13. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 1. 2005

Rodiče nechtějí o dětech nic vědět

V úterních LN vyšel zajímavý článek o tom, jak se přistupuje k možnostem slovního hodnocení žáků a studentů. Text zejména citoval zkušenosti z některých škol, které předložily tuto možnost rodičům a očekávaly jejich reakci. Ta byla kupodivu většinově negativní. Zdánlivá malichernost se ale při hlubším pátrání po důvodech jeví dost nepochopitelně - je-li to opravdu většinový názor, pak nemají rodiče o své děti zájem. Nechtějí o nich nic vědět.

V čem tkví kouzlo pětistupňové numerické klasifikační škály? Mezi její přednosti jistě patří stručnost, přehlednost, nenáročnost a tradice. Tato "geniální" jednoduchost se ale změní ve zjednodušující hloupost tak, že ta číslice vyjadřuje znalostní, ale většinou spíše pojmovou úroveň zodpovězení kladených otázek.

Číslice na vysvědčení je výslednicí průměru vypočteného z jednotlivých známek rozhodnutých nejlépe na základě nějaké dodatečné zkoušky, která zaokrouhlí nevhodné desetiny. Poslední instancí zůstává učitelova afinita.

Rodič se tedy dozví - na inteligenční průměr populace dost náročnou - abstraktní hodnotu a kromě uvedeného subjektu hodnocení si z toho dále mají vydedukovat, jaké jsou dispozice jejich dítka v daném oboru (předmětu), jakou aspiraci v něm projevuje, je-li na něm zřetelná motivace nebo apatie, jinak je-li v hodinách aktivní či pasivní, dále jaký vztah má s učitelem, jak s ním komunikuje, jak dokáže v daném předmětu komunikovat vůbec, jak se dokáže připravit a jak připravené podat, jestli mu vyhovuje více písemný nebo ústní projev, jaký má přístup ke zpracovávání informací, jak je umí "číst", orientovat se v souvislostech, je-li více logický nebo intuitivní, jaký vztah projevuje ke skupině, kde je v ní zařazen, jak se to projevuje ve vzájemném kontaktu....Myslím, že tohle nedokáže nikdo, a to ze zcela prostého důvodu -- tyto informace daná číslice neobsahuje.

Pokud bychom tedy odmítli možnost z oblasti magie, pak rodičové dále podléhají "kouzlu" pěti absolutních čísel asi jen z lenosti. Nedokážu si představit, že někdo odmítne dozvědět se o svém dítěti množství cenných informací s tvrzením, že to tak bude lepší!

Potom se ale nelze divit, že rodiče považují školu (vzdělání) za nutnost, kterou je třeba stůj co stůj naplnit, to znamená získat o něm dekret. Na vlastní uši jsem slyšel příběh učitelův, kterýž musel žákovi lepší známku dáti, neb měl rodič telefonát s ředitelnou. Dítko bylo proneseno tímto způsobem i maturitou - bylo tak vzděláno. A rodič je spokojený, protože splnil svůj rodičovský závazek -- "dal" mu vzdělání.

Je zbytečné vinit jen rodiče. Podle článku v LN, čerpajícího data z průzkumu Ústavu pro informace ve vzdělávání, je inspirují sami učitelé. Čtyřicet procent vedení škol prý vůbec neuvažuje o změně metody hodnocení. Podle údajné ředitelky jedné ze základních škol v Ústí nad Labem (pravděpodobně) Běly Sklenářové "má jen klasické vysvědčení skutečnou vypovídací hodnotu". Bylo by dobré, kdyby paní ředitelka vysvětlila, jakou vypovídací hodnotu má na mysli, protože ten výrok vypadá naprosto neuvěřitelně -- zdá se, že kouzlo pěti cifer má opravdu hluboké fluidum, které zatemňuje mysl.

Jiný pan ředitel zase říká, že u nich jsou slovně hodnoceny jen děti se specifickými poruchami učení. Pokroková škola, kde vědí, že nemohou dát dítěti s dyslexií pětku z češtiny. Takhle ho "integrují" způsobem: Jsi blbej, proto máš povídání a ostatní známky.

Je jasné, že hodnotící škály si člověk tvoří proto, aby objektivizoval vysoce diferencovanou skutečnost a dokázal ji kvalitativně rozlišit. Ale proč tedy dělit skutečnost na buď, a nebo? To je snad možné jen známkovat nebo naopak slovně hodnotit? Proč tedy není možné sice známkování zachovat (pro rodiče, ředitele a učitele) a připojit slovní hodnocení (pro děti)? Mohli bychom tak vyhovět vskutku velice silnému působení kouzla tradice a zároveň se přiblížit tomu, kam údajně české školství už patnáct let směřuje -- od učení ke vzdělávání. Jde sice o děti, ale kdoví, jestli rodiče, ředitelé a učitelé budou chtít.

                 
Obsah vydání       13. 1. 2005
13. 1. 2005 Situace Romů v České republice v posledních letech předmětem vládního výzkumu
13. 1. 2005 Nemilosrdný mlýn Zdeněk  Jemelík
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
13. 1. 2005 Formanovo Taking Off je typické emigrantské dílo Jan  Čulík
13. 1. 2005 Salman Rushdie bude protestovat britské vládě proti nebezpečí cenzury
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena
13. 1. 2005 Cesta do minulosti s Googlem Filip  Rožánek
12. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Evropský parlament schválil ústavu Evropské unie Josef  Brož
13. 1. 2005 První britský blogger propuštěn z práce za to, že psal o svém zaměstnání
13. 1. 2005 Papež apeloval na lidi, aby se modlili za mrtvé v Iráku
11. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Proč je pro nás dnes důležitý Spinoza Rory Olaf Fairslee
13. 1. 2005 Proč se vracet až ke Spinozovi a proč se nevrátit přímo k Hegelovi a Marxovi Michael  Hauser
13. 1. 2005 Nejsme hlupáci, pane profesore!
13. 1. 2005 Kapka v moři
12. 1. 2005 Michael  Marčák
13. 1. 2005 Křesťané respektují homosexuály Boris  Cvek
13. 1. 2005 Revolver Revue 57
12. 1. 2005 Heroin připravil pana Lakatoše o dceru
12. 1. 2005 Děti by neměly používat mobilní telefony
12. 1. 2005 Terry Jones: Proč se nevybírají peníze pro irácké mrtvé?
12. 1. 2005 Tetřívci hlušci po zásnubách aneb krajina posedlá tmou Václav  Dušek
11. 1. 2005 Proč je těžké být intelektuál optimista Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dáda Patrasová "hodlá podat trestní oznámení" za recenzi na její televizní show
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Školství RSS 2.0      Historie >
13. 1. 2005 Katedra architektury v Cambridge nakonec nebude zrušena   
13. 1. 2005 Rodiče nechtějí o dětech nic vědět Bohumil  Kartous
12. 1. 2005 Dluhy se maj platit nejen o vánocích   
12. 1. 2005 Školné se má platit podle toho, kolik vzdělání "vynese" Radim  Valenčík
11. 1. 2005 České vysoké školy potřebují především inteligenci a snahu... Ondřej  Leinert
11. 1. 2005 Vysokoškolské školné nevyřeší nic   
10. 1. 2005 Na českých vysokých školách je nutno zavést školné   
10. 1. 2005 Stát studenty nepodporuje. Naopak   
10. 1. 2005 Vyřeší vážné problémy českého vysokého školství skutečně zavedení školného? Jan  Čulík
7. 1. 2005 Student: čeští politikové nám brání získat vzdělání   
7. 1. 2005 Situace je těžká, nikoliv však katastrofální   
30. 12. 2004 Vánoční nadělení pro české školství Radek  Sárközi
27. 12. 2004 Kde je problém v českém školství? Jan  Sládek
20. 12. 2004 Vědění světa bude k dispozici na internetu   
20. 12. 2004 Nečtou-li děti, může za to učitel Milan  Štěpita