29. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 9. 2004

PRÁVNÍ ROZBOR

Vyskytne-li se proto na všem přístupných a také hojně navštěvovaných stránkách skupina příspěvků, které naplňují skutkovou podstatu § 165 (schvalování trestného činu), § 198 (hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení), § 198a (podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod) či § 261a (schvalování genocidia) Trestního zákona, v úvahu automaticky přichází nejen trestněprávní odpovědnost jednotlivých pisatelů, ale též provozovatele diskusního fóra, který tuto eventualitu riskuje!

Důležitá věc, kterou je nutno zmínit, je, že v českém právním řádu dosud existuje zásada výlučnosti deliktní způsobilosti u fyzických osob. Mluvím-li tedy o trestněprávní odpovědnosti ve vztahu k provozovateli diskusního fóra, mám na mysli konkrétní osobu, kterou lze v organizaci příslušné právnické osoby identifikovat jako osobu přímo zodpovědnou.

Jakkoliv se tedy může zdát příčinná souvislost mezi (jinými osobami) veřejně publikovanými příspěvky s rasistickým podtextem a provozováním internetového diskusního fóra nejasná, je v tomto případě nedbalost provozovatele příliš závažnou, vyzývavou skutečností pro ty, kteří se výroků osobně dopouští. Při očekávané znalosti reálií českého prostředí jde ze strany masových médií o neodpustitelnou nedbalost a neprofesionalitu. V případě, že si je provozovatel diskusního fóra existence těchto výroků dokonce vědom a neprovede urychlenou nápravu, nelze jeho nečinnost už nijak omluvit a orgány činné v trestním řízení mají povinnost ve věci jednat.

V době publikování tohoto článku v 01:00 29.9.2004 byl inkriminovaný obsah diskusních příspěvků stále ve veřejně dostupném archivu obou deníků, Lidových novin i Hospodářských novin.

Problém odpovědnosti vydavatele periodického tisku za obsah publikace je bohužel velmi nejasný, neboť jednoznačně nevyplývá z žádné zákonné normy a ani soudní praxe na toto téma dosud neposkytla svůj autoritativní názor. Problematika je o to ošemetnější, že zasahuje do vícero oblastí, které je třeba uvažovat. Dilema vzniká nejen po stránce právní, ale i etické, politické, ekonomické či technické. Pro úplnost se jimi musíme zabývat na prvním místě, neboť právní posouzení věci nelze v tomto případě nastínit samostatně.

Související článek: "Rasismus v České republice"

Ivan Vyskočil
29. 9. 2004
Pane Vyskočile, mám před sebou "Drzý interview" z roku 1964, který vyšel ve dvanáctém čísle časopisu Host do domu. Tehdy vám otázky dával Oleg Sus. Napadlo mě, že by nebylo od věci udělat s vámi podobný drzý interview po čtyřiceti letech. Pro začátek si vypůjčím otázku pana Suse. Ten se vás ptal na to, proč jste zmizel prakticky z divadla. Já bych tuto otázku, která dnes již není aktuální, parafrázoval, a ptám se: Proč jste zmizel prakticky z literatury?
Protože nepíšu literaturu a nechce se mi vydávat staré věci. Také z toho důvodu, že bych je musel předělávat. A na to nemám čas!
29. 9. 2004

Ve svém projevu na výročním kongresu britské Labouristické strany v jihoanglickém letovisku Brighton přednesl premiér Tony Blair své dosud nejkajícnější ospravedlnění útoku na Irak - přiznal, že výzvědné informace o Iráku, " byly chybné", ale řekl, že se nemůže, "alespoň upřímně, omlouvat za svržení Saddáma Husajna."

Na poslední chvíli vyškrtl Tony Blair ze svého projevu slovo "sorry". "Vím, že tato otázka rozdělila národ. Naprosto chápu, proč mnozí nesouhlasí," řekl Blair o Iráku. Mezi oběma větami měl do poslední chvíle ještě jednu: "I am genuinely sorry about that. - Je mi to skutečně líto". V poslední minutě před projevem ji vyškrtl.

Navzdory přísným bezpečnostním opatřením Blaira dvakrát při projevu přerušili demonstranté v sále. Nejprve to byli protiváleční aktivisté, kteří ho obvinili, že má "na rukou krev", kvůli Iráku, podruhé ho přerušili zastánci lovu na lišky, který Blairova vláda zakázala.

29. 9. 2004

Panorama lite?

V minulých dnech bylo prozrazeno, že ředitel publicistiky v televizi BBC si nechal objednat nový návrh na "tvůrčí přehodnocení" ctihodného padesátiminutového publicistického pořadu Panorama, týdeníku, který se na závažná politická témata vysílá už přes padesát let.

Podle komentátorů je tento "návrh" poněkud šokující: pořad Panorama je v něm charakterizován jako "příliš odtažitý, příliš náročný, příliš obtížný a příliš didaktický". Má být zkrácen na 30 minut a nemá prý v budoucnosti dělat televizním divákům "přednášky", ale namísto toho má lidem "umožnit, aby pravdu cítili či zažívali, nemají být o ní jen informováni a poučováni".

Jakmile byl tento návrh z BBC prozrazen, BBC nyní ustupuje. Prý to tak nemyslela:

29. 9. 2004

Většina absolventů kanadských lékařských fakult má velice slabé vědomosti, jak zmírnit bolesti, řešit specifické symptomy a poskytovat rady umírajícím pacientům a jejich rodinám. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že si většina kanadských občanů přeje, aby se dostalo jejich umírajícím rodinným příslušníkům dobré péče, ale oni sami si ji netroufají poskytovat. Bude proto třeba zavést nový obor studia paliativní péče.

29. 9. 2004

Slovo terorismus slýcháme v souvislostech politických, bezpečnostních, ekonomických, civilizačních, mediálních, uměleckých aj. Označení nějakého subjektu za teroristický je většinou spjato s jeho radikálním odsouzením a vydáním odpovídající protiteroristické akci, jež je právě tak radikální (tedy doslova: vytrhávající i s kořeny) -- nebo se tak aspoň tváří. Různé strany sporu se přitom z terorismu obviňují navzájem a známe tak terorismus státní i nestátní, muslimský i křesťanský, alkajdovský i pentagonský apod. Co mají všechny tyto terorismy společného? Co je podstatou či -- jak zní pěkný filosofický termín -- "bytností" terorismu vůbec, bez ohledu na naše politické sympatie?

29. 9. 2004

Okolnosti kanadské účasti při budování americké raketové ochrany severoamerického kontinentu, které čtenářům BL přiblížil prostřednicvím materiálů z kanadského deníku The Ottawa Citizen Miloš Kaláb, je třeba poněkud doplnit.

Celá záležitost je totiž modelovou situací toho, čemu se česky říká doprdelevlezismus. Kanadské kořeny tohoto jevu jsou dány, a to zejména v posledních několika letech, obavou z ekonomického nátlaku, který USA mohou vzhledem ke své velikosti vyvolávat.

28. 9. 2004

Bývalý americký prezident Jimmy Carter konstatoval, že na Floridě chybějí "určité základní mezinárodní požadavky pro spravedlivé volby" a dodal, že "je pravděpodobné", že se bude opakovat fiasko z roku 2000.

29. 9. 2004

POLEMIKA

Ředitel Design centra ČR Karel Kobosil svým článkem "Smrkovského argumenty a pseudoproblémy zamindrákovaných `strážců veřejného blaha` jsou opět na stole" bohužel ukázal, že tkví svým myšlením hluboko v bolševických stereotypech. Možná je dobrý designér, naprosto však nechápe základní principy fungování demokratické společnosti, což je u kandidáta na senátora za Hnutí nezávislí dost tristní situace.

Po letech bolševické diktatury, kdy Partaj po lidech požadovala, aby drželi hubu a krok, se jen pomalu a ztěžka učíme být sebevědomí občané, kteří se nezajímají jen o svoji plnou ledničku a páteční cestu na chalupu, ale berou na zřetel i věci veřejné. Děje se to pomalu, ale děje se to. Projevem toho je i fakt, že si nyní obyvatelé Brna nechtějí nechat nadekretovat zásadní investici v jejich městě bez toho, aby do toho mohli mluvit. Chtějí diskusi, chtějí výběr z alternativ. Teď teprve by se hodilo zvolat "už je to tady", teď teprve začíná být patrná ta zásadní polistopadová změna, vždyť převlečení kabátů a mafiánská privatizace byla zcela v duchu doby minulé.

29. 9. 2004

POLEMIKA

Jsem brněnský rodák, mnoho času jsem ale v tomhle městě neprožil. Přesto si troufnu tvrdit, že ho znám lépe než například Plzeň či Ostravu. Jako příležitostný návštěvník velmi oceňuji, že mohu vystupit na hlavním nádraží, přejít ulici a jsem v centru, které mohu projít a obejít pěšky a kde přitom najdu téměř vše důležité. Brněnští radní kdysi toto řešení prosadili proti vůli inženýrů Severní dráhy, protože se nechtěli trmácet kamsi daleko do polí. Toto rozhodnutí bylo později často odsuzováno. V dnešní uspěchané době ale znovu získává na váze. Vždyť kolik je v této zemi lidí, kteří jezdí autem jen proto, že se nehodlají trmácet kilometry k nádraží neprovizorně schovanému kdesi v lese ?

29. 9. 2004

POLEMIKA:

Jiří Löw

Minulý týden jsem v tramvaji výjimečně nečetl noviny a díval se po letáčcích nad okny. Mezi nabídkami "nejlepších" kurzů, "nejvýhodnějších" nákupů a "nejlépe placených" prací jsem objevil letáček o "nejlepším nádraží". Nabízet "nejlepší" je dnes běžné, ale zatímco ostatních nejlepších nic nevím, o brněnském nádraží něco málo vím a tak jsem jej přečetl. A nevěřil jsem svým očím -- mně neznámá "Informační kancelář k projektu železničního uzlu" zde uvádí směs pravd a polopravd až snad poplašných zpráv typu: když neodsuneme, tak nejen klesne prosperita Brna , ale - ta ostuda -- i jeho prestiž.

Dovolte mi abych alespoň nejdemagogičtější tvrzení trochu komentoval.

29. 9. 2004

POLEMIKA

Několikrát jsem si tento příspěvek přečetl a myslím, že šíření poplašné zprávy praktikujete skutečne pouze Vy, pane Kobosile, míní Radek Chudík. Nejkomičtější je, jak se nás snažíte přesvědčit o tom, že bez nádraží mimo centrum bude Brno provinční město. Vždyť Brno je provinční město odjakživa! A proč by také nemělo být? Pro mě jako pro Brňáka je ideálním místem k životu. A i kdybych chtěl, aby Brno bylo město "evropského" střihu (co to vlasně je???), tak skutečně nechápu, jak tomu pomůže nádraží o 700 metrů směrem na jih.

28. 9. 2004

Filmový klub ČVUT v Praze-Dejvicích zahajuje ve čtvrtek 30.9. v 19.45 svou podzimní sezónu filmem Woodyho Allena Annie Hall.

Celý program na podzim 2004 naleznete ZDE

Michael Marčák: Že z toho teče na Volšanech LTO je dost paranormální, ale fakt, že je to hrob pana ministra, to vcelku vosvětluje...
29. 9. 2004

Že z toho teče na Volšanech LTO je dost paranormální, ale fakt, že je to hrob pana ministra, to vcelku vosvětluje...

Česká populace tráví s médii kolem třetiny svého bdělého stavu a větší část svého disponibilního času
29. 9. 2004

VÝZKUM

Média, informační technologie a kulturní úroveň české populace - referát přednesený na mezinárodní konferenci Kultúra - priestor interdisciplinárného myslenia v Nitre 20. - 22. 9. 2004

Po celé 20. století se vedou polemiky o nástupu masové společnosti. "Vzpoura davů" (stejnojmennou publikaci vydal Gustave le Bon) je částí intelektuálů vnímána jako konec kultury, zatímco jinými intelektuály je tento názor odmítán jako elitářství. V širším významu je však kulturou i to, co je kulturní elitou odmítáno, resp. nazýváno pakultura.

Kultura symbolizována coca colou, hamburgry, akčními filmy a rodinnými seriály s namixovaným smíchem a potleskem je nejúspěšnějším americkým vývozním artiklem. Nejedná se pouze o komerční úspěšnost, ale o úspěšný export životního stylu a likvidaci původní národní kultury. Jsme svědky civilizačního paradoxu, zatímco je planeta plna antiamerikanizmu, v těch samých zemích zasažených antiamerikanismem se nezadržitelně prosazuje americká masová kultura.

V čem jsou příčiny úspěchu masové kultury?

28. 9. 2004

O prodlouženém víkendu 25. až 28. září se v Praze pod heslem "Jiný svět je možný!" uskutečnilo první České sociální fórum. Tato v ČR první vlaštovka vychází z tradice Evropského sociálního fóra (ESF), které se potřetí sejde 15. až 17. října v Londýně. Stejně jako Světové sociální fórum (poprvé 2001 v brazilském Porto Alegre) šlo o veřejnosti otevřenou alternativní konferenci sociálních hnutí.

Jan Kavan na Českém sociálním fóru
28. 9. 2004

Druhý den Českého sociálního fóra patřil příspěvkům o právu na důstojné bydlení, ke kterému promluvil poslanec František Beneš a krátce i místopředseda SON František Hanauer, hlavní diskusní odpoledne pak příspěvkům proti válce a hodnocení české levice ve světových souvislostech. O levici promluvil student politologie a redaktor časopisu A-kontra, anarchista Ondřej Slačálek a o jejím mediálním obrazu Matěj Pálka.

České sociální fórum 25. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 25. 9. AUDIOZÁZNAM

České sociální fórum 26. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 26. 9. AUDIOZÁZNAM

Pondělí - třetí a poslední den diskusí Českého sociálního fóra patřil tématům veřejného prostoru, boje proti rasismu, xenofobii, mezinárodním souvislostem mírového hnutí a činnosti OSN.

České sociální fórum 27. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 27. 9. AUDIOZÁZNAM
Sociolog Jan Keller
26. 9. 2004

Vystoupením Jana Kellera začal první den Českého sociálního fóra, které navazuje na tradici Porto Allegre a Bombaje. Téma prvního bloku - sociální solidarita, jiná globalizace a udržitelný rozvoj proti neoliberalismu a privatizaci vytvořilo rámec pro volání sociologa Kellera po jiné modernizaci. Místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip popsal proces překotné privatizace dvadesátých let a připomněl, že manažeři nadnárodních korporací dnes nejsou odpovědni občanům tak, jako zvolení zástupci. Místopředseda ČMKOS Zdeněk Málek zrekapituloval stav občanské společnosti a roli odborů, kerým se pak věnoval v obsáhlém samostaném bloku na téma globalizace a trh práce.

České sociální fórum 25. 9. FOTOGALERIE

České sociální fórum 25. 9. AUDIOZÁZNAM

Nedělní program zahrnuje zodpovězení otázek práva na bydlení představiteli Sdružení nájemníků, otázky militarizaci EU a existence protiválečného hnutí, skryté aspekty palestinsko-izraelského konfliktu, historické ohlédnutí za českou levicí po roce 1989, viděnou očima anarchistů, perspektivu sociálních fór a jejich přerod v "novou internacionálu", rekapitulaci antiglobalistického protestu proti MMF a SB či otázku propagandy a reality života v osamělém "socialistickém" státě na americkém kontinentu - Kubě.

Ondřej Slačálek
29. 9. 2004
Příspěvek přednesený na Českém sociálním fóru

Rád bych vám poděkoval za účast na této diskusi, kterou bych si dovolil zahájit stručným úvodem. Předešlu jej jednou osobní poznámkou: Českého sociálního fóra jsem se zúčastnit nechtěl, z důvodů výhrad jak ke koncepci sociálních fór obecně, tak k mnoha českým organizátorům zvláště. O své účasti jsem se k svému překvapení ovšem dočetl v tisku a takto nestandardnímu způsobu pozvání jsem prostě nemohl odolat. Na přípravu tohoto příspěvku jsem měl navíc kvůli tomu relativně málo času. Bylo mi dáno téma "česká levice po roce 1989 ve světových souvislostech".

Štěpán Kotrba
29. 9. 2004

Veřejná služba, veřejné statky a veřejný prostor

Příspěvek přednesený na Českém sociálním fóru

Bez médií veřejné služby nebude hrdého veřejného prostoru a hrdého občana. Bez informačních kanálů spojujících občany v komunity a komunity ve společnost nebude společnost. Budou pouze globální konzumenti lokálních myšlenek i produktů lokálního trhu a nikoliv spolutvůrci těchto myšlenek a těchto produktů.

Petr Uhl v úvodu diskuze správně konstatoval, že demokracie a lidská práva jsou vzájemně podmíněny. Úvodem svého příspěvku proto odcituji slova ředitele jedné z institucí veřejné služby, ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka na parlamentním semináři o veřejnoprávních médiích, který se uskutečnil 3. února 2004 se na půdě Poslanecké sněmovny. V jeho části věnované financování veřejnoprávních sdělovacích prostředků tehdy generální ředitel ve velmi emotivním projevu řekl:

"Jedno známé přísloví říká - chudoba na cti neubírá."

Chudoba opravdu netratí cti, ale činí člověka nesvobodným. Hlad může být příčinou nemocí, i nemocí charakteru. Křiví páteř do služebného předklonu. Křiví obličej do nenávistného šklebu. Hovoříme zde na sociálním fóru, ale o kulturních a sociálních právech, a tedy i o právu nemít hlad jsme zmínili až dnes.

Připadá vám to normální a správné?

Sociolog Jan Keller
29. 9. 2004

Pokud se Evropa nedokáže vymanit z letargie politických sil vůči likvidaci sociálního státu a svých základních duchovních hodnot neoliberálním kapitálem, dojde v jejím prostoru k nástupu nových fašistických sil.

Tak vyzněla podstata varování, které v sobotu přednesl sociolog Jan Keller na zahajovacím mítinku prvního Českého sociálního fóra věnovaného problémům globalizace.

Platforma pro vznik Českého sociálního fóra (ČSF) vznikla na začátku tohoto roku jako reakce na úspěšné Evropské sociální fórum v Paříži v roce 2003. Čtyřdenní setkání na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze má být co nejširším dialogem nejrůznějších občanských či sociálních hnutí a iniciativ.

Celý článek Roberta Kvacskaie a Romana Janoucha ZDE

28. 9. 2004

Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Americké bombardéry F-16 a F-18 spolu s vrtulníky Apache od 3:30 do 5:00 nepřetržitě bombardovaly okrsek Ridwáníjat Zawbí' ve vesnici Zajdán 20 km jižně od Fallúdže, kde žije kmen Zawbí', jehož příslušníci tvoří 80-85 % obyvatelstva oblasti jižně od Fallúdže. Okupanti svrhli na tuto zemědělskou obec více než 14 masivních kontejnerových bomb a napalm. Každá kontejnerová bomba obsahovala asi 2000 menších bomb, které těsně nad zemí vybuchují a zabíjejí všechno živé. Odhad mrtvých činí 44, z toho 15 dětí, 10 žen a 9 starých lidí, ale jejich počet zřejmě ještě vzroste. Sedm dětí je v kritickém stavu, zraněno je také osm žen a pět mužů. Mezi mrtvými je i správní ředitel fallúdžské hlavní nemocnice 'Ádil Alí Hamdán, jeho žena a dvě z jeho dětí, další dvě děti byly dopraveny k ošetření do nemocnice. Vesničané začali pohřbívat své mrtvé ve vesnici, protože se s nimi nemohli dostat na hřbitovy ve Fallúdže.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL

27. 9. 2004

Stanislav Komárek, Černý domeček. Brno, nakladatelství Petrov, 2004. 238 stran. ISBN 80-7227-186-5

Zvláštním hybridem mezi politologicko-vědeckopopulárním esejem a nepříliš životným pokusem o prózu je "román" Stanislava Komárka, který nedávno vydalo brněnské nakladatelství Petrov.

24. 9. 2004

O podjatosti státního orgánu

Poškozený zákazník, anebo útok na státní orgán? Pan Petr Zavřel, Čech a Kanaďan, se nedávno vracel z Prahy do Toronta. Na ruzyňském letišti zažil něco, na co bude zřejmě dlouho vzpomínat. Vypovídá o tom jeho svědectví a zároveň i odpověď z Celní správy. Celou řadu skutečností bohužel nelze dokázat, avšak jak vyplývá z právního názoru Jana Sýkory, Celní správa se sama v této věci usvědčila z nepřijatelné podjatosti.

A aniž bych chtěl pracovníky Celní správy z čehokoliv bez důkazů obviňovat, na základě široké zkušenosti se zaměstanci českých úřadů si dovolím zaspekulovat, že při níže popisované scéně došlo k archetypálnímu střetu mezi zákazníkem, zvyklým ze Západu na podstatně jiné chování úředníků, než na jaké jsou zvyklí občané České republiky. (Už přijeli do Glasgow studenti z ČR a jako první překvapení sdělovali, že se na ně při matrikulaci zdejší úřednice usmívaly.) Úředníci Celní správy zjevně nemohli pochopit, co se panu Zavřelovi na jejich přístupu může nelíbit, a tak se ho rozhodli (úředník může všechno? ) potrestat...

29. 9. 2004

Po agresi v Iráku již OSN neexistuje, cíle Dekalrace millénia nebudou naplněny

Felipe Pérez Roque
Projev Felipe Péreze Roqueho, ministra zahraničních věcí Kubánské republiky na 59. řádném zasedání Valného shromáždění Spojených národů v New Yorku 24. září 2004

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme překlad plného znění projevu kubánského představitele, o kterém se v českém tisku nedozvíte nic - přesto, že byl pronesen v New Yorku...

Chci jasně vyslovit hluboké přesvědčení Kuby, že my, 6,4 miliard lidí, kteří dnes obýváme tuto planetu a podle Charty Spojených národů máme stejná práva, naléhavě potřebujeme nový pořádek, kde by svět nečekal v nejistotě, jako nyní, na výsledek voleb v novém Římě, jichž se zúčastní pouhá polovina voličů a bude na ně vynaloženo cca 1,5 miliardy dolarů.

Pane předsedo, každý rok naplňujeme ve Spojených národech týž rituál. Účastníme se všeobecné rozpravy a předem víme, že volání nás, rozvojových zemí, po spravedlnosti a míru nebude opětovně oslyšeno. Přesto jsme vytrvalí. Víme, že máme pravdu. Víme, že jednoho dne si sociální spravedlnost a rozvoj vydobudeme. Víme rovněž, že nám nebudou darovány. Víme, že naše národy je budou muset vyrvat těm, kteří nám dnes spravedlnost odpírají, protože jejich opulence a arogance plyne z pohrdání naší bolestí. Ale tak tomu nebude věčně. To říkáme dnes s větším přesvědčením, než kdy předtím.

Kuba a Fidel Castro TÉMA BL

1. 9. 2004

Tento časopis pro vás vyrábíme bez rozpočtu: Přispějte!

V srpnu 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 6350,00 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

17. 6. 2004
>   29. 7. 1996 - 30. 12. 1996
>     2. 1. 1997 - 28. 3. 1997
>     2. 4. 1997 - 30. 6. 1997
>     1. 7. 1997 -   1. 9. 1997
>     3. 9. 1997 - 28. 9. 2001
(Interní linky v článcích dosud nefungují, pokud nenahradíte sekvenci http://www.britskelisty.cz/ sekvencí http://www.blisty.cz/files/isarc/)
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2004 Mazat, či nemazat... Jan  Sýkora
28. 9. 2004 Jimmy Carter varoval před volebními problémy na Floridě   
27. 9. 2004 Lidové noviny dál šíří bludy o detektoru lži Hynek  Hanke
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
25. 9. 2004 Patron české země, nebo servilní kolaborant? Zdeněk  Bárta
25. 9. 2004 Dědeček George W. Bushe měl podnikatelské styky s firmami v nacistickém Německu   
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík
24. 9. 2004 Incident na letišti Jan  Čulík, Jan Sýkora

Přesun brněnského nádraží - téma voleb RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2004 Vůdcovský mindrák Karla Kobosila Radek  Batelka
29. 9. 2004 Nesouhlasím s vámi, ale... Pavel  Urban
29. 9. 2004 Vlakové nádraží patří do centra Brna i kraje Jiří  Löw
29. 9. 2004 Jde o "totalitní atak" na přesun nádraží?   
27. 9. 2004 Smrkovského argumenty a pseudoproblémy zamindrákovaných "strážců veřejného blaha" jsou opět na stole Karel  Kobosil
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík

České sociální fórum - Praha 2004 RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2004 Proč je česká levice sto let za opicemi? Ondřej  Slačálek
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Keller: Evropu čeká vlna neofašismu   
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 V Praze se konalo České sociální fórum   
26. 9. 2004 České sociální fórum začalo skromně, ale zřetelně - požadavkem na "jiný svět, který je možný" Štěpán  Kotrba
22. 9. 2004 České sociální fórum v Praze   

Bush versus Kerry: volby 2004 RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách   
8. 9. 2004 Na George Bushe útočí jen snobové   
8. 9. 2004 Bush versus Kerry: příliš malé rozdíly Oskar  Krejčí
30. 8. 2004 "Bush vyhraje, protože jeho tým účinně používá pomluvy"   
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?   
10. 8. 2004 John Kerry sa začína vyfarbovať Adrian Peter Pressburg
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov   
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
2. 8. 2004 John Kerry potvrdil svoji šanci stát se americkým prezidentem Radek  Vogl
27. 7. 2004 USA: Demokraté rozhodují o možném prezidentovi Radek  Vogl

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
13. 9. 2004 Filozofové v jeskyni Pavel  Urban
9. 9. 2004 Beslan: Příběh bratrů Kulajevů   
8. 9. 2004 Putin odmítl zahájit veřejné vyšetřování katastrofy v Beslanu   
8. 9. 2004 Rusové demonstrovali proti terorismu   
8. 9. 2004 Rusko: V boji proti terorismu nemá volbu nikdo Oskar  Krejčí
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Stát, sociální ústavy a iniciativa jednotlivce Jan  Čulík
20. 7. 2004 Český systém ústavní a sociální péče se musí změnit Jan  Čulík
20. 7. 2004 Pacienti v klecích mají být po protestu Rowlingové propuštěni   
19. 7. 2004 Jak stát dělá překážky rodičům postižených dětí Martina  Dostálová
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Posměch zvyšuje oblibu   
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
16. 9. 2004 Václav Žák: Nezapomínejme, že John Bok kandidoval za ODS   
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
13. 9. 2004 Co se snaží sdělit Grossovy reklamní slogany? Ivo  Bystřičan
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
1. 9. 2004 Standa Rovňák a jeho středně Rychlé šípy Martin  Mařák
31. 8. 2004 ČR "spěje k hospodářskému úpadku"   

Český film RSS 2.0      Historie >
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva   
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík
3. 8. 2004 Morální integrita patnácti milionů lidí, kteří jen žili své životy Štěpán  Kotrba

Americký dokumentarista Michael Moore RSS 2.0      Historie >
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
31. 8. 2004 Michael Moore získal na Republikánském sjezdu další reklamu pro svůj film   
24. 8. 2004 Fahrenheit 9/11: Neobyčejně významný historický počin   
18. 8. 2004 Fahrenheit 9/11 vyvolává kontroverzi v arabském světě   
14. 8. 2004 Moore zveřejnil důkazy pro všechna svá tvrzení ve filmu Fahrenheit 9/11   
13. 8. 2004 Rozumím, proč Fahrenheit 9/11 dostal hlavní cenu v Cannes Jan  Čulík
13. 8. 2004 O Michaelu Moorovi: Souhlasím   
13. 8. 2004 Michael Moore zveřejnil záběry, kde nový šéf CIA konstatuje, že je pro tuto funkci nevhodný   
12. 8. 2004 Iráčtí vzbouřenci nejsou bojovníky za svobodu   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí   
1. 9. 2004 Odpor muslimských autorit proti únoscům Martin  Ondreját
24. 8. 2004 Přes osm tisíc vězňů v izraelských věznicích je vysíleno hladovkou   
12. 8. 2004 Palestinsko-izraelský konflikt je asi neřešitelný Pavel  Urban
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN   
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
12. 7. 2004 Kdo mlží a manipuluje fakta? Pavel  Mareš
9. 7. 2004 Mezinárodní soudní dvůr odsoudil izraelskou zeď   

Školství RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   
2. 8. 2004 Jak britské univerzity začínají "prodávat" slabým studentům univerzitní tituly   
2. 8. 2004 Státní maturita z matematiky: Prostě jen špatný nápad Jakub  Malinovský

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
29. 9. 2004 Drzý interview s Ivanem Vyskočilem po čtyřiceti letech Martin  Vaněk
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
26. 9. 2004 Brudlý krampoblouch - soutěž literárních sborníků českých škol   
21. 9. 2004 Čistý plamen lásky v Ostravě   
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Lékař, biolog a filozof holismu -- s otazníkem nad jeho pozůstalostí Irena  Zítková
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
13. 9. 2004 V zámku a v podzámčí Zdena  Bratršovská

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 17. září 2004   
27. 9. 2004 "Tony Blair to myslí upřímně"   
26. 9. 2004 "Lítostivý" Blair požaduje jednotu tváří v tvář irácké teroristické hrozbě   
24. 9. 2004 Tažení současné vlády USA proti terorismu se zadrhává Jozef Bohumil Ftorek
24. 9. 2004 Delegace britských muslimů se pokusí v Bagdádu zachránit Kennethe Bigleyho   
23. 9. 2004 Proč se stále nepočítají civilní mrtví v Iráku?   
23. 9. 2004 Chaos při "jednání" s iráckými únosci?   
22. 9. 2004 John Keegan: Útok na Irák byl správný   
22. 9. 2004 Bagdádský politolog: Nic se v Iráku neopravuje   
21. 9. 2004 Irácká podnikatelka: Jak jsem byla vězněna v Abu Ghraib