24. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 2. 2005

Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní?

Fabiano Golgo se ve svém dnešním článku stává obětí dost podstatného nedorozumění, když píše: "Jak je zjevné, v České republice - dokonce i u tvůrců veřejného mínění, jako je Čulík - korupce tady lidem nevadí, každý ji relativizuje."

Kolikrát jsem napsal a kolikrát to mám ještě opakovat, že Grosse nehájím, že to, co dělal, a zejména podnikatelské aktivity jeho ženy a jeho styky s pronajímatelkou bordelu, atd., jsou pro politika nepřijatelné. Je zjevné, že to zlikviduje jeho kariéru, a právem.

Jenže, mně, prosím, jde o něco jiného a myslím velmi podstatného: Čímpak to je, že jsou při kritice Stanislava Grosse česká média tak selektivní?

V dnešních Britských listech rekapitulujeme případ šéfa KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Jde o skutečnosti, které každý zná.

Miroslav Kalousek získal za tři miliony chalupu na venkově a za více než šest milionů luxusní byt v Praze. Podnikatel, který mu byt koupil, získával od státu lukrativní zakázky. Posléze byl zavražděn.

Může mi někdo vysvětlit, proč se při honbě na Stanislava Grosse nikdo TAKÉ nezabývá těmito skutečnostmi? Proč se nikdo v médiích TAKÉ nezabývá údajně pochybnými skutečnostmi kolem Vlastimila Tlustého z ODS? Proč se veškerý tlak soustřeďuje JENOM na Stanislava Grosse, jehož případ, například ve srovnání s případem Miroslava Kalouska, se zdá být mírnější.

Opakuju pro všechny, kteří to nepochopili, že GROSSE NEHÁJÍM - ptám se však, proč nikdo nevyšetřuje i jiné, často horší případy, které dokonce tiskem už dávno proběhly, jak - v Kalouskově případě - dnes dokumentujeme v Britských listech.

Proč nepíše o Kalouskových skandálech, o jeho luxusních bytech a o vraždě jemu spřízněného podnikatele Mladá fronta Dnes nepřetržitě TAKÉ celý jeden měsíc, jak to činí v případě pronásledování Stanislava Grosse? Proč nikdo nepronásleduje pana Tlustého?

Je přesvědčivé usoudit, že je to skutečně jen neumětelství českých novinářů? O korupci jiných politiků, když to není Gross, není v českých médiích zájem? Oni snad novináři o Kalouskově případu NEVĚDÍ? Oni si ty články nemohou najít v příslušných databázích tak jako my? Nevěřím.

Fabiano Golgo argumentuje, že někdy jsou věci tak zjevné (třeba neexistence iráckých zbraní hromadného ničení), že prostě světová média začnou unisono mluvit jednotným hlasem. Toto tvrzení samo je sporné (není vůbec pravda, že např. list Guardian či další seriózní britské noviny netiskly i názory pro válku v Iráku a co se BL týče, sám jsem napsal komentáře, v nichž jsem argumentoval, že z lidskoprávních důvodů je americká invaze do Iráku správná, např. ZDE) - jenže Golgo mluví o něčem úplně jiném, než co se děje v ČR. V případě irácké války či jiných "zjevných" kauz se v západních médiích prostě nestalo a nestává, že by ležely na bíledni informace, které jsou volně přístupné, jsou relevantní k danému tématu, ale média by je záměrně pomíjela. Golgo má možná nízký práh citlivosti, když nevnímá manipulaci, kterou já v případě honu na Grosse cítím už na dálku.

Jeden čtenář se mě včera zeptal, jak si myslím, že by na Grossův případ reagovala britská média, kdyby se tam něco takového stalo.

Potíž je, že situace je nesrovnatelná. Česká politická kultura je, zdá se, daleko strašnější než politická kultura britská a čeští politikové, včetně Grosse, si dosud mysleli, že jim projde skoro všechno. Vidím Grosse jako zosobnění české politické kultury, i když - opakuji - nikoliv zosobnění nejhorší - jak to ostatně dokumentuje i výše zmíněný případ Miroslava Kalouska. Žádný britský ministr by si nedovolil mít rodinné styky s osobou, pronajímající bordel (naopak jsem o tom mluvil s jedním svým studentem z Hongkongu a ten poukázal na to, že tam je něco podobného běžné) a kdyby se objevil případ korupce ve vládě, média by se tím samozřejmě zabývala. To by vyvolalo vyšetřování v parlamentě a parlament by zřejmě daného ministra donutil rezignovat.

Proč je však situace nesrovnatelná: britská média by totiž vzala kauzu vládní korupce zeširoka: okamžitě by rekapitulovala všechny podobné případy v nedávné historii a zjišťovala by, zda neexistuje korupce i u jiných ministrů.

Český hon na Grosse se od normální, široké, práce mezinárodních médií odlišuje právě tím, že česká média tak zvláštně mlčí o všech ostatních případech korupce mezi politiky. Proč?

Česká veřejnost je - právem - svými nekvalitními a korupčními politiky naprosto rozčarována. Podobně jako v době rebelie v České televizi na rozhraní roku 2000 - 2001 se i tentokrát médiím podařilo toto lidové rozčarování - vztek z politiků - usměrnit a zacílit určitým užitečným politickým cílem. Gross se stal dnes pro Čechy "symbolem korupce". Mohou na něho směrovat svou bezmocnou zuřivost.

Pokud se však česká média nezbaví své podivné selektivity, bude i nadále zcela oprávněné je obviňovat z neupřímnosti. A tvrdí-li například o sobě novináři z MFD či z Lidových novin, jakou to záslužnou občanskou práci dělají, když útočí na Grosse - nedělají. Museli by obzor svého zájmu rozšířit i do jiných politických kruhů.

                 
Obsah vydání       24. 2. 2005
24. 2. 2005 Kalousek stále neví, kolik nemovitostí si pořídil... Štěpán  Kotrba
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?
24. 2. 2005 Bílý dům si myslí, že Klaus je Gašparovič
24. 2. 2005 Lakonické podotknutí Oldřich  Průša
24. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. se vrací do nemocnice
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
24. 2. 2005 Školné není aktuálním východiskem Tomáš  Sachr
24. 2. 2005 Závisť slobody a "řádu" Igor  Daniš
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní? Jan  Čulík
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo
24. 2. 2005 Gross a Berlusconi, Češi a Italové... Fabiano  Golgo
24. 2. 2005 Gross naplnil představu lidí o zkorumpovaných politicích
24. 2. 2005 O Grosse přece vůbec nejde Petr  Miller
24. 2. 2005 Gross je velká ryba alespoň svým postavením
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
23. 2. 2005 Kdo je příčinou Čulíka
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
23. 2. 2005 To, že se průmyslová výroba zvedla o 10 procent, nikoho nezajímá
23. 2. 2005 Kraďte, ale ne moc Fabiano  Golgo
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
23. 2. 2005 Integrace v otevřené společnosti Boris  Cvek
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
23. 2. 2005 O úrovni učitelů v ČR Milan  Štěpita
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?
24. 2. 2005 Co se dohodlo na summitu NATO Mojmír  Babáček
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo   
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák
24. 2. 2005 Gross je velká ryba alespoň svým postavením   
24. 2. 2005 Proč média nevyšetřují také případ Miroslava Kalouska?   
24. 2. 2005 Gross a Berlusconi, Češi a Italové... Fabiano  Golgo
24. 2. 2005 Proč je protigrossovská hysterie tak selektivní? Jan  Čulík
24. 2. 2005 Gross naplnil představu lidí o zkorumpovaných politicích   
23. 2. 2005 Vlk se nažere, leč koza zůstane celá? Miloš  Dokulil
23. 2. 2005 Už od dob komunismu jsem ve střehu před jednotnými mediálními kampaněmi Jan  Čulík
21. 2. 2005 To je těžké být kuš Oldřich  Průša
18. 2. 2005 Kdo byl Deep Throat? Fabiano  Golgo
16. 2. 2005 Gross vypadá skvěle a novináři mu závidí Bohumil  Kartous
16. 2. 2005 Už se ucho utrhlo, anebo byl jen ten džbán děravý? Miloš  Dokulil