11. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 2. 2005

Jahn nebo Emmerová?

Nemám rád personifikaci problémů, ale někdy je jasnější než jiný popis. Co je srozumitelnější? Snížení dostupnosti a kvality při obohacení komerčních pojišťoven nebo dodržení slibu voličům?

Ve čtvrtek jsem se od významného funkcionáře ČSSD dozvěděl, že se páteční jednání předsednictva a sobotní ÚVV budou významně věnovat koncepci zdravotnictví. Na budoucí podobě zdravotnictví mi přirozeně velmi záleží. Proto jsem se rozhodl využít na ÚVV možnosti byť jen tříminutového vystoupení. Dříve než já se ale do diskuse přihlásila ministryně Emmerová. Text jejího vystoupení nemám k dispozici, ale jednoznačně se přihlásila k programu ČSSD a výslovně uvedla, že je třeba navázat na bývalé ministry Ivana Davida a Bohumila Fišera. Ten byl předsednictvem ČSSD jmenován předsedou ústřední zdravotní komise strany. Řekla, že rozhodně nemá v úmyslu ustupovat trvajícímu tlaku na zavedení opatření, která by vedla ke zhoršení parametrů zdravotní péče. Když jsem se jí odpoledne zeptal, kam až hodlá ve svém odporu zajít, odpověděla:

"Jen přes mojí mrtvolu!"

Vypadala dosti odhodlaně.

Vystoupení Milady Emmerové na zasedání ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 06:21 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Posledním z překvapivě malého počtu diskusních příspěvků byl můj. Protože Stanislav Gross věnoval největší pozornost daňové reformě, řekl jsem půl věty v tom smyslu, že si nejsem jist, zda má být snižování daní největší prioritou. Dále jsem krátce zmínil skutečnost, že se ČSSD již v minulém období vyznamenala převedením nemocnic na kraje, což má za důsledek, že politické vedení krajů nakládá s nemocnicemi jako se svým majetkem (nikoli jako s majetkem "územně správního celku", jak si propagátoři reformy veřejné správy naivně myslili). Řekl jsem to proto, abych mohl navázat konstatováním, že se vedení ČSSD dosud nepostavila jasně odmítavě k experimentům prosazovaným místopředsedou Jahnem, když zjevně není schopno domyslet důsledky. Pak jsem konstatoval, že jaksi nevypadá příliš dobře, když se přes média celé měsíce přetřásají spory členů vlády o budoucnost zdravotnictví, když je přece jasné, že členové vlády nominovaní za ČSSD musí hájit program ČSSD, tak jako členové jiných stran musí hájit programy svých stran a nikoli záměry ostře protikladné. Řekl jsem, že takový postup vrhá i na premiéra poněkud nepříznivé světlo a situace budí dojem, že svoji funkci nezvládá.

V průběhu vystoupení jsem si všiml, že bezpartijní místopředseda vlády Jahn je jednání stranického orgánu přítomen. Tvářil se klidně až nezúčastněně, do průběhu jednání ÚVV nevstoupil.

V odpovědi na diskusní příspěvky Stanislav Gross konstatoval, že neví, proč zpochybňuji snižování daní, a že v současné době nelze daně zvyšovat, atd., atd., dále řekl, že jsem střelil vedle, když jsem za původce předání nemocnic krajům označil Vladimíra Špidlu, protože to bylo provedeno ještě za Zemanovy vlády a on (Gross) se snažil překotnou snahu o přijetí reformy veřejné správy odvrátit... Pak však pravil, že "David ale má pravdu v tom, že by neměly vznikat ve vládě spory o podobu zdravotnictví", a že ostatně místopředseda vlády Jahn se už chová zdrženlivě a velmi dlouho se prý ke zdravotnictví veřejně nevyjadřuje...

Přihlásil jsem se k faktické poznámce s tím, že by asi bylo dobré odevzdávat diskusní příspěvky písemně, protože jsem zvyšování daní vůbec nenavrhoval a o Špidlovi jsem neřekl ani slovo.

Pokládám za velmi pozitivní, že se Stanislav Gross veřejně přihlásil k tomu, že nehodlá podporovat Jahnovy experimenty. Současně sice konstatoval, že už to Jahn ani nedělá, ale je docela dobře možné, že šlo o Grossovo doopravdy upřímné přesvědčení, vždyť premiér nemůže do detailu sledovat výroky všech členů vlády. Dovedu si velmi dobře představit informační přetížení premiéra, zvláště když je navíc delší dobu cílem intenzivní mediální štvanice. Protože mi budoucnost zdravotnictví není lhostejná, rozhodl jsem se pošlu panu premiérovi "sebrané výroky" místopředsedy Jahna například z posledních dvou týdnů, protože jeho neblahá aktivita v neztenčené míře pokračuje. Jeho nové vystoupení na toto téma jsem ještě téhož večera viděl ve Zprávách na ČT1 a to pořízené po skončení zasedání sobotního ÚVV.

Důležitá je však veřejně projevená vůle a závazek premiéra, že tomu učiní přítrž.

Při odchodu ze sálu mě zastihla skupina novinářů s otázkou na výsledek sporu "Jahn x Emmerová". Po mojí výpovědi redaktorka Radiožurnálu pravila kolegovi: "Takže Emmerová vyhrála...".

Za pár hodin jsem se dozvěděl, že na tiskové konferenci po zasedání účastníci nepochopitelně a nesmyslně dobrovolný závazek premiéra Grosse bagatelizovali, že David byl prý byl jediný, kdo hledal "neexistující konflikt v koncepci zdravotnictví", a to prý proto, aby se " zviditelnil". Úplně ignoroval vystoupení členky vlády na toto téma, naivně předstíral že neexistuje konflikt, o kterém se denně píše v novinách a připisoval mi absurdní motiv. Na rozdíl od nich nikam nekandiduji, takže nemám být z čeho úzkostný a zviditelňovat se také nepotřebuji.

V celém sporu vůbec nejde o to, jestli "zvítězí" Emmerová, jde o to, aby neprohrálo oněch dolních 10 miliónů. Ostatně - zájmových skupin, které mohou nesmyslnými experimenty ztratit, je mnoho. V prosinci jsem byl na Slovensku studovat tamní "reformu" zdravotnictví těsně před spuštěním, a za pár týdnů se tam pojedu podívat na první výsledky. Ministr Zajac se také odvolával na doporučení Světové banky. Proti tamní reformě se spojily lékařské i sesterské odbory, lékařská komora i vědecká lékařská společnost, distributoři i výrobci léků a zdravotnické techniky - celkem 14 organizací. Podpora jednotlivých kroků reformy ze strany obyvatelstva byla 14- 17% a to i přesto, že vláda přijala půjčku 200 miliónů Sk na "podporu reformy" (čti umlčení médií státem distribuovanými úplatky). Prezident Gašparovič odmítl podepsat příslušné zákony jako protiústavní. Byl přehlasován. Reforma prošla, zejména "nezávislí" poslanci jsou prý velmi úplatní. Jediná finanční skupina koupila pojišťovny i nemocnice... Dokonce i Český rozhlas nedávno referoval o hrozivých důsledcích reformy pro chudé občany SR...

Vystoupení Ivana Davida na ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 05:03 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Reakce Stanislava Grosse na Ivana Davida na ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 05:03 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Vystoupení Milady Emmerové na ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 06:21 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Rozhovor BL s Miladou Emmerovou v kuloárech ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 00:53 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Daňová reforma Bohuslava Sobotky z ÚVV ČSSD dne 12. 2. 2004 | 00:53 MP3 | 20k
MP3 | 64k

Autor je členem ÚVV ČSSD a předsedou Svazu zdravotně pojištěných

Diskusní příspěvek Ivana Davida na 9. zasedání ÚVV ČSSD 12. 2. 2005

Vážení přátelé,

nevím, jestli je dobrý nápad, když ČSSD soutěží s ODS, kdo více a radostněji sníží daně. Myslím, že ČSSD by se měla především zaměřit na efektivitu veřejných služeb a ne na jejich omezování.

Bylo to nanejvýš polítováníhodné, když předminulá tzv. rekonstruovaná vláda věnovala prostřednictví návrhu reformy veřejné správy nemocnice krajům bez jakýchkoli předběžných podmínek a absolutně nechápala, že je věnuje k volné dispozici ODS. Byla to idiotská akce. Dnes se pracně a marně hledá cesta jak zabránit privatizaci nemocnic.

Ještě nesmyslnější a trapnější je, že ve stejné době, kdy se jakoby zachraňují nemocnice před privatizací současně na Ministerstvu financí proběhla jednání zástupců Světové banky s poradci stínového ministra zdravotnictví za ODS Julínka a s úředníky Ministerstva financí. Výsledkem bylo doporučení pro ministry Sobotku a Kubinyiho, kteří návrhy Světové banky pokládají za dobré nápady.

Světová banka prosazuje mimo jiné privatizaci pojišťoven, které by měly vlastnit nemocnice.

A nejen to, Světová banka prosazuje zvýšení přímých plateb za zdravotnické služby, což těžce postihne chudé a nemocné, Světová banka prosazuje omezení solidárního zdravotního pojištění a tím i rozsahu solidárně poskytované péče.

Předseda vlády Gross nominoval místopředsedu vlády Jahna a nemůže se tedy zříkat odpovědnosti za jeho stále opakovaná prohlášení, jak je třeba snížit úroveň obecně dostupné zdravotní péče. Jahn řekl v rozhovoru pro Lidové noviny, že nerozumí zdravotnictví a v tom má určitě pravdu.

A ČSSD se vytrvale zesměšňuje mediální bitvou mezi Jahnem navrhujícím změny, které jsou v příkrém protikladu s naším programem a ministryní Emmerovou, která předkládá návrhy, které jsou v souladu s programem ČSSD. Co si může občan pomyslet o politické straně, která připustí takovou několik měsíců trvající polemiku uvnitř vlády v níž má početně dominantní postavení?

Co si asi občan pomyslí o šéfovi takové strany?

Kam až musí poklesnout volební preference, aby vedení strany pochopilo, že nemůže připustit, aby její členové vlády zpochybňovali program ČSSD?

Nebo je v tom nějaký záměr?

Kolikery volby ještě musíme prohrát?

Já vím, že je tady velmi mnoho lidí, kteří z této strany žijí a program je jim lhostejný, musejí se líbit šéfům. Asi nechápou, že čím horší prohra, tím méně koryt i pro ně.

Když poslouchám návrhy místopředsedy Jahna, je jasné, že je nelze obhajovat, je nutné je zcela jednoznačně odmítnout. Neobstojí výmluva, že je bezpartijní. Byl nominován za ČSSD předsedou vlády Grossem.

Co je to za absurdní divadlo, když vláda, v níž má ČSSD většinu donutí ministryni zdravotnictví, aby předložila "koncepci" a pak ji nechá rozcupovat. Přece nelze nechat předložit koncepci, kterou pak bude napadat jiný člen vlády nominovaný za tutéž stranu.

Jestli premiér Gross za poslední měsíce nepostřehl, že postoje Emmerové a Jahna jsou neslučitelné, tak je zcela nekompetentní.

Jestli si dovolil Grossův Dolejš navrhovat odvolání ministryně a dalších ministrů, pak je asi neměl Gross nikdy do vlády jmenovat.

Není taková tragédie, že současné vedení ČSSD potápí sociální demokracii, je strašné, že potápí občany a především své voliče.

Cítím závazek k dolním deseti miliónům i když nás přestávají volit.

Pokládám za nutné chránit občany proti nekompetentním zásahům tzv. modernizátorů. Vždyť tzv. modernizace je jen lehčí formou "modré šance".

                 
Obsah vydání       11. 2. 2005
12. 2. 2005 Bída Bohumil  Kartous
11. 2. 2005 Gross a jeho skandál Jan  Čulík
13. 2. 2005 Psí řetěz Bohumil  Kartous
13. 2. 2005 Vznikla nová, téměř nezvládnutelná varianta AIDS?
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku
12. 2. 2005 Rakousko dohání Českou republiku -- ve skandálech Karel  Dolejší
12. 2. 2005 ČSSD dnes projednává Sobotkovu reformu Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Nesnesitelná přitažlivost politického aktivismu Jan  Čulík
12. 2. 2005 Ačkoliv se na tiskovce rozhodli sociální demokraté mlžit, Emmerová zvítězila Štěpán  Kotrba
11. 2. 2005 Grossova "modrá šance" Ivan  David
12. 2. 2005 ČSSD hrozí nové kolo boje o Lidový dům Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Starec a Kraus o reformě zdravotnictví lhali Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Jahn nebo Emmerová? Ivan  David
12. 2. 2005 Proč novinář píše petici (a co z toho má) Filip  Rožánek
11. 2. 2005 Lobbista Berka, "novinář" Rožánek a petice za odvolání Grosse Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Američtí Demokraté zvolili svým novým šéfem Howarda Deana
12. 2. 2005 Zemřel dramatik Arthur Miller
11. 2. 2005 Pospíchal odstartoval digitalizaci komerčních televizí v multiplexech B a C systému DVB-T Štěpán  Kotrba
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky
11. 2. 2005 Michael  Marčák
11. 2. 2005 Bylo zničení Drážďan teroristickým činem proti civilistům?
11. 2. 2005 Stvrzeno polibkem? Jan  Čulík
11. 2. 2005 Severní Korea "má jaderné zbraně"
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 2. 2005 Michael  Marčák
11. 2. 2005 Další kontroverze v časopise Spectator
11. 2. 2005 Evropská ústava se může občanským demokratům vymstít Jiří  Štefek
11. 2. 2005 Americký obchodní deficit dosáhl 672 miliard dolarů
11. 2. 2005 Blaženost ve státě bahnitém Václav  Dušek
11. 2. 2005 Ateismus je dogma Pavel  Urban
11. 2. 2005 Chudí Britové vzali u Londýna útokem nový supermarket Ikea
10. 2. 2005 Michael  Marčák
10. 2. 2005 Princ Charles se ožení s Camillou
10. 2. 2005 Gubernie Jiří  Jírovec
10. 2. 2005 Co se skrývá za fasádou nové Evropy
10. 2. 2005 Ministerstvo zdravotnictví: "Problém vší řeší trh"
10. 2. 2005 Mají být LTO, taxíky, ale i kamiony na tapetě? Miloš  Dokulil
9. 2. 2005 Arabské země plánují reformy, iráčtí šíité islámský stát Karel  Dolejší
10. 2. 2005 Británie: Konzervativci poukazují na velký počet návštěvníků ze středovýchodní Evropy
8. 2. 2005 Holky jsou prostě blbější Štefan  Švec, Martin  Jaroš
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2005 ČSSD dnes projednává Sobotkovu reformu Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Ačkoliv se na tiskovce rozhodli sociální demokraté mlžit, Emmerová zvítězila Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Bída Bohumil  Kartous
12. 2. 2005 ČSSD hrozí nové kolo boje o Lidový dům Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Jahn nebo Emmerová? Ivan  David
11. 2. 2005 Gross a jeho skandál Jan  Čulík
11. 2. 2005 Grossova "modrá šance" Ivan  David
11. 2. 2005 Lobbista Berka, "novinář" Rožánek a petice za odvolání Grosse Štěpán  Kotrba
10. 2. 2005 Gubernie Jiří  Jírovec
7. 2. 2005 Komunikace banální pravdy o premiérovi a o židovi Ladislav  Žák
7. 2. 2005 Směnečné variace Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2005 Duch Pepy z Hongkongu aneb optimismus páchne blbostí Ivan  David
5. 2. 2005 Pohádka o dobrém strýci Vikovi a kouzelníku Rodovi Fabiano  Golgo
5. 2. 2005 Nevěřím novinářům ani politikům Jan  Čulík
4. 2. 2005 Proč (ne)kopat do policie Jan  Bohata