7. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Paroubku odstup - demonstrace na Václavském náměstí
7. 6. 2006

Kultivovaná politika je věcná a perspektivní, počítající s horizontem celé společnosti a jejími potřebami. Nemůže být omezená na úzké zájmy osobní nebo stranické. Samozřejmě že jsme lidé a košile nám bývá zhusta bližší než kabát.

Nepřehlédnutelně je slyšet --- už z předvolebního období --- stále znovu názor, zda "s Paroubkem, anebo s Topolánkem". Anebo s dalšími těmi či oněmi "lídry". Také se nám z bilboardů opakovaně dávalo na vědomí, že ten či onen slavný sportovec nebo mediálně velmi známý a populární zpěvák volí tak či onak, což je záhodno vzít proklatě na vědomí. Samozřejmě že se politika nedá dělat bez osobností. Na druhé straně nelze zapomínat, že politické strany a hnutí tu vznikají a existují od toho, aby byla "čitelnější" (a usměrněnější) posléze uskutečňovaná politika (od deklarování potřebných zákonů po výkonnou moc státu nebo správu jednotlivých obcí).

I pokud jde o případný "program", slýcháme o potřebě buďto "levicové", anebo "pravicové" jeho orientace. S tím dovětkem od opozice, že až ona přijde k moci, že to zase přeorá na opačnou stranu. Jinak řečeno: "od plotu k plotu", aneb "k větší slávě naší strany".

Paroubku odstup - demonstrace na Václavském náměstí
fotoreportáž Michala "Wolfa" Vlka ZDE

Sloupek

Sedí vodník na topole
Opakuje otčenáš
Ten je a ten není náš

Ze šosu mu kape voda
Dostal hlasy od národa
To nebyla náhoda.

Nejdřív zmodrá, potom zšedne
I zdravá rybka v bahně zhebne
Chtěl by sice vodu čistou
Avšak nikdy s komunistou

Že nám řeky pěkně pění a
Zapáchají po setmění
To přec ví i malé dítě
A u rybáře prázdné sítě

Že peníze nesmrdí
Každý znalec potvrdí
Pro přírodu žádná šance
Je to divná aliance
Když čistou vodu vymění
Za zlaťáků zvonění

redakci zaslal "aktuálně" autor

7. 6. 2006

Výsledky voleb do Sněmovny dopadly patem. Sněmovna je rozdělena na dva bloky po sto poslancích. ODS na čele s Mirkem Topolánkem není schopna s lidovci a zelenými sestavit většinovou vládu, pokud z levicového bloku nezíská některého poslance. Bez dohody s některým se zelených však není schopna sestavit vládu ani ČSSD. Pokud z pravicového bloku nezíská některého poslance. Velkou koalici v tuto chvíli vylučuje jak vedení ODS, tak vedení ČSSD. Nové složení Sněmovny si v zájmu obnovení normálního politického provozu po volbách vyžaduje politickou dohodu. Bez této politické dohody totiž nelze zahájit parlamentní sezónu 2006 až 200X. Bez politické dohody o rozdělení moci, která by vedla napříč oběma bloky, nelze dokončit ani ustavující schůzi Sněmovny.

7. 6. 2006
Tento rozhovor Jakuba Topola s docentom Jánom Stenom sa odohrával v roku 2004. Vtedy bol zverejnený v týždenníku SLOVO pod názvom Ľavica na falošnej stope. I dnes má ale co povedať. Situácia je ta stejná.
Môžete dešifrovať rozdielnosť vzájomných obrazov ľavicovej strany a ľavicového voliča?
Za 15 rokov transformačného vývoja u nás a pod vplyvom vplyvu civilizačných zmien na otvorenú spoločnosť -- akou sa Slovensko stalo -- zanikla možnosť udržania trvalej a pomerne jednoliatej voličskej základne. Voľakedajšie puto človeka s politickými stranami založené na jeho zaradení v sociálnej štruktúre sa rozpadlo. Postupujúci proces individualizácie vyvolaný vysokým životným štandardom spôsobil, že osobné rozhodnutia prestali byť viazané na životné podmienky a tradičné hodnotové vzory. Spolu s tým oslabol tlak spolupatričnosti natoľko, že už nezaručuje samovoľný príklon stredných a nižších vrstiev spoločnosti k sociálnej demokracii.
7. 6. 2006

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil po publikování podnětu k řízení pro porušení zákona v článku Štěpána Kotrby Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? v Britských listech šetření ve věci podezření, že společnost IZIP využila databáze účastníků systému v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Britským listům to sdělila tisková mluvčí úřadu Hana Štěpánková.

Britské listy byly následně Úřadem upozorněny, že mylně spojily jméno RNDr. Igora Němce, předsedy Úřadu, s členstvím v politické straně - uvedly v závorce "ODS". Vzhledem k tomu, že námi shromažďované osobní údaje o předsedovi ÚOOÚ praví, že RNDr. Igor Němec byl v letech 1990 - 1992 poslanec SN Federálního shromáždění za Občanské fórum, od 1991 za ODS, v letech 1991 - 1993 ministr státní kontroly, od 30. 6. 1993 do 4. července 1996 ministr - vedoucí Úřadu vlády ČR, a to stále za ODS, v letech 1996 - 1997 předseda Úřadu pro státní informační systém a ředitel Národního informačního střediska, od září 1997 (po rezignaci Josefa Zieleniece) do června 1998 poslanec Parlamentu za ODS, od roku 1998 radní hl. m. Prahy a od července do listopadu 2002 po rezignaci Jana Kasla primátorem hl. m. Prahy, stále za ODS, nenašli jsme zmínku o tom, že by se Igor Němec členství v ODS dobrovolně vzdal či byl z ODS vyloučen. Pokud se jedna z variant realizovala, vítá redakce Britských listů možnost konstatovat opravu odpovídající skutečnosti, že předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů RNDr. Igor Němec není členem žádné politické strany.

Jeho oficiální životopis na stránkách Úřadu tuto skutečnost ovšem dodnes nereflektuje...

Životopis Igora Němce na stránkách ÚOOÚ ZDE

7. 6. 2006

Situace, kdy mají levice a pravice ve Sněmovně stejný počet křesel, vytváří nejistotu kolem vytvoření nové vlády. Volby nevnesly na politickou scénu jasno. A jak v českých krajích luzích a hájích zvykem, je třeba urychleně najít toho, kdo za to může.

Kdo za to může? Jako první "na tapetě" se nabízejí Mirek Topolánk a Jiří Paroubek. Oni byli nositeli nové základní charakteristiky kampaně -- tou byla bipolarita, která byla v koncovce zcela zpersonifikovaná. Tuto situaci ale ruku v ruce vytvářely jak kampaně Občanské demokratické strany a sochání demokracie, tak média. Výsledkem byla rostoucí gravitační síla zmíněných stran.

7. 6. 2006

Věž ze slonoviny

Zápisky od života odtrženého spisovatele

Četl jsem si v Reflexu o reggae. Je to zajímavé -- když běloch nemá rád černochy a odmítá se bavit s černošským žurnalistou, je to rasista. Když černoch nemá rád bělochy a nechce se bavit s bílým žurnalistou, je trochu zvláštní. Je těžké měřit každému stejným metrem, jak známo -- a o tom jsou dnešní odtržené poznámky. Holt je vždycky něco snazší, zvláště, když používáme ideologie a nikoliv rozum.

Probrali jsme v hostinci U Vopičků výsledky voleb. Většina hostů souhlasila s návrhem hostinského, že je nutné okamžitě zrušit všechny politické strany a to tak, že všechny. Nezaměstnaný básník Šušma navrhl jmenovat odbornickou vládu, s podmínkou, že její členové nebyli nikdy členy žádné politické strany ani se žádnou nesympatizovali, aspoň veřejně. Zlý počišťovač Brejžek chtěl vědět, jak by si to představoval a Šušma navrhl, aby se jednotliví ministři vybírali z kandidátů losem.

Bjorn Lomborg: Skeptický ekolog - Jaký je skutečný stav Země
7. 6. 2006
Bjørn Lomborg: Skeptický ekolog - Jaký je skutečný stav Země. Dokořán 2006, 182 grafů a tabulek. Překlad Petr Holčák ISBN: 80-7363-059-1, EAN: 9788073630591 Originál: Bjørn Lomborg:The Sceptical Environmentalist. Cambridge University Press, 2001. ISBN: 0-521-80447-7; ISBN: 0-521-01068-3 ,

V češtině konečně vychází jedna z nejdůležitějších knih o životním prostředí, jaké kdy byly napsány. Po únoru 1997 už ekologická debata nebude nikdy stejná jako dřív. Profesor statistiky na univerzitě v dánském Aarhusu Bjørn Lomborg (1965) si tehdy v časopise Wired přečetl rozhovor s Julianem Simonem. Americký ekonom v něm tvrdil, že většina našich názorů na životní prostředí není založena na faktech, ale na špatných statistikách.

Stav světa se prý ve skutečnosti nezhoršuje.

7. 6. 2006

666 je číslo člověka (jak je uvedeno ve Zjevení 13:18 "Zde je zkouška moudrosti. Kdo tomu rozumí, spočítej číslo té šelmy! Je to číslo člověka a jeho číslo je šest set a šedesát a šest." Protiváhou solární síly 666 je magické lunární číslo 1080 - duchovní energie pramenů. Když sečteme dohromady energie solární a lunární, tedy 666 a 1080, dostaneme se k číslu 1 746, což je číslo které Plato nazýval fůzí a v numerickém systému řecké Gematrie vyjadřuje Posvátnou Svatbu - Hieros Gamos..., poznamenává k včerejšímu "satanistickému výročí" čtenář Oldřich Janouch.

7. 6. 2006

Atmosféra v České republice se radikálně zhoršuje. Pravice rozdmýchává nenávist jako hlavní politický argument. Levice je líčena jako skupina naprosto zavrženíhodných individuí s těmi nejhoršími myslitelnými charakterovými rysy. Takto vedená předvolební kampaň se již dostala za hranice demokratického politického boje. Lidové noviny, kdysi intelektuální deník, nyní pokleslý bulvár, vedly zuřivou kampaň proti ČSSD i KSČM. Krátce před volbami radily svým čtenářům, kam by měli emigrovat, když zvítězí levice a nabízely jim různé prosperující země, v případě vítězství pravice pak vyzývaly levičáky k emigraci na Kubu, do Severní Koreje a podobných zemí. Obraz jim jen trochu kazila současná Itálie.

7. 6. 2006

Máme za sebou nejnapínavější volby v historii České republiky. Říká se, že skončily patem. Emoce pomalu utichají, nastupují racionální úvahy, co dál. Nastává úklid. Nános špíny je třeba postupně odstranit, narušené vztahy obnovit. A především je zapotřebí obnovit důvěru občanů v politiku a politiky. Minulostí se nyní nemá cenu donekonečna zabývat, realitou je velmi složitý budoucí vývoj.

Politologové se shodují, že volby potvrdily stabilitu rozložení politických sil v České republice posledních minimálně deseti let.

6. 6. 2006

Zelení jsou pravice? To je v Evropě unikátní.

Stejně jako mnoho voličů jsem přivítal vstup Zelených do klubu parlamentním stran, a to nejen proto, že se česká politická scéna může osvobodit od rozhodujících hlasů neodstranitelných lidovců, ale hlavně proto, že by Zelení měli tvořit logickou protiváhu a pojistku proti naprosto ne-ekologické, krátkozraké a až opovržlivé politice ODS vůči přírodě.

Michal Kravčík
7. 6. 2006
Michal Kravčík - foto autor

Popri očakávanej "celoslovenskej pohrome", t.j. nadchádzajúcich parlamentných voľbách, robia starosti Slovákom aj náhle ničivé záplavy najmä na východe republiky. Včera prezentoval svoje názory na túto situáciu známy košický envinromentalista, či skôr "enfant terrible" , Ing. Michal Kravčík, CSc. Ako už dlhé roky predtým, viní za katastrofy zákulisné praktiky podnikateľských i ekonomických kruhov, ktoré radšej zarábajú na betónových monštrách, než aby citlivo regulovali prírodu. Jóbových zvestí však tento muž prorokuje ešte viac.

7. 6. 2006

O východoafrickém Somálsku se hovořilo jako o možném terči války proti mezinárodnímu terorismu již před zahájením II. kola iráckého tažení před třemi roky. Dnes opětovně představitelé USA věří, že toto území bez centrální vlády je využito al-Kajdou a jinými teroristickými sítěmi jako bezpečný týl, odkud teroristé plánují své operace.

6. 6. 2006
reakce na článek Jiřího Pehe Volby bez vítěze a poraženého

Tak nám politolog zbořeného Hradu věští, že politická stabilita záleží jen a jedině na vzájemné domluvě ODS a ČSSD a ničem jiném. Na věky věkův. Amen. Ovšem kdyby domluva nastala, nejspíš bychom se divili, jak rychle by holubičí povaha českého lidu vzala za své. Už několik století jsme nebyli totiž svědky defenestrace. Kdyby si však oba lídři řekli čo bolo, to bolo a terazky povládneme spolu, ztratili by tvář a důvěru. Nejspíše by jejich vlastní lidé ukončili kopancem do jejich zadnic jejich politické kariéry.

Stejně, jako se to stalo Grossovi či Špidlovi.

Polio - obrna v Sierra Leone - zdroj: WHO
7. 6. 2006

Podle Jacka Woodalla existuje vztah mezi náhlým propuknutím některých nemocí a extrémními náboženskými praktikami. Ukazuje se, a fakta to potvrzují, že náboženský fundamentalismus ohrožuje naše zdraví. Nemyslím tím zabití nebo poranění nevinných obětí útokem samovražedného atentátníka, či útoky jedovatým plynem sarinem sektou Aum Shinriko (Nejvyšší pravda) v tokijském metru, který usmrtil 12 lidí a přiotrávil dalších 1000 (média hlásila až 5 000, z nichž 80% bylo vyšetřeno na pohotovosti pro kontakt s obětí a další popadl neúměrný strach z možných následků intoxikace). Tentokrát nás ale zajímá vztah fundamentalismu s neočekávaným výskytem infekčních nemocí.

7. 6. 2006

Světu jsme dali jasný signál: u nás doma se nešetříme! Pliveme sliny jedovatější hadích, umíme politicky fackovat, bít pěstmi, umíme na sebe vytáhnout ze šuplete zvaného špinavost činy hodné odsouzení -- smyšlenky se stávají skutky a nečestní čestnými, nedodržujeme sliby dané před veřejností, pohrdáme morálkou. U nás doma je pěkně, jen kdyby nám do toho nekecala cizina! Světová výstava politiky a její kultury se odbyla při svobodných volbách, ve svobodné zemi, se svobodnými lidmi -- i když, jak jinak, jsou lidé svobodnější ze svobodných.

6. 6. 2006

Paroubek je nepřítel státotvornosti. Nechce blahopřát vítězi -- jaké buranství! V politice je přece nutné spolknout osobní pocity a chovat se profesionálně. Toť krédo, které se nese všemi sdělovacími prostředky či médii, které jsou "in". Neboť jen tato média jsou posvátnou krávou této doby. Kdysi, v sedmdesátých letech, si skupina velmi odvážných žurnalistů, kteří pravděpodobně cítili povinnost zabránit velkému svinstvu, vysloužila úctu aférou Watergate a od té doby se každý novinář cítí být tvůrcem dějin.

7. 6. 2006
přípodotek k článku Štěpána Kotrby Chyba s Pehem, který byl reakcí na článek Jiřího Pehe Volby bez vítěze a poraženého

Máte pravdu, že Peheho rady jsou dobrým ukazatelem, čeho by se politické strany měly vyvarovat. Myslím, že by si ho měly pěstovat: vyslechnout si jeho rady, a pak udělat přesný opak. Dovede skvěle odhadnout, jaké jednání povede k propadům v preferencím, případně ke zmizení strany z politického života. Když byl nadšený z ČSSD, potácela se někde u 10%, také nalezl zalíbení v US-DEU a ta teď prakticky neexistuje.

Myslím, že nějaké kompromisy budou muset politici udělat, ale otázka je, co která strana obětuje (nebo přesněji - které společenské vrstvy obětuje).

5. 6. 2006

Cesta z prokletí volebních patů je jednoduchá. Stačilo by zrušit 14 volebních krajů a zavést jedinou kandidátku každé strany pro celou republiku. Toto jednoduché popatření, je podle přiložených propočtů schopné v předcházejících trojích volbách vždy generovat reálnou vládní většinu. Další možnou změnou by bylo snížení volebního kvóra pro postup do skrutinia na dosažení 1 % hlasů, které byly odevzdány v minulých volbách. Takovéto plovoucí kvórum by bylo zřetelné a jasné a jednotlivé strany by přesně věděli, kolik musí získat hlasů, aby mohli počítat s tím, že se dostanou do hry o poslanecká křesla.

7. 6. 2006

DOKUMENT

Blanka KOSINOVÁ, mluvčí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu: Ta utajená část obsahuje jednak informace, které už jsme prověřili, a také informace, které teprve prověřovat chceme.

Jak pojala instituce mediální veřejné služby Česká televize předvolební diskuzi o kauze, vyvolané cíleným zveřejněním utajené části Kubiceho zprávy na serveru jiné instituce mediální veřejné služby, Českého rozhlasu, přináší přepis pořadu Události, komentáře z 30. 5. 2006.

6. 6. 2006

Proč jste v den voleb 3.6.2006 na teletextu ČT1, měli cca. od 17:00 do 21:00 hodiny nesprávné průběžné výsledky voleb a uvedli tak v omyl tisíců a možná milionů diváků? Špatně spočítané byly mandáty jednotlivých politických stran, které jste v této době vůbec nepřepočítávali a ani za 3 hodiny jste nebyli schopni tyto údaje aktualizovat. A to i přesto, že tam bylo napsáno: "Výsledky sněmovních voleb po sečtení XX,XX %" ... po sečtení těchto XX,XX procent byl výsledek mandátů úplně jiný a špatně spočtené mandáty tam byly po dobu nejméně 3hodin, píše rozhořčený divák České televize Zdeněk Michal instituci veřejné služby .

Britské listy kladou - veřejně - tutéž otázku. Přidávají ještě jednu : proč po uvedení procentuálních zisků došlo k ukončení "věhlasného" volebního studia ČT 1 bez toho, aby bylo oznámeno v té době to nejdůležitější, tedy rozložení mandátů? Britské listy doufají, že namísto sebechvalných tirád se Česká televize za flagrantní selhání svého zpravodajství i bez stížnosti, adresované Radě České televize, omluví a Jiří Janeček veřejnosti sdělí, jaká personální opatření v souvislosti s tím jako generální ředitel učinil.

Satan přichází v úterý ! - Bonton
6. 6. 2006

666 - Odbytá recenze...

To se vezme polotovar - téma, známé z románu Rosemary má děťátko, okoření se to kamerou (vrazí se do toho americký horor, vychrtlé hvězdy Hollywoodu, jako například Mia Farrow, satanisté, Vyšehrad co si hraje na Jeruzalém, Karlův most a pražská filmová kavárenská kultůra, kterou Levin i Bulgakov fascinoval už za mého mládí), nechá se předžvýkat někomu z ČTK. Pofouká se, aby pár dní zchladlo, mezitím se nechá převzít "rozhořčeným křesťanem" do magazínu Christnet , tam se to chvíli přihřívá diskuzí, aby to změklo. Pak se to doplní o řízný titulek jak z Blesku: "Satan přichází už v úterý!". Úhledně zabalené a převázané krvavou mašličkou se to rozešle dalším novinářům. Určitě je pobaví, kterak křesťané na ďábelském internetu bojují proti stínům antikrista, přišedším z Hollywoodu přes ČTK. Odesílací adresa e-mailu je Bonton. Ďábelská intrika... Autorka? Kristina Maixnerová.

Ten satan, který má přijít v úterý, přichází právě dnes. Protože dnes je úterý. Jenom mě přišel hodinu před půlnocí... Asi mám protekci.

Satanův presskit ZDE

Satanův průvodní dopis ZDE
5. 6. 2006
Na tomto místě najdete všechna témata v chronologickém pořadí od nejmladšího po nejstarší tak, jak jsme se jimi začali zabývat. Některá témata, která jsme založili před více než třemi lety, jsou dodnes aktuální - stejně jako události, ke kterým se váží. Kliknutím na tlačítko tématu dostanete seznam článků, ke kterým je téma přiřazeno. Jeden článek se může vázat i k více tématům.
6. 5. 2006

V dubnu přispělo celkem 115 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 25 812.00 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 1,321.99 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než deset tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
7. 6. 2006 Kdo zavinil povolební chaos Oskar  Krejčí
6. 6. 2006 Vole, či spíše volíce... co jsme komu nadrobili? Miloš  Dokulil
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu Petr  Kužvart
1. 6. 2006 Pravicová agitka Jan  Hošek
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
31. 5. 2006 Vole, volils dobře? Miloš  Dokulil
31. 5. 2006 Paroubek, nebo Topolánek? Oskar  Krejčí
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek

DIY, tekno a CzechTek RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Případ Jacques, Paroubek a Czechtek 2005 Jan  Zeman
5. 5. 2006 Jak Policie ČR beztrestně porušuje zákony   
3. 3. 2006 Stíhání klienta IuRe soud podmíněně zastavil   
21. 2. 2006 Otakar Motejl: Kdyby tomu velel jiný policejní ředitel, vzal by to na bodáky Dalibor "Exx" Záhora, Martin "Juki" Jyrkinen
1. 2. 2006 Ombudsman: "Postup policie na CzechTeku byl nepřiměřený"   
1. 2. 2006 Účelově obžalovaný účastník CzechTeku obhajovaný IuRe soudem zproštěn obžaloby   
9. 1. 2006 Ministr kultury Vítězslav Jandák: "Na CzechTek se přijedu podívat!" Martin "Juki" Jyrkinen
13. 12. 2005 Vyjadřuji hlubokou nespokojenost s tím, jak vyšetřujete zásah policistů na CzechTeku 2005   
8. 12. 2005 Jsme nespokojeni s tím, jak se vyšetřuje Czechtek 2005!   

Policejní násilí RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2006 Zelení: Kam jsi to vlezl? Ven ! Štěpán  Kotrba
17. 5. 2006 Truncheons and other pre-electoral tools Irena  Ryšánková
12. 5. 2006 O profesionální deformaci v demonstraci Oldřich  Průša
9. 5. 2006 Policejní zmlácení paní vrchní ředitelky Petr  Kužvart
4. 5. 2006 "Wolf": Jak jsem podával vysvětlení inspekci ministerstva vnitra Michal "Wolf" Vlk
4. 5. 2006 V Policii ČR vládne šikana a loajalita Stanislav  Huml
3. 5. 2006 Jaká je tolerance policistů vůči násilí Bohumil  Kartous
3. 5. 2006 Naprosté nepochopení demokracie Jan  Zeman
2. 5. 2006 Trestní oznámení na neznámé pachatele, příslušníky Policie ČR Radek  Mikula
2. 5. 2006 "Já nebudu někde na internetu, kurva"   

Zaznamenávání osobních dat občanů RSS 2.0      Historie >
12. 5. 2006 Americký výzvědný úřad "dohlíží na telefonní rozhovory"   
23. 3. 2006 Vláda krade občanskou svobodu   
25. 2. 2006 Británie terčem kritiky za zákon o shromažďování informací o elektronické komunikaci   
23. 2. 2006 Jak se může ctnostný vesnický farář nakazit syfilis Štěpán  Kotrba
10. 2. 2006 Vrcholí jednání o tom, kolik zaplatíme za sledování naší vlastní komunikace   
6. 2. 2006 Amerika: Soukromá data z internetu se intenzivně využívají v trestním vyšetřování i civilních soudních sporech   
20. 1. 2006 Bílý dům Googlu: předejte informace o tom, co kdo vyhledává   
23. 12. 2005 Od roku 2006 budou v Británii zaznamenávány všechny jízdy automobilem   
23. 12. 2005 Nástup Velkého bratra v ČR a v EU   
17. 10. 2005 Odpor v EU proti orwellovské směrnici   

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
28. 2. 2006 Autor knihy Da Vinci Code stanul před londýnským soudem   
20. 12. 2005 Policie vyšetřuje neoficiální překladatele Harryho Pottera i nadále jako zločince Štěpán  Kotrba
17. 12. 2005 Harry Potter na netu: Jan Rychetský v Právu zbytečně kriminalizuje děti Štěpán  Kotrba
27. 10. 2005 Microsoft se bude podílet na digitalizaci světových knihoven   
17. 10. 2005 Autorské právo, písmo svaté a veřejná služba Štěpán  Kotrba
13. 10. 2005 Komu patří informace na internetu? Milan  Stibral
21. 9. 2005 Copyrightová organizace OSN chce uvalit autorská práva na volný materiál na internetu   
22. 8. 2005 Komu patří internetové stránky Hospodářských novin Štěpán  Kotrba
8. 8. 2005 Deset let internetu jako masového jevu   
15. 7. 2005 Summit v Londýně: "Rozvíjet jednotnou evropskou digitální ekonomiku!" Štěpán  Kotrba

Liberalismus RSS 2.0      Historie >
25. 5. 2005 Proč jsem liberál? Boris  Cvek
25. 5. 2005 Inspirativní liberál Karel Marx Michael  Kroh
25. 5. 2005 Naděje, jistoty, antiliberálové Pavel  Urban
23. 5. 2005 Liberalismus (?) a represe   
23. 5. 2005 Chci mluvit do toho, co se mi nelíbí Jindřich  Kalous
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
20. 5. 2005 Liberalismus znamená především osobní svobodu Milan  Černý
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
5. 11. 2005 Reality show Odhalení: gorily v přímém televizním a rozhlasovém přenosu Štěpán  Kotrba
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich

Energetické úspory RSS 2.0      Historie >
26. 5. 2006 Energetická bezpečnost EU: akademická otázka nebo reálný problém ?!? Ladislav  Žák
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   

O českých tajných službách RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2006 Respektovaný fízl Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč prodávat zlatá vejce Telecomu? Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David
30. 10. 2003 Srba: Mrzena má více rozumu než vedení České televize Štěpán  Kotrba
14. 7. 2003 Kdo dnes může bez povolení odposlouchávat i poslance? Štěpán  Kotrba
1. 7. 2003 Kauza Srba: shovívavost soudu nebo mediální kalkul? Karel  Mašita
30. 6. 2003 Za přípravu vraždy dostal Srba osm let Štěpán  Kotrba
13. 3. 2003 Srba a konec vojenské rozvědky v Čechách Štěpán  Kotrba
13. 1. 2003 Jaké petice jsou přípustné   

Millennium Declaration RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety   
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula   
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc   

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
2. 5. 2006 První máj a všechno to zločinné a zavrženíhodné Ladislav  Žák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"   
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
10. 1. 2006 Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů   
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Jsem antikomunista, a proto jsem proti zákonu "proti propagaci komunismu"   

Útok na Jiřího Dolejše RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2006 Zmlátili Dolejše. Proto se cítím jako komunista Jindřich  Kalous
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
30. 4. 2006 Komunismus jako terč pro střelnou zbraň... Martin  Šaffek
29. 4. 2006 Komunismus v nich Jan  Čulík
29. 4. 2006 Adam Drda: Zkreslil jste můj komentář jak Haló noviny   
29. 4. 2006 Pražští mediální propagandisté mají strach Jan  Čulík
29. 4. 2006 Ano, antikomunismus je protidemokratické hnutí Ondřej  Slačálek
28. 4. 2006 Na okraj ke kauze Dolejš Boris  Cvek
28. 4. 2006 Magistra Edelmannová by měla vrátit diplom Karel  Dolejší
28. 4. 2006 Nebezpečná hra Jan  Polívka

Bratří Mašínové - hrdinové nebo zločinci? RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2004 Generálové a frajtři Václav  Dušek
20. 8. 2004 Kdo jinému jámu kopá - tak se z lesa ozývá... Jan  Sýkora
18. 8. 2004 Vraždili bez morálních zábran Jiří  Hudeček
16. 8. 2004 Karel Hoffmann a jeho právo "vyjadřovat se nehorázně" Jan  Sýkora
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Státní vyznamenání Mašínům? ANO! Petr  Bísek
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
2. 7. 2004 Bratři Mašínové