25. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2007

Bohumil Kartous má nepochybně pravdu, když kritizuje ČT za to, že zprávu, která by ve slušnější zemi vedla k politickému zemětřesení, odbyla ve smyslu, že premiér jezdí v autě své přítelkyně Talmanové. O této podezřelých machinacích s autem a Topolánkově mlžení se kromě bulvárního tisku zmínil i Týden a nebo MF Dnes (viz připojené odkazy).

Otázka s titulní stránky bulváru "Kde na to vzala?" -- tedy na ono luxusní auto - se ovšem netýkala Talmanové, jak se Bohumil Kartous mylně domnívá, ale původní majitelky Volva, jisté Horáčkové, od níž je Talmanová koupila přes bazar.

Sloupek
Kateřina Komorádová

do tepen
tepeš divoce
do spánků každou noc

jen tak si proudíš
konečky prstů
prorůstáš

a kořeny nevidět

do Britských listů poslala autorka.

25. 9. 2007

Jen dva prstíčky si ohřejeme, Smolíčku, pacholíčku.....

Volně z ruského internetu

Koncem minulého týdne, tj. 19.-23. září 2007, byly završeny rozhovory mezi Američany a Čechy o výstavbě radaru.

V Praze koncem minulého týdne byly dovršeny české-americké rozhovory o podmínkách umístění -- vybudování protiradarové základny v Česku. Podle oficiální verze rozhovory byly úspěšné. Dle neoficiálních pramenů však, podle Hospodářských novin, se proslýchá, že v menší míře dva neméně vážné aspekty budoucí smlouvy o umístění základny zůstávají doposud spornými.

24. 9. 2007

Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů II.

Jaroslav BRDSKÝ

Na internetových stránkách „www.radarbrdy.cz“ provozovaných ministerstvem zahraničních věcí ČR je k dispozici oficiální materiál s názvem „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy“. Jak je už známo se sdělovacích prostředků, výstupem tohoto materiálu jsou závěry o nezávadnosti radaru EBR a jeho vyzařování mimo stanovené ochranné zóny. Podkladem pro vyslovení uvedených závěrů jsou hodnoty hustot zářivého toku pro vzdálenosti do 21,6 km, vypočtené na základě zadaných technických parametrů radaru (střední výkon 170 kW, šířka vyzařovací charakteristiky 0,18o, kmitočet radaru 9-10 GHz, plocha apertury antény 105 m2). Technické parametry radaru a vypočtené hodnoty hustot zářivého toku jsou uvedeny v tabulkách a v grafu v příloze č. 1 citovaného materiálu.

Při pohledu na tyto tabulky každého technicky vzdělaného člověka určitě překvapí přesnost, s jakou jsou hodnoty hustot zářivého toku uváděny. Ačkoliv je údaj o vyzařovaném výkonu radaru udán s přesností jednotek kW, a o přesnosti udání velikosti ozářené plochy se můžeme jen dohadovat (vůbec věrohodnost udání všech parametrů radaru je sporná), jsou hodnoty hustot zářivého toku udávány s přesností na 5 desetinných míst (na desítky μW/m2).

Vnucuje se otázka, zda to autor těchto tabulek myslel opravdu vážně, a nebo to byl šprýmař?

Radar v Brdech: základ rozbití Evropy nebo základ bezpečnosti Evropy - Klíčové argumenty TÉMA BL

24. 9. 2007

RECENZE, O KTEROU AUTOR URČITĚ NESTOJÍ

Motto: Pokud někdo zastává názor, že na prokazatelně omezené planetě lze provozovat neomezený ekonomický růst, je to dozajista šílenec, nebo ekonom.
Kenneth Boulding

Václav Klaus napsal za posledních patnáct let řadu knížek, které neumím ani nechci hodnotit. V letošním roce však napsal publikaci „Modrá, nikoli zelená planeta“, která se zabývá problematikou klimatických změn a ústředním tématem této knihy je otázka „Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?“ Dopouští se zde řady chyb, omylů a také dezinterpretací.

Václav Klaus je prezidentem České republiky, a proto jeho knížka může mít na obyvatele značný vliv. Úřad prezidenta se v naší zemi těší veliké vážnosti, bez ohledu na osobu, která tento post právě zaujímá. Téma klimatických změn je navíc komplikované a složité, odborníci musí pracovat s velkou mírou nejistoty. Proto může být jednostranně napsaná kniha, jejímž autorem je prezident republiky, zavádějící, matoucí, a tím i nebezpečná. Ignorováním a bagatelizováním rozsahu a hloubky problému podrývá naši ochotu a vůli jednat. Z těchto důvodů jsem se rozhodl napsat na výše zmíněnou publikaci reakci. Stručné a zobecňující recenze již byly publikovány bezprostředně po vydání knihy (např. příspěvek Bohuslava Binky v Ekolistu, 7/2007). Ve svém příspěvku budu procházet knížku Václava Klause kapitolu po kapitole a stránku po stránce. Nebude to možná příliš zábavné čtení, ale jen tak se, doufám, odkryje míra nepřesností a omylů Václava Klause.

25. 9. 2007
Petr Petržílek
Sociální demokraté se distancují od názorů a projevu Václava Klause na setkání OSN na nejvyšší úrovni. Václav Klaus byl pozván generálním tajemníkem OSN nikoli jako občan Klaus, ale jako prezident České republiky. Generální tajemník OSN Ban Ki-Moon k tomuto zasedání uvedl, že doufá, že světoví vůdci vyšlou silný politický signál vyjednavačům v Bali, že situace se opravdu mění a že vrcholní představitelé tohoto světa jsou připraveni pracovat pospolu s ostatními směrem ke komplexnímu mnohostrannému rámci pro akce na změnu klimatu pro dobu po roce 2012. Václav Klaus nejen že generálního tajemníka nepodpořil, ale naopak usiluje o zbrzdění celého procesu, když požaduje přehodnocení závěrů Mezivládního panelu o klimatických změnách (IPCC), na jejichž znění se podílelo více než 2000 klimatologů z celého světa v několika fázích již od roku 1988.
25. 9. 2007

Tisková zpráva

Čeští politici by měli vést praktickou, věcnou debatu, jak globální změny podnebí postihnou chudé země a co můžeme podniknout ke snížení vysoké uhlíkové náročnosti české ekonomiky, řekly dnes ekologické organizace.

Komentovaly tak prezidentův projev v OSN, který označily za vágní ideologickou rétoriku.

25. 9. 2007

Absolvoval českou školu ten, kdo "to" pro ně takto navrhl a kdo to "takhle" následně schválil?

Je asi zbytečné připomínat, že málokdy se -- nejen v Česku -- vidí tak kvalitní tenis, jako tomu bylo o uplynulém víkendu. Údajně to bylo kvalifikační utkání ČR proti Švýcarsku. U hostí bylo neproblematicky vidět stejné "helvetské" bílé kříže na červeném poli na praporcích z obou stran; případný rub nemohl být zobrazením jiný. Moc hezky se třepetaly ty švýcarské praporky, když se dařilo "barvám" nesmírně kvalitního soupeře. --- Jak to bylo se symbolikou "českých barev"? Na tribuně blízko hrací plochy nebylo možno přehlédnout několik řad sportovců ve stejných kompletech jakoby v národních barvách. Až na to, že v záběru kamer ty na svislo orientované barvy byly sešity naopak! Takže pokud k většímu povzbuzení našich hráčů nositelé těch "stejnokrojů" vstali, ani trenýrky těch jejich kompletů to nemohly nikterak zachránit. U těch trenýrek to v čelním televizním záběru barevně pokračovalo ve stejně opačném uspořádání. Identita těch skandujících byla uspořádáním barev ututlána. Jen ten slušivý modrý klínek kolem krku napovídal, co asi mělo být ve hře, pokud jde jen o ty naše národní barvy.

25. 9. 2007

Je nesmírně legrační číst blábolení o tom, jak je ODS zlá a ošklivá - protože průzkumy veřejného mínění objevily překvapivě - že lidé nechtějí platit vyšší daně. Pitomější je už snad jen referendum, zda někdo chce mít za barákem radar či skládku komunálního odpadu (hint = taky ne), píše Jan Bláha.

25. 9. 2007

Vystoupení prezidenta Klause na půdě OSN k tématu globálního oteplování považuji za nešťastné

Jiří Paroubek

Vedle odlišného názoru na to, jak má v zahraničí vystupovat hlava státu mám odlišný názor i na problém globálního oteplování. V době, kdy mizí arktický ledovec i zásoby pitné vody, postupuje poušť, ztenčuje se ozónová vrstva a vymírají celé rostlinné i živočišné druhy popírat odpovědnost člověka za tyto procesy není ani tak odvážné, jako spíš hloupé.

Ano, pane prezidente Klausi, je ohrožena svoboda.

25. 9. 2007

POZNÁMKA NA OKRAJ:

Profesor statistiky kodaňské Business School Bjørn Lomborg napsal neobvyklé knihy o ochraně životního prostředí jako Apocalypse No! a Cool it: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming. Když ho potom interviewoval německý časopis Spiegel a ptal se ho, jak naléhavý je pro Lomborga problém globálního oteplování, Lomborg se vyjádřil, největším problémem člověka je vlastně jeho smrtelnost.

24. 9. 2007

Za normálních okolností by mě ten odstaveček Š. Kotrby nestál ani za pozornost, natož za nějakou reakci. Nehodlám se snížit na stejnou úroveň a chladným mě nechávají osobní útoky na mne a kolegu Kubička, nebo nepřesnosti a nepravdy v textu, stranou ponechám i velmi sporné tvrzení o lobbování, stejně jako bolševicko-kádrovácké hodnocení členky Rady ČRO Dany Jaklové.

To vše vypovídá spíše o úrovni autora, než o čemkoli jiném, píše Milan Bouška v reakci na poznámku Štěpána Kotrby "Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano..."

Co však nemohu a nesmím nechat bez povšimnutí, už vzhledem k mé budoucí funkci, je autorovo tvrzení, že se ODS snaží ovládnout média veřejné služby, a že může být do Rady ČT zvolen mluvčí strany. Toto musím kategoricky odmítnout.

24. 9. 2007

V únoru tohoto roku informovaly Britské listy o situaci v Iráku čtyři roky po invazi Spojených států, v článku s názvem Irák: Peklo na zemi. Jak to vypadá v Iráku dnes, půl roku poté?

Stále hůře. Podle Sary Flounders, jež publikuje např. na stránkách www.globalresearch.ca nebo www.workers.org, je bezpečnostní situace v Iráku katastrofální. Během posledního roku vzrostl počet veškerých útoků iráckého odboje a iráckých teroristů za jeden měsíc na 4 až 5 tisíc, tedy na přibližně 150 denně. Z tohoto počtu tvoří 15 až 20 procent útoky teroristické, zbytek pak útoky proti americkým nebo iráckým vládním vojskům.

24. 9. 2007

1) Přestože ČR je členem EU, USA nejednají s představiteli EU, ale přímo s ČR.
2) Přestože USA i ČR jsou členy NATO, nejedná s ČR zástupce NATO, ale přímo USA.
3) Není jasné, proč si USA vybraly z mnoha zemí právě ČR.
4) Radar nebude sloužit obraně území ČR. Radar bude součástí obrany USA. Zcela chybějí informace, jakým způsobem by mohly USA technicky zajistit ochranu svého radaru umístěného na území ČR. .

24. 9. 2007

Koncem minulého týdne si Česká rada pro oběti nacismu postěžovala, že německá vláda ze svého programu odškodnění lidí nasazených na práci v ghettech stále vylučuje české žadatele. Ta sice minulou středu plošně uznala utrpení lidí v ghettech, na konkrétní finanční pomoc však zřejmě čeští žadatelé nebudou mít nárok, protože spolková vláda počítá s odškodněním obětí pouze na území bývalé Třetí říše.

24. 9. 2007

Monitor Jana Paula:

Co je to život? Říká se, že jenom muška zlatá, v obecné rovině jde stále o složitou otázku, na kterou dává i nedává odpověď věda, filozofie, náboženství i kultura. Pro mnoho lidí je spojena s jejich osudy stejně tak, jako v případě Miroslava Zikmunda, známého a slavného českého cestovatele, který spolu s Hanzelkou zasvětili cestování většinu svého času.

Říká se také, že všechno něco stojí a daň, kterou lidé platí za své životy, je vždycky individuální a vždycky různě vysoká. Miroslav Zikmund o tom ví své a něco málo ze své zkušenosti vyprávěl v dokumentu z cyklu Ztráty a nálezy, který 19.září 2007 odvysílal Český rozhlas 3 Vltava, pod názvem Svět Miroslava Z za pět uplynulých let.

24. 9. 2007

Bulvár je neodmyslitelnou součástí postmoderní společnosti. Je to takový katalyzátor toho, co se ve společnosti odehrávalo vždy před tím a co při jejím vzájemném propojování zcela logicky vyplavalo na povrch. Interkonektivita společnosti v sobě zahrnuje nejen přenos informací racionálního charakteru, ale také možnost přenášet stejnými cestami i nejrůznější emocionální podněty, tedy zejména ty, o nichž se ví, že si je společnost ráda koupí. Je potřeba to nejen vzít na vědomí, ale také respektovat.

Klausovo tažení proti ekologům RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2007 Ekologické organizace k prezidentově projevu   
25. 9. 2007 Petržílek: ČSSD se distancuje od názorů prezidenta Klause Petr  Petržílek
24. 9. 2007 Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause Pavel  Nováček
18. 9. 2007 Klaus: Dočkáme se umlčování oponentů na vážná společenská témata? Václav  Klaus
17. 9. 2007 Klaus k Masarykovi: "Měl blízko k humanistickému socialismu a chápal význam sociálních otázek" Václav  Klaus
14. 9. 2007 Je hluboký omyl dávat rovnítko mezi životním stylem a hodnotou svobody   
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
14. 9. 2007 Klaus vs. Bursík Boris  Cvek
10. 9. 2007 Nashledanou, pane Klausi Bohumil  Kartous

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2007 Amerických základen bude v ČR víc? Jan  Neoral
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Demokracie? To je vtip? Jaromír  Habr
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
13. 9. 2007 Dnes rozhodnou zastupitelé Strašic o referendu k radaru, vyvolané peticí občanů   
13. 9. 2007 Vládní demokracie ve Strašicích hořce zaplakala... Jan  Neoral
12. 9. 2007 Potůček: radar škodit nebude ! Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ

Radar v Brdech - klíčové argumenty RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
19. 9. 2007 Ministerstvo obrany se bojí diskusí o radaru - nemá argumenty Zdeněk  Štefek
19. 9. 2007 Názor dne Oldřich  Průša
17. 9. 2007 Kurt Beck v Praze, Gerhard Schröder v Moskvě Richard  Seemann
14. 9. 2007 Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku Ivan  Sommer
10. 9. 2007 Americký systém protiraketové obrany Česko neochrání Jaroslav  BRDSKÝ
10. 9. 2007 Skandálně manipulativní průzkum veřejného mínění   
5. 9. 2007 Radar XBR Brdy - Technická analýza a odhad výkonových parametrů Ludvík  NERAD
3. 9. 2007 Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních Štěpán  Kotrba
29. 8. 2007 Střetnutí letadla s paprskem brdského radaru ne bez následků Tereza  Tušarová

iDnes publikuje rozhovory s majiteli bordelu RSS 2.0      Historie >
31. 8. 2007 Další výrazné posílení důvěryhodnosti portálu iDnes...   
26. 8. 2007 Žijeme ve svobodný zemi a podnikání v erotice je normálka   
25. 8. 2007 "Ne všechno, přicházející ze Západu, je kvalitní"   
25. 8. 2007 Bordely v Čechách legální nejsou   
25. 8. 2007 Lehký případ funkcionálního analfabetismu Václav  Chyský
25. 8. 2007 Kam v Kanadě do bordelu? Nikam - policie vás pošle na školení Miloš  Kaláb
25. 8. 2007 iDnes, "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál" idolizuje i pornoslužby pravidelněji   
24. 8. 2007 "Nejdůvěryhodnější zpravodajský portál na 'českém' internetu" interviewuje majitele bordelu! Jan  Čulík
24. 8. 2007 Kam "utéct" před tím, co se děje v této zemi?   
24. 8. 2007 Proč by se ženy měly starat o děti?   

Český film RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2007 České plagiáty Jan  Lipšanský
26. 7. 2007 Bukowski a Zelenka   
7. 7. 2007 Od filmů k rakům Jan  Čulík
6. 7. 2007 Skutečnou moudrost stačí šeptat Ema  Čulík
6. 7. 2007 Pleasant Moments is very unpleasant Ema  Čulík
6. 7. 2007 Groteska, která mírně pobaví, prozření však nepřináší Jan  Čulík
5. 7. 2007 Poněkud vzdělávací "thriller" Jan  Čulík
4. 7. 2007 Mladí čeští filmoví tvůrci: zvládají jakž takž vizuální stylizaci, myšlenkově jsou plytcí Jan  Čulík
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
3. 7. 2007 O drsném počasí a jemné lidské senzitivitě Jan  Čulík

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
14. 9. 2007 Klaus Bursíkovi: Jednáte bez mandátu vlády - s fatálním dopadem na ekonomiku Václav  Klaus
27. 8. 2007 Rusko: Britské ropné společnosti "podvádějí investory"   
16. 8. 2007 EU prosazuje alternativní ropovody a plynovody ve snaze zbavit se závislosti na Rusku   
9. 8. 2007 Irán má ropu, Severní Korea umí rafinovat   
9. 8. 2007 Chávezova ropná jízda po Jižní Americe   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
6. 8. 2007 Irán, plyn a Shell - co vadí USA Milan  Šebo
30. 7. 2007 Skrytý program za Plánem Biopaliv Bushovy exekutivy   

Čína RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
9. 8. 2007 Čína hospodářsky hrozí Spojeným státům   
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
19. 6. 2007 Čína chce koupit všech šest evropských továren společnosti Airbus   
18. 6. 2007 Čína: bohatství na základě vykořisťování, aneb Kdo by si nepřál nezávislé odbory? Uwe  Ladwig
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
1. 6. 2007 Budoucnost patří letecké dopravě, aneb Jak se dát poučit od Číňanů o nutnosti evropské a hlavně německé politiky Uwe  Ladwig
15. 5. 2007 Současné doktríny a strategie Oskar  Krejčí
13. 4. 2007 Globalizace pokračuje a Indové už jsou tady, aneb Volný trh a možnost rozvojových zemí Uwe  Ladwig

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
17. 11. 2006 Sedmnáctý po sedmnácté Stanislav  Křeček
1. 11. 2006 Tichá vzpomínka na ostravské soudruhy Ladislav  Žák
6. 9. 2006 Sedmdesát tisíc udavačů, denunciantů a konfidentů Jaroslav  Krejčí
15. 8. 2006 Národní literatura je jen jedna Miroslav  Vejlupek
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
18. 4. 2006 Čulíkovy znaky demokracie Štěpán  Kotrba
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2006 Věčná koalice - nebezpečný útok na demokracii Miroslav  Polreich
30. 6. 2006 Dokážeme být svobodní? Jan  Čulík
29. 6. 2006 O českém vysokém školství Jan  Čulík
9. 6. 2006 Kdyby... Jakub  Rolčík
9. 6. 2006 Karyatidy se hájí: My nic, to Paroubek! Jan  Čulík
9. 6. 2006 Jsme Šílení Bohumil  Kartous
9. 6. 2006 Jak voliči rozdali politické karty, a co dál? Vladimír  Vokál
4. 5. 2006 Politická příživa Štěpán  Kotrba
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
24. 9. 2007 Okupace Iráku: Přes milion mrtvých Jakub  Rolčík
15. 9. 2007 Irak -- bez stratégie Radovan  Geist
12. 9. 2007 Válka proti terorismu: stala se již lidská práva přežitkem ? Jaroslav  Kuba
1. 9. 2007 Britský armádní šéf zaútočil na USA, že ohledně Iráku "intelektuálně zbankrotovaly"   
23. 8. 2007 Bush: Dokud budu prezidentem, "největší síla pro osvobození člověka, jakou kdy svět poznal" z Iráku neodejde   
22. 8. 2007 Guantánamo: "mnoho pistáciových oříšků či Coca-Coly" Jiří  Hudeček
21. 8. 2007 Britové plánují odchod z Iráku, Američané jsou rozhněváni   
15. 8. 2007 Sebevražední atentátníci usmrtili v Iráku nejméně 175 osob   
13. 8. 2007 Fáma nebo skutečnost?   
13. 8. 2007 Bude zničena pleněním irácká státní knihovna?   

Školství RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Studium na Pedagogické fakultě UK jako předpeklí Jiří  Beránek
2. 9. 2007 Začíná školní rok a s ním i pravopisná buzerace našich dětí... Ladislav  Kahoun
22. 6. 2007 Šikana ve školách Josef  Vít
22. 6. 2007 MŠMT šikanu ve školách řeší   
11. 6. 2007 Třídní rozdíly začínají v Británii ve věku tří let   
1. 6. 2007 Nečisté maturity?   
1. 6. 2007 Státní maturity, CERMAT a Scio Bohumil  Kartous
25. 5. 2007 Reforma akademické samosprávy -- ano, ale... Jiří  Neustupa
24. 5. 2007 Maturanti za katedrou -- řešení, či zlevnění? Jana  Maříková
18. 5. 2007 Kamenem a chlebem Pavel  Kopecký

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
3. 7. 2007 ...a bude hůř: Už jen zábavný thriller Jan  Čulík
4. 5. 2007 Vernisáž výstavy o spisovatelce Věře Sládkové   
3. 5. 2007 Nezkreslujme Máchův odkaz Lukáš  Zádrapa
16. 4. 2007 Igor Josef  Škvorecký
16. 4. 2007 Záznamy všedních dní Igor  Hájek
11. 4. 2007 "Čekám na film o Mašínech" Josef  Švéda, Marie Pásková
6. 3. 2007 Antologie Divokého vína - kulturní událost Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2007 Ohlédnutí: Literatura a internet v roce 2006 Miroslav  Vejlupek
8. 2. 2007 Opona   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
12. 9. 2007 Spolkový ústavní soud podpořil platby veřejnoprávním sdělovacím prostředkům Richard  Seemann
11. 9. 2007 Ta sebedůvěřivá média! Miloš  Dokulil
11. 9. 2007 Bude znamenat Klausova porážka pád kabinetu? Štěpán  Kotrba
10. 9. 2007 Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou sezónu internetovým videopřenosem   
8. 9. 2007 Důsledky špatně formulované stížnosti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 Dekoj aneb blahoslavení diletanti Štěpán  Kotrba
7. 9. 2007 RRTV k Tykadlu o radaru: Dětský pořad může stranit Jan  Škorvánek
5. 9. 2007 Elegantní design České televize Štěpán  Kotrba
31. 8. 2007 RRTV: skandální lhostejnost k porušování mediálních zákonů Štěpán  Kotrba

Hacking, hackeři a bezpečnost sítí RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2007 Co nejspíše rozluštila slovenská tajná služba Vlastimil  Klíma
28. 6. 2007 nbusr123: Policie zabavila servery kvůli rok starému hacku Štěpán  Kotrba
26. 7. 2006 Vy jste hackeři - vy to můžete udělat, učinit svět lepším místem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Co říká zpráva Ministerstva vnitra o extremismu a co už neříkají média Štěpán  Kotrba
10. 7. 2003 x-ker : My sme buducnost   
9. 7. 2003 Četka, které by bylo potřeba hacknout zpravodaje v New Yorku... Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Václav Jirovský pro HN: Až opravdu přijde vlk   
7. 7. 2003 1986 - Hackerův manifest   
7. 7. 2003 Bruce Sterling: The Hacker Crackdown   

Írán RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Je na programu útok na Írán? Immanuel  Wallerstein
19. 9. 2007 DEBKA: Írán nemá veké množství střel Shahhab-3   
18. 9. 2007 Schyluje se k válce s Íránem?   
18. 9. 2007 Směřujeme nezadržitelně k válce s Íránem, varuje OSN   
17. 9. 2007 EU: Namísto radaru v Brdech plynovod z Íránu Štěpán  Kotrba
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
12. 9. 2007 Svět se změnil - 11.9.2001 Antonín  Hubený
7. 9. 2007 Immanuel Wallerstein: Nešíření jaderných zbraní aneb odpočívej v pokoji Immanuel  Wallerstein
6. 9. 2007 V předvečer útoku na Írán? Daniel  Veselý
31. 8. 2007 Bushův příští cíl: Írán Tomáš  Krček

Šanghajská organizace spolupráce RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2007 Stredoázijské energetické lišiactvo Peter  Stupavský
31. 8. 2007 Výsledky Šanghajské organizace spolupráce: rozdělování Turkmenbašiho zásob plynu pokračuje   
20. 8. 2007 Boj proti tzv. "třem zlům" - extremismu, separatismu a terorismu konečně v popředí zájmu Miroslav  Polreich
16. 8. 2007 NATO východu zahajuje diplomatickou ofenzívu Štěpán  Kotrba
8. 8. 2007 Šanghajská organizace spolupráce uspořádala vojenské cvičení - v Rusku Štěpán  Kotrba
18. 7. 2007 150 DNÍ LHŮTY: Zbraně nejsou na hraní Oskar  Krejčí
30. 6. 2007 Globální hrozba ze strany nejrozsáhlejšího militaristického komplexu všech dob Daniel  Veselý
12. 6. 2007 Immanuel Wallerstein: Čí století? Immanuel  Wallerstein
11. 5. 2007 Preventivní diplomacie nebo preventivní útok? Miroslav  Polreich
2. 2. 2007 NATO - spojenectví bez závazků Miroslav  Polreich