11. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 8. 2004

"Žijeme v nešťastnější, nejzdravější a nejmírovější době lidské historie," napsal týdeník Spectator. Samozřejmě, pro bohaté lidi v prvním světě tomu tak je, konstatoval v deníku Guardian George Monbiot. Jenže, dodává, ta doba teď zřejmě rychle končí. Lidé, žijící dnes na této planetě zřejmě žijí v nejpříhodnějších podmínkách, jaké kdy byly a budou na Zemi. Teď už to půjde jenom z kopce. Autor pro to uvádí tři argumenty:

Sloupek

"Je Czechtek opravdu v poslední době to nejdůležitější," ptá se Vlasta Leporská a na ukázku toho, že jsou média, která se zabývají daleko důležitějšími otázkami než BL, které v současnosti "neplní svou veřejnoprávní funkci", přiložila komentář Jiřího Hanáka, který vyšel v deníku Právo. Právo se podle Vlasty Leporské zabývá důležitějšími věcmi, nikoliv jen pseudoproblémy jako BL.

Oprávněně se v Právu pozastavuje Jiří Hanák nad rozhodnutím Stanislava Grosse jmenovat šéfem Úřadu vlády Pavla Přibyla, někdejšího velitele Pohotovostního pluku SNB, který mlátil studenty během tzv. Palachova týdne v lednu 1989, a Miroslava Borníka, který zatčené studenty vyslýchal, ředitelem Inspekce ministerstva vnitra (!). Gross prý s tím "nemá problém", protože oba muži prý prošli řadou prověrek, Hanák však právem usuzuje, že Grossovi a jiným vládním a státním úředníkům "chybí stud". Dovozuje to i z případu ostravské státní zástupkyně Tittkové, která sice v silné opilosti způsobila dopravní nehodu, ale obviněná za to nebude, protože je to státní zástupkyně. Dvojí metr vládne.

Tyto případy jsou samozřejmě otřesné, ale jsou myslím stejně důležité jako případ Czechteku, protože ukazují na vratkost hodnotového systému českého státu. Czechtek je také důležitý, protože dokazuje totéž - mimo jiné též neuvěřitelnou neobratnost Policie ČR, spojenou s brutálně tupým chováním. Ukazuje na hranice svobody v České republice a měl by vyvolat diskusi, jak takovéto případy rozumně řešit.

Organizátoři a účastníci neformálních hudebních "festivalů" pod širým nebem nemají právo okupovat jakýkoliv pozemek a obtěžovat hlučnou hudbou lidi v okolí jen proto, že "chtějí" a "jsou mladí". Na druhé straně byl zásah policie proti Czechteku zbytečně brutální. Státní moc by si neměla z mladých lidí dělat nepřátele: rozumné asi bylo dojít k vzájemné dohodě a mladým lidem umožnit, aby Czechtek neškodně uspořádali někde. (Co takhle na některém z rozsáhlých, neobydlených, vojenských územích v ČR? :) )

Důkazem povážlivé vratkosti státních struktur se zdá být i případ Karla Hoffmanna, který nařídil v noci z 20. na 21. srpna 1968, když do země vtrhla okupační vojska Varšavské smlouvy, aby byly vypnuty vysílače Československého rozhlasu. Selský rozum právem dojde k závěru, že se tím Hoffmann dopustil zrady na vlastním národě. Ovšem český právní řád je natolik nepevný, že ho za to nebylo možno soudně potrestat. Konečný vězeňský trest za to, že Hoffmann "poškodil zájmy Československé socialistické republiky", je výsměchem právu, už jen proto, jak na to poukazuje sám Hoffmann, že potrestání osob, které prokazatelně škodily ČSSR, bylo podle pozdějších právních ustanovení ve všech ostatních případech kromě jeho - zrušeno. Těžko se ubránit dojmu, že se státní struktury prostě stůj co stůj rozhodly Hoffmanna potrestat aspoň nějak.

Tahání osmdesátiletého starce po soudech a věznicích a přizpůsobování práva tomu, aby mohl být potrestán, je povážlivé. Povážlivá je však zároveň i Hoffmannova obhajoba.

Zdá se mi zajímavé, že lidé, kteří strávili celý svůj aktivní život jako exponenti komunistického režimu, nyní svou ideologii odvrhli a argumentují z pozice náhlých, přerozených demokratů, což je postoj, který pro ně byl, když byli u moci, protizákonný, škodlivý a nelegitimní.

Karel Hoffmann si ve svém podání například v tomto smyslu stěžuje, že Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu není nestranný, je politicky zaujatý. Co však Karel Hoffmann čekal? Podle komunistické ideologie, kterou celý život zastával, tomu tak přece z jeho hlediska musí být! Žije nyní v kapitalismu. Celý život přece věřil, že spravedlnost je stranická: v kapitalismu nadržuje "kapitalistům", v komunismu "dělnické třídě". A tak to přece podle něho má být. Kdyby si mu někdo za komunismu stěžoval, že československé soudnictví není nestranné, Hoffmann by se mu vysmál - existuje přece jedině třídní justice! Socialismus je jiná pokročilejší, ekonomická formace, než byl zahnívající kapitalismus a tam žádné principy soudní nestrannosti neplatí...

Hoffmann bolestínsky poukazuje na to, že jeho podání nechtějí sdělovací prostředky publikovat, a nazývá je "samizdatem". Jenže, co čekal? Na to si můžeme stěžovat my, kdo nejsme komunisty. Z hlediska politického přesvědčení komunisty přece kapitalismus musí potlačovat nekonformní názory komunistů... :) Anebo že by Karel Hoffmann vlastně nikdy komunistou nebyl? Takže jeho celá stranickopolitická kariéra byla jen zástěrkou, o ideologii mu nešlo, když se jí nyní tak rychle zbavil ve prospěch víry v demokratickou pluralitu, šlo mu jen o moc?

V tom, že exponenti totalitního režimu nyní využívají na svou obranu argumentů z demokracie, v kterou nevěřili a kterou potlačovali, když byli u moci, vidím rozpor, popření jejich vlastní celoživotní existence.

Zdá se mi pokrytecké, že se lidé jako Karel Hoffmann, kteří celý život v demokracii nevěřili, nyní využívají jejích principů na vlastní ochranu. Pokrytecky tak - aspoň směrem k veřejnosti - popírají komunistickou ideologii, jíž zasvětili svůj život, teď už jen proto, aby si zachránili vlastní kůži?

To, že je nechutné popotahovat zástupně po soudech a po věznicích osmdesátiletého starce (když se českému státu nepodařilo potrestat za zločiny komunismu skoro nikoho jiného), je jiná věc.

11. 8. 2004

Britští muslimové, kteří budou bojovat v Iráku proti britským a americkým jednotkám, by mohli být po návratu do Británie postaveni před soud za zradu, konstatovalo ve středu britské ministerstvo vnitra poté, co list Guardian informoval, že se dva Britové vydali z Londýna do Iráku, kde se chtěli připojit k jednotkám, loajálním radikálnímu muslimskému duchovníku Moqtadu al-Sadrovi. Muži přicestovali do města Nadžafu, kde se tvrdě bojuje už sedm dní.

11. 8. 2004

Jak se stát politikem? To je otázka na kterou existují kvanta odpovědí se stejnou pointou. Dá se tedy spíš mluvit o receptu, jak ke správcovství věcí veřejných přijít. Jsou recepty řekněme tradiční, letité a stále dost oblíbené a jsou i poněkud exotičtější varianty pro lidi preferující originalitu nad klasikou.

10. 8. 2004

Když jsem si nedávno v jiném článku stýskal, že státní zaměstnanci si užívají přehledných právních databází na náklady státu, netušil jsem, že pro některá oddělení to neplatí. O výhody pohodlného a operativního přístupu k prakticky veškerému v ČR platnému právu zřejmě nemají některá státní zastupitelství a na základě článku Zdeňka Šulce to vypadá, že ani ministerstvo zdravotnictví a úřad vlády...

Zdroj: www.techno.cz
11. 8. 2004

jsou ZDE

10. 8. 2004

Czechtek a další souvislosti:

Snažím se pochopit stanoviska všech obránců a odpůrců akcí, jako je Czechtek. Je zajímavé, že země, kterou snad všichni považují za zemi s hlubokou demokratickou tradicí, již před 10 lety (jak jsem se dočetla v BL), pořádání podobných akcí zakázala zákonem. Svěřila policii pravomoc sledovat dodržování tohoto zákona , jehož porušení je ohodnoceno docela výraznými tresty. A je klid. Zřejmě je to země, kde dodržení zákona lze vymoci. Na rozdíl od nás.

11. 8. 2004
Vysoké ceny ropy odpovídají zájmům řady silných politických uskupení.

Horečka obchodníků s ropou stoupá každým dnem. Lze jen hádat, zda tento týden cena za barel této tekuté energie vyroste v New Yorku na 45 dolarů a překročí tak další psychologickou hranici. V poslední době byli objeveni dva viníci této situace. Tím prvním je stálý ekonomický růst a tím i spotřeba energie v Číně. Tím druhým je tlak ruské vlády proti tamní největší soukromé ropné společnosti Jukos, který může ohrozit těžbu a vývoz ropy.

11. 8. 2004

Je to prý jako v katastrofickém hollywoodském filmu: hrozí, že se nádherný sopečný ostrov v Atlantickém oceánu propadne do moře a vyvolá tím obří přílivovou vlnu, která způsobí po celém světě katastrofy. Vědci se snaží varovat vlády, ale ty jejich varování ignorují...

11. 8. 2004

Čelný vědec, zabývající se hledáním inteligentních bytostí ve vesmíru varoval, že pro každé takové bytosti, které se nás snaží případně z vesmíru najít, Země v blízké budoucnosti zmizí.

11. 8. 2004
Irena Zítková

Zdena Bratršovská a František Hrdlička: Politikův umělec a umělcův politik, Praha, Votobia, 2003

Knížka s tímto titulem zřejmě parafrázuje známý český film s Janem Werichem, ale v tomto případě nestaví autoři -- naštěstí -- umělce do role toho, kdo by měl vládnout. Nechť politik vychází z daných faktů a uspokojuje běžné potřeby, doporučují autoři v ironickém dialogu obou postav; umělec či filozof by měl naproti tomu přihlížet k věčným pravdám, které by mohly lidi povznášet.

Spisovatelé, dramatici a překladatelé Zdena Bratršovská a František Hrdlička shromáždili v této publikaci několik desítek studií, esejů, komentářů, fejetonů a recenzí, jimiž přispěli v letech 1990-97 do předních českých periodik (zčásti je také přednesli v Českém rozhlase).

11. 8. 2004
Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Do knihy Muž, který si pletl manželku s kloboukem (MF 1993, překlad A. Čechová) zařadil autor Oliver Sacks, americký profesor klinické neurologie, dvě povídky, v nichž se zabývá ztrátou paměti: Jimmie z povídky Ztracený námořník se rozpomíná jen na mladá léta, která strávil za války na ponorkách jako asistent radiooperatéra; subjektivní zážitky i objektivní události z následujících třiceti let (1945-1975) mu vypadly z paměti. Domnívá se, že je mu pořád 19 let; o svém bratru, který se mezitím stal dědečkem, mluví jako o studentovi; snímky z Měsíce pokládá za podvod.

11. 8. 2004

Jako člověk, který se v oblasti práva pohybuje a s jeho aspekty přichází do styku denně, si čas od času musím postesknout, jak málo informovaně - a snad i nahodile - přistupují Britské listy (které mimochodem čtu od jejich vzniku v r. 1996) k výběru příspěvků s právní tematikou, píše právník Ivan Válek z Ostravy a upozorňuje:

Článek Jakuba Straky"CzechTek 2004: Majitel pozemků nebude nikoho žalovat" o nárocích pana Lúdika, údajného nájemce louky, na níž se uskutečnil teknival, nepřesnostmi přímo přetéká. Dovolím si proto uvést několik slov na vysvětlenou, jak to s právy pana Lúdika je.

10. 8. 2004

Fascinuje mne, jestliže Jan Čulík argumentuje ve svém sloupku na jedné straně nepřijatelností zásady dvojího metru v demokratické společnosti, na straně druhé pak předhazuje odsouzenému, že on by se určitě zachoval stejně nespravedlivě, kdyby měl tu moc. Čulík píše:

V tom, že exponenti totalitního režimu nyní využívají na svou obranu argumentů z demokracie, v kterou nevěřili a kterou potlačovali, když byli u moci, vidím rozpor, popření jejich vlastní celoživotní existence. Zdá se mi pokrytecké, že se lidé jako Karel Hoffmann, kteří celý život v demokracii nevěřili, nyní využívají jejích principů na vlastní ochranu.

Existuje v České republice demokracie nebo ne? Existuje pro všechny nebo ne? Existuje i pro Karla Hoffmanna nebo ne? Cožpak opravdu platí dvojí metr a současná politicky pluralitní parlamentní demokracie je jen další, o něco sofistikovanější zástěrka pro nadvládu jiných elit nad lidem i nadvládou nad právní kulturou "slepé" ale spravdlivé spravedlnosti? Cožpak opravdu platí, že ona spravedlnost platí pro každého jinak a je pouze pro slušné antikomunisty?

Sám šéfredaktor Britských listů musí cítit, že argumentace založená na axiomu "povážlivosti" obhajoby prostřednictvím existujícího právního řádu, "bolestínství" osmdesátiletého starce a řečnické otázky "Na to si můžeme stěžovat my, kdo nejsme komunisty" je neudržitelná a směšná. A nebo ne a pak v České republice po patnáti letech od "sametového" převratu zavládl opět "reálný socialismus" jako pokročilejší ekonomická formace, než byl "zahnívající kapitalismus" a opět neplatí žádné principy spravedlnosti, prosazované pouze a jedině cestou demokraticky přijatého, nikoho nediskriminujícího právního řádu a nestrannosti soudů ...

A to je povážlivé zjištění, neboť pak je opět jedinou čestnou možností emigrace. Ale kam? Tak jak to je doopravdy?

11. 8. 2004

Upřesnění k tomuto článku.

Štěpán Kotrba v reakci na můj sloupek neporozuměl mému argumentu. Samozřejmě, že slušná demokratická společnost poskytne nestranné a spravedlivé soudnictví a právo na vyjádření svého názoru i osobám, kterou jsou či celý život byli odpůrci demokracie, jako například Karel Hoffmann. O tom není žádná diskuse. To, že se to v případě Karla Hoffmanna zjevně neděje, jen dokazuje, že česká společnost dosud není "normálně" demokratická a nemá nezávislé, nestranné soudnictví.

Jde mi ale o něco zcela jiného a lituji, pokud jsem se ve svém sloupku nevyjádřil dostatečně jasně: Zaštiťuje-li se nyní Karel Hoffmann demokratickými principy a vyčítá-li České republice, že v jeho případě tento stát tyto principy nedodržuje, je to pokrytectví a Hoffmann tím neguje celý svůj předchozí život, který zasvětil boji proti demokracii (v jeho pojetí tedy boji proti "imperialismu" či "kapitalismu"; v jehož rámci také dne 21. 8. 1968 nechal vypnout ty vysílače). Pokud to dělá jen proto, aby si zachránil svou kůži, vyplývá z toho, že komunistické ideologii, kterou celý život podporoval a z které žil, zřejmě nevěřil natolik, aby ji neopustil, když jde do tuhého. Nešlo mu tedy zřejmě o podporu komunistické ideologie, ale jen o moc.

Je směšné, když lidé, kteří celý život proti demokracii ("imperialismu") bojovali, její principy najednou volají na pomoc, když se octnou v úzkých. Nepřijde Karlu Hoffmannovi, že zradil svou věc, když nyní požaduje, aby byl Úřad pro vyšetřování zločinů komunismu "politicky nestranný"? Pokud stále ještě věří v komunistickou ideologii, jak byla šířena za jeho režimu, musí vědět, že to, jak se nyní hájí, je z hlediska komunistické ideologie nepřijatelné a pokrytecké. Jak to, že mu najednou přijdou demokratické principy tak užitečné? Že by prozřel? Nebo se jen účelově snaží přijmout jazyk svých úhlavních nepřátel, "imperialistů"?

10. 8. 2004

POLICEJNÍ STÁT

Londýnský primátor Ken Livingstone požádal imigrační úředníky, aby přestali obtěžovat cizince poté, co vyšlo najevo, že kontrolují v londýnském metru cizince, kteří mluví neevropskými jazyky.

10. 8. 2004

Úmrtnost je mezi dětskými bezdomovci v Montrealu velice vysoká

Tříletá studie skupiny 1013 dětských bezdomovců v Montrealu ukázala, že je úmrtnost u dětí, které žijí na ulicích, 11x vyšší než u těch, které mají střechu nad hlavou. Pro dětské bezdomovce býval v češtině výraz bezprizorné děti, jenže ten se používal v případě, že se psalo nebo mluvilo o Rusku. Je známo, že ještě nedávno žilo v brazilských velkoměstech na ulicích tolik bezprizorných dětí, že je soukromá policie najímaná obchodníky střílela jako škodnou. Mladí bezdomovci v Kanadě si o sobě myslí, že žijí romanticky a také hledí na sebe jakožto na dobrodruhy nebo na lidi, kteří žijí svobodně podle svých vlastních představ.

Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism
10. 8. 2004

Známý levicový hollywoodský filmový producent Robert Greenwald vytvořil rychle, v tajnosti, aby mu nebylo soudně zabráněno dílo dokončit, během několika týdnů, film Outfoxed: Rupert Murdoch's War on Journalism (Převezli vás: Jak Rupert Murdoch vede válku proti novinářské práci).

Film byl nejprve publikován na internetu a nyní vyšel také na DVD. Distribuuje ho především protibushovská internetová stránka MoveOn a za prvních čtrnáct dní se prodalo 100 000 kopií. Film se promítal na tisících koordinovaných politických setkáních po celých Spojených státech a dostal se na vrchol žebříčku bestsellerů společnosti Amazon.com. O minulém víkendu se dostal v Americe do kin. Promítá se ve čtyřech kinech v Los Angeles, v San Francisku, v New Yorku a ve Washingtonu. Pokud tam bude úspěšný, jeho distribuce by mohla být rozšířena.

Poučením z tohoto úspěchu je, že se lidé nedívají na televizi tak kriticky, jak by si člověk představoval, konstatují autoři filmu. Lidé prostě nevědí o manipulaci v politice, přestože tato fakta už byla zveřejněna, a jsou šokováni.

10. 8. 2004

"Král bez meče - království bez krále" řekl (mág a mentor) Merlin Artušovi nad (zbytečně) zlomeným mečem Excaliburem, který beztak, byť proponován k ochraně království sloužil jen k ješitnému pokoření Lancelota u jezera a posléze k zabití vlastního (Artušova) syna. Jinak byl Excalibur celkem k ničemu - stejně jako Blaničtí rytíři.

To vše se odehrávalo mezi "věrchuškou" rodící se Británie někdy v šeru dávnověku a potom pořád dokola, až do dnešních dob ustavení vlády České republiky.

Karel Hoffmann
9. 8. 2004
úvodní slovo Štěpán Kotrba

Na otázku, jak funguje spravedlnost, si nejlépe odpovíme v okamžiku, kdy i nám laikům se zdá, že termín právo se s termínem spravedlnost minul. Pak čteme zdůvodnění jedné i druhé strany letitého a složitého sporu, ve kterém jednotlivé soudy navzájem vyvracely svá stanoviska tak vášnivě, že nakonec nebylo jasné, kdo byl hříšník a kdo nevinný. Na počátku tohoto čtení je třeba si uvědomit, že právo není totožné se spravedlností a zákony neřeší otázky viny morální, ale pouze vyhovuje své liteře, která může být pro každou dobu jiná. Když se chce, tak se tak dlouho hledá klacek, až se najde. Našel se na Kájínka, našel se Líznera, na Hučína, na Minaříka, na Štěpána, na Schrejbera, chtěl se najít na Macka a našel se na desítky dalších. Pokaždé to byl klacek jiný a pokaždé sice nějaké liteře nějakého zákona bylo vyhověno, aniž by bylo vyhověno spravedlnosti. Aniž bychom po vysloveném slově spravedlnost neměli v ústech pachuť něčeho hořkého a nejedlého. Stejně je tomu i nyní - v případě Karla Hoffmanna. Osmdesátiletý stařec nastoupil po čtrnácti letech vyšetřování a odsuzování všemi stupni soudů čtyřletý trest odnětí svobody, přiřčený mu Nejvyšším soudem v rozporu s rozhodnutím bývalého "porevolučního" prezidenta republiky Václava Havla o amnestii ze dne 5. února 1993, vyhlášené pod č. 56/1993 Sb., kde se praví, že prezidentovi se ... mají předložit k rozhodnutí návrhy na zastavení trestního stíhání ..., jde-li ... o muže starší 60 let.

Jelikož obžaloba Karla Hoffmanna je známá veřejnosti dostečně medializací v pracích historiků i novinářů, avšak jeho obhajoba nikoliv, tak v rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme dokumenty, které předložil na svou obhajobu Karel Hoffmann, odsouzený za něco jiného, než za co byl po "sametové revoluci" obžalován. Podle svých slov a zjištění soudu plnil pouze rozhodnutí tehdejšího prezidenta republiky.

Současný prezident republiky Václav Klaus nyní zvažuje, zda odsouzenému starci udělí milost.

10. 8. 2004

Mělo by se stavět více jaderných elektráren, aby se vyřešily problémy s nedostatkem energie a se skleníkovým efektem. Přitom určitá míra radiace je zdravá - v jejím důsledku klesá u lidí výskyt rakoviny, argumentoval netypicky v britském deníku Daily Telegraph Dick Taverne.

11. 8. 2004

Vydáváte zajímavé věci, já nevěděl, že BL podporují rasové teorie, to bych spíš čekal na serveru, který má v záhlaví heslo "Nic než národ". Žlutá sestra, škaredá jak noc, vyřazená z nenáročných bordelů? Drbající se Indové, plazící se jako hadi přes půl světa? To už nemá s názorovou pluralitou nic společného, píše Bohumil Kartous a pokračuje:

Existuje ještě jedna možnost, a to taková, že je to součást prezentace současné naturalistické prózy. Pak je to určitě v pořádku. Až na to, že není příliš jasné, zda se jedná o nadsázku nebo o autorův upřímný názor, asi by to tedy chtělo komentář:)

Přiznám se, že mám také značný problém s dnešním pokračováním našeho prázdninového čtení od Sergeje Chelemendika, ruského kontroverzního autora žijícího na Slovensku, My...ich. Jeho sžíravé komentáře na adresu Rusů, případně Slováků, mi připadají zajímavé, alespoň z antropologického hlediska. Dnešní pokračování o "barevné svoloči" v německém Frankfurtu jen prokazuje, že mimo vlastní prostředí Chelemendik nerozumí ničemu a dokáže se zmocňovat skutečnosti pouze prostřednictvím drsně bigotních, rasistických stereotypů. Důležité je však snad hodnotit jeho knihu jako celek a v každém případě je asi dobré vědět, že tento typ psaní na dnešním Slovensku existuje - měli bychom se asi také ptát, proč je čtenářsky tak úspěšný...

Hodnoťme tedy Chelemendika, až zpětně, až vydáme více kapitol z této knížky, s jejímiž názory se redakce v žádném případě neztotožňuje. Předkládáme ji čtenářům jako kontroverzní rys dnešní středo-východoevropské skutečnosti.

Štěpán Kotrba o Chelemendikovi ZDE

Pavol Janík o Chelemendikovi ZDE
11. 8. 2004

My s nimi vyběhneme 4.

V říjnu roku 2002 jsem po čtyřleté pauze opět navštívil knižní veletrh ve Frankfurtě nad Mohanem. Hlavní dojem z výstavy: na celý "Východní blok" se světový knižní a vydavatelský business zvysoka vykašlal. Jeden poloprázdný pavilón, kde se pro celou padesátimilionovou Ukrajinu našly přibližně čtyři metry čtvereční. Hned vedle Turků, Kurdů a Řeků. Ruská expozice se vyznačovala tím, že si přinesla tabuli dvakrát tři metry v podobě tříbarevné vlajky. Pod tabuli umístili počítač a nějakou ženskou, která se na zákazníky dívala jako vlčice, v duchu nejlepších tradic ruského servisu. Víc už tam nebylo nic, dokonce ani židle. Naši vydavatelé posedávali, opírajíce se zadními částmi svého těla o knižní police, a byli živou ilustrací ruského frazeologismu "sedět jako kokot na tyčce".

Toto je čtvrtá kapitola kontroverzní knihy ruského autora žijícího v Bratislavě Sergeje Chelemendika s názvem "My objebiem ich", kterou uvádíme na pokračování.

7. 8. 2004

Tento časopis pro vás vyrábíme bez rozpočtu: Přispějte!

V červenci 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 5750,00 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc.

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, za pomoc sponzora Globe.cz i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Dominik Joe Pantůček stále ještě (zadarmo) postupně zprovozňuje četné dosud nefunkční části časopisu, po lednové havárii serveru.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

17. 6. 2004
>   29. 7. 1996 - 30. 12. 1996
>     2. 1. 1997 - 28. 3. 1997
>     2. 4. 1997 - 30. 6. 1997
>     1. 7. 1997 -   1. 9. 1997
>     3. 9. 1997 - 28. 9. 2001
(Interní linky v článcích dosud nefungují, pokud nenahradíte sekvenci http://www.britskelisty.cz/ sekvencí http://www.blisty.cz/files/isarc/)
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
11. 8. 2004 Monbiot: "Laskavý svět končí"   
11. 8. 2004 Petr Janda: V šedesáti politickým novorozencem Bohumil  Kartous
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
10. 8. 2004 Británie: Imigrační úředníci kontrolují "cize znějící" cestující v londýnském metru   
10. 8. 2004 Bezprizorní Miloš  Kaláb
10. 8. 2004 Spravedlnost na prodej? Jan  Sýkora
10. 8. 2004 Outfoxed: Nový americký film, který kritizuje propagandistickou televizi Fox News   
10. 8. 2004 Svatý Grál, aneb "Ano pane premiére" Jaroslav  Pour

Český film RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva   
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík

Letní filmová škola, Uherské Hradiště RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
2. 8. 2004 Non Plus Ultras: další neúspěšný pokus, který se snaží být filmem Jan  Čulík
2. 8. 2004 Ohlédnutí za Letní filmovou školou 2004 Jan  Čulík
30. 7. 2004 Škoda, že v České televizi nemůže Igor Chaun odvysílat celý svůj film Jan  Čulík
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 Monty Python Terry Jones: Tony Blair by měl být postaven před soud jako válečný zločinec Jan  Čulík
30. 7. 2004 Monty Python Terry Gilliam: Všechny státy mají tendenci směřovat k totalitě Jan  Čulík
29. 7. 2004 Znovu s Vojtěchem Jasným Jan  Čulík
29. 7. 2004 Film Tatínek: Jan Svěrák oslavuje svého otce   

MFF 2004 - festivalový deník RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
21. 7. 2004 Dobrý český film a jeho americký vzor Petr  Šafařík
12. 7. 2004 Brabcův Krysař není úplně špatný film Jan  Čulík
12. 7. 2004 Ohlédnutí za Karlovými Vary Jan  Čulík
12. 7. 2004 Uhýbají čeští filmaři před skutečností? Jan  Čulík
11. 7. 2004 "Provinční" udělování cen v Karlových Varech? Bohumil  Kartous
10. 7. 2004 Karlovy Vary: Hlavní cenu získal mechanický italský film Jan  Čulík
9. 7. 2004 Nový Moore konečně i v ČR! Petr  Šafařík
9. 7. 2004 Správce statku: "Užívat si života, než uplyne, je důležitější než podnikat" Jan  Čulík
8. 7. 2004 Slabinou MFF Karlovy Vary je tradičně nevýrazná soutěž Petr  Šafařík

Americký dokumentarista Michael Moore RSS 2.0      Historie >
3. 8. 2004 Slavný americký filmař Albert Maysels: "Nepotřebuju Hollywood!" Petr  Šafařík
28. 7. 2004 Fahrenheit 9/11: vyprodaný sál a dlouhý potlesk Viktor  Šaněk
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
14. 7. 2004 Proč novináři pomáhají vládám lhát občanům?   
14. 7. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 zlomil v Británii kasovní rekord   
12. 7. 2004 Ohlédnutí za Karlovými Vary Jan  Čulík
9. 7. 2004 Nový Moore konečně i v ČR! Petr  Šafařík
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací   
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog   
29. 6. 2004 Pokusy zakázat vysílání filmu Fahrenheit 9/11 jsou útokem na svobodu slova Jiří  Kratochvíl

Umělci, kultura a kolaborace? Za komunismu... RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba
30. 7. 2004 "Ideologická klišé exilového literárního encyklopedisty" Jakub  Žytek
30. 7. 2004 Kdo to neprožil, nemůže tomu porozumět Štěpán  Kotrba
29. 7. 2004 Stereotypy a osobní zkušenost Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Jak si Hurvínek představuje válku... Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2004 Britští občané, bojující v Iráku proti koaličním jednotkám, "riskují obžalobu ze zrady"   
9. 8. 2004 Na soudce, který měl soudit Saddáma, byl vydán zatykač   
6. 8. 2004 Americké týrání v Guantánamu je možná válečný zločin   
5. 8. 2004 Výslechy před namířenou zbraní, věznění v železech, nutnost pózovat nazí   
3. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. - 28. července 2004   
30. 7. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 24. července 2004   
22. 7. 2004 USA: Spiklenecké teorie a atmosféra strachu   
21. 7. 2004 Kdo přiměje český tisk, aby se omluvil za lži publikované před válkou?   
20. 7. 2004 Iráčtí teroristé vypsali odměnu 200 tisíc jordánských dinárů na hlavu iráckého ministerského předsedy Miloš  Kaláb
18. 7. 2004 Americký útok na dům ve Falludži "usmrtil 11 lidí"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN   
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
12. 7. 2004 Kdo mlží a manipuluje fakta? Pavel  Mareš
9. 7. 2004 Mezinárodní soudní dvůr odsoudil izraelskou zeď   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
25. 6. 2004 Premiér Špidla ignoroval palestinského ministra zahraničí Radmila  Zemanová - Kopecká
22. 6. 2004 Očima židovského vojáka   
22. 6. 2004 Mučení iráckých vězňů americkými vojáky má inspiraci z Izraele   

Zelení RSS 2.0      Historie >
9. 8. 2004 Růžové angažmá pro zelenou stranu Martin  Mach
6. 8. 2004 Teorie spiknutí v podání Ivana Breziny Karolína  Šůlová
6. 8. 2004 Hnutí DUHA s politiky netančí Vojtěch  Kotecký
4. 8. 2004 Duhoví lidé a pozadí Tmavozeleného puče Ivan  Brezina
26. 7. 2004 Eurovolby nebyly zelené Ondřej  Slačálek
23. 7. 2004 Neuvěřitelné smyšlenky Ivana Breziny Vojtěch  Kotecký
21. 7. 2004 Zelení mloci útočí Ivan  Brezina
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Martin Bursík vstupuje do Strany zelených Pavel  Pečínka
17. 6. 2004 Gratulace Milanu Horáčkovi: Zelený z Česka do europarlamentu přece jen pronikl Pavel  Pečínka

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Rozdíl mezi psem domácím, hlídacím, vlkem stepním a hyenou skvrnitou Štěpán  Kotrba
20. 7. 2004 BBC by neměla být financována jen z koncesionářských poplatků   
14. 7. 2004 Proč novináři pomáhají vládám lhát občanům?   
12. 7. 2004 Úloha médií v demokracii   
12. 7. 2004 Pohřešuje se veřejnoprávní televize Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Jak je to s hodnotami Zdeněk  Bárta
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery   
30. 6. 2004 BBC chce zpřístupnit na internetu svůj televizní archiv   
25. 6. 2004 Parlamentu se podařilo odsoudit ČT natrvalo do role druhořadého hráče Jan  Prokeš

Školství RSS 2.0      Historie >
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský
14. 7. 2004 Vzdělání jako nástroj individuálního prospěchu? Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Poslankyně ČSSD nařídila pedagogům domácí vězení   
1. 7. 2004 Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany téže mince Petr  Plaňanský
30. 6. 2004 Komunisté proti rodině aneb výuka doma Josef  Vít
21. 6. 2004 Jste dyslektik a bydlíte v Kroměříži? Na středoškolské studium zapomeňte Bohumil  Kartous
21. 6. 2004 Ostuda pro město Kroměříž? Ondřej  Hausenblas

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
7. 6. 2004 O terorizování matek   
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko   
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2004 O historické paměti a o generačních rozdílech Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
6. 8. 2004 Irena Zítková: La grande dame české literatury Jan  Čulík, Štefan Švec
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
29. 7. 2004 Irena Dousková: "Humor je způsob obrany proti agresivitě světa" Jan  Čulík
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
21. 7. 2004 Šťastný život a správná metodologie vědy Stanislav  Heczko
1. 7. 2004 Proč nejsem komunistou   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2004 Odmietnutie TEJTO ústavy Radovan  Geist
24. 7. 2004 Za "tvrdou práci" bude mít eurokomisař plat 600 000 Kč měsíčně   
23. 7. 2004 Špidla bude "vykopnut nahoru"?   
23. 7. 2004 Zdiskreditovaný spojenec Tonyho Blaira nominován na komisaře EU   
22. 7. 2004 Co po washingtonském konsensu? Miloš  Pick, Jaroslav Ungerman
13. 7. 2004 Evropský soudní dvůr zrušil rozhodnutí ministrů financí   
8. 7. 2004 Giscardova ústava nedává naději   
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick

Sergej Chelemendik: My ... ich! RSS 2.0      Historie >
11. 8. 2004 Pochybné hodnoty ruského autora ze Slovenska Jan  Čulík
11. 8. 2004 Černo-žlutý Frankfurt Sergej  Chelemendik
10. 8. 2004 O naší kletbě Sergej  Chelemendik
9. 8. 2004 Co děláme my -- jim Sergej  Chelemendik
6. 8. 2004 Kdo koho kdy ojebe či ojebal Štěpán  Kotrba
6. 8. 2004 Co udělali oni -- nám Sergej  Chelemendik
6. 8. 2004 Revitalizovaný model rusko-slovenského Švejka 21. storočia Pavol  Janík