3. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2005

FILIPIKA:

Jsem hrdý, že se osmdesát procent Čechů hlásí k ateismu

Svým univerzálně vyhlašovaným monopolem na pravdu se křesťanství řadí mezi ideologie totalitní -- a svými skutky to nesčetněkrát dokázalo

"Zeptejte se Indiána, co způsobuje, že vaše hodinky jdou," navrhuje předmět k úvaze baron Holbach, "odpoví vám: Duch. A zeptejte se theologa, co způsobuje, že se pohybuje Vesmír. Odpoví vám: Duch." Biolog i filozof T. H. Huxley mínil svého času: "...počátkem skutečné morálky je přestat si namlouvat, že věříme čemusi, čemu vůbec nikdo nevěří." A laskavý, k prostým věřícím mírný deista Voltaire konstatuje: "Náboženství vzniklo, když hlupák potkal podvodníka."

Ve skutečnosti existuje důvod sledovat s neklidem evangelizační tendence v moderní sekulární společnosti. Svým univerzálně vyhlašovaným monopolem na pravdu se křesťanství řadí mezi ideologie totalitní -- a svými skutky to nesčetněkrát dokázalo. Svůj nástup k moci oslavili athanasijští křesťané vyvražděním svých bratrů v Kristu ariánů, které předčilo počtem obětí všechno dosavadní pronásledování křesťanstva. A pak už pouze v masakrech pokračovali. Křesťanství uvrhlo Evropu do hluboké temnoty, na téměř tisíc let zlikvidovalo vědu a neodstranilo ani jediný nešvar společnosti -- krom her v cirku, které nahradilo veřejnými popravami kacířů. Už dávno se stalo sportem obviňovat ze všeho zla spáchaného ve jménu křesťanské ideologie římskou obecnou církev. Ve skutečnosti se však krvavé masakry odehrávaly stejně ve jménu katolické inkvizice, jako ve jménu Husově, Kalvínově nebo Lutherově. Kalvínova protestantská diktatura například patří dodnes k nejstrašnějším vzpomínkám Evropy. Kdekoliv se v Evropě zjevil tyran, stál po jeho boku vždy křesťanský kněz. Slovenský prezident Tiso byl křesťanským knězem, Stalin velmi záhy zjistil, že bez podpory ortodoxní církve se neobejde a v nedávné době se vyskytla snaha skupiny španělských kněží blahořečit hrůzovládce Franca.

Křesťanství je tedy nositelem duchovního odkazu Evropy? Děkujeme pěkně za takový odkaz! Vraždy, genocidy, podvody a loupeže byly vždy samozřejmým appendixem evangelia, stejně jako pronásledování vzdělanosti, umlčování oponentů a hanobení všech lidí odlišného názoru. Dodnes používáme v běžném jazyce křesťanské nadávky "pohan", dodnes je -- a zřejmě navždy zůstane -- v očích neznalých lidí křesťanskými "mysliteli" popliváno jméno Epikúrovo.

Srovnávat však náboženské mýty (a o tyto pohádky se opírající sylogismy) s racionálním poznáním je podobné snaze srovnávat halucinaci po požití drogy s vědecky vedeným důkazem. Je zbytečné na tomto místě opakovat neprůstřelnou argumentaci Holbachovu, z níž jasně vyplývá, že víra v přeludy a jejich libovolný výklad je překážkou jakékoliv etiky, jakékoliv mravnosti, jakékoliv mezilidské slušnosti a ustavičnou urážkou zdravého rozumu.

Snaží se nám někdo skutečně namluvit, že před nástupem křesťanské ideologie bylo obecně schvalované krást, vzájemně si svádět partnery, vraždit, ožebračovat příbuzné a sirotky a znásilňovat? Četba pradávných egyptských i babylonských zákoníků nás přesvědčuje o opaku, stejně jako četba kteréhokoliv antického autora.

Je třeba si uvědomit, že všechny pokroky na poli vědy i lidských práv, které katapultovaly Evropu do čela světového dění, se neodehrály díky křesťanství, nýbrž (mluvme o obsahu renesance i osvícenství klidně dále) jemu navzdory. Ještě na začátku uplynulého století brojily všechny křesťanské proudy bez rozdílu proti očkování. Kdyby skutečně měli křesťanští ideologové (od Augustina k Husovi) určující vliv na současnou podobu evropské civilizace, dřeli bychom všichni v otrocké podřízenosti a "vzájemné lásce" pro vrchnost a ti inteligentnější z nás, kteří by úspěšně prošli ideoprověrkami a vymýváním mozku, by mařili čas opisováním pohádek. Podoba státu by byla totalitní, theokratická a v mnohém podobná starověkému Egyptu.

Pro ty z nás, kteří jsou v každodenním kontaktu s realitou Polska nebo Slovenska, s tamějším omezováním svobody slova, ideologickým pressingem a státem přímo (Polsko) nebo nepřímo (Slovensko) podporovanou náboženskou indoktrinací, s tamním stavěním pověr nad racionální úsudek a vědecky doložená fakta, je každá snaha změnit pravidla hry i v Česku a z náboženského vyznání, které je soukromou záležitostí každého člověka, učinit samozřejmou součást nyní plně sekulární společnosti, znepokojivým signálem. Křesťanství si totiž osobuje monopol na pravdu -- a v tom ohrožuje samy fundamenty demokracie a komplikuje interkulturální komunikaci.

Druhá strana má právo říci svůj platný a odůvodněný názor -- sekulární, střízlivá, převážně atheistická podoba české společnosti je jeden z mála jejich kulturních výdobytků, za který stojí za to bojovat. Jakákoliv snaha o její reevangelizaci nás vrhá zpět do temných barbarských časů, kdy hodinkami i Vesmírem pohyboval duch, jehož vůli si každý vyložil k prospěchu svému a neprospěchu všech okolo. Pro každého Čecha je důvodem k hrdosti, že jsme jako jeden z mála národů ze sebe toto jařmo téměř dokonale setřásli a osmdesát procent obyvatel této země se hlásí k atheismu.

                 
Obsah vydání       3. 2. 2005
3. 2. 2005 Bush užil osmadvacetkrát slovo "svoboda"
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Michael  Marčák
3. 2. 2005 Otevřenost novým výzvám -- věrnost tradici?
3. 2. 2005 Jsem hrdý, že se osmdesát procent Čechů hlásí k ateismu Filip  Sklenář
3. 2. 2005 I ateisté vyhlašují svůj monopol na pravdu
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Ledový masív v Antarktidě taje - hrozí zvýšení mořské hladiny o 5 metrů
3. 2. 2005 Lidovci, bakterie a ti druzí Jan  Žižka
3. 2. 2005 Michael  Marčák
3. 2. 2005 "Spartakiádní vrah" v České televizi Jaroslav  Zvěřina
3. 2. 2005 Holocaust nebyl!? Jan  Maršák
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii
2. 2. 2005 Účast ve vietnamských volbách byla také velká
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
3. 2. 2005 Michael  Marčák
2. 2. 2005 Evropa: Diskriminace proti Romům
2. 2. 2005 Levičáctví je největší externalitou kapitalismu Martin  Škabraha
1. 2. 2005 Zpráva o stavu Iráku
1. 2. 2005 Antisemitismus: německý produkt nebo český problém? Zdeněk  Moravčík
7. 3. 2003 Zahraniční politika USA: Pokračování teologie jinými prostředky Tomáš  Linhart
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce