16. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 2. 2005

O úpadku jazyka

V první polovině čtyřicátých let minulého století, a tedy v dobách, kdy přestupovaly děti v tehdejším Protektorátě Böhmen und Mähren z tzv. "obecných škol" do gymnázií, byla česká gymnázia nacisty redukována do té míry, že se nacházelo jedno v okruhu zhruba sta kilometrů. Někteří rodiče, kteří se obávali posílat třináctileté školáky každý den desítky kilometrů vlakem do nejbližšího gymnázia ve vzdáleném městě, se proto rozhodli, ponechat dítě raději v místě bydliště v tzv. hlavní škole (Hauptschule) předem určené pro lidi nízkého vzdělání. Tím, ničeho netušíce, podporovali nacistickou tendenci deintelektualizace české populace.

Moji rodiče patřili k těm ustrašeným. Proto jsem po absolvování základní školy musel přejít do hlavní školy a střetávat se dnes a denně se spolužáky, tak vzdálenými mému tehdejšímu duchovnímu světu, že jsem se mezi nimi dnes a denně cítil jako osamělý cizinec. Na štěstí po dalších třech létech nacistická vláda skončila a mohl jsem (se ztrátou jednoho roku) nastoupit do tehdejší "tercie", třetí třídy místního gymnázia.

V hodinách češtiny byli tehdy nejenom "profesoři" gymnázií, ale i učitelé "hlavních škol", postižení traumatem nacisty úmyslně podporované degenerace českého jazyka. A to ještě před koncem nacistické okupace, ale samozřejmě, že především po ní. Proto jsem, jakkoliv jsem byl na gymnáziu v českém jazyce vždy na slovo vzatý "expert", dostal při desetistránkové maturitní klauzuře trojku jen za jednu jedinou "chybu": Odvážil jsem se neskloňovat slovo "loď" důsledně podle slova "pěst". Napsal jsem totiž "lodě" namísto "lodi".

Dnes, kdy se dokonce několik českých neologismů, které se regulérně používají, zrodilo v mé literatuře, ale hůř, kdy hrstka populistických českých "strukturalistů" osmdesátých let snížila ve jménu "zlidovění" český pravopis po vzoru amerického jazykového ignorantismu na úroveň pouličního jazyka a zcizila tak češtinu tradici kulturních evropských jazyků, je purismus mého někdejšího gymnaziálního profesora, žijícího v tradici francouzské lingvistické rigoróznosti, a lpícího proto na jazykové korektnosti lodě-lodi, téměř směšný.

Ale o to mi nejde. To je jen křoví toho, čeho se můj smutek dotýká dnes.

Za vlády tzv. komunistů jsem v redakci Československé televize -- vychován v úctě k jazykům - bojoval proti podlézavým rusismům a nevzdělaným germanismům, jichž si nebyli někteří mí polovzdělaní kolegové už vůbec vědomi.

A dnes? Neexistují české noviny, v nichž by redaktoři ovládali gramatické vztahy k číslovkám. Podle němčiny skloňují na příklad 21 (jednadvacet) přehmatů namísto 21 (dvacet jeden) přehmat.

A navíc: Namísto oprávněného, obsažného slova "vedoucí" se užívá slova "lídr". Namísto slova "obchod" zdomácnělo zcela zbytečně slovo "deal". Namísto slova "případ" slovo "kauza" atd.

Anglicismy jsou přijímány bez protestů, jako projev náklonnosti k velkému, širému světu. Je to lokajské. Je to ubohé. Je to provinciální a ponižující.

Jestliže byli kdysi ještě lidé ochotní vzdorovat elegantnímu ruskému slovu "jolka" infiltrovanému namísto toporného českého "vánoční stromeček", dnes už žádné zábrany vůči odcizeným anglicismům, ani těm nejhloupějším, asi neexistují.

Proto se dočítám i v liberálních Britských listech:

"Dominik Joe Pantůček (programming)

Štěpán Kotrba (graphics)".

Pánové, komu a proč si myslíte, že tím imponujete?

                 
Obsah vydání       16. 2. 2005
16. 2. 2005 Gross vypadá skvěle a novináři mu závidí Bohumil  Kartous
16. 2. 2005 Už se ucho utrhlo, anebo byl jen ten džbán děravý? Miloš  Dokulil
16. 2. 2005 Výzva předsedovi vlády Stanislavu Grossovi
16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"
15. 2. 2005 Reportéři musejí prozradit své zdroje, anebo půjdou do vězení
16. 2. 2005 Firma Apple naléhá na americké novináře, aby prozradili své tajné zdroje
15. 2. 2005 Osoby žalované mezinárodní velkofirmou za pomluvu mají nárok na bezplatnou právní pomoc
17. 2. 2005 Michael  Marčák
16. 2. 2005 Bombardování Drážďan a řepné pole na Unter der Linden Michael  Marčák
16. 2. 2005 Bushova vláda obviňována ze zneužívání financí v Iráku
16. 2. 2005 Panel v americkém Senátu obvinil činitele OSN, že zpronevěřil 1,2 milionu dolarů
16. 2. 2005 Oběti asijské tsunami budou žalovat americké správce výstražného systému v Pacifiku
16. 2. 2005 Zemi těsně mine velký asteroid
16. 2. 2005 Francie přijímá nový film o Mitterrandovi s rozpaky
16. 2. 2005 ČSSD potřebuje renesanci nejen na nejvyšších místech Jaroslav  Doležal, Václav  Dašek
17. 2. 2005 Michael  Marčák
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa
15. 2. 2005 Bystřičane, ty jsi tak hloupej, až mně Tě je líto Jiří  Jírovec
15. 2. 2005 Největším Američanem byl nominován Homer Simpson
16. 2. 2005 O úpadku jazyka Milan  Nápravník
15. 2. 2005 Dnešní rolí komunismu je vyvádět svět z míry Martin  Škabraha
15. 2. 2005 Nevolnost Josef  Provazník
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce