse řadu let, často ale sklouzává spíše na rovinu populismu. V extremním případě je debata redukována na pravicové ano a levicové ne. Oprostíme-li se však od politicky zabarvených diskusí, můžeme dnes skutečně vidět pádné důvody k zcela zásadnímu zásahu do samotné podstaty vzdělávacího systému? Připomeňme, co mohl znamenat pro české studenty poslední pokus o zavedení školného u nás, který dokonce prošel senátem.

Nejisté dvě miliardy

Posledním legislativním pokusem o řešení studentského spolupodílení na studiu u nás byla předloha, kterou v červnu loňského roku schválil Senát. Návrh počítal se zavedením variabilního poplatku za studium, jehož výše by se odvozovala od státní dotace na jednoho studenta, takzvaného normativu. Ten činí v současnosti něco přes 33 tisíc korun. Právě probíhající akademický rok by podle předlohy, jejímž hlavním iniciátorem byl senátor za ODS Václav Roubíček, bývalý rektor ostravské Vysoké školy báňské, poplatek školného činil maximálně 7683 korun ročně. Takto nastavené školné by mělo vysokým školám přinést cca 1,87 miliardy korun, tedy podobnou částku, o jakou byl rozpočet vysokého školství letos navýšen.

Potenciál dvou miliard je však značně nejistý. Můžeme o něm uvažovat jen za předpokladu, že by všechny veřejné vysoké školy zavedly poplatek školného, o němž by samy rozhodovaly, v nejvyšší možné míře. "Školy určitě budou volit i nižší částky, než je maximum, a spousta z nich školné nevyhlásí vůbec," prohlásil v minulém roce například bývalý rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, který ovšem zavedení školného podporuje. Nejpesimističtější spekulace se při odhadu reálných přijmů dostávají až k sumě 600 milionů.

Britský příklad

O tom, že zpoplatnění vysokoškolského studia s sebou přináší jistou formu sociální zátěže, se spory nevedou. Mnohokráte zazněla varianta "odloženého břemene", tedy situace, kdy by studenti, například pomocí nízce úročené půjčky, měli možnost splácet školné až po ukončení studia. "Cílem je vyhnout se bankovním půjčkám, ale pokud by novela prošla, jsou připraveny minimálně čtyři banky, aby svým produktem uspokojily potřeby studentů," tvrdil krátce po schválení návrhu zavedení školného v Senátu Václav Roubíček. Mluvilo se i o jistém finančním prahu - výši výdělku, při které by splácení přicházelo v úvahu.

V této souvislosti je často zmiňován britský příklad, kde loni vláda posílila roli školného ve financování vysokého školství. Od roku 2006 v Británii univerzitní školné trojnásobně vzroste, jeho odložené splácení pak bude podmíněno roční mzdou přesahující 15 000 liber. Rozhodnutí o zvýšení školného na 3000 liber s sebou neslo nepřehlédnutelnou vlnu nevole jak ze strany veřejnosti, tak i mnohých ústavních činitelů. Český senátní návrh chtěl podobnému drastickému navyšování poplatků za studium předejít fixací částky v poměru ke státní dotaci na jednoho studenta. Hovoříme-li ovšem o zásadní reformě vysokého školství a stojíme-li u jejího prapočátku, jeví se takovéto opory v horizontu desítek legislativních úprav dostatečnými?

Je bezplatné vzdělání přežitek?

Britský list Sunday Times na konci loňského roku informoval o plánovaném vytvoření regulačního orgánu, v jehož pravomoci bude zakázat anglickým univerzitám účtování školného v nové výši v případě, že by nepřijímali více studentů z chudých rodin či ze státních škol. Nedílnou součástí českého návrhu na zpoplatnění studia je povinnost každé vysoké školy vložit třetinu z příjmů ze školného do sociálních stipendií. Navíc by rektoři podle novely mohli studentům s přihlédnutím k jejich sociální situaci nebo studijním výsledkům školné prominout nebo snížit.

Nabízí se pak ale otázka, zda snaha předejít sociální diskriminaci nepovede k dalším nákladům na přerozdělování. Kdo konkrétně by pak o přidělení či nepřidělení sociálního stipendia rozhodoval a do jaké míry by se přitom krylo sociální stipendium se stipendiem prospěchovým? Opomíjíme ale mnohem zásadnější otázku - nakolik by se po přerozdělení třetiny prostředků snížily reálné příjmy ze školného?.

Česká republika patří mezi sedm zemí z evropské "pětadvacítky", které zatím k některé z forem finanční spoluúčasti studentů na vysokoškolském studiu nepřistoupily. Dalšími jsou Řecko, Dánsko, Švédsko, Kypr, Malta a zatím i Slovensko. Senátorská předloha z poloviny loňského roku obsahuje řadu koncepčně správných předpokladů. V návrhu se mimo jiné objevuje zásadní požadavek, aby se vysoké školy mohly stát akcionáři společností věnujících se vzdělávání nebo aplikovanému výzkumu. Podle novely by například měly mít i právo nechat si zaplatit studijní programy objednané soukromými subjekty.

Mnoho z těchto návrhů zpevňuje půdu dalšímu rozvoj vysokého školství. Jak jinak mu ale do budoucna může zásadně pomoci školné, než jeho akcelerujícím navyšováním, jeví-li se potencionální příjem z jeho obecně přijatelné výše jako zcela dílčí už nyní? Nakolik je idea bezplatného vzdělání přežitá, respektive za jakou částku z příjmů ze školného by se přežitou stát mohla?

                 
Obsah vydání       24. 2. 2005
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
24. 2. 2005 Bílý dům si myslí, že Klaus je Gašparovič
24. 2. 2005 Lakonické podotknutí Oldřich  Průša
24. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. se vrací do nemocnice
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
24. 2. 2005 Školné není aktuálním východiskem Tomáš  Sachr
24. 2. 2005 Závisť slobody a "řádu" Igor  Daniš
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní? Jan  Čulík
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo
24. 2. 2005 Gross a Berlusconi, Češi a Italové... Fabiano  Golgo
24. 2. 2005 Gross naplnil představu lidí o zkorumpovaných politicích
24. 2. 2005 O Grosse přece vůbec nejde Petr  Miller
24. 2. 2005 Gross je velká ryba alespoň svým postavením
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?
24. 2. 2005 Co se dohodlo na summitu NATO Mojmír  Babáček
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce