3. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 2. 2005

Prezident Bush sice nevyhlásil Íránu válku, ale deklaroval nepřátelský postoj USA vůči íránské vládě.

Ve svém "zprávě o stavu Unie" použil ve středu večer americký prezident Bush jednadvacetkrát slovo "freedom" a sedmkrát slovo "liberty". Jeho projev skončil slovy: "Cesta Prozřetelnosti je nerovná a nepředpověditelná - ale přesto víme, kam vede. Vede k svobodě."

Analytik BBC Paul Reynolds se zamyslel nad tím, co to všechno znamená:

3. 2. 2005

Jak američtí neokonzervativci naslouchají Čechům

Na webových stránkách známého neokonzervativního projektu New American Century se ještě před Vánocemi objevil článek s názvem "Naslouchejme Čechům". Jeho autor v něm kritizoval ochotu Evropské unie zrušit zbrojní embargo vůči Číně, což by vlastně znamenalo smířit se z ekonomických pohnutek s realitou tam panujícího politického režimu a podpořit jeho strategické zájmy. Naproti tomu autor velmi ocenil odpor, který vůči uvedenému záměru kladou nově přijatí členové EU, zejména pak Češi, pořádající nedávno na toto téma konferenci na půdě Senátu (vystoupili zde např. Jan Ruml a Josef Jařab). Pokud prý tvůrci americké politiky potřebují v dané kauze zastání, mají se poradit "s našimi přáteli Čechy, kteří něco málo vědí o tom, jak nakládat s údajnou nevyhnutelností diktatury." Nebylo to poprvé, co se Češi objevili na uvedeném webu. Na konci záři 2004 zde byl např. uveřejněn "Dopis sta", který svým podpisem podpořil i Václav Havel a který vyjadřoval silné znepokojení nad nedemokratickým vývojem v Putinově Rusku.

Naši američtí přátelé z nás, resp. z našich oficiálních reprezentantů, zkrátka musí mít radost. Máme ale důvod k radosti i my?

3. 2. 2005

Potíž je, že my nejsme schopni uznat, že by západní přítomnost někde na světě mohla být negativní. Nechápeme, že cesta ke stabilitě v Iráku možná začne tehdy, až odejdeme domů

Volby v Iráku se měly konat do půl roku po invazi v roce 2003, než sunnity odcizilo americké bombardování a bití lidí, píše Simon Jenkins, komentátor deníku The Times. Každé volby jsou paprskem slunce. Stejným paprskem, řekli by jistě mnozí Iráčané, by byl vodovodní kohoutek, z něhož by tekla voda, světlo, které by svítilo, a nemocnice, jejíž zaměstnanci by se nestávali každodenně cestou do práce obětí únosů.

Volby, jsou nástrojem k určitému cíli, nikoliv cílem samotným. Historie je plná diktátorů, kteří se dostali k moci prostřednictvím voleb. Mnoho zemí svrhlo nedemokratické režimy bez americké invaze: od Íránu přes Rusko až po Jihoafrickou republiku a nejnověji po Ukrajinu.

Tam, kde Amerika zasahovala - v Libanonu, v Somálsku, na Haiti, v Kosovu a v Afghánistánu - důsledkem skoro nikdy nebyla demokracie.

3. 2. 2005

Nedělní irácké volby se mnoha komentátorům jevily jako milník, po jehož překročení se začne naplňovat sen o demokratickém Iráku, první kostce v mozaice demokratického středního Východu.

Vysílala rozhlasová stanice ČRo 6 ZDE

Michael Marčák: Vidíš, Bedřichu, a tobě je zatěžko nést na svých bederech tíhu ekonomické reformy...
3. 2. 2005

3. 2. 2005

DOPOSUD NEZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENT

Sebelepší politický program se míjí cílem, pokud opomíjí trendy vznikající a prosazující se mimo vlastní oblast politiky, zejména v ekonomice. Proto jsme za východisko základního (dlouhodobého) programu ČSSD zvolili průběh informační revoluce, nezadržitelnou globalizaci světových ekonomických i sociálních poměrů a konečně předpoklad, že v rodícím se multipolárním světě bude hrát významnou roli Evropské unie, v níž prosazujeme aktivní členství ČR.

Lidstvo dnes svádí dosud nevídaný boj s časem, který však není předem ztracen. Globalizace i některé trendy spjaté s rozvojem informační společnosti hrozí, ale současně nabízí i prostředky ke zvládnutí hrozeb. Budoucnost světa závisí hlavně na tom, zda se včas vytvoří politicko mocenské struktury a mezinárodně právní postupy, dostačující k řešení tohoto úkolu. Pochopí-li levice u nás, v Evropě i ve světě dějinnou situaci a vezme ji za východisko své politiky, dokáže hledat -- a díky svému internacionalismu -- i nacházet na všech kontinentech a ve všech kulturách sociální síly schopné a ochotné účinně spolupracovat na díle globální solidarity a společné záchrany.

Text této, nejnovější a doposud nezveřejněné verze programu ČSSD zahrnuje změny, přijaté nedávným programovým jednáním ústředního výkonného výboru strany, které upravilo kapitoly 3,4,6,9,10. Zbývající kapitoly, které byly doporučeny k dalšímu přepracování na základě diskuse v sekcích, jsou zatím v původním znění schváleném XXXI.sjezdem ČSSD v březnu 2003 a budou nahrazeny až po zapracování změn, navržených v současné diskusi. Po schválení přesednictvem ČSSD budou rovněž předloženy ke schválení nadcházejícímu XXXII. sjezdu ČSSD. Ten se bude vyjadřovat nakonec k programu jako celku.

Otazník k titulku přidala redakce Britských listů jako impuls k veřejnému zamyšlení, nakolik je ještě v roce 2005 "Grossova" ČSSD věrna tradicím strany, vzniklé před více než sto lety pro oněch "dolních deset miliónů" , pro dělníky a další zaměstnance, pro lidi práce. Nakolik je stále ještě sociálně demokratická...

3. 2. 2005

FILIPIKA:

Svým univerzálně vyhlašovaným monopolem na pravdu se křesťanství řadí mezi ideologie totalitní -- a svými skutky to nesčetněkrát dokázalo

"Zeptejte se Indiána, co způsobuje, že vaše hodinky jdou," navrhuje předmět k úvaze baron Holbach, "odpoví vám: Duch. A zeptejte se theologa, co způsobuje, že se pohybuje Vesmír. Odpoví vám: Duch." Biolog i filozof T. H. Huxley mínil svého času: "...počátkem skutečné morálky je přestat si namlouvat, že věříme čemusi, čemu vůbec nikdo nevěří." A laskavý, k prostým věřícím mírný deista Voltaire konstatuje: "Náboženství vzniklo, když hlupák potkal podvodníka."

3. 2. 2005

Po přečtení článku Filipa Sklenáře o tom, jak je hrdý na ateismus většiny Čechů, se nemohu zbavit pocitu, že se dopouští přesně téhož, co kritizuje hned v první větě, míní Martin Kostka.. I ateisté totiž "univerzálně vyhlašují svůj monopol na pravdu." Otázkou zůstává, zda by tolik lidí bylo skutečně ateisty, kdyby nepodléhali obecnému omylu, jímž je prostoduchá záměna pojmů křesťanství a církev.

3. 2. 2005

Známé pořekadlo z Říma: dovídáme se skutečný stav papežova zdraví teprve, když zemře...

Bez ohledu na to, kolikrát opakuje vatikánský mluvčí, že Jan Pavel II je v pořádku, víme, že člověk Karol Wojtyla je téměř mrtev. Ale Vatikán ho dál zaměstnává jako papeže.

3. 2. 2005

Britští vědci objevili novou hrozbu světu, která je možná důsledkem globálního oteplování. Vědci z cambridgžského British Antarctic Survey zjistili, že obří ledový masiv v Antarktidě, o němž se domnívali, že je stabilní, začíná tát. Pokud by roztál, hladina světových moří by stoupla o více než pět metrů. Znamenalo by to, že by se octly velké části zemí, jako je Bangladéš, pod vodou.

Britští vědci provádějí naléhavá měření. Zjistili, že led z tohoto masivu v západní Antarktidě plyne do moře obrovskou rychlostí 250 krychlových kilometrů za rok, což každoročně vede k stoupnutí hladiny světových moří o pětinu milimetru. Ještě před čtyřmi lety se vědci domnívali, že je tento ledový masiv zcela stabilní.

Podrobnosti v angličtině ZDE

3. 2. 2005

Minulou neděli jsem sledoval v české televizi pořad BBC "Nadpřirozené schopnosti zvířat" a později debatu "Otázky Václava Moravce", kde byli hosty komunista M. Randsdorf a lidovec Cyril Svoboda.

Michael Marčák: Následné vzorce si dobře zapamatujte. Na rozdíl od věd humanitních vám je nebude měnit každá nová vláda
3. 2. 2005

3. 2. 2005

Diskuse kolem propuštění "spartakiádního vraha" z ústavního léčení do léčení ambulantního, zejména pak medializace této kausy v televizních pořadech, vyvolaly z mnoha ohledů zajímavé diskuse. Ty se týkají jak českého trestního práva, tak výkonu trestu, potažmo ochranné léčby.

3. 2. 2005

Současný stav hnutí popíračů holocaustu

Holocaust (šoa) - pronásledování a záměrná genocida židů, Romů a dalších skupin, jež nacisté považovali za méněcenné - patří k nejhrůznějším zkušenostem celých lidských dějin. Pouze Židů bylo zavražděno mezi 5 - 6 000 000. Již od konce II. světové války se objevují pokusy tuto historickou realitu zpochybnit. Postupně se vytvořilo hnutí "popíračů holocaustu" (holocaust deniers), které působí v mnoha zemích světa. Jedinci a organizace hlásící se k tomuto směru dezinterpretují, překrucují nebo zcela zamlčují historická fakta o genocidě židovského národa. Prosazují ideologii ("revisionismus" či "negationismus"), podle které nacistické vyhlazování židů neexistovalo, ale je to mýtus, lež nebo smyšlenka.

Dolary v Iráku
2. 2. 2005

"Když jsem se pozastavoval nad tím, že se rozdávání těch peněz vůbec nezaznamenává, jeden můj kolega mi řekl: 'Podívejte, Crone, 700 milionů dolarů je fyzicky spousta peněz. A když někdo přijde a chce na něco pár milionů, trvalo by to strašně dlouho, než bychom to přepočítali, tak to neděláme.'" Crone na to namítl: "No, tak jste ty peníze aspoň mohli před vydáním zvážit, mohli jste zaznamenat, že jste někomu vydali řekněme padesát kilogramů stodolarových bankovek."

Následující informace z Washingtonu byla záměrně utajena na dobu až po iráckých volbách z obav, jaké by to mohlo mít následky. Auditoři americké vlády provedli inspekci kont iráckého ropného fondu, který od útoku na Irák spravuje západní koalice - a zjistili, že z nich zmizelo 8,8 miliard dolarů - více než 40 procent celkové částky. Nevědí, kam se ty peníze poděly. V žádném případě není jisté, že byla tato obrovská částka vydána na rekonstrukci Iráku ve prospěch jeho obyvatel, což mělo být účelem příjmů z prodeje ropy.

Zároveň vychází najevo, že za správy západní koalice v Iráku se "ztratily" obrovské částky iráckých i amerických peněz. Investigativní pořad rozhlasu BBC File on Four se v úterý večer zabýval tímto zřejmě dosud největším korupčním skandálem ve světové historii.

2. 2. 2005

Dne 4. září 1967 vydal deník New York Times optimisticky laděný článek o prezidentských volbách, které uspořádal jihovietnamský loutkový režim na vrcholu vietnamské války. Pod titulkem "Spojené státy povzbuzeny vietnamským hlasováním: Činitelé hovoří o 83 procentní účasti, navzdory teroru Vietkongu" psal americký list, že Američané byli "překvapeni a povzbuzeni" velkou volební účastí, "navzdory teroristické kampani Vietkongu, jejímž účelem bylo volby narušit". Úspěšné volby, pokračoval článek "jsou už dlouho považovány za úhelný kámen politiky prezidenta Johnsona při povzbuzování růstu ústavních procesů v Jižním Vietnamu." Ozvěny propagandy z tohoto týdne, týkající se iráckých voleb, jsou tak podobné, že je to neuvěřitelné, napsal v listě Guardian Iráčan Sami Ramadani, politický uprchlík před režimem Saddáma Husajna a nyní univerzitní učitel na London Metropolitan University:

2. 2. 2005

Znovu o Janu Palachovi:

Michael Marčák: Inu, ne vždycky se člověku podaří udržet si profesionální náhled, zvláště když se jedná o platící pacienty
3. 2. 2005

2. 2. 2005
Dokument londýnského ústředí Amnesty International

V lednu 2004 odsoudil soud v Jeseníku tři mladíky k podmíněnému trestu tří let za to, že dne 28. června 2003 zaútočili na romskou dvojici v jejich domově. Přišli do bytu rodiny Zigových a nařídili jim, aby otevřeli, že jsou prý policisté. Když Lydie Zigová, které bylo 21 let a byla těhotná, otevřela dveře, byla zasažena do tváře dlažební kostkou a v důsledku toho trvale přišla o zrak ve zraněném oku. Jan Ziga se stal terčem útoku rozbitou lahví byl pořezán na prsou a na tváři.

originál v angličtině ZDE

2. 2. 2005

Ivan Brezina ve svém zamyšlení nad Světovým sociálním fórem píše: "Termín 'občanská společnost' stačí jen nahradit souslovím 'světový proletariát' či 'předvoj dělnické třídy', výraz 'instituce globální ekonomiky' zaměnit za 'imperialismus jako vrcholné stadium kapitalismu'. A když někteří z účastníků summitu navrhují 'rozpuštění nejškodlivějších nadnárodních korporací', použijme méně kryptické synonymum 'znárodnění'. Hnutí bojovníků proti globalizaci pak bude aspoň srozumitelnější."

Brezina usuzuje, že levičáčtí chaoti v Porto Alegre jsou vlastně jako komunisté.

V tomto přirovnání je zjevně obsažen jednoznačný odsudek: vždyť přece všichni víme, co byl komunismus zač, stejně jako víme, že antiglobalizační hnutí (dnes spíše hnutí za alternativní globalizaci) znamená rozbité výlohy a potyčky s policií, ba dokonce spojení s mezinárodním terorismem...

Americká armáda v okolí Bagdádu
1. 2. 2005

Strávil jsem v Bagdádu teď už hodně dlouho a dosud jsem nenašel obyčejného Iráčana, který by souhlasil, že je jeho život teď lepší, než byl za Saddáma Husajna.

Lidé mimo Irák se často ptají, zda jsou Iráčané rádi, že Američané svrhli Saddáma Husajna. To ale není ta správná otázka. Toto je země, kde to, zda člověk přežil, často záviselo na tom, mít schopnost dopředu určit, kdo vyhraje a kdo prohraje. A kdo vyhraje zde? - No, až do loňského jara si lidé mysleli, že vyhrají Američané. Nyní se dívají kolem sebe a zjišťují, jak úspěšní jsou povstalci - a už si nejsou tak jisti.

Generál Wesley Clark: "Ať už je tomu z jakéhokoliv důvodu, lidé v Bílém domě, lidé v neokonzervativním hnutí, lidé v Pentagonu, si mysleli, že je možné řešit politické problémy užitím silné americké vojenské moci. A ono z tohohle všeho vyplývá, že si musíte dávat velký pozor. Armády dokážou věci velmi efektivně rozbít a zraňovat lidi. Ale jestliže tu vojenskou sílu nezarámujete silnou diplomacií, politiky a mezinárodního práva, nedosáhnete výsledků, jaké očekáváte."

Spojené státy, které stále ještě vedou svou "válku proti terorismu", normálně odsuzují vyjednávání s lidmi, které ony považují za teroristy. Ale Irák, jak se zdá, je v tom pro Američany výjimkou.

Americký velvyslanec v Bagdádu Negroponte: "Suverénní irácká vláda má přirozeně právo dělat, co si přeje, a my to vítáme, ve vztahu k povstaleckému hnutí i těm, kteří stojí proti vládě. Chtěl bych zdůraznit, že tato jednání už probíhají, mezi představiteli irácké vlády a osobami, kteří vůči ní stojí v opozici. Ano, dialog může být součástí této situace, zejména, pokud podporuje demokratický proces."

Avšak vlivná šíitská aliance toto neuznává. Šíité chtějí válku proti povstalcům zintenzivnit, pokud získají v nové irácké vládě převahu.

Je to skutečně podivné. Mohu vám poskytnout naprosto přesný počet koaličních vojáků, kteří byli v tomto konfliktu usmrceni. Mohu vám i dost přesně sdělit, kolik zahraničních podnikatelů a kolik iráckých vojáků a policistů bylo usmrceno. Dokonce mohu i říci, kolik povstalců prý koalice usmrtila. Avšak pokud jde o smrt obyčejných iráckých civilistů, lidí, pro něž, konec konců, se tato celá válka vedla, je opravdu obtížné najít kohokoliv, kdo by se obtěžoval zjistit konkrétní počet mrtvých.

Je důležité nepředpokládat na základě toho, co se děje dnes, že celý proces selže. Naopak, jsem přesvědčen, že to nakonec povede k úspěchu. Je jen škoda, že celý ten proces tolik lidí během něho tolikrát tak drasticky poškozovalo a nekompetentně kazilo.

Reportér televize BBC John Simpson se vrátil znovu do Iráku a natočil tam padesátiminutovou reportáž, která se vysílala v neděli 30. 1. v televizi BBC v pořadu Panorama. Na satelitním okruhu BBC World ji uvidíte v sobotu 5. 2.

1. 2. 2005

V českých zemích je tradicí spojovat projevy antisemitismu a rasismu se sympatiemi k nacismu. Celkem jednoduše se tak vytváří mediální paralela, že co je antisemitské, je nejspíše také proněmecké. Není divu, v Česku je slovo Němec do dnešních dnů synonymem špatnosti (viz třeba patová diskuze o tzv. Benešových dekretech) a svalovat veškerou vinu za nenávist na Židy na Němce se prostě někomu hodí do krámu. Paradoxně tak veškerou vinu za násilnosti na židovském obyvatelstvu odnáší dnešní Německo. Zapomíná se přitom na nesčetné pogromy v Rusku, Ukrajině a jinde po světě. Antisemitismus nepřišel na svět až s ideologií národně socialistického Německa, ale existoval všude možně po tisíce let, kam až sahají historické prameny (a nacističtí ideologové z jeho historie také bohatě čerpali).

7. 3. 2003

Představa světového pořádku je v očích Američanů jednoduchá a přehledná. Svět je pyramidou, kde nejníže jsou LDC -- "the least developed countries", nad nimi jsou MDC -- "the more developed countries" a na vrcholku ční WDC -- Washington DC. Nad vrcholkem pyramidy již není nic, jen nekonečno Boží existence. Tato představa však není výrazem nějaké arogance. Její původ pramení jinde, a to v metafoře ležící u samých počátků historie Spojených států amerických, kdy lodě pronásledovaných puritánů dosáhly kýžený břeh "země zaslíbené." Není překvapující, že svobodná nová zem byla nahlížena jako zaslíbená a logický se zdá i vývod, že právo přijít do země zaslíbené se dostalo jen těm vyvoleným. Tato představa "Nového Israele" se ukázala být neobyčejně životná. Její charakter a důsledky se rozhodl zkoumat ve své knize z roku 1995 Johan Galtung, jeden ze zakladatelů "peace research", nositel čestných doktorátů mnoha univerzit a v neposlední řadě kontroverzní Nor, který je ve své vlasti neoficiální "persona non grata."

Rozhovor s Johanem Galtungem přinesly před časem i Britské listy ZDE

Mzda Stanislava Grosse na tiskové konferenci
30. 1. 2005

SEDM MANIPULACÍ JEDNÉ TISKOVÉ KONFERENCE

Stanislav Gross chce žalovat deník Mladá fronta Dnes za to, jakým způsobem informoval své čtenáře o jeho finančních zdrojích pro nákup bytu. Grosse rozhněval text na serveru iDnes, ve kterém novináři deníku údajně nepravdivě informují o jeho příjmech. "Jde o úmyslnou lež," prohlásil premiér na tiskové konferenci po sobotním zasedání rozšířeného ústředního výkonného výboru ČSSD.

Namísto daňového přiznání ale novináři dostali pouze mzdovou výčetku Sněmovny.

Pokud je to jeden z řízených úniků do médií, je dobře vymyšlený. Nemá to chybu: pokud jsou peníze pochybného původu, jsou to jasné body záporné jak pro těch pár voličů, co požadují od politiků čestnost, tak pro ty, co vyžadují inteligenci (i při kamufláži divných zdrojů blahobytu). Pokud je Gross čistý a začne soudní spor, kde bude dokazovat, že měl roční příjem vyšší než 3 miliony, jistě přesvědčí voliče s platem kolem 120 000 Kč ročně, že se umí vžít do jejich postavení, píše Britským listům čtenářka Marie Lipoldová. Posuďte sami.

záznam z tiskové konference po skončení ÚVV ČSSD
| 46:02 | 21,58 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 46:02 |   6,74 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

30. 1. 2005

PUBLIKUJEME ZVUKOVÝ ZÁZNAM UTAJOVANÉHO JEDNÁNÍ ÚVV ČSSD

Jak je tomu již zvykem, veškerá klíčová jednání ÚVV ČSSD, kde se nedemonstruje nerozborné přátelství a jednota, jsou uzavřena veřejnosti i novinářům. Jelikož změna politického programu strany je událost, která se dotýká všech členů této strany a jejich voličů (nejen 182 členů výboru a dalších pozvaných), Britské listy opět zveřejňují zvukový záznam všech podstatných projevů a přesný přehled jednotlivých klíčových hlasování okolo nejkontroverznějšího návrhu poslance Martínka na dopracování Grossova "Akčního" programu. Činí tak proto, abyste si udělali obrázek sami. Bez manipulace některých médií, které mají do nepředpojaté objektivity daleko a zpravodajství sestavují z drbů.

redakce BL
22. 1. 2005

V prosinci 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 15412 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2005 Vrací se éra studené války? Martin  Škabraha
3. 2. 2005 Chci nového papeže, tenhle už je rozbitý Fabiano  Golgo
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí
1. 2. 2005 Důchodci se taky nestřílejí Václav  Dušek
1. 2. 2005 Zpráva o stavu Iráku   
1. 2. 2005 Chavez... Fabiano  Golgo
1. 2. 2005 Tenkrát v Iráku Martin  Škabraha

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
3. 2. 2005 Vyřeší volby situaci v Iráku? Václav  Žák
3. 2. 2005 Volby: chabá útěcha za proměnu Iráku v naprostý chaos   
2. 2. 2005 Účast ve vietnamských volbách byla také velká   
2. 2. 2005 Demokracie není zaklínadlo Oskar  Krejčí
2. 2. 2005 Irák: Největší korupční skandál ve světové historii   
1. 2. 2005 Zpráva o stavu Iráku   
1. 2. 2005 Irák je stále místem strachu   
31. 1. 2005 Projevme základní slušnost a podpořme touhu Iráčanů po svobodě   
30. 1. 2005 Britské vojenské letadlo havarovalo v Iráku   
30. 1. 2005 Volby v Iráku byly prohlášeny za "úspěšné"   

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí
1. 2. 2005 Škromach: Strany nemajú prispôsobovať program konjunktúre Radovan  Geist
1. 2. 2005 Důchodová reforma nutně vyvolá reformu podnikových areálů Vladislav  Černík
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...   
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?   
29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb   
29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník

Jan Palach RSS 2.0      Historie >
2. 2. 2005 Ideál neospravedlňuje, motiv ano Vladimír  Línek
31. 1. 2005 Ideál neospravedlňuje nic Filip  Sklenář
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
24. 1. 2005 Jan Palach: Kam až lze zajít v úsilí o vlastní fyzické přežití? Karel  Dolejší
20. 1. 2005 Palachova oběť byla velká a hrozná, dnes by možná stačilo jen trochu ochoty spálit si prsty Jiří  Škuba
20. 1. 2005 Šmelinářů bývá víc než partyzánů Ivan  David
19. 1. 2005 Je Palachova oběť hodná následování? Filip  Sklenář
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
20. 8. 2004 Pražské jaro 1968 z pohledu dnešního třicátníka Boris  Cvek

Novoroční projev Václava Klause, leden 2005 RSS 2.0      Historie >
10. 1. 2005 Klausův projev Václav  Žák
7. 1. 2005 Klaus je člověk, který ví, co říká   
7. 1. 2005 Klaus má geniálně moudré, reálné vidění světa   
6. 1. 2005 Projev státníka Wenzel  Lischka
6. 1. 2005 Zuzaně Dáňové: Proč se rozčilujete?   
5. 1. 2005 Mají Češi rádi Franze Josefa?   
5. 1. 2005 Volná soutěž idejí v boji o moc končí, rozhodovat napříště budou jen peníze Jan  Paul
5. 1. 2005 Drzost cizince Jiřího Jírovce   
4. 1. 2005 Klause nemusím, přesto ho hájím Ondřej  Fér
4. 1. 2005 Plytký populismus Václava Klause Zdeněk  Bárta

Katastrofa v jihovýchodní Asii RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 Koupíte si šest airbusů, anebo na vás uvalíme evropská ochranářská cla   
5. 1. 2005 Je Bůh terorista?   
5. 1. 2005 Výstražný systém, který mohl varovat před tsunami, existoval   
5. 1. 2005 Jak to, že se americká základna v Indickém oceáně ubránila před tsunami?   
4. 1. 2005 Humanitární organizace požadují přístup na Andamanské a Nicobarské ostrovy   
4. 1. 2005 Letiště v městě Banda Aceh bylo dočasně uzavřeno   
3. 1. 2005 Katastrofa v Čechách horší než v Asii? Wenzel  Lischka
3. 1. 2005 OSN: Vlády asi nesplní své sliby   
2. 1. 2005 Při asijské katastrofě nezahynula žádná zvířata   
2. 1. 2005 Přívalové deště ztěžují humanitární pomoc   

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?   
5. 1. 2005 Ukrajinská politická šachovnice Oskar  Krejčí
4. 1. 2005 BHHRG Watch: "Třetí kolo ukrajinských voleb bylo zmanipulované"   
31. 12. 2004 Je nutno vznést vážné otázky týkající se amerického vlivu na Ukrajině   
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce   
27. 12. 2004 UKRAJINA: Kdokoliv se nyní chopí moci, bude čelit jiným lidem   
27. 12. 2004 Rusko nemá právo na impérium   
26. 12. 2004 Ukrajina: Juščenko vítězem   
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?   

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová
6. 1. 2005 Síla nočních můr v Nostickém paláci   
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje   
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme   

17. listopad RSS 2.0      Historie >
26. 1. 2005 Oskar Krejčí: Komunisti museli disidentom moc doslova vnútiť   
26. 1. 2005 Opozice nechtěla jít do vlády   
24. 1. 2005 Šlo o lidskou důstojnost, i když to většina už zapomněla Vilém  Prečan
24. 1. 2005 Filipov: Nic se nepohne do května 1990   
24. 1. 2005 Blacková: Nechte Fojtíka jet do USA   
24. 1. 2005 Proč se v Praze pořád nic neděje   
24. 1. 2005 Klaus: Z Občanského fóra se stává politická strana   
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Český film RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
9. 1. 2005 Vcelku slušná televizní inscenace Jan  Čulík
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
25. 1. 2005 Hrubý amatérismus České televize Bohumil  Kartous
18. 1. 2005 Česko hledá... Jan  Sýkora
14. 1. 2005 Jára morálním vítězem? Bohumil  Kartous
9. 1. 2005 Sledovanost veřejnoprávní BBC nezadržitelně klesá   
5. 1. 2005 Dáda není dada Bohumil  Kartous
4. 1. 2005 "Dáda" Patrasová škodí dětem a České televizi - dělá jí za to ČT zakázanou reklamu? Jiří  Černý
4. 1. 2005 Otázky televize BBC   
15. 12. 2004 Rekordně klesla sledovanost televize BBC   
8. 12. 2004 BBC propustí 5300 zaměstnanců   
2. 12. 2004 BBC má snížit svůj programový rozpočet o 15 procent   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen   
23. 12. 2004 OSN: Sexuální skandál v Kongu novým Abu Ghraib?   
10. 12. 2004 Soud zakázal násilníkovi vstup do bytu   
10. 12. 2004 Ženy jsou ignorované oběti konfliktů po celém světě   
9. 12. 2004 Nejhorší zločin na světě   
2. 12. 2004 Žena roku 2004? Jiří  Kratochvíl
2. 12. 2004 Diskriminuje islám ženy?   
26. 11. 2004 Postavenie ženy v 19. storočí Zuzana  Pinčíková
26. 11. 2004 Feminismus a bezpředsudkové myšlení?" táže se udiveně Petra Konrádová v Reflexu. "Žurnalismus a nepředsudečné myšlení?" nepodivuji se příliš... Jan  Matonoha
23. 11. 2004 Týden proti násilí na ženách   

Školství RSS 2.0      Historie >
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
26. 1. 2005 Petice Jaroslav  Hutka
25. 1. 2005 Vláda občanovi omezuje svobodu volby Miloš  Dokulil
25. 1. 2005 Nebylo to "politické rozhodnutí" Miloš  Dokulil
20. 1. 2005 Je jediná alternativa vůbec alternativou? Miloš  Dokulil
18. 1. 2005 Šéf britské školní inspekce kritizoval islámské školy   
17. 1. 2005 Metodika plánování a metodika dialogu Boris  Cvek
17. 1. 2005 Školné na vysokých školách: Drsná zkušenost z Kanady Jiří  Jírovec
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena   
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
21. 1. 2005 K čemu je podivné myšlení o takových věcech, jako je například literatura Pavel  Janoušek
19. 1. 2005 Jana Černá neboli Honza Krejcarová, dcera Mileny Jesenské, milenka Egona Bondyho, černá lyra nebo bílá labuť s poraněnou perutí Bohumila Hrabala ... Ludvík  Hess
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček