14. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Stanislav Gross a Vladimír Špidla
14. 2. 2005

ANALÝZA SITUACE PŘED SJEZDEM ČSSD

Kritika Stanislava Grosse ze strany některých politiků a médií má nejasné zákulisí. To neznamená, že nemusí mít připravenou koncovku.

První kolo parlamentního projednávání kauzy bytu premiéra Stanislava Grosse skončilo nerozhodně. Kritikům premiéra se nepodařilo prokázat Grossovo pochybení, ale pochybnosti o jeho jednání zůstaly. Odhlédneme-li od právního rozměru věci a zapomeneme-li - alespoň na chvíli - na mravní dimenzi Grossova bytového problému, zůstává rozvětvená otázka: kdo celou kampaň odstartoval a co tím sleduje. V této chvíli se můžeme jen dohadovat, zda jde o nějakou obdobu aféry Olovo - či jak někteří kuloároví komentátoři říkají "aféra Cín".

Sloupek

Já to chápu, ono je to vlastně frustrující. Říká se: "Ten, kdo něco umí, tak to dělá. Ten, kdo to neumí, ten to učí." Vlastně totéž platí i o novinářích. Jsou na světě lidé, kteří svými činy svět mění. Pak jsou na světě jiní, učitelé a novináři, "kteří o tom pouze řeční".

Samozřejmě, že se dříve nebo později u mnoha novinářů projeví nutkání "stát se taky mužem činu" a "zasáhnout do děje".

Potíž je, že to novinář s integritou nesmí udělat. Stává se tak totiž aktivistou a propagandistou. Ztrácí důvěryhodnost. Už navždy bude mít čtenář v mysli pochybnost, do jaké míry je to, co novinář proměněný v aktivistu dělá, motivováno jeho touhou určitým směrem ovlivňovat svět.

Přitom nezávislého a neúplatného novináře společnost nezbytně potřebuje: je tu od toho, aby svými "řečmi" děje, které probíhají, analyzoval bez postranních úmyslů a vytvářel tak ve společnosti kritickou, názorovou pluralitu.

Filip Rožánek tomuhle, zdá se, nerozumí. Shodil se. Nechápe, že se zdiskreditoval svým aktivismem, když se rozhodl zorganizovat petici za odstoupení Stanislava Grosse z premiérské funkce,. Argumentuje, že někdo tu petici zorganizovat musel, protože se prý lidé Grosse bojí. A že už ji podepsalo téměř sedmnáct tisíc lidí.

Někdo tu petici možná zorganizovat měl (i když si osobně myslím, že je to bouře ve sklenici vody, o politice se v ČR nerozhoduje peticemi) - neměl to však být "nezávislý novinář".

Rožánek argumentuje, že je prý jeho petice populární. No proč by ne, Mladá fronta Dnes, která je jistě v celé kauze naprosto nestranným pozorovatelem, umístila odkaz na Rožánkovu petici na své stránky. Není divu, že zmatení a zmanipulovaní čtenáři MFD Rožánkovu petici podepisují. Třeba Rožánka do MFD teď vezmou.

Bohužel, i kdyby petici podepsaly miliony, na Rožánkově diskreditaci jako novináře by to nic nezměnilo.

Vím, mnozí lidé v české společnosti princip plurality a nezávislosti nechápou. Mnozí lidé mají pocit, že musejí dnešní svobody v ČR využívat k tomu, aby se přiřadili k nějakému politickému houfu a bojovali za něco nebo proti něčemu. Ať to dělají, ale nemohou zároveň být novináři, tím se totiž proměňují v propagandisty.

Hned po pádu komunismu přesvědčoval Timothy Garton Ash Václava Havla, aby se nestával prezidentem, že země bude potřebovat nezávislé pozorovatele. Havel ho odmítl, že se politicky angažovat musí. Pravdu měl samozřejmě Ash. Jak se dalo očekávat, prezidentský úřad a angažovanost v politice Václava Havla zdiskreditovaly.

NESTRANNOST je něco, čemu mnozí nerozumějí. Schopnost vžít se do pohledu z druhé strany. Uvědomil jsem si to znovu v pátek, kdy jsem procházel s jednou naší studentkou na Glasgow University písemnými odpověďmi českých učitelů, týkající se romských dětí v českých školách. Nesmírně zajímavé na těch dotaznících bylo, jak všichni ti učitelé automaticky zastávali názor, že na problém existuje jeden jediný pohled - a to ten jejich, bělošský, většinový. Nikoho ani nenapadlo, že by se mohl pokusit projevit empatii a pokusit se vcítit do kůže oněch romských dětí, co asi kolem sebe v té české třídě vidí.

Podobně nám občas nadávají v Britských listech někteří čtenáři, co si to dovolujeme, že publikujeme z iráckého konfliktu i informace ze strany iráckých povstalců. Ty názory jsou přece nelegitimní, je jenom jedna pravda, a ta je západní!

V atmosféře takové myšlenkové zmatenosti (bezpochyby je to pořád přežitek komunismu) není divu, že budou mnozí Rožánka za jeho aktivistickou petici chválit. Nic to nemění na věci, že seriózní novinář sám politické akce neorganizuje.

Za první Československé republiky neměli volební právo ani vojáci či policisté. O jednom slavném šéfredaktoru amerického deníku Washington Post bylo známo, že nejenže není členem žádné politické strany, ale ani nechodí k volbám, aby ho někdo nemohl obvinit z politické zaujatosti.

Rožánek má plné právo pranýřovat Grossovu netransparentnost a zjevnou nedůvěryhodnost, i aroganci, s níž se manipulativní a tajnůstkářští čeští politikové i česká média chovají k řadovým voličům, může si napsat, co chce, ale jakmile jednou začne organizovat petice, poklesne na úroveň lidí a la Jaromír Štětina.

Měl to zapotřebí?

14. 2. 2005

ČT se v bezradnosti šla zeptat BBC, co dělat

Velkým problémem pro Českou televizi se stalo u projektu Největší Čech, že zřejmě největším počtem hlasů podpořili hlasující fiktivní postavu Járy da Cimrmana - čímž samozřejmě projekt zironizovali. Česká televize se obrátila o pomoc na BBC, od níž projekt "Největší Čech" koupila na klíč o radu. V tiskové zprávě publikovala toto vysvětlení:

14. 2. 2005

Stanislav Gross propásl v nedělním pořadu ČT "Otázky Václava Moravce" skvělou příležitost potěšit značnou část národa oznámením o rozhodnutí odstoupit. Průzkumy veřejného mínění, narychlo provedené na objednávku různých médií, ukazují, že by jeho odchodu litovala jen menšina voličů. Jeho maléry se baví nejen naše veřejnost, ale vyhodnocují je se záporným znaménkem i zahraniční politické a podnikatelské kruhy, takže lze objektivně tvrdit, že premiér v současnosti setrváváním ve funkci poškozuje svou stranu před voliči a snižuje důvěryhodnost vlády doma i navenek. Odmítám tvrzení, že zemi poškozují novináři, kteří na něj útočí: poskytl jim totiž látku, na které se mohou ještě dlouho přiživovat.

14. 1. 2005

Přemýšlel jsem po dnešním televizním pořadu Otázky Václava Moravce, co bych dělal, kdybych byl na místě českého premiéra a musel řešit situaci, v níž se ocitl. Vycházel jsem ze tří v současné době aktuálních kauz: Grossův byt, podnikání jeho manželky a nákup pozemků s nadějí, že po vstupu do EU stoupne jejich cena. Být politikem by nemělo znamenat, že stačí být trestně bezúhonný nebo že stačí dělat to, co většina občanů. Na to jsme si stále nezvykli a stále nedokážeme pochopit, že je-li někdo premiér, musí být čistý jako anděl... jakmile se ale své funkce vzdá, můžeme k němu přistupovat naprosto shovívavě jako k jiným lidem a mimo trestní bezúhonnost se o nic víc nezajímat. Na Grossově místě bych řekl: udělal jsem chybu a natolik si vážím svých voličů a občanů České republiky, že se necítím hoden nadále zastávat post premiéra. Udělal bych to také z prosté sebeúcty, nicméně byl by to i signál do budoucna. Dokud se nenajde někdo z nejvyšších míst, kdo ukáže takovou mravní odvahu, bude naše politika navždy prolezlá korupcí a hlubokým pohrdáním občany.

14. 2. 2005

Potřeba ctnostných a mravných politiků v současné sekulární a hedonistické společnosti je směšná. Ze samé podstaty archetypálního hesla "Svůj k svému" vyplývá, že množství občanů, kteří nikdy v životě nezalhali, nesesmilnili či nepožádali majetku bližního svého se limitně blíží množství jinak sexuálně orientovaných občanů. Zrnka navzájem se přitahujících povah pak skládají hromadu, zvanou výsledky voleb.

14. 2. 2005

Základní civilizační hodnoty nelze opustit

"Potřeba ctnostných a mravných politiků v současné sekulární a hedonistické společnosti je směšná," argumentuje Štěpán Kotrba a dovozuje, že vzhledem k tomu, že občanstvo všeobecně lže, smilní a krade, je pošetilé, aby od svých politiků zároveň vyžadovali počestné a morální chování. Přijmeme-li tuto argumentaci, jakákoliv kritika politiků za korupci, lhaní či jinak nečestné chování, se musí nutně jevit jako pokrytecká manipulace, prováděná za určitým politickým cílem. Žádná morálka - rozhodnutím většiny - neexistuje a moralizující intelektuálové se mohou jít vycpat.

Je tomu však skutečně tak?

12. 2. 2005

Jak "řeší" Lidové noviny případ kolem Stanislava Grosse

Současný boj, který svádějí "neohrožená média" pod "vlajkou nezávislosti" s demokraticky volenými politiky, je skvělým dokumentačním materiálem. O původu a vzniku celého skandálu se vedou různé dohady, které se nezabývají jen tím, jak Gross financoval svůj byt, ale také jaké důvody vedly MF Dnes k tomu, aby se tak mocně angažovala. Že není jasné ani jedno, ani druhé, zůstane asi jediným závěrem, který z toho vyplyne.

Aféra okolo bydlení Stanislava Grosse, resp. okolo podnikatelských aktivit jeho ženy není jen věcí neprůhlednosti bydlení Stanislava Grosse, resp. podnikatelských aktivit jeho ženy.

Souvislosti, na které celá, z hlediska bulvárního objemu (tzn. množství "neprůhledných" peněz) dost nezajímavá událost poukazuje, vedou k problémům politické korupce, zákulisního propojení politické a ekonomické zóny, vytváření a konzervace politicko-ekonomických elit, ale třeba také k neschopnosti cokoliv prokázat v době, kdy se hrdě hlásíme k demokracii, která disponuje údajně nezávislými médii, což má být něco jako záruka dodržování demokracie.

Michael Marčák: Šmarjápano, Vašku, polož to kladivo, nebo tě zavřou za propagaci komunismu !
14. 2. 2005

14. 2. 2005

Bývalý libanonský premiér Rafik Hariri byl v pondělí usmrcen v Bejrútu při atentátu na jeho automobil ve městě, o němž se usuzovalo, že se po kruté občanské válce navrací k normálu. Při velké explozi, k níž došlo ve 12.55 místního času (11.55 středoevropského času) zahynulo nejméně dalších 9 osob a asi 100 osob bylo zraněno.

Miliardář Hariri (60) byl libanonským premiérem celkem po dobu 10 let po ukončení občanské války, zuřící v letech 1975 - 1990, avšak loni v říjnu odstoupil v důsledku vznikajícho napětí mezi opozicí a prosyrskou vládou. Pak se politicky přiblížil k opozici, hlavně v důsledku neshod ohledně kontroverzní role Sýrie v Libanonu.

Prosyrští spojenci Haririho starého soupeře prezidenta Emila Lahouda Haririho obviňovali, že byl katalyzátorem rezoluce Rady bezpečnosti OSN z loňského září, kterou podpořily USA a Francie. Rezoluce požadoval, aby Sýrie stáhla svých 15 000 vojáků z Libanonu a přestala zasahovat do libanonské politiky. Z atentátu jsou podezřívány prosyrští aktivisté.

Podrobnosti v angličtině ZDE

14. 2. 2005

"Dostaneš k Valentýnu čokoládu?" -- zeptala se mě kamarádka. Zaplavily mě vzpomínky na 14. února z mého dětství v Bulharsku. Pousmála jsem se. "Asi ne." Já už ten datum nebudu nikdy schopná brát romanticky a sentimentálně. Pro mě to zůstane svátek oblíbeného pravoslavného Svatého Trifona, známého také jako Trifon Zarezan.

14. 2. 2005

V ČSSD se často diskutuje o tom, zda se má její program orientovat více na levicového či středového voliče, resp. jak široce se má tato strana rozkročit. Velmi často se objevuje tvrzení typu: "Levicový volič by nám neodpustil to a to."

Ve skutečnost žádný "levicový volič", zejména ve smyslu výše uvedeného výroku, neexistuje. Přirozenou klientelou sociálně demokratické politiky je sociálně ustaraný volič - volič, který pociťuje určité sociální nejistoty a který preferuje sociální jistoty. Není to volič lpící na nějakých abstraktních levicových dogmatech. Posuzuje realitu a v rámci toho i programy, sliby a chování politických stran velmi pragmaticky.

13. 2. 2005
"Mnozí lidé mají pocit,
že musejí dnešní svobody v ČR
využívat k tomu, aby se přiřadili
k nějakému politickému houfu
a bojovali za něco
nebo proti něčemu."

V rukou mají talíř,
musí se o něj bát.
Já mám ruce volné,
mohu jim zamávat.

Jaroslav Hutka,
Prázdná kapsa

Je úžasné sledovat, že velice vnímaví lidé, se kterými se potkávám, mají často - vůči svému intelektu - velice omezené a ochuzené vnímání reality, ačkoli v jejich osobnostech lze často rozpoznat původně velice otevřeného ducha. Jenže on je blokován jakousi zvláštní zkušeností, která mu nedovoluje se vyjádřit, je to něco jako psí řetěz, který je nikdy dál nepustí.

12. 2. 2005

Tisková konference po zasedání ÚVV ČSSD

Informace, které Martin Starec a Michal Kraus podali médiím na otázku Britských listů na sobotní tiskové konferenci po ÚVV ČSSD, nebyla pravdivá a navíc byla manipulativně dehonestující.

Úplný zvukový záznam tiskové konference ČSSD po zasedání ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 15:02 MP3 | 20k MP3 | 64k

12. 2. 2005

Nemám rád personifikaci problémů, ale někdy je jasnější než jiný popis. Co je srozumitelnější? Snížení dostupnosti a kvality při obohacení komerčních pojišťoven nebo dodržení slibu voličům?

Ve čtvrtek jsem se od významného funkcionáře ČSSD dozvěděl, že se páteční jednání předsednictva a sobotní ÚVV budou významně věnovat koncepci zdravotnictví. Na budoucí podobě zdravotnictví mi přirozeně velmi záleží. Proto jsem se rozhodl využít na ÚVV možnosti byť jen tříminutového vystoupení. Dříve než já se ale do diskuse přihlásila ministryně Emmerová. Text jejího vystoupení nemám k dispozici, ale jednoznačně se přihlásila k programu ČSSD a výslovně uvedla, že je třeba navázat na bývalé ministry Ivana Davida a Bohumila Fišera. Ten byl předsednictvem ČSSD jmenován předsedou ústřední zdravotní komise strany. Řekla, že rozhodně nemá v úmyslu ustupovat trvajícímu tlaku na zavedení opatření, která by vedla ke zhoršení parametrů zdravotní péče. Když jsem se jí odpoledne zeptal, kam až hodlá ve svém odporu zajít, odpověděla:

"Jen přes mojí mrtvolu!"

Vypadala dosti odhodlaně.

Vystoupení Milady Emmerové na zasedání ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 06:21 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Michael Marčák: Schopný ministr musí mít svůj vlastní názor. Jenom těm nejlepším se jej podaří utajit - hodně štěstí, kolego.
14. 2. 2005

12. 2. 2005

Ministryně odmítla spoluúčast pacientů

Ministryně zdravotnictví vyhrála svou při s místopředsedou vlády, nestraníkem Jahnem. Pohrdlivá slova předsedy klubu Michala Krause na tiskové konferenci po skončení ÚVV ČSSD na adresu jediného člena ÚVV, který hledal neexistující konflikt v koncepci zdravotnictví, aby se tak zviditelnil, exministra zdravotnictví Ivana Davida, se s pravdou o sporu Jahn - Emmerová rozcházejí. Jahnovy koncepce narazily i v dalším případě - při koncepci snižování daní, předložené ministrem financí Sobotkou.

12. 2. 2005

Původní smlouva s právníkem, který zastupoval sociální demokracii při sporu tehdejší exekutivy v čele s ministrem Kočárníkem a ČSSD o Lidový dům a který sociální demokracie vyhrála, hrozí narůst do olbřímých rozměrů a snad i přerůst cenu majetku ČSSD. Odměna 10 procent ze ceny nemovitosti a 10 procent z částek vložených na účet nebo do pokladny klienta třetími osobami, které požadoval advokát JUDr. Zdeněk Altner a jeho kolegové, byla později vyčíslena na 50 miliónů Kč a zaplacena do soudní úschovy, neb právníci se o částku soudí mezi sebou. Vzhledem k leta přetrvávajícím soudním sporům by se ale mohla rozrůst i o další stovky miliónů.

12. 2. 2005

Polemika nejen se Štěpánem Kotrbou

"Etický kodex Syndikátu novinářů nikde nehovoří o tom, že by se novinář neměl zaplést s politikou."

Ještě nikdy nebylo mé jméno obklopeno tolika uvozovkami, jako když se Štěpán Kotrba rozčílil nad peticí za odvolání premiéra Grosse z funkce. Kotrba se ze mě intenzivně snažil udělat novinářskou špínu. Nejen, že jsem podle něj liberálně pravicový komsomolec, ale také potrhlý blogger a snad i ta bulvární děvka.

Vůbec mi to nevadí a jsem na to hrdý.

12. 2. 2005

Americká Demokratická strana zvolila bývalého prezidentského kandidáta Howarda Deana svým novým předsedou. Někteří Demokraté se však obávají, že je Dean natolik levicový, že bude pro něho obtížné získat zpět od Republikánů křesla v Kongresu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Michael Marčák: Banka mi půjčila peníze, vláda přiklepla fabriku a teď je řada na vás, abyste se o mne postarali...
14. 2. 2005

13. 2. 2005

Skupina, v níž mají převahu šiitští muslimští kandidáti a kterou podporuje vedoucí náboženský představitel velký ajatolláh Ali Sistani zvítězila v iráckých všeobecných volbách. Podpořila ji téměř polovina ze všech 8,5 milionů voličů, 48 procent..

Na druhém místě skončily dvě hlavní kurdské politické strany s asi čtvrtinou voličských hlasů, získaly 26 procent. Aliance Ajáda Alavího byla třetí, se 14 procenty hlasů. Ostatní politické strany získaly celkem 12 procent a rozhodujícím prvkem v rovnováze sil budou podle pozorovatelů kurdské strany. Většina sunnitů volby bojkotovala, avšak šíité se je pokusí angažovat v politickém procesu. V provincii Anbar, v ohnisku tzv. sunnitského trojúhelníku, kde dochází k nejsilnějším povstaleckým akcím, se voleb účastnily jen asi 2 procenta voličů. Povstalci vyhrožovali osobám, kteří by šli k volbám, zavražděním. Celková volební účast byla asi 58 procent hlasů. Hlavní šiitská organizace, Spojená irácká aliance bude zřejmě jmenovat nového premiéra.

Podrobnosti v angličtině ZDE

14. 2. 2005

Vzrůstající antisemitismus je jedním z nejvážnějších problémů, kterým musí francouzská vláda v poslední době čelit. V sobotu večer se tradičně konala schůzka vládních představitelů se zástupci zdejší židovské obce (CRIF-Conseil représentatif des institutions juives de France) Hovořilo se zejména o příčinách emigrace židů do Izraele a snahám omezit rasově motivované útoky.

14. 2. 2005
Stálá mise ČR, Ženeva

Pro Světovou obchodní organizaci a negociátory nastává nyní období intenzivních jednání, a to poté, co loňská druhá polovina roku byla věnována zejména běžné činnosti organizace a sbírání sil po sjednání červencového rámce negociací. Blíží se totiž VI. konference ministrů WTO, která proběhne v prosinci 2005 v Hongkongu. K ní jsou upřeny naděje na posun mnohostranných negociací k závěrečnému sjednání tzv. jednotného závazku, který bude znamenat další liberalizaci mezinárodního obchodu a upevnění jeho pravidel.

Liberalizace světového obchodu a WTO TÉMA BL

13. 2. 2005

Lékaři a nemocnice v New Yorku objevili nový druh viru HIV, který je odolný vůči téměř všem anti-retrovirálním lékům a který vede k rychlemu vzniku choroby AIDS.

Vědci však varují před předčasnou panikou: poukazují, že jde dosud jen o jediný případ a může jít o náhodu - pacient je možná výjimečně susceptibilní normálnímu viru HIV.

14. 2. 2005

Tak heleďte se, pane Gross,

takhle by to tedá dál nešlo. My sme sice spolu sepsali jakousi tudlenc smlouvu, že vy jako budete využívat tendle byt za jeho údržbu, že jó, ale co je moc, to příliš, že jó. Tak za prvý, sem tady původně měl úplně jinýho nájemníka na tu smlouvu, slušnýho a skromnýho kluka z Jižních Čech, toho Špidlu, že jó. Jedny kecky!!!, jedny kecky mu stačily na dlouhý roky a ve zpocenym tričku chodil, ale byl to slušnej kluk. Vy ste se za nim jako pak přistěhoval, aniž by ste to jako ráčil vohlásit, kdyby chsem nepřišel vodečíst plyn a neviděl Vás tady nakvartýrovanýho, nevim vo Vás do teď. Takhle sem se ale tady toho dozvěděl dost, že joo.

14. 2. 2005

Článek z britského tisku otevřel v BL diskusi o "akci" spojenců v noci 13. února 1945 i pro české čtenáře. Celá hrůzná událost si zaslouží více konkrétních informací o jejím průběhu.

14. 2. 2005

Je škoda, že pan Friedlander četl můj článek k Werichovu výročí dosti povrchně. Jinak by si musel všimnout, že z něj ani náznakem nevyplývá, že bych chtěl, aby se (politická) minulost Werichova - či kohokoli jiného - měla retušovat. Právě naopak: upozorňuji na retušování prostřednictvím nálepky "mladického levičáctví", která odvádí pozornost od skutečného stavu věcí, tedy od sociálního cítění V+W.

14. 2. 2005

3. června 1997 vydala skupina amerických konzervativních politiků prohlášení nazvané "Projekt pro nové americké století", ve kterém vyzývá k prosazení úplné americké nadvlády ve světě. V projektu se američtí politici ptají "Jsou USA odhodlány formovat nové století nakloněné americkým zásadám a zájmům?" a odpovídají: "potřebujeme přijmout zodpovědnost za jedinečnou americkou úlohu v ochraně a rozšíření mezinárodního řádu příznivého pro naši bezpečnost, naši prosperitu a naše principy".

Kompletní dokument v angličtině ZDE

Mezi signatáři tohoto prohlášení je deset členů budoucí americké Bushovy vlády včetně Dicka Cheneyho, Donalda Rumsfelda a Paula Wolfowitze a bratr George Bushe, Jeb Bush.

12. 2. 2005

Zdá se, že rakouští politici závidí našim "skvělé" skandály a usilují o to, aby se jim v tomto ohledu alespoň přiblížili. V minulém týdnu zažilo Rakousko pozdvižení hned dvakrát: nejprve ve středu 9. února list Wirtschaftsblatt přinesl zprávu o vývozu osmi set velkorážných odstřelovačských pušek Steyer 50HS do Íránu.

Proč dolar klesá ?
14. 2. 2005

Dolar padá už poněkolikáté. Poprvé to bylo po válce ve Vietnamu a za tzv. naftové krize, pár let po tom, co opustil zlatý standart. Padal i po první válce v Perském zálivu. A padá i po další válce v Iráku. Je to špatná zpráva pro Evropu, neboť euro stoupá a evropské zboží se stává dražší. Před několika léty byl kurz jeden dolar za čtyřicet dva korun. Dnes to není ani dvacet čtyři korun -- tedy méně než dvě třetiny původní hodnoty. Skutečně hezký pád během ani ne pěti let !

Nokia Series 60
14. 2. 2005

Multimedialita je na postupu i v "chytrých" mobilních telefonech

Do mobilních telefonů Series 60 integrovala finská firma Nokia technologii Macromedia "mobile Flash" . Samsung a Infineon Technologies vybavili novou generaci mobilních telefonů 3. generace pro sítě UMTS/EDGE operačním systémem Linux.

Telefony jsou vyvíjeny pro dual mode hlasové služby, video volání and video streaming. Technologie Flash umožňuje rychlé zobrazení vektorové grafiky, animací a multimediálních datových komplexů, interaktivně řízených uživatelem. Ideální pro on-line shopping či media-on-demand. Ideální pro interaktivní reklamu. Ideální i pro interaktivní mapy, multimediální encyklopedie či komplexní multimediální zpravodajství.

3G telefony od Samsungu na bázi Linuxu podporují multimediální protokoly a standardy (H.264, MPEG-4, AAC+, mp3), obsahují vysokorychlostní internetový browser, stereofonní reproduktor s 3D zvukem a javovskou 3D hru. Telefon obsahuje kamerový modul, MP-U UMTS/Edge modem od firmy Infineon. Software bude šířeno na bázi open-source. Tyto telefony umožňují vysokorychlostní připojení k internetu a službám operátora, které umožňují i šíření audio a videosignálu - mobilní rozhlas a televizi. Software na principu open source zajistí těmto mobilům možnost nižších cen a tím i rychlejší nástup na trh.

Cikáni
14. 2. 2005
rozhovor romského předáka Ivana Veselého pro romskou tiskovou agenturu RPA

Dekáda může být dobrým začátkem mnohých změn, šancí pro všechny obyvatele Evropy, tvrdí předseda romského sdružení Dženo. Zároveň kritizuje "mladé stipendisty" nadací maďarského miliardáře Sorose, které si Světová banka vybrala jako "romské představitele". Nemají zkušenosti ani autoritu v rodově uspořádané romské komunitě.

Evropské instituce ukázaly v předvstupním období, že Romové jsou problém a možná s tím něco udělají. EU však stále hledá systém, jak situaci Romů řešit, protože Romové byli v předcházejících letech definovaní jako problém evropský. Bohužel, EU má silně byrokratický a nepružný aparát, který v konečném důsledku nemůže být při řešení tak komplexního problému efektivní. To odsuzuje evropské chápání lidských práv ve vztahu k řešení romské problematiky k neúspěchu.

Arthur Miller
12. 2. 2005

Ve čtvrtek večer zemřel po boji s rakovinou, zápalem plic a nemocným srdcem ve věku 89 let americký dramatik Arthur Miller . Byl to jeden z nejvýznamnějších amerických dramatiků dvacátého století - a jeho slávu posílilo ještě to, že byl po určitou dobu ženatý s herečkou Marilyn Monroe. Jeho hra The Crucible (Zkouška ohněm) byla inspirována honem na čarodějnice, který v padesátých letech vyvolal proti údajným sympatizantům s komunisty senátor James McCarthy. Shodou okolností působí ta hra i jako odsouzení totalitního východoevropského režimu, který používal tytéž praktiky v daleko vražednější formě.

Arthur Miller dostal Pullitzerovu cenu za svou hru Smrt obchodního cestujícího už v roce 1949, kdy mu bylo pouhých 33 let.

Dramatik se stal v padesátých letech obětí mccarthyovské honby na "komunisty". Při svědectví před kongresovým výborem v roce 1956 odmítl jmenovat jakákoliv jména a byl tedy potrestán za "pohrdání parlamentním výborem". O dva roky později bylo toto rozhodnutí zrušeno.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Stanislav Gross
11. 2. 2005

Přečetl jsem si transkript parlamentních interpelací ve věci financování Grossova bytu. Zdá se, že jsou výstižnou zkratkou všeho, co je špatného na české politické scéně.

Interpelace byly, jak na to poukázali i mnozí mluvčí v parlamentu, pouze povrchním, stranickopolitickým mediálním divadlem. ODS se prý původně v této věci angažovat "ani moc nechtěla" . Přitom bývalý šéf tajné služby Andor Šándor je ceněným poradcem předsedy ODS a pocit bezmoci při mediální obhajobě velvyslanců Dalíka a Večerka před nařčením z korupce "koaličního" poslance musí být stále čerstvý....

11. 2. 2005

Informace pro budoucí postgraduanty

Britská Arts and Humanities Research Board, která financuje postgraduální i další vědecký výzkum na britských univerzitách, se rozhodla každoročně po dobu nadcházejících tří let udělovat šest stipendií na vypracování doktorské práce z oboru středo a východoevropských studií na britských univerzitách - "ring-fenced awards in Central and East European Studies". O stipendium mohou přirozeně žádat i studenti ze zemí střední Evropy, po dohodě se svým případným školitelem na britské univerzitě. Rádi přijeme na katedře slovanských studií na Glasgow University studenty, kteří by tam chtěli pracovat na doktorské práci z oboru české literatury, českého filmu či středoevropských médií. Vítáme studenty i z oboru polonistiky a rusistiky.

Studenti ze zemí Evropské unie (včetně tedy, od 1. května 2004, i z České republiky), kteří nemají trvalý pobyt ve Velké Británii, mají nárok žádat jen o stipendium na uhrazení školného na britských univerzitách, nedostanou stipendium na živobytí, avšak na to si lze v Británii vydělat.

Lze žádat o studium na plný i na částečný (part time) úvazek.

Podrobnosti o stipendiích AHRB ZDE

Žádosti o stipendium nutno podat do úterý 3. května 2005, pozor ale, největší naději na úspěch mají žádosti, podané prostřednictvím konkrétní britské univerzity, s níž je třeba si případný výzkumný program dohodnout hned teď. Např. Na Glasgow University je interní lhůta pro podání žádostí o postgraduální stipendium AHRB do 1. dubna 2005.

Informace o postgraduálním studiu na Glasgow University ZDE ZDE

Internetové stránky katedry slovanských studií (včetně bohemistiky) na Glasgow University ZDE
13. 2. 2005

V lednu 2005 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 11 000 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2005 Mýtus levicového voliče Radim  Valenčík
14. 2. 2005 Svět není jen arénou manipulátorů a podvodníků Jan  Čulík
14. 2. 2005 Po Praze se povídá... Oskar  Krejčí
13. 2. 2005 Psí řetěz Bohumil  Kartous
12. 2. 2005 Ačkoliv se na tiskovce rozhodli sociální demokraté mlžit, Emmerová zvítězila Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Proč novinář píše petici (a co z toho má) Filip  Rožánek
12. 2. 2005 Starec a Kraus o reformě zdravotnictví lhali Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Nesnesitelná přitažlivost politického aktivismu Jan  Čulík
11. 2. 2005 Blaženost ve státě bahnitém Václav  Dušek
11. 2. 2005 Gross a jeho skandál Jan  Čulík

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2005 Skandály Grossových: zrno a plevy Zdeněk  Jemelík
14. 2. 2005 Výpovědní tadle smlouva Bohumil  Kartous
14. 2. 2005 Mýtus levicového voliče Radim  Valenčík
14. 2. 2005 Svět není jen arénou manipulátorů a podvodníků Jan  Čulík
14. 2. 2005 Po Praze se povídá... Oskar  Krejčí
12. 2. 2005 ČSSD dnes projednává Sobotkovu reformu Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Ačkoliv se na tiskovce rozhodli sociální demokraté mlžit, Emmerová zvítězila Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Bída Bohumil  Kartous
12. 2. 2005 ČSSD hrozí nové kolo boje o Lidový dům Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Jahn nebo Emmerová? Ivan  David

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba

Katastrofa v jihovýchodní Asii RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla   
5. 1. 2005 Je Bůh terorista?   
5. 1. 2005 Výstražný systém, který mohl varovat před tsunami, existoval   
5. 1. 2005 Jak to, že se americká základna v Indickém oceáně ubránila před tsunami?   
4. 1. 2005 Humanitární organizace požadují přístup na Andamanské a Nicobarské ostrovy   
4. 1. 2005 Letiště v městě Banda Aceh bylo dočasně uzavřeno   
3. 1. 2005 Katastrofa v Čechách horší než v Asii? Wenzel  Lischka
3. 1. 2005 OSN: Vlády asi nesplní své sliby   
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata   
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc   

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?   
5. 1. 2005 Ukrajinská politická šachovnice Oskar  Krejčí
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce   
27. 12. 2004 UKRAJINA: Kdokoliv se nyní chopí moci, bude čelit jiným lidem   
27. 12. 2004 Rusko nemá právo na impérium   
26. 12. 2004 Ukrajina: Juščenko vítězem   
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci   
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje   
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku   
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky   
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
2. 2. 2005 Demokracie není zaklínadlo Oskar  Krejčí
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   
2. 2. 2005 Účast ve vietnamských volbách byla také velká   
1. 2. 2005 Zpráva o stavu Iráku   
1. 2. 2005 Irák je stále místem strachu   
31. 1. 2005 Projevme základní slušnost a podpořme touhu Iráčanů po svobodě   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
14. 2. 2005 Největší Čech a Jára Cimrman Jan  Čulík
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
18. 1. 2005 Česko hledá... Jan  Sýkora
14. 1. 2005 Jára morálním vítězem? Bohumil  Kartous
9. 1. 2005 Sledovanost veřejnoprávní BBC nezadržitelně klesá   
5. 1. 2005 Dáda není dada Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Otázky televize BBC   
15. 12. 2004 Rekordně klesla sledovanost televize BBC   
8. 12. 2004 BBC propustí 5300 zaměstnanců   

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Školství RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček