28. 1. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2005

Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...

PUBLIKUJEME ZVUKOVÝ ZÁZNAM UTAJOVANÉHO JEDNÁNÍ ÚVV ČSSD

Jak je tomu již zvykem, veškerá klíčová jednání ÚVV ČSSD, kde se nedemonstruje nerozborné přátelství a jednota, jsou uzavřena veřejnosti i novinářům. Jelikož změna politického programu strany je událost, která se dotýká všech členů této strany a jejich voličů (nejen 182 členů výboru a dalších pozvaných), Britské listy opět zveřejňují zvukový záznam všech podstatných projevů a přesný přehled jednotlivých klíčových hlasování okolo nejkontroverznějšího návrhu poslance Martínka na dopracování Grossova "Akčního" programu. Činí tak proto, abyste si udělali obrázek sami. Bez manipulace některých médií, které mají do nepředpojaté objektivity daleko a zpravodajství sestavují z drbů.

redakce BL

Stanislav Gross k akčnímu plánu: "Co chci zdůraznit? Akční plán neberte jako vyčerpávající text o tom, co budeme dělat. Budou desítky a stovky dalších úkolů, které budeme muset zvládnout."

Hlavní pasáže z úvodního projevu předsedy ČSSD Stanislava Grosse
| 06:47 |  3,19 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 06:47 |  0,99 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Přítel Nekvapil k akčnímu plánu: "Jako celek se mi to zdá velmi nekonkrétní. ..."

Poté hovořil bývalý ministr vnitra Grulich. S hlavními prametry věcného záměru zákona o nájemném přišel ministr pro místní rozvoj Paroubek.

Ministr Paroubek k akčnímu plánu: "Ten zákon by se měl jmenovat zákon o zavádění zákonné regulace nájemného...." Dle ministra se uvažuje o systému sociálních kompenzací. "Tento zákon by nařídil vytvoření zrcadla nájemného z reálné výše nájemného v místě. ... Přechodné období by bylo dobré mít pět let. Zrcadla vytvoří základ pro stanovení nájemného na základě vyhlášky ministerstva financí o oceňování nemovitostí. Podle této vyhlášky máme určeny ceny bytů ve všech městech. Ministerstvo stanoví koeficient výpočtu : my uvažujeme s koeficientem 3 procenta. Ta procenta znamenají dobu odepisování bytu třiatřicet let. Bude li nárůst mezi reálným a nově určeným nájemným vyšší v jednom roce než osm procent, propočte se postupný nárůst na celé přechodné období. .... Pokusím se to vysvětlit na příkladě: byt tři plus jedna ve středně velkém českém městě v hodnotě podle vyhlášky osm set tisíc korun, tři procenta z této hodnoty je 24 000 korun ročního nájemného. Děleno dvanácti rovná se 2 000 měsíčního nájemného. V současné době je tam nájemné patnáct set korun. K tomu nájemnému 1500 korun by po pět let bylo přičítáno osm procent. Čili by se tak po pěti letech dostalo na 2000 korun. ... Po těch pěti letech, jakmile skončí toto přechodné období, máme vyřešen problém z 80 procent. ... "

Plné znění projevu ministra Jiřího Paroubka
| 10:57 |  5,13 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 10:57 |  1,60 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Ex-ministr Ivan David k akčnímu plánu: Ten akční plán je sbírka nadpisů a pod těmi nadpisy si lze představit všechno možné... Nejméně polovinu návrhů, které tu jsou, by podepsal s klidným svědomím i Topolánek.

Plné znění projevu ex-ministra Ivana Davida
| 01:41 |  0,79 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 01:41 |  0,25 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Poslanec Radko Martínek k akčnímu plánu: Ukažte ten návrh pěti šesti svým známým a zeptejte se na jejich názor. Mslím si, že to, co vám řeknou, bude nejlpřesnější charakteristika toho, jaký má takový dokument smysl. V této chvíli nám takto obecné teze nepomohou. Po těch letech, co vládneme, bychom měli vypracovat něco, co bychom mohli nazvat smlouva s voliči. Která řekne co se v červnu 2006 stane, čili co do té doby sociální demokracie konkrétně udělá.

Hlavní pasáže projevu poslance Radko Martínka
| 01:08 |  0,54 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 01:08 |  0,17 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Poslanec Jaromír Schling k akčnímu plánu: Dopravní komise již delší dobu upozorňuje na to, že zpoplatnění "vybraných silnic" v délce 300 km je postup chybný. .... Česká republika musí zpoplatnit CELOU silniční síť. To směrnice Evropské unie umožňuje - samozřejmě je to nutné v Bruselu projednat a získat souhlas - a jedině tak lze vytvořit velmi rychle a levně systém, který také státu něco vynese. Jestliže tam zůstane slovo "vybrané" , tak ještě několik let žádný fungující systém mít nebudeme. A až ho postavíme, zjistíme, že nic nevynáší, neboť všechny prostředky spotřebuje na provozní náklady. Celá Evropa začíná už teď směřovat ke zpoplatnění celé silniční infrastruktury. Jedná se o jedno slovíčko, které je ale velmi, velmi důležité. Pokud takto ministerstvo dopravy vypíše výběrové řízení, předem vyloučí řadu levných a efektivních řešení. Není to náhodou zájem?

Hlavní pasáže projevu poslance Schlinga
| 02:10 |  1,02 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 02:10 |  0,32 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Poslanec Zdeněk Jíčínský k akčnímu plánu: Musí tam být zpracováno to, v čem probíhá zásadní střet mezi sociální demokracií a ODS. A je třeba zajistit, aby jej takto zpracovaný důsledně prosazovali členové vlády za ČSSD, bez ohledu na koaliční partnery, pokud se ještě takto dají nazvat.

Plné znění projevu poslance Zdeňka Jíčínského
| 02:20 |  1,09 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 02:20 |  0,34 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Poslanec Karel Šplíchal k akčnímu plánu: "Je to riziko pro Stanislava Grosse, kterého zřejmě poradci vedou k tomu, aby "vysílal signály", ale je to riziko i pro nás."

Zpráva mandátové komise V 10:30 bylo ze 182 členů ústředního výkonného výboru přítomno 106, což je 58,9% .

Stanislav Gross na závěr k akčnímu plánu: Je otázka, když dáte jakýkoliv program jakékoliv politické strany lidem, tak vám řeknou, že je to bezva čtení. Ukažte mi takový program. Neznám takový program, neznám takovou politickou stranu. ... Já se budu snažit, aby jednotlivé body byly plněny, protože nejsou v rozporu s naší sociálně demokratickou politikou, a jsou v plném souladu s dosud schválenými základními programovými dokumenty. ... To my snad děláme politiku jen proto, abchom ji dělali proti ODS? Já myslel, že děláme politiku proto, aby se v téhle zemi dobře žilo. A jestli na polovině bodů se s ODS shodnem, tak co? To mám být proti rozumné věci jen kvůli tomu, že mne podpoří Topolánek? ... Akční plán je pro mne plán akcí... Ti co nás budou chtít kritizovat, ti nás budou kritizovat stejně.

Plné znění závěrečného projevu předsedy ČSSD Stanislava Grosse
| 10:38 |  4,98 MB | 64 kbps/44,1 kHz  MP3
| 10:38 |  1,56 MB | 20 kbps/11,0 kHz  MP3

Návrh Ivana Davida k akčnímu plánu: Nepodrobit materiál schvalování.

PRO 7 ; PROTI část blíže polovině, zbytek se ZDRŽEL

Návrh Radko Martínka k akčnímu plánu: Pověřit politické grémium a předsednictvo ČSSD dopracovat a schválit materiál tak, aby byl konkrétní, hodnotitelný a pochopitelný nejširší veřejnosti.

PRO z předsednictva 2, celkem 50; PROTI z předsednictva 2, celkem 19; ZDRŽEL z předsednictva 1, celkem 27; NEHLASOVALO 16

Návrh Zdeňka Škromacha na zjištění kvóra - hlasováno jako první

POČET DELEGÁTŮ 112

Návrh předsedajícího a Bohuslava Sobotky k předchozímu na revokaci usnesení (hlasováno po zjištění kvóra)

PRO z předsednictva 4, celkem 60; PROTI z předsednictva 0, celkem 22; ZDRŽEL z předsednictva 2, celkem 17; NEHLASOVALO 13

Opětně hlasovaný návrh Radko Martínka k akčnímu plánu: Pověřit politické grémium a předsednictvo ČSSD dopracovat a schválit materiál tak, aby byl konkrétní, hodnotitelný a pochopitelný nejširší veřejnosti.

PRO z předsednictva 1, celkem 42; PROTI z předsednictva 4, celkem 38; ZDRŽEL z předsednictva 1, celkem 21; NEHLASOVALO 11

Návrh Stanislava Grosse na schválení

PRO z předsednictva 5, celkem 71; PROTI 4; ZDRŽEL z předsednictva 1, celkem 32; NEHLASOVALO 5

V další části jednání probíhala diskuse o konkrétních změnách v jednotlivých pasážích dlouhodobém programu. Jelikož to bylo pouze informativní vystoupení jednotlivých moderátorů sekcí pro plénum, nepovažovali jsme zvukový záznam za zásadní. Přineseme však aktualizované znění dlouhodobého programu ihned poté, co ho budeme mít k dispozici.

Omluvte místy zašuměný či tlumený zvukový záznam. Vyplývá ze špatné akustiky sálu, kde byl skrytě pořizován.

                 
Obsah vydání       28. 1. 2005
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
30. 1. 2005 Volby v Iráku byly prohlášeny za "úspěšné"
30. 1. 2005 Britské vojenské letadlo havarovalo v Iráku
30. 1. 2005 Vytvořte konečně nezávislý mechanismus pro vyšetřování stížností na policisty
30. 1. 2005 Dámy z Prahy, ne z Ipanemy Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 10. září jako Den proti chudobě? Fabiano  Golgo
29. 1. 2005 Americké velvyslanectví v Bagdádu se stalo terčem útoku
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
29. 1. 2005 Anti-Davos: "Karneval utlačovaných" Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb
28. 1. 2005 Podporujme tradiční sociálnědemokratickou politiku Jan  Kavan
29. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Sociální model České republiky Petr  Miller
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
27. 1. 2005 Globalizace funguje, ale s tržními principy by se to nemělo přehánět
28. 1. 2005 Pozlátková slova: "moderní", "progresivní", "zeštíhlit" a "pružný" Ivan  David
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra
28. 1. 2005 Bush by měl jet do Evropy a měl by tam mlčet
28. 1. 2005 V Americe je už půl páté odpoledne
28. 1. 2005 Kdykoliv britští intelektuálové předpovídají úpadek Ameriky, Američané se jen smějí
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Kouření je jen projev svobodné vůle - nic víc Bohumil  Kartous
28. 1. 2005 Michael  Marčák
28. 1. 2005 Palasova modrá šance Robert  Vašíček
28. 1. 2005 Vysokoškolské vzdělání -- bezplatně, či za školné? Miroslav Václav Steiner
28. 1. 2005 Sebeoběť pro vyšší princip mravní je dnes bezpředmětná? Vladimír  Línek
28. 1. 2005 Dnes nepotřebujeme mučedníky, ale sebevědomé občany Karel  Dolejší
28. 1. 2005 Největšími Čechy jsou Jan Palach a Jan Zajíc Petr  Jánský
28. 1. 2005 Policie varuje filmem děti před internetovými pedofily
28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen
28. 1. 2005 Na Ukrajině to Západ udělal správně, v Iráku špatně. Jak to dopadne s Íránem?
28. 1. 2005 Jak zachránit staré videonahrávky
27. 1. 2005 Čtyřka z Guantánama "je stále hrozbou", tvrdí USA
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny
27. 1. 2005 Co si Iráčané myslí o volbách
26. 1. 2005 Podvodníci okrádají středoevropské uchazeče o zaměstnání
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...   
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Dámy z Prahy, ne z Ipanemy Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 10. září jako Den proti chudobě? Fabiano  Golgo
29. 1. 2005 Anti-Davos: "Karneval utlačovaných" Fabiano  Golgo
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
28. 1. 2005 Kouření je jen projev svobodné vůle - nic víc Bohumil  Kartous
28. 1. 2005 Bush by měl jet do Evropy a měl by tam mlčet   
28. 1. 2005 Egypt otřesen sexuálním skandálem, svědčícím o tamějším postavení žen   
28. 1. 2005 V Americe je už půl páté odpoledne   
28. 1. 2005 Kdykoliv britští intelektuálové předpovídají úpadek Ameriky, Američané se jen smějí   
28. 1. 2005 Sociální model České republiky Petr  Miller
28. 1. 2005 Mezinárodní organizace na ochranu novinářů kritizuje šikanování televize Al Džazíra   
27. 1. 2005 Globalizace funguje, ale s tržními principy by se to nemělo přehánět   
27. 1. 2005 Ropné společnosti financují kampaň, popírající podnebné změny   

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...   
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?   
29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb   
29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
26. 1. 2005 Podivuhodná vítězství Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 1. 2005 Gross nebo Škromach? Martin J. Kadrman
24. 1. 2005 Škromach příštím lídrem ČSSD Robert  Vašíček
24. 1. 2005 Rychtář - filantrop Bohumil  Kartous
21. 1. 2005 Sociální demokraté -- roztříštěni na prach Irena  Ryšánková
21. 1. 2005 Blíží se klíčový okamžik sociálních demokratů Štěpán  Kotrba
21. 1. 2005 Pragmatická sociální demokracie? Jan  Baláč