1. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2005

Krize v Literárních novinách

Jedenáct ze šestnácti redaktorů Literárních novin se rozhodlo podat výpověď, protože ostře nesouhlasí s tím, jak jedná šéfredaktor Jakub Patočka.

Krize v Literárních novinách je latentní záležitost, která se táhne už nejméně dva roky. Její momentální kritický vývoj byl způsoben iniciativou všech redaktorů a zaměstnanců LtN (kromě dvou, Jana Šíchy a Martina Stropnického), kteří vyzvali vydavatele, což je Výbor Společnosti pro LtN, aby odvolal Jakuba Patočku z funkce šéfredaktora listu. Stejný návrh podala členka Výboru Eda Kriseová. Hlavní důvody byly dva.

1. 3. 2005

Pikantní podrobnost proběhla českými médii nepovšimnuta (informoval Respekt, iDnes a další), přestože se za ní skrývá ona drobná neopatrnost, která činí spojovací článek mezi podnikáním jakési řeznice z Libuše a Libuší Barkovou, která z Libuše není. Tím, kdo je držitelem internetové domény bordelu ESCADE a platí její provoz, je firma ŠEBA s.r.o. , IČ 61459143, (že by LibuŠE BArková?) jejíž jediná majitelka je Libuše Barková.

1. 3. 2005

Ve smyslu ustanovení § 204 tr. zákona pojem "kořistit z prostituce" zahrnuje mj. jakékoli soustavné přijímání úplat za pomoc k provozování prostituce (zejm. "ochranu" prostititutky, získávání zákazníků pro ni, poskytování prostor k prostituci), píše Jaroslav Štemberk.

Za prostituci se považují jakékoli placené sexuální služby provozované formou tělesného styku (i jinak než souloží).

1. 3. 2005

Pokud kdokoli vznáší otázku, proč je protigrossovská kampaň tak hysterická a selektivní, dojde dříve či později k závěru, který byl už koneckonců v Britských listech publikován. Na prvním místě stojí obrovský komerční potenciál této kauzy.

28. 2. 2005

Boris Cvek se ptá, zda bych i o nacismu (tak jako o komunismu) řekl, že jeho dnešní rolí je vyvádět svět z míry. Zřejmě -- a oprávněně -- předpokládá, že ono vyvádění z míry považuji za něco pozitivního, totiž za způsob jak čelit redukci našich sociokulturních možností na jeden jediný obraz světa (toho času globalistický rozvrh neoliberálního kapitalismu, v uctivé pokloně kosmeticky upravovaný zastánci "třetí cesty"). Otázka přitom jistě není ta, zda je nacismus schopen vyvádět svět z míry, ale ta, zda bych tuto jeho roli uvítal, resp. proč k ní vyzývám komunisty a ne právě nacisty (které naopak zavrhuji).

1. 3. 2005
Odpověď na otázku Literárních novin "Mohou média negativně ovlivňovat válku proti terorismu?" , kterou sice redaktor LtN Matěj Stropnický koncem ledna 2005 položil v rámci "Sporu" autorovi a Adamu Drdovi z české sekce BBC (nikoliv skutečné BBC), ale polemika vzápětí umlkla, aniž by oponent odpověděl. Článek z neznámých důvodů dodnes nevyšel, Matěj Stropnický se neozval...

Zaprvé je nutno říci, že neznám žádnou válku proti terorismu. A neznám žádná média, která by dnes něco ovlivnila. Jsem ale svědkem mediální války, která má nevědoucím zdůvodnit, proč jeden stát pod záminkou války proti terorismu, kterou není ani schopen účinně vést, zničí ekonomiku a státní zřízení států druhých. Či je nechá zničit svými spojenci. Brutálním násilím, obrovskou převahou technologickou i finanční, v rozporu s mezinárodním právem si nová globální supervelmoc domnívá, že ona vždy stojí na straně dobra, že ona je to dobro a ve jménu tohoto dobramorální právo páchat jakkoliv strašné zlo. Bojem proti stínům nás samých je válka i její mediální obraz.

Michael Marčák: Ovládli jsme celou tuto planetu, pane, akorát v Čechách máme koalici s lidovci.
1. 3. 2005

Sebevražedný atentátník v automobilu usmrtil v pondělí více než 100 osob a zranil desítky dalších.
1. 3. 2005

Sebevražedný atentátník v automobilu usmrtil v pondělí více než 100 osob a zranil desítky dalších. Při nejvražednějším atentátu od ukončení války najel atentátník do fronty lidí, stojících před zdravotnickou klinikou v městě Hilla, asi 100 km jižně od Bagdádu. Zahynulo 115 osob a 132 osob bylo zraněno. Většina obětí byli vojenští rekruti, čekající na zdravotní prohlídku jako na součást přijímacího procesu pro iráckou policii a národní gardu. K útoku došlo v 9:30 dopoledne místního času (v 7:30 středoevropského času).

Podrobnosti v angličtině ZDE

1. 3. 2005

Jan Stern udělil Erichu Frommovi několik cenných rad a je škoda, že si je Fromm už nemůže vzít k srdci. Zůstal jsem tady jen já jako samozvaný, nedovzdělaný a nedoučený tlumočník se závazkem k nebožtíkovi, jehož jsem tak "nešťastně" vytáhl na světlo - pradávný to symbol pozitivního nadpřirozena.

A protože Jan Stern, v hlubokém pochopení mého blahého nevědomí, reagoval neagresivně, musím se v zájmu zachování vlastní společenské integrity zachovat stejně. I přesto, že očividně jde o soupeření dvou maskulinních principů, které v nás obou převažují, jako dvou samců o dominanci v daném teritoriu, které představuje virtuální životní prostor Britských listů. Je to boj o moc; jde tedy o situaci, kdy je agresivita přirozeným modem komunikace. Je tak protivné sublimovat ji v argumentaci kulturního stvoření, že.

1. 3. 2005

Bylo by pošetilé očekávat od ženské vlády trvalé zlepšení lidského údělu

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

V rozhovoru pro Týden č. 47/ 2004 vzpomíná režisér Vladimír Michálek na své zklamání, které zažil v roce 1981 v USA. Těšil se na ohlasy sexuální revoluce z konce 60. let, kterou iniciovaly děti květin, ale místo toho se stal svědkem zlomu, vyvolaného kampaní proti AIDS. Dívky se staly takřka přes noc nedostupné; už je nestačilo oslovit na ulici a pozvat na kávu jako dřív.

1. 3. 2005
tisková zpráva SPJČR

Za účelem náhrady škod způsobených českou justicí byl založen občanský spolek - Sdružení poškozených justicí České republiky - SPJČR. Občané, kteří mají zájem o nápravu svých věcí, ať zašlou kopie důkazů na adresu: Karel Hronek, Husova 5, Plzeň, 301 00, tel.:723 291991, e-mail : spjcr@centrum.cz. Pokud Vaše soudní řízení trvá déle než tři roky, ozvěte se také, neb stížnost do Štrasburku lze podat rovnou, tiskopisy máme. Ti, kteří již podali stížnost do Štrasburku - zašlete kopii dopisu o odmítnutí stížnosti.

Michael Marčák: Obávám se, přátelé, že po zrušení naší výrobně hospodářské jednotky se bude  každý muset postarat sám o sebe
1. 3. 2005

zakladatel Amnesty International Peter Benenson (1921-2005)
1. 3. 2005
Tisková zpráva Amnesty International

Peter Benenson, zakladatel mezinárodní organizace Amnesty International, která se věnuje ochraně a prosazování lidských práv po celém světě, zemřel v pátek 25. února 2005 ve věku 83 let.

Benenson organizaci založil v roce 1961 jako kampaň za propuštění šesti vězňů svědomí, když v britských novinách The Observer publikoval článek s názvem "Zapomenutí vězni".

1. 3. 2005

POLEMIKA

Argumentace poslance ODS Waltera Bartoše ve prospěch školného na vysokých školách, o níž se opírá Radim Valenčík ve svém článku "Paradoxy diskuse o školném" je natolik nesolidní, že vyžaduje odpověď.

Když očistíme dlouhý citát z parlamentního vystoupení stínového ministra školství od demagogické rétoriky, zůstane nám toto tvrzení: "V zemích, kde se platí školné a existují silné programy finanční pomoci studentům z nízkopříjmových rodin, je podíl dětí z dělnických rodin dosahujících na vysokoškolské vzdělání třikrát vyšší než u nás. Je to 32%, nás je to 8%."

1. 3. 2005

Když jsem psal pro Britské listy článek Paradoxy diskuse o školném, tiše jsem doufal, že přispěje ke korektnosti diskusí na dané téma. Hned první ohlas Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem, jehož autorem je Jan Drahokoupil, mě vyvedl z marných nadějí. Současně však potvrdil oprávněnost názvu mého článku. V podobném duchu jsem nazval též tento, i když teta Kateřina by možná našla drsnější a přesnější přísloví.

S myšlenkou vyslovenou v názvu článku Jana Drahokoupila se ztotožňuji. Vůbec si nemyslím, že blairismus je to pravé ořechové.

1. 3. 2005

aneb dvojí skromné svědectví "na okraj" 25. února 1948

V paměti se mi vykrystalizovaly ty dvě momentky jako taková symbolická zkratka dní, které teprve měly přijít. A to bez ohledu na to, co tu už bylo nakupeno předtím, a bez ohledu na to, co pak přišlo potom. Onoho dne bylo sychravě a "vlezle" zima. Měl jsem pocit, že na mě možná leze chřipka. Z předchozích rušných dnů jsem zároveň byl jaksi zakřiknutý, podemletý, bez majáku směrem vpřed. Ta robustnost ultimát z Gottwaldovy strany, zarámovaná nadmíru účinně předem připravenou režií do řady masových scén jako jejich komparsový doprovod, bila do očí i do uší, ale vrývala se samozřejmě taky přímo do mozku. A nemohla nechat lhostejným skoro nikoho, ať už stál v tom čeření času názorově kdekoli.

Stefan Halper and Jonathan Clarke: America Alone - The Neo-Conservatives and The Global Order
1. 3. 2005

RECENZE

Stefan Halper and Jonathan Clarke: America Alone - The Neo-Conservatives and The Global Order , Cambridge University Press, 2004, ISBN: 0521838347, 384 str.

Po loňských volbách ve Spojených státech bylo jasné, že poraženi v těchto volbách nebyli jen demokraté, ale snad ještě víc v nich prohráli "tradiční" nebo středoví republikáni. Tedy ti republikáni, kteří měli ve vládnoucí straně (a tedy v celém státě) vliv, když byli prezidenty Richard Nixon, Gerald Ford, a ještě i (ale již ne tak výrazně) Ronald Reagan a George Bush starší. Volby potvrdily, že republikáni tohoto typu jsou nyní v republikánské straně jen slabým třetím proudem, a že ve straně vládnou fundamentalisté a neokonzervativci.

1. 3. 2005

Je lepší být zdravý, bohatý, úspěšný, mladý a živý, než to druhé. To je celkem známá věc. Jenže mnohdy si nemůžeme moc vybírat. Někomu vrže v koleně, jiný ne a ne vydělat peníze, další nezůstává věčně mladý, ačkoliv opravdu moc chce. S těmi druhými, s lidmi okolo nás, bývá ještě docela jinačejší potíž - nebývají takoví, jakými bychom je chtěli mít!

28. 2. 2005

Tak nějak se mi to spojilo a nemohu odolat nutkání svěřit se s tím (trochu v duchu skvělého autora Tristrama Shandyho). V sobotu večer jsem se proti svému zvyku díval na televizi, ba dokonce na TV NOVA, na volbu "české mis". Ušlo to, ale -- zejména díky mučivé délce reklamních bloků, jež mi jako zákazníkovi vzkazovaly: naše milá firma tě bude otravovat bezostyšně a neomaleně i v sobotu večer, neboť o tebe nám nejde, nýbrž jenom o tvé peníze -- určitě bych nevydržel v křesle nebýt do té chvíle pro mne neznámého konferenciéra Vojty Kotka.

1. 3. 2005

Dle mého názoru nejde rozhodně nejde o "špatný zákon" ve vztahu k hmotněprávní úpravě v § 206 trestního zákona, míní Jaroslav Štemberk v reakci na článek Špatný zákon omezuje svobodu projevu . Problém je ve výkladu tohoto ustanovení některými soudci, jak již bylo v článku uvedeno.

Nemohu souhlasit s názorem, že dostatečná je občanskoprávní úprava.

Václav Klaus na soutěži Česká Miss 2005
1. 3. 2005

Přečetl jsem si poznámku o účasti Václava Klause v soutěži Česká Miss 2005. Myslím, že nejde o žádné tragické přestřelení, ale taky nejde zrovna o maličkost. Podstatné je totiž to, že soutěže se neúčastnil Václav Klaus jako osoba, ale ve funkci prezidenta. Klaus byl použit již jako součást propagace pro samotnou soutěž a Nova užila jeho jméno ve spojení se slovem "prezident" i v těch nejkratších upoutávkách - kde se jen dalo, píše čtenář Tomáš Řezníček.

1. 3. 2005

Nemusí se jednat o špatný úsudek, vystoupil-li Klaus v pořadu o české Miss...píše Kostas Zgafas. Klaus (král) korunuje královnu. Chápete? To je přeci symbolika, kterou lid chce vidět. Archetypální představa moci je přece král a prezident se určitě nebude vyhýbat symbolické asociaci s touto představou. Naopak, bude ji i podporovat, ale ne zas tak moc, aby to nevybočilo mimo symbolický rámec.

1. 3. 2005

Klausův úsudek je špatný permanentně, důkazy se objevují periodicky. Jeho snaha být vidět v situacích, kdy je blízko "lidu", je dost kýčovitá vypočítavost. Myslím, že není vhodné ho odbývat jen špatným úsudkem, míní Bohumil Kartous.

1. 3. 2005

Tak i náš sám pán řídící neodolal, a teď nevím, mám -- li to připsat snaze jeho píárů, kteří se ho snaží za každou cenu přiblížit masám, když už je tím řídícím nás všech, a kdysi, přiznejme si, masy drobet zanedbával.., soudruhy s tím stejně neoblbne, nebo je to jen jistá osvědčená kůra veškerých kmetů, která velí mudrci v jistém věku obklopovati se telecím..., nejlépe pak před televizními kamerami, aby to samectví bylo zcela evidentní.., nějak se mi zdá, že v poslední době by se mi opět mohly plést slova samec a samet...asi ryze česká specialita...

No nic, pojďme k věci. Život s přísně definovanou starou klauzulí může být jistě plnohodnotně krásný, ale taková malá změna v podobě entity zcela náhodně propuknuvších mladičkých finalistek, že...

No, nekupte to...

Zmiss...

Už zas spěchají masy
na přehlídku krásy...

1. 3. 2005

Už kolikátý rok opakuje pan Čulík, že soutěže krásy nejsou nic pro Anglii, že tento trh s masem se přesouvá kamsi do Afriky. Není tomu tak. Česko leží v samém srdci Evropy a soutěže krásy jsou zde velmi populární. Tak populární, že letos máme soutěže hned dvě na nejvyšší úrovni a pak i řadu soutěží nižších, až po nejkrásnější dívku z 5.B. v Horní Plané. Na rozdíl od Anglie se u nás totiž rodí dostatek krásných dívek a můžeme si dělat soutěží, kolik budeme chtít.

Není proto na místě, když je taková soutěž zlehčována, zvláště zaštítí-li jí svou přítomností Václav Klaus.

Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko ZDE

1. 3. 2005

POLEMIKA:

Britské listy zveřejnily článek nazvaný Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny? Jeho text je složen z dopisů Karla Vaníčka a Jaroslava Štemberka a z úvodní poznámky, jejímž autorem je Jan Čulík. Šéfredaktor BL se v ní bohužel dopouští drobné manipulace, když neoprávněně zobecňuje. Jeho text vytváří dojem jakéhosi širokého konsenzuálního protestu, ačkoli čtenáři, kteří si na mé články "stěžují", jsou ve skutečnosti jen dva. S autorem polemických textů občas někdo nesouhlasí - tak už to prostě v médiích chodí. Čulík také oběma mým kritikům vkládá do úst termíny "nekompetentní", "nefundované" a "nevěcné", které nepoužili - a to ani v parafrázi.

28. 2. 2005

V sobotu 26.2.2005 vysílala BBC, World Service, v rámci svého pravidelného cyklu rozhlasových a divadelních her "Play of the Week", remake Wellesovy a Kochovy adaptace a dramatizace románu H.G. Wellse Válka světů.

Jedná se pravděpodobně o nejslavnější a nejúspěšnější rozhlasovou dramatizaci všech dob. Welles a Koch přenesli přistání a následný útok marťanských kosmických lodí z Anglie do New Jersey ve Spojených státech.

Hru je možno si vyslechnout ZDE

1. 3. 2005

Se zájmem jsem si přečetl článek Petra Slámy "Největší lež ateismu", který byl reakcí na již dříve uveřejněné články "Jsem hrdý, že se osmdesát procent Čechů hlásí k ateismu" pana Sklenáře a "Ateismus je dogma" od pana Urbana.

Jako první mne na tomto článku zaujala už formulace jeho názvu, tedy konkrétně ona "lež". To je poměrně silné slovo, zejména pokud vezmeme v úvahu že ateismus není žádná vyhraněná ideologie nebo přinejmenším aspoň není organizovaná, nemá tedy žádné mluvčí a těžko tedy může lhát. To je ale v podstatě jen slovíčkaření.

1. 3. 2005

Světová obchodní organizace (WTO) si v dubnu 2005 připomene 10. výročí od svého založení. Za tu dobu prožila řadu úspěchů -- rozšířila počet svých členů na 148 členských zemí a rozvíjí pravidla mnohostranného obchodního systému, ale i neúspěchů -- problémy s pokrokem jednání na zasedáních ministrů v Seattlu, 1999 a Cancúnu, 2003.

S cílem poukázat na problémy a naznačit způsoby jejich řešení vypracovala skupina oborníků pod vedením bývalého generálního ředitele GATT a později prvního ředitele WTO Petera Sutherlanda obsáhlou zprávu zabývající se dosavadními výsledky činnosti WTO a možnými východisky pro její další činnost.

"Sutherlandova zpráva" je neoficiálním dokumentem, který však vzbudil značnou pozornost jak v přímo zainteresovaných orgánech stání správy členských zemí, tak v mezinárodních organizacích, které na činnost WTO navazují, či s ní v různé míře intenzity spolupracují. Věnuje jí pozornost i Evropská komise, která o jejím obsahu zahájila diskusi mezi všemi členskými státy Evropské unie a připravuje k ní společné stanovisko.

Autoři zprávy zdůrazňují, by se měla stát impulsem pro širokou diskusi nejen v  orgánech a institucích, kterých se přímo týká, ale neměla by uniknout pozornosti ani nevládním organizacím, profesionálním svazům, hospodářským komorám, parlamentům a širší poučené občanské veřejnosti.

Sutherlandova zpráva v angličtině - WTO HTM

Sutherlandova zpráva v angličtině - BL PDF
1. 3. 2005
Odpověď Bohumilu Kartousovi na článek "Není křesťanství odpovědné za nacismus i komunismus?"

Předně křesťanství neříká, že člověk může poznat budoucnost, že lidský rozum je totožný s rozumem, který řídí dějiny, a může ho proniknout. Pravý opak je vlastní Bibli -- člověk podle ní má milovat svého bližního a má doufat v posmrtnou odplatu. V žádném případě nemá konstruovat nějaké teorie, v jejichž jménu popře elementární lásku k bližnímu.

28. 2. 2005

Stěžuj si, budeš nezaměstnaný:

Bydlel bez střechy, tak ho odsoudili, že se ozval

Soudce Šídlo má za to, že úředníky musí stát chránit před kritikou občanů: "Od té doby, co byl z trestního zákona vypuštěn paragraf o slovním útoku na veřejného činitele, jsou vystaveni bezbřehým urážkám kverulantů typu pana Partyka." Evropská unie však zdůrazňuje, že státní úředníci musejí být vystavováni třeba i neoprávněné kritice.

Ve středu 2. března 2005 v 13.30 hod. u Obvodního soudu pro Prahu 7, Ovocný trh 14, č. dv. 307, III. poschodí, se bude konat veřejné zasedání o návrhu na přeměnu trestu obecně prospěšných prací v trvání 150 hodin v trest odnětí svobody o délce 75 dnů. Odsouzený, Petr Partyk, byl v kontroverzním rozsudku shledán vinným z trestného činu, že údajně publikoval určité výroky na internetu. Došlo k zneužití špatného zákona.

Opakovaně upozorňujeme v BL - ve shodě s názory mezinárodních lidskoprávních organizací i novinářských institucí v ČR i v zahraničí - že kriminalizace verbálních výroků je pozůstatkem komunistického právního řádu a že může vážně omezit svobodu projevu. V praxi se to opakovaně potvrzuje znovu a znovu. České soudy odsoudily občana za trestný čin pomluvy, spáchaný na jednom internetovém diskusním fóru.

"Česká republika se těžce potýká s otázkou 'extremistických' verbálních projevů (z extrémní pravice i levice) i s otázkou toho, co jsou přijatelné parametry veřejné debaty," konstatoval mj. Helsinský výbor amerického Kongresu ve své zprávě o situaci v oblasti svobody projevu v České republice z roku 2002 (totéž opakují i jiné mezinárodní lidskoprávní organizace). Zpráva kritizuje trestní stíhání osob za vyjadřování názoru a za pomluvu. Požaduje zrušení kriminalizace názorů a verbálních výroků v České republice.

Podrobnosti a tato kompletní zpráva ZDE

9. 7. 2003 jsme publikovali varovný případ Petra Partyka, který byl odsouzen za údajné zveřejnění některých svých poznámek na internetu. Tento šokující případ bude znovu tento týden projednáván. Napsal nám k tomu sám odsouzený.

28. 2. 2005

Byla jsem poprvé svědkem představení skupiny Bůhví v červnu 2004. Nyní uspořádala takto skupina další ze svých už tradičních koncertů dne 23. února v Lucerna Music Baru. Na koncertě byla velká návštěvnost stejně jako během červnového koncertu (většina fanoušků byly opět mladé ženy) a členové skupiny Bůhví také pozvali na jeviště několik hostů.

Od loňského roku neprošla skupina Bůhví žádnými změnami a stále v ní vystupuje nesmírně populární a talentovaný Ondřej Brzobohatý (klávesy a zpěv), Martin Hrubý (zpěv a kytara), Jaromír Telenský (bicí), Karel Pičman (trumpeta) a Pavel Trojan (baskytara).

28. 2. 2005

The first performance by Bůhví I witnessed took place in June 2004. A few months later the band performed another of their by now traditional gigs at Lucerna Music Bar on 23rd February. The club was as well attended as during their June performance (the majority of fans were once again young women) and Bůhví also invited some guests to share the spotlight. Since last year, the band's line-up has not undergone any changes and still includes immensely popular and talented Ondřej Brzobohatý (keyboards and vocals), Martin Hrubý (vocals and guitar), Jaromír Telenský (drums), Karel Pičman (trumpet) and Pavel Trojan (bass guitar).

28. 2. 2005

Ještě jednou o Stanislavu Grossovi

Nevím! Zeptejte se mě jako lingvisty, zeptejte se mě jako občana, zeptejte se mě jako nedávného emigranta. Nevím, co si mám o Grossově aféře myslet. Rozhodně nevím, jaká je pravda, nevím, jestli by měl premiér rezignovat, nevím, jestli to poškozuje Českou republiku uvnitř i v zahraničí. Nevím. Mohu ale jako chlapec ze vsi naslouchat svému selskému rozumu, který mi dá spoustu věcí. Dá to rozum, že politik si za něco mohl nechat zaplatit, protože takoví jsou všichni, dá to rozum, že to přispívá k neřádu ve společnosti, když jsou toho plné noviny, dá to rozum, že si z nás za chvíli budou dělat legraci v zahraničí!

Hezky tuto agrární moudrost shrnul místopředseda ODS Petr Nečas "Důvěryhodnost vlády, ba co více, důvěryhodnost celé naší země je v mnoha ohledech ohrožena, protože v tuto chvíli se již o tuto věc začínají zajímat zahraniční média, a to má své velmi vážné dopady." Jak rozsoudit, jestli má pravdu?

Univerzitní dalekohled
28. 2. 2005

Školné a sny na české levici

Nastavení vzdělávacího systému je bezesporu zásadní problém na cestě k sociálně spravedlivému a lidskému prostředí. Narozdíl od Radima Valenčíka a jiných si však nemyslím, že by se česká levice měla inspirovat britskou New Labour, pokud chce k takovému prostředí směřovat. Jak ukazuje například studie odborníků z London School of Economics, díky Blairovu neoliberalismu s lidskou tváří hraje sociální původ (třída) v životě Britů stále větší roli. Nerovnost distribuce blahobytu se prudce zvyšuje, což se projevuje i v rostoucích rozdílech v naději dožití . Nemalý podíl na tomto faktu má systém školného a studentských půjček. Rád bych však opustil britský kontext, který je jen do omezené míry srovnatelný se situací v ČR, a uvedl několik důvodů, proč si nemyslím, že zavedení školného v Česku je cestou k sociálně otevřené a lidsky žádoucí společnost.

El Mercurio: Chilský národní park  Las Torres del Paine po návštěvě českého turisty
28. 2. 2005

Minulý týden světová i česká média přinesla zprávu o bezohledném českém turistovi z Brna, který založil ničivý požár v jednom z nejkrásnějších koutů zeměkoule. Česká republika má zase pořádnou mezinárodní ostudu. Naštěstí nejsou všichni čeští turisté podobného ražení, a najdou se i tací, kteří nám naopak dělají velkou čest.

28. 2. 2005

Před volbami do Senátu a krajů přesvědčoval jistý "expert" z agentury Crane kandidáty a jejich volební manažery doslova takto: "ČSSD je na tom už tak špatně, že jediné co může ještě voličům nabídnout jako pozitivní symbol je upřímná tvář Stanislava Grosse." Expert nabádal přítomné kandidáty, aby se vzdali svých hesel a jako jediné heslo zvolili "Myslím to upřímně." Asi třetina přítomných se k tomuto nápadu připojila, ostatní odmítli, ovšem většinou s poukazem, že mají své propagační materiály již vytištěny. Prohráli všichni, ať už to myslili upřímně nebo ne. V poslední době mi nestraníci několikrát za den doporučují, co by ČSSD měla dělat. Obvykle říkají: "Jestli se nezbavíte Grosse, tak prohrajete volby a úplně vás to zničí", nebo něco podobného. "Copak vám nechybí pud sebezáchovy?" "To nechápete, co to znamená jít s takovým šéfem v čele do voleb?"

Podobných nápadů jsou plné noviny i internetové stránky. Jedno mají všechny společné - naprosto chybný předpoklad, že se strany řídí nějakým kolektivním rozumem a rozhodují se racionálně. Není tomu tak.

AFP / Joe Klamar: George Bush  24. 2. 2005 v Bratislavě
26. 2. 2005

Nejdražším bavičem na světě je podle posledního ratingu George Bush "Walker". Slovenská vláda, aby vrátila Slovensku radost ze života, byla ochotna složit 300 milionů slovenských korun. Už je konečně jasné, proč muselo Slovensko omezit sociální dávky? Slováci tak mohli oslavit Vítězný únor podle starých dobrých zvyků -- vlaječky Matice slovenské a "spojenců, přátel a bratrů", s náměstím plným radostných a barevných symbolů ideologie, s patřičným technologickým projevem zkonstruovaným k mnohonásobnému přerušování potleskem. Možná nechyběla ani situační nápověda pro publikum, ale o tom se média nezmínila.

Fotoreportáž - White House ZDE

13. 2. 2005

V lednu 2005 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 11 000 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
1. 3. 2005 Bordel a jeho doména Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 O životním partnerství a ženské revoltě Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
1. 3. 2005 Příčinou vládní krize není spiknutí médií Milan  Černý
28. 2. 2005 Bůhví v Lucerna Music Baru Claudia  Just
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
28. 2. 2005 Mojšeho funus Filip  Sklenář
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
28. 2. 2005 Havlova blbá nálada mezi námi? Karel  Sýkora

Zelení RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?   
7. 2. 2005 Uhl Štětinovi: Vaše postoje nejsou postoji Strany zelených Petr  Uhl
27. 12. 2004 Strana zelených podala trestní oznámení na dva členy bývalého vedení Štěpán  Kotrba
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
22. 9. 2004 Nezralí zelení Milan  Hamerský
15. 9. 2004 Strana zelených dospívá k vnitřnímu sjednocení   
9. 9. 2004 Horáček není "česky" zelený   
27. 8. 2004 Brezina (prý) strašidlem aneb Dokaž, co jsi nenapsal Karel  Dolejší
23. 8. 2004 Jak se stát modrým ptákem Ivan  Brezina

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2005 O životním partnerství a ženské revoltě František  Hrdlička
1. 3. 2005 Máme krásné dívky, a proto máme soutěže ženské krásy Petr  Jánský
1. 3. 2005 Klaus byl použit i jako propagace soutěže   
1. 3. 2005 Klaus korunuje "královnu"?   
1. 3. 2005 Hleďme, hleďme... Jan  Sláma
1. 3. 2005 Jak se bouří Fromm Bohumil  Kartous
1. 3. 2005 O životním partnerství a ženské revoltě Zdena  Bratršovská
28. 2. 2005 Václav Klaus v komerčním pořadu Miss 2005   
22. 2. 2005 Frommova Karkulka: Jak se bouří ženy Jan  Stern
10. 2. 2005 Rekordní počet žen je obětí osahávání v tokijském metru   

Školství RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík
1. 3. 2005 O školství, prosím, bez demagogie Rudolf  Převrátil
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
25. 2. 2005 Paradoxy diskuse o školném Radim  Valenčík
24. 2. 2005 Slušný člověk, slušný národ - a etické kodexy Ondřej  Hausenblas
22. 2. 2005 Českým učitelům chybí osobnost, ne etický kodex... Filip  Sklenář
21. 2. 2005 Pedagogická komora a etický kodex učitele Radek  Sárközi
9. 2. 2005 S žaludeční sondou na mozek Bohumil  Kartous
7. 2. 2005 Pak teče i krev a jsou mrtví; a není "v tom" jen škola... Miloš  Dokulil
7. 2. 2005 Na české univerzitě v Brně se vyučuje rakouskému právu (a německy) Zdeněk  Moravčík

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci   
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje   
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme   

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2005 Více než 100 osob usmrceno atentátem v Iráku   
18. 2. 2005 Vojáci týrali vězně i v Afghánistánu   
16. 2. 2005 Bushova vláda obviňována ze zneužívání financí v Iráku   
16. 2. 2005 Panel v americkém Senátu obvinil činitele OSN, že zpronevěřil 1,2 milionu dolarů   
15. 2. 2005 V iráckých volbách zvítězili stoupenci Íránu   
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku   
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky   
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
2. 2. 2005 Demokracie není zaklínadlo Oskar  Krejčí

17. listopad RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
1. 3. 2005 Piáno těžké, schody srázné Petr  Pospíchal
1. 3. 2005 Příčinou vládní krize není spiknutí médií Milan  Černý
28. 2. 2005 Kauzy a příčiny: metafory politického chápání Dominik  Lukeš
25. 2. 2005 Co všechno na něj ještě vypluje... Boris  Cvek
25. 2. 2005 Gross má pro tisk bulvární potenciál   
25. 2. 2005 Portrét nastávajícího expremiéra Zdeněk  Jemelík
24. 2. 2005 Poukazování i na jiné korupčníky by akce proti Grossovi rozmělnilo   
24. 2. 2005 Gross je jen záminka Milan  Valach
24. 2. 2005 Monitor Jana Paula: Lidé bděte! Jan  Paul
24. 2. 2005 Moc nechápu námitky proti kritice antigrossovské hysterie Vojtěch  Polák

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
7. 2. 2005 Kultivujme tradici, nestavme pomníky Karel  Dolejší
7. 2. 2005 K Janu Palachovi jsem kritický Aleš  Kozelský
4. 2. 2005 Spor o Palacha: Výzva, nebo návod? Karel  Dolejší
4. 2. 2005 Spor o Palacha: sebereflexe, nebo bagatelizace? Vladimír  Línek
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
24. 2. 2005 Proč publikují média "nekompetentní" články Ivana Breziny?   
21. 2. 2005 Kjótský protokol je pouhým začátkem Bushka  Bryndová
17. 2. 2005 Jak se svět mění   
15. 2. 2005 I my jsme součástí hmotného světa   
8. 2. 2005 Budou ohroženy vodní zdroje, výroba potravin i světové hospodářství Bushka  Bryndová
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů   
1. 2. 2005 Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů"   
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny   
21. 1. 2005 Nájemní smlouva se Zemí Josef  Šmajs
17. 1. 2005 Globální stmívání