1. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 3. 2005

Zákon o difamaci "není špatný"

Dle mého názoru nejde rozhodně nejde o "špatný zákon" ve vztahu k hmotněprávní úpravě v § 206 trestního zákona, míní Jaroslav Štemberk v reakci na článek Špatný zákon omezuje svobodu projevu . Problém je ve výkladu tohoto ustanovení některými soudci, jak již bylo v článku uvedeno.

Nemohu souhlasit s názorem, že dostatečná je občanskoprávní úprava.

To by totiž zcela setřelo rozdíl mezi tím, kdo úmyslně vede pomlouvačnou kampaň a tím, kdo zveřejní informaci, která se ukáže nepravdivou. Problém je skutečně ve správné aplikaci uvedeného ustanovení. K uznání vinným trestným činem pomluvy dle dikce zákona i ustáleného výkladu nepostačuje to, že někdo uvedl nepravdivou informaci, která je způsobilá dotčenou osobu vážně poškodit, ale musí být prokázáno, že u pachatele šlo z hlediska subjektivní stránky o lež (přímý úmysl) nebo o převzetí nepravdivé informace ze zdroje, u nějž si pachatel uvědomoval jeho nevěrohodnost (nepřímý úmysl), nikoli o omyl (pak by šlo o nedbalost, která v tomto případě trestná není).

Z hlediska ustanovení §§ 11 - 13 Obč. zákoníku je naopak za poškození cti odpovědný i ten, kdo nepravdivou informaci způsobilou jiného na cti poškodit rozšíří v omylu a dokonce i ten, kdo šíří informaci sice pravdivou, k jejímuž šíření však oprávněn, přičemž její šíření poškozuje čest postižené osoby.

V dané věci bych spíše jako špatné hodnotil ustanovení § 314e tr. řádu. Současná právní úprava je pro obžalovaného dokonce horší, než byla v době totality. Dnes může soudce obžalovaného uznat trestním příkazem vinným trestným činem, pokud na základě spisu předloženého s obžalobou dospěje k závěru, že nejsou pochybnosti o jeho vině. V době totality bylo možno trestní příkaz vydat jen tehdy, když se obžalovaný ke spáchání trestného činu přiznal a s vydáním trestního příkazu souhlasil prokurátor. Policejní orgány přitom nezřídka při objasňování trestné činnosti postupují (v rozporu s trestním řádem) tak, že provádějí pouze důkazy, které svědčí pro vinu obviněného a nezjišťují skutečnosti, které by obvinění vyvrátili a soudce pak rozhoduje na základě zmanipulovaného spisu. To, že případy, kdy byl obžalovaný trestním příkazem uznán vinným trestným činem a na základě podaného odporu byl pak po provedení hlavního líčení obžaloby zproštěn, nejsou řídké, by mělo vést zákonodárce ke změně právní úpravy.

Dochází pak dokonce k tomu, že občan má záznam v trestním rejstříku jen proto, že policejnímu orgánu podepsal protokol o výslechu, ve kterém policejní orgán řádně nezaprotokoloval jeho obhajobu a jeho důkazní návrhy, přičemž po vydání trestního příkazu nepodal odpor v zákonné lhůtě, ačkoli při řádně provedeném řízení by musel být obžaloby zproštěn, či dokonce by vůbec nebyl obžalován.

                 
Obsah vydání       1. 3. 2005
1. 3. 2005 Stanou se Literárky věstníkem doktrinářského křídla Zelených kolem Jakuba Patočky?
1. 3. 2005 Bordel a jeho doména Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 Co je kuplířství
1. 3. 2005 Příčinou vládní krize není spiknutí médií Milan  Černý
28. 2. 2005 Modernita je iluze, že žijeme v současnosti Martin  Škabraha
1. 3. 2005 Učíme se žít na jatkách demokracie Štěpán  Kotrba
1. 3. 2005 Michael  Marčák
1. 3. 2005 Více než 100 osob usmrceno atentátem v Iráku
1. 3. 2005 Jak se bouří Fromm Bohumil  Kartous
1. 3. 2005 O životním partnerství a ženské revoltě Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
1. 3. 2005 Sdružení poškozených justicí ČR informuje
1. 3. 2005 Michael  Marčák
1. 3. 2005 Zemřel zakladatel Amnesty International Peter Benenson (1921-2005)
1. 3. 2005 O školství, prosím, bez demagogie Rudolf  Převrátil
1. 3. 2005 O voze, o koze a o školném Radim  Valenčík
1. 3. 2005 Jednoho večera mezi Obecním domem a Václavákem Miloš  Dokulil
1. 3. 2005 Amerika sama: neokonzervativci a globální řád Greg  Evans
1. 3. 2005 Piáno těžké, schody srázné Petr  Pospíchal
28. 2. 2005 Vojta Kotek a Karol Wojtyla Boris  Cvek
1. 3. 2005 Zákon o difamaci "není špatný" Jaroslav  Štemberk
1. 3. 2005 Klaus byl použit i jako propagace soutěže
1. 3. 2005 Klaus korunuje "královnu"?
1. 3. 2005 Kýčovitá vypočítavost
1. 3. 2005 Hleďme, hleďme... Jan  Sláma
1. 3. 2005 Máme krásné dívky, a proto máme soutěže ženské krásy Petr  Jánský
1. 3. 2005 "Zakázat Brezinu!", volá cenzorsky Karel Vaníček Ivan  Brezina
28. 2. 2005 Válka světů Jiří  Nezval
1. 3. 2005 Ať žijou totemy, aneb názor pomýleného ateisty Jan  Strachota
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
1. 3. 2005 Kristus nebyl masovým vrahem Boris  Cvek
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu
28. 2. 2005 Bůhví v Lucerna Music Baru Claudia  Just
28. 2. 2005 Bůhví in Lucerna Music Bar Claudia  Just
28. 2. 2005 Kauzy a příčiny: metafory politického chápání Dominik  Lukeš
28. 2. 2005 Přestaňme snít o New Labour, pokud sociální spravedlnost má být naším cílem Jan  Drahokoupil
28. 2. 2005 Není oheň, jako oheň, aneb co potěší slušného občana Bushka  Bryndová
28. 2. 2005 ČSSD: Partaj a kolektivní (ne)rozum Ivan  David
26. 2. 2005 Svoboda slavila Vítězný únor Bohumil  Kartous
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce