11. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2005

Ateismus je dogma

Filip Sklenář tvrdí, že "...z žádného objevu na poli fyziky nevyplývá ani náhodou žádné z teologických dogmat, stejně jako nikdo ani omylem nemůže na základě těchto objevů tvrdit..., že znamenají potvrzení existence nadpřirozené bytosti, která vše stvořila". V tom má naprostou pravdu. Chyba ovšem není ve v dogmatech, ale v tom, kdo podobné souvislosti vůbec hledá. Už od dob Tomáše Akvinského platí, že věda a víra by se neměly dostávat do konfliktu, neboť jejich cesty se nekříží.

Lze to vysvětlit třeba takto: věda je "nadstavbou" ve světě racionálního myšlení, zatímco víra zaujímá podobné postavení ve světě hodnot (obecně), které jsou ve své podstatě iracionální. Tyto dva světy jsou vzájemně neslučitelné, přitom člověk potřebuje obojí. Racionální myšlení totiž není schopno definovat dobro a zlo jinak, než jako odkaz na jinou hodnotu. Nakonec skončíme u iracionálního argumentu že "tohle je dobré samo o sobě".

Tuhle dvojkolejnost ovšem těžko chápou lidé přesvědčení, že "prvotní princip" musí být jen jeden. V tomhle ohledu jsou i ateisté podvědomými dědici židovsko-křesťanského monoteismu. A tak máme teology, kteří ve jménu stvoření popírají evoluci (jako by výsledkem evoluce nebylo stvoření), i racionalisty, kteří polemizují například o neposkvrněném početí panny Marie. Což je věc, jejíž podstata nemůže být předmětem racionální analýzy (praktický dopad zmíněného dogmatu ano) prostě proto, že do racionálního světa nespadá, takže veškeré důkazy jsou k ničemu. Kromě toho, že poskytují svým hlasatelům hřejivý pocit : to jsme jim to zase jednou nandali.

Sociobiolog Zrzavý (jehož provokativní články vřele doporučuji všem, kteří jsou schopni skutečně kritického myšlení) to trefně označuje jako "nereflektované talibánství".

(Existenci židovsko-křesťansko-muslimského Boha ostatně dokázat ani vyvrátit nelze. Pokud by se to někomu podařilo, znamená to, že není na té úplně správné adrese.) S tou vzdělaností to není tak jednoduché. Je pravda, že křesťanství poskytlo prapor společenské potřebě fundamentalismu, která souvisela s těžkou duchovní i ekonomickou krizí pozdně antického Říma. Na druhé straně to byly právě křesťanské kláštery, které uchovaly v Evropě antickou vzdělanost v době, která na podobné věci neměla mnoho času ani prostředků. A bylo to křesťanství, které přineslo vzdělanost Slovanům, bylo to křesťanství, na jehož půdě se rozvíjela nová evropská vzdělanost v době, kdy ještě nebyla dost silná pro vlastní existenci. Antická civilizace by se možná podobného úkolu zhostila lépe, jenže to by musela napřed přežít.

Sociální systém nevznikl v Evropě až s ústupem křesťanství. Existoval i ve středověku. Církev tento systém zaštiťovala (což bylo leckdy zapotřebí) a pokud jde o solidaritu nad rámec místní komunity, i iniciovala. Nebyl to systém tak úplně podle našich představ. Ale tehdejší doba se lišila od dnešní i v jiných ohledech. Podobně bychom se například mohli divit, proč lidé ve středověku používali volské potahy a ne auta.

Jsme-li kritičtí k minulosti církve, neměli bychom zapomínat, že i ta "nejsvětější" církev je dílem lidským. Měli bychom ji tudíž srovnávat s podmínkami dané doby. Upalování byl vcelku běžný způsob, jak se vyrovnat s rozvratnickými elementy, a kupříkladu raný středověk podobná řešení s křesťanstvím většinou nespojoval. Církev byla tehdy v silně podřízeném postavení vůči světským feudálům, a kdyby se papežové neprosadili jako samostatná politická síla, byla by tak i zůstala. Politickou emancipací církve možná poněkud utrpěl Kristův odkaz, ale Evropě to prospělo. "Všemocnou chobotnicí" ovšem nebyla církev nikdy. Pokud nám to tak připadá, jde o optický klam : ostatní mocenské struktury středověku nepřežily a tak máme tendenci je přehlížet. Nemluvě o tom, že lidé nejsou andělé ani bez mocenských struktur.

Pokud jde o statistiky, většina Čechů tvrdí, že nevěří v Boha. Tím se definují jako náboženští skeptici, nikoli ateisté. Ateismus je víra v neexistenci Boha, což je něco jiného. Skeptikovi je Bůh v podstatě ukradený a církev posuzuje jako kteroukoli jinou lidskou organizaci, zatímco pro ateistu je církev ideovým nepřítelem. Ateismus je nahrazení jednoho dogmatu jiným. Není náhoda, že mnozí z osvícenských ateistů získali vzdělání na jezuitských kolejích. Kdyby ateismus dogmatem nebyl, kritizoval by Filip Sklenář církevní představitele, možná i některé církevní praktiky a nebojoval by proti víře jako takové. Stejně dobře by mohl odsoudit politické strany a vlastně jakoukoliv organizovanou komunitu, která chce nějak ovlivnit své okolí. Možná by to i udělal, ale co z toho ? Máme snad žít jako Robinsoni v anonymním davu ?

"Pradávné spiknutí šamana a náčelníka již přineslo příliš mnoho zla". Přineslo. Ovšem zrušení funkce šamana (které ve skutečnosti znamená jeho spojení s náčelníkem v jedné osobě) přineslo zla ještě víc. Je možné, že stoprocentní vítězství církve by značně omezilo lidská práva. Je jisté, že stoprocentní vítězství těch, kteří chtěli lidstvo osvobodit z náboženských okovů, přineslo zlo a otroctví, před nímž blednou i nejhorší stránky křesťanských dějin.

"Oproti jedné Matce Tereze čteme v dějinách zástupy generálů Franců". Jistě, pokud každého politika s krvavýma rukama, který se hlásí k víře, označíme za "Franca", zatímco průměrná jeptiška, pečující o staré a nemocné lidi nemá s Matkou Terezou nic společného. Mimochodem -- za občanské války ve Španělsku se ve jménu ateismu masakrovalo stejně intenzivně a stejně brutálně, jako ve jménu víry. Nemluvě o bolševicích, kteří si ateismus přibili na žerď praporu. Nezdá se, že by to ateismus v očích Filipa Sklenáře nějak diskvalifikovalo. Zdá se, že ateisté, na rozdíl od věřících, za své souvěrce neodpovídají. Nebo je to tak, že co je krvavým zločinem ve jménu tmářství, je nanejvýš politováníhodným omylem ve jménu dobra a pokroku ? Ale i kdyby : co je vlastně na ateismu tak dobrého a pokrokového ? Oškubáme-li z něj cizí peří (například technický pokrok, který se bez ateismu docela dobře obešel), pak nic moc. Snad může být protiváhou proti přilišnému vlivu církve či věřících. V nejlepším případě je negací špatného, dobro jako jeho protiváhu ale vytvořit nedokáže.

Tohle se křesťanství, přes všechnu nedokonalost lidského plemene, povedlo. Křesťanství není jediným zdrojem západních hodnot, ale je zdrojem důležitým. Často si to ani neuvědomujeme, neboť nám tyto hodnoty natolik přešly do krve, že je považujeme za samozřejmé a univerzální. Jeden příklad za všechny : hovoříme-li o lidských právech, pak je zcela samozřejmě vztahujeme na všechny příslušníky biologického druhu Homo sapiens. To je ale relativní novinka. V předkřesťanských dobách se práva člověka odvozovaly pouze z postavení v jeho komunitě a mimo ni z postavení této komunity (přesnější by bylo hovořit o miru, ale tohle staroslovanské slovo nemá v moderním jazyce ekvivalent).

Takže Mojžíš mohl dát židům příkázání "Nezabiješ" a později v dobytých územích nařídit povinné zmasakrování všech starousedlíků kromě "žen jež nepoznaly muže". To nebylo v žádném rozporu, přikázání se týkala pouze "bližních", v tomto případě židů a nikoho nenapadlo, že by tomu mohlo být jinak -- v Palestině ani jinde. "Člověk" sám o sobě mnoho neznamenal a některé jazyky tohle slovo snad ani neznaly. Až paulikánské křesťanství definovalo rovnost lidí před Bohem. Trvalo dalších patnáct století, než se tento princip zrodil myšlenku univerzálních lidských práv a dnes už ji s křesťanstvím nespojujeme. Ale bez křesťanského univerzalismu by zřejmě nevznikla.

Hrozí Evropě zhroucení, pokud se vzdá "křesťanského odkazu" ? Těžko říci. Nemám teď na mysli prašivinu, potopy ba ani pohlavně přenosné nemoci. Mám na mysli zhroucení, které potkalo civilizace, které ztratily víru ve vlastní hodnoty (ať už byly jakékoli). To byl i případ antického Říma. Většina původně křesťanských hodnot se od svého základu emancipovala. Zdá se ale, že náboženská víra dává člověku určitou jistotu, určitou motivaci k tomu, aby byl aspoň trochu lepší, než je jeho přirozenost. V české společnosti je to znát, možná proto, že alespoň formální konfesní příslušnost po svých členech nevyžaduje. Onu jistotu a motivaci příliš nepotřebujeme, pokud nám život a společnost jakž takž fungují. Ale co když se dostaneme do opravdu pořádné krize ?

                 
Obsah vydání       11. 2. 2005
12. 2. 2005 Bída Bohumil  Kartous
11. 2. 2005 Gross a jeho skandál Jan  Čulík
13. 2. 2005 Psí řetěz Bohumil  Kartous
13. 2. 2005 Vznikla nová, téměř nezvládnutelná varianta AIDS?
13. 2. 2005 Šíité vyhráli volby v Iráku
12. 2. 2005 Rakousko dohání Českou republiku -- ve skandálech Karel  Dolejší
12. 2. 2005 ČSSD dnes projednává Sobotkovu reformu Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Nesnesitelná přitažlivost politického aktivismu Jan  Čulík
12. 2. 2005 Ačkoliv se na tiskovce rozhodli sociální demokraté mlžit, Emmerová zvítězila Štěpán  Kotrba
11. 2. 2005 Grossova "modrá šance" Ivan  David
12. 2. 2005 ČSSD hrozí nové kolo boje o Lidový dům Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Starec a Kraus o reformě zdravotnictví lhali Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Jahn nebo Emmerová? Ivan  David
12. 2. 2005 Proč novinář píše petici (a co z toho má) Filip  Rožánek
11. 2. 2005 Lobbista Berka, "novinář" Rožánek a petice za odvolání Grosse Štěpán  Kotrba
12. 2. 2005 Američtí Demokraté zvolili svým novým šéfem Howarda Deana
12. 2. 2005 Zemřel dramatik Arthur Miller
11. 2. 2005 Pospíchal odstartoval digitalizaci komerčních televizí v multiplexech B a C systému DVB-T Štěpán  Kotrba
11. 2. 2005 Vězni z Guantánama obviňují vyšetřovatelky
11. 2. 2005 Michael  Marčák
11. 2. 2005 Bylo zničení Drážďan teroristickým činem proti civilistům?
11. 2. 2005 Stvrzeno polibkem? Jan  Čulík
11. 2. 2005 Severní Korea "má jaderné zbraně"
11. 2. 2005 Chcete studovat v Británii pro získání titulu PhD v oblasti středoevropských studií?
11. 2. 2005 Michael  Marčák
11. 2. 2005 Další kontroverze v časopise Spectator
11. 2. 2005 Evropská ústava se může občanským demokratům vymstít Jiří  Štefek
11. 2. 2005 Americký obchodní deficit dosáhl 672 miliard dolarů
11. 2. 2005 Blaženost ve státě bahnitém Václav  Dušek
11. 2. 2005 Ateismus je dogma Pavel  Urban
11. 2. 2005 Chudí Britové vzali u Londýna útokem nový supermarket Ikea
10. 2. 2005 Michael  Marčák
10. 2. 2005 Princ Charles se ožení s Camillou
10. 2. 2005 Gubernie Jiří  Jírovec
10. 2. 2005 Co se skrývá za fasádou nové Evropy
10. 2. 2005 Ministerstvo zdravotnictví: "Problém vší řeší trh"
10. 2. 2005 Mají být LTO, taxíky, ale i kamiony na tapetě? Miloš  Dokulil
9. 2. 2005 Arabské země plánují reformy, iráčtí šíité islámský stát Karel  Dolejší
10. 2. 2005 Británie: Konzervativci poukazují na velký počet návštěvníků ze středovýchodní Evropy
8. 2. 2005 Holky jsou prostě blbější Štefan  Švec, Martin  Jaroš
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2005 Ateismus je dogma Pavel  Urban
9. 2. 2005 Ateismus v Čechách nezpůsobili komunisté Boris  Cvek
9. 2. 2005 Historické omyly (?) Filipa Sklenáře Jaroslav  Štemberk
9. 2. 2005 Proč mám z daní platit zástupce někoho, kdo neexistuje?   
8. 2. 2005 Atheismus není nové dogma Filip  Sklenář
7. 2. 2005 Za český ateismus nemůže KSČ, ale katolická církev Ondřej  Slačálek
7. 2. 2005 Vylučování křesťanství je koncem Evropy Jan  Rajlich
7. 2. 2005 Jak tomu bylo s Pannou Marií   
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice   
20. 1. 2005 Kolektivní vina a nesnášenlivost vůči "cizím vírám a kulturám" Jan  Čulík
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku   
31. 12. 2004 Katolická církev podpoří kampaň proti kouření   
22. 12. 2004 My Evropané, naše církve a zlý islám Boris  Cvek
21. 12. 2004 Přizpůsobí se katolická církev modernímu světu?