1. 2. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 2. 2005

Důchodová reforma nutně vyvolá reformu podnikových areálů

Jedním z podstatných bodů, které důchodová reforma sebou přinese, bude tzv. remodelling podnikových areálů, zvláště přistoupí-li se na další posun důchodového věku. Zde je mnohdy uváděno i 70 let.

Pokusme si některé rysy tohoto procesu přiblížit. Ve vstupním prostoru bude třeba vyhradit místo pro zaparkování vozidla rychlé záchranné pomoci. Zdá se, že díky nezanedbatelné míře výskytu infarktů i u managementu realizace to nebude činit větší problémy. Oproti tomu lze očekávat pomalejší přeměnu spojovacích chodeb na důsledně bezbariérové. Proto by stárnoucí zaměstnanci vybavení endoprotézami a pohybující se za pomoci berlí raději měli si brát zpočátku z domova tašky na kolečkách pro převoz služebních materiálů a spisů.

Počty kolizí tím lze minimalizovat, zvýšenému riziku zůstanou tak vystaveni prakticky jen zaměstnanci s očním zákalem. Těm budiž částečnou útěchou, že již dnes si svůj služební počítač mohou přepnout do režimu pro slabozraké. Další, investičně náročnou akcí bude zvyšování počtu toalet a optimalizace jejich rozmístění z hlediska tzv. kratších doběhových dob, odvozených ze zvýšeného procenta prostatiků a dalších inkontinentů. Několika možným zpozdilcům lze pak umožnit následnou úpravu svého zevnějšku ve stávajících šatnách za podmínky evidence v pracovním výkazu a nepatrného prodloužení pracovní doby všech zaměstnanců cca o 15 min. Tato administrativní náročnost je však v celkovém součtu evidence a kontroly pracovního poklesu bezvýznamná. A mimo to, již dnes se někde provádí jistá kontrola cyklu u ženského osazenstva, avšak její podíl na administrativní zátěži vedoucích významně poklesne - díky významnému nárůstu pracovnic po menopauze.

Instalaci a následný provoz automatů na měření krevního tlaku (zvláště u zasedaček) však lze ponechat na soukromých firmách, pochopitelně po řádných výběrových řízeních. Budou-li zaměstnanci v zasedačkách pravidelně seznamováni s potřebou reforem na každém kroku (jak pravil místopředseda vlády Jahn), pak provoz zmíněných automatů bude pro zaměstnance stále potřebnější a pro provozovatele současně lukrativnější. Navíc tento fakt bude sloužit jako ukázkový školní příklad spolupráce (srůstání ?) zaměstnanců s neviditelnou rukou trhu.

Po jistých úspěších boje s destruktivním terorismem vnějším (typu Al-Kajdá) bude nutno proškolit ostrahu objektů pro boj s konstruktivním destruktivismem vnitřním, pramenícím od stárnoucích, ale přesto v pracovním procesu setrvávajících zaměstnanců (typu Alzheimer). Pracovníci ostrahy (nejlépe s odjištěnými hasicími přístroji) tak budou muset procházet v pravidelných (byť asi stále se zkracujících) intervalech vnitřní prostory a vypínat zapomenuté vařiče, naprázdno běžící stroje a někdy také podle stále aktualizovaných plánů rozmístění osazenstva navigovat zbloudilé pracovníky zpět do jejich dílen a kanceláří.

Poněvadž již odborové centrály (v globálu, zatím se píše s malým g, na rozdíl od třeba Globusu) nutnost reforem vzaly za své, jistě metodicky napomohou odborovým organizacím v podnicích, aby např. do kolektivních smluv zapracovávaly doplnění sortimentu u stávajících automatů na kávu o (instantní) žlučníkové, urologické a jiné léčivé čaje. Z FKSP by pak bylo možné poskytnout (drobný ) příspěvek zaměstnancům na zakoupení a instalaci drobných prográmků do služebních počítačů, které by pracovníkům připomínali nutnost právě a správně požít některý z jimi užívaného pytlíčku medikamentů.

Po schválené tzv. Lisabonské strategii, která mj. má za cíl umožnit potencionálním seniorům ve stále větší míře setrvávat v pracovním procesu EU jistě na některá zmíněná investiční opatření poskytne část prostředků ze strukturálních fondů, anebo alespoň umožní vznik příslušných komisí, které by o tom jednaly. Ostatně, otázka českého sociálního státu je především otázkou jeho evropského kontextu (jak pravil předseda ČSSD Gross). Těšme se.

                 
Obsah vydání       1. 2. 2005
2. 2. 2005 Papež Jan Pavel II. byl odvezen do nemocnice
1. 2. 2005 Zpráva o stavu Iráku
1. 2. 2005 Irák je stále místem strachu
1. 2. 2005 Americký soud: "Vojenské tribunály jsou nelegální"
1. 2. 2005 Tenkrát v Iráku Martin  Škabraha
1. 2. 2005 Zima ve městě Bohumil  Kartous
1. 2. 2005 Důchodci se taky nestřílejí Václav  Dušek
1. 2. 2005 Napadení romské rodiny policisty: odsuzující rozsudek se vyhnul rasovému motivu
1. 2. 2005 Michael  Marčák
1. 2. 2005 Chavez... Fabiano  Golgo
1. 2. 2005 Antisemitismus: německý produkt nebo český problém? Zdeněk  Moravčík
1. 2. 2005 Poslanci ČSSD informováni jsou, jen Jahn neví, o čem mluví Ivan  David
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí
1. 2. 2005 Škromach: Strany nemajú prispôsobovať program konjunktúre Radovan  Geist
1. 2. 2005 Michael  Marčák
1. 2. 2005 Globální oteplování zřejmě "do 20 let povede k vyhynutí ledních medvědů"
1. 2. 2005 Levičáčtí chaoti v Porto Alegre jsou vlastně jako komunisté Ivan  Brezina
1. 2. 2005 Interpretace a dezinterpretace Petr  Fiala
1. 2. 2005 Kinderstube s požehnáním Ladislav  Žák
1. 2. 2005 Proč jsou ty šutry na Titanu tak zajímavé
1. 2. 2005 Důchodová reforma nutně vyvolá reformu podnikových areálů Vladislav  Černík
30. 1. 2005 10. září jako Den proti chudobě? Fabiano  Golgo
30. 1. 2005 Dámy z Prahy, ne z Ipanemy Fabiano  Golgo
29. 1. 2005 Anti-Davos: "Karneval utlačovaných" Fabiano  Golgo
31. 1. 2005 Projevme základní slušnost a podpořme touhu Iráčanů po svobodě
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...
22. 1. 2005 Hospodaření OSBL za prosinec 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
1. 2. 2005 Jak vládnout neovladatelnému Oskar  Krejčí
1. 2. 2005 Škromach: Strany nemajú prispôsobovať program konjunktúre Radovan  Geist
1. 2. 2005 Důchodová reforma nutně vyvolá reformu podnikových areálů Vladislav  Černík
30. 1. 2005 Jednání ÚVV bylo opět neveřejné...   
30. 1. 2005 Gross "vysvětlil" a "doložil" své příjmy na nákup bytu Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Škromachův Smer -- sociálná demokracia Štěpán  Kotrba
30. 1. 2005 Proč se nepátrá po majitelích bytů v hodnotě 10-15 milionů?   
29. 1. 2005 S čím půjde tým Stanislava Grosse do voleb   
29. 1. 2005 Gross: Chceme "aktualizovat" a "modernizovat" Stanislav  Gross
28. 1. 2005 "Moderní" neznamená ještě "dobré" Václav  Potužník
26. 1. 2005 Podivuhodná vítězství Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 1. 2005 Gross nebo Škromach? Martin J. Kadrman
24. 1. 2005 Škromach příštím lídrem ČSSD Robert  Vašíček
24. 1. 2005 Rychtář - filantrop Bohumil  Kartous