24. 9. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 9. 2007

Radar - stručná rekapitulace

1) Přestože ČR je členem EU, USA nejednají s představiteli EU, ale přímo s ČR.
2) Přestože USA i ČR jsou členy NATO, nejedná s ČR zástupce NATO, ale přímo USA.
3) Není jasné, proč si USA vybraly z mnoha zemí právě ČR.
4) Radar nebude sloužit obraně území ČR. Radar bude součástí obrany USA. Zcela chybějí informace, jakým způsobem by mohly USA technicky zajistit ochranu svého radaru umístěného na území ČR. .

5) Veřejnost ČR se živě zajímá o případná zdravotní rizika vzniklá při provozu radaru. "Shodou okolností" byly v roce 2000 sníženy 13 krát (!) hygienické radiační normy. Limit 4,3 V/m z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 408/1990 Sb. byl zvýšen na 58 V/m podle Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Vláda ČR tvrdí, že radar je bezpečný.
6) Na velmi vážný argument, že radar jsou oči nepřítele, a tedy v případě konfliktu musí být nepřítelem zničen v prvé řadě, nepodala vláda ČR doposud žádnou uspokojivou odpověď.
7) Je zvláštní, že v USA se otevřela diskuse o možnosti bezvízového styku právě v době, kdy se v ČR jedná o radaru. Jakoby mělo jít o výměnný obchod: umístění radaru za víza. -- I kdybychom nabídku na obchod přijali, víme, zda to bude pro obyvatele ČR obchod výhodný? V případě míru ano, v případě války a ničivého útoku na ČR právě kvůli radaru zcela jistě nikoliv. .
8) Stále není jasné, jaký statut bude mít území poskytnuté USA pro vybudování radarové základny. Pokud bude na území ČR spáchán závažný trestný čin, jaká je dnes garance (kdo ji poskytne), že bude existovat možnost dohledání a potrestání viníka?
9) Nejistotu vyvolává fakt, že smlouva je připravována "na dobu neurčitou". Poznamenejme zde, že i sovětská armáda byla v ČR umístěna oficiálně pouze dočasně -- a to se naštěstí potvrdilo.
10) Celý projekt antiraket dodnes není technicky spolehlivý. Rychlost raket je velmi vysoká a stačí tak zcela nepatrná odchylka a antiraketa mine cíl. Pro USA zcela jistě nemůže takto nespolehlivá technika hrát klíčovou obrannou roli.
11) Oficiální verze USA říká, že v kopuli bude umístěn vojenský radar k navádění antiraket určený pro kooperaci s polskými antistřelami. Doposud nejsou k dispozici žádné informace, jakým způsobem je zaručeno, že v přísně střeženém objektu nebude vybudováno zcela jiné technické zařízení. Například důvěrné obchodní informace mají v ekonomice velmi vysokou cenu a tak úvaha, že USA by -- teoreticky -- mohly na našem území vybudovat moderní zařízení pro hromadný odposlech telekomunikací v širokém okolí, nemusí být absurdní. Avšak nezávisle na tom, zda taková spekulace je či není absurdní, je zapotřebí se ptát, kdo a především jakým způsobem garantuje, že v objektu bude skutečně pouze vojenský radar.
12) Není jasné, proč má být do ČR přemístěn právě radar z Marshallových ostrovů. Také není jasné, proč USA vybudovaly svoji základnu právě v Mikronésii -- mezi Japonskem a Novým Zélandem a co se ve světě změnilo, že USA zde už radar nebudou potřebovat.
13) Nevíme, jak přesně je starý radar na Marshallových ostrovech (25 let?). Proč nepostaví USA v ČR nejmodernější hyperradar? Proč tu bude umístěn radar starý a použitý? Copak žádná zbrojařská firma nemá zájem o lukrativní státní zakázku? Z výše uvedeného plyne, že buď nemá vláda USA na projekt "raketové obrany" dostatek financí (viz též bod 10), což znamená, že tento projekt není pro USA klíčový, nebo opravdu USA nejde v Brdech o radar (viz bod 10 a spekulace v bodu 11) a tvrzení, že se do ČR bude stěhovat radar z Marshallových ostrovů je pouze velmi šikovným zastíracím manévrem.
14) Pochybnosti budí i informace z ČSSD (viz Otázky V. Moravce ze dne 22. 9. 2007), kdy ČSSD a její šéf Paroubek tvrdí, že nezahájili s USA rozhovory o umístění radaru v ČR, že vedli pouze předběžné konzultace (což je jen slovíčkaření). Připomeňme zde, že ještě do minulých parlamentních voleb (červen 2006) se o radaru -- kromě BL - nehovořilo vůbec.
15) Pokud je zřejmé, že veřejnost není umístění radaru USA v Brdech nakloněna a je vidět, že ODS, která jako vládní strana toto umístění nejvíce podporuje, tak skrze tuto svoji podporu radaru ztrácí preference, je na místě se ptát, proč vlastně to ODS dělá, když ji tato situace přímo ohrožuje? Vždyť ani žádná firma z toho nebude mít profit? Snad tedy z čirého vlastenectví a obavy o osud českých obyvatel? Z lásky k USA?
16) 70 % veřejnosti je proti radaru. Oproti tomu vláda tvrdí, že vojenské záležitosti jsou odborné a nepřísluší veřejnosti, aby o nich rozhodla v referendu. Referendum nebude.
17) Pokud jde o dobrého spojence, je zajisté dobré uvažovat o vzájemně výhodné pomoci. Pro pravicové uvažování v ČR je však doposud (podzim 2007) tabu zpochybňovat dobré účinky působení USA ve světě. Důvodem může být zčásti jakási zastydlá "binární" logika -- o ní více zde: http://blisty.cz/2007/9/19/art36319.html . Přesto by se však i pravicový volič měl ptát, zda je v jeho zájmu, aby jeho vláda pečovala o image USA za cenu hrubého zkreslování faktů - lhaní. Mám nyní na mysli například řádový (!) nesoulad v počtech mrtvých civilních obyvatel v Iráku. Zatímco zástupce vlády Klvaňa udává 70-80 tisíc, jiné zdroje (citované i CNN) uvádějí 655 tisíc.

Podrobnosti ZDE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ARGUMENTY O ZÁKLADNĚ TÉMA BL

Měli bychom i v současném chaotickém světě více přemýšlet o tom, která fakta jsou důležitá, relevantní.

                 
Obsah vydání       24. 9. 2007
24. 9. 2007 Další mystifikace ve zprávě vládní komise o radaru Jaroslav  BRDSKÝ
24. 9. 2007 Okupace Iráku: Přes milion mrtvých Jakub  Rolčík
24. 9. 2007 Bulvár je hnůj, ale někdy se hodí... Bohumil  Kartous
24. 9. 2007 Radar - stručná rekapitulace Michal  Rusek
24. 9. 2007 Je život skutečně jen přesný součet náhod? Aneb reflexe dokumentu s Miroslavem Zikmundem Jan  Paul
24. 9. 2007 Mediální bublina
24. 9. 2007 Který komunismus je ten pravý? Michal  Vimmer
24. 9. 2007 Agenti FBI řádí v pražských ulicích Wenzel  Lischka
24. 9. 2007 Znepokojující jevy v Německu Richard  Seemann
25. 9. 2007 Průzkumy veřejného mínění Josef  Vít
24. 9. 2007 Ukázka prospěchu z osvětové práce, aneb Proč se vůbec ještě vznášejí otázky o schopnosti homosexuálů v politice? Uwe  Ladwig
21. 9. 2007 Kdo komu prodává auta aneb obcházení zákona na MŠMT online Jan  Wagner
24. 9. 2007 Jan  Skácel
22. 9. 2007 Najde se v ČRo 6 ještě více mluvčích? Určitě ano... Štěpán  Kotrba
21. 9. 2007 Setkání s "idolem" Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Egon Bondy: V boji proti kapitalismu nelze být pokryteckými humanisty Ondřej  Slačálek
21. 9. 2007 Charta 77 ve světle teorie elit Lukáš  Kantor
21. 9. 2007 Stávky a zkazky a vzkazy Václav  Dušek
21. 9. 2007 Bída a pád českého komunismu Vít  Procházka