12. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 4. 2006

Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo

Milan Krajča

Od schůzky zástupců Komunistického svazu mládeže (KSM) s náměstkem ministra vnitra Henychem uběhl již více než měsíc. Představitelé KSM na ní předali vyjádření k hrozbám Ministerstva vnitra případnou ilegalizací této organizace. V prohlášení se mimo jiné praví, že: "KSM hodlá i nadále působit jako občanské sdružení, legálně, v rámci zákonů a mezinárodních smluv. I nadále chce býti organizací, která zásadově hájí zájmy většiny mládeže - studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných - a zároveň stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalistického systému vykořisťování a útlaku." Ministerstvo vnitra doposud na toto vyjádření neodpovědělo.

Komunistická mládež proto i nadále pokračuje ve své činnosti jako legální organizace. Rozsáhlá mezinárodní kampaň na podporu KSM, kterou podpořili např. italský nositel Nobelovy ceny za literaturu Daria Fo, zpěvák irských U2 Bono, nebo vůdce mexických zapatistů Marcos, pokračuje.

Rozklad zaslaný Ministerstvu vnitra

Ministerstvo vnitra
oddělení volební a sdružovací
140 21, Praha 4, nám. Hrdinů 3

K rukám JUDr. Darii Benešové
vedoucí oddělení volebního a sdružovacího

K č.j.: VS-7398/SDR/1-2005

V Praze dne 28. února 2006

Věc: Upozornění a výzva dle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 o sdružování občanů

Vážená paní Benešová,

obracím se na Vás ve věci Komunistického svazu mládeže (KSM) a upozornění a výzvy, aby upustil od údajné nedovolené činnosti, kterou od Ministerstva vnitra obdržel.

Tento krok Ministerstva vnitra vyvolal zásadní nesouhlas velké části společnosti. Petici na podporu KSM podepsaly tisíce občanů České republiky. Proti postupu Ministerstva vnitra protestovaly například i organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo několik českých politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy byl postup Ministerstva vnitra proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Velký ohlas zaznamenala iniciativa Ministerstva vnitra v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, bývalých bojovníků proti fašismu i takových osobností jako je nositel Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemích se uskutečnily protestní demonstrace. Světová federace demokratické mládeže, mezinárodní organizace mládeže se statutem poradce Organizace spojených národů, vyhlásila 27. únor 2006 "Mezinárodním dnem solidarity s KSM".

Tato vlna nesouhlasu dává postoj Ministerstva vnitra ke KSM mimo jiné do politických souvislosti se současnou antikomunistickou kampaní, útoky na Komunistickou stranu Čech a Moravy a volbami, které se v letošním roce uskuteční. Je poukazováno na to, že zpochybňování charakteru občanského sdružení se týká pouze KSM a ne jiných mládežnických organizací blízkých politickým stranám, které působí v České republice, jako jsou Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté. Vzrůstá podezření, že kritika marxismu resp. marxismu-leninismu, která je obsažena v upozornění a výzvě adresované Ministerstvem vnitra KSM, je snahou o kriminalizaci těchto postojů a tím i celého komunistického hnutí, které z nich vychází. Je varováno před fašizací české společnosti.

KSM konstatuje, že jeho činnost probíhala a probíhá zcela v souladu se zákonem. Svou činnost přitom KSM odvíjí od Stanov KSM, které jsou hlavním dokumentem KSM, a které byly schváleny Ministerstvem vnitra.

Ve vztahu k upozornění Ministerstva vnitra KSM zcela jednoznačně odmítá argumentaci uvedenou ve skutkových zjištěních, pokud poukazuje na proklamace, prezentované v měsíčníku KSM Mladá pravda. Nejde o oficiální dokumenty a stanoviska KSM jako občanského sdružení, nýbrž o realizaci základních ústavních práv a svobod, konkrétně svobody projevu a práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, ať již jde o formu redakčních článků či článků konkrétních autorů. Tyto projevy nelze ztotožňovat s činností KSM jako sdružení.

KSM zcela jednoznačně odmítá, že jeho činnost je realizací práva občanů na sdružování v politických stranách a politických hnutích. KSM ani programově ani fakticky nenaplňuje definici výkonu tohoto práva, uvedenou v § 1 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění novel, tj. zejména se neúčastní na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní správy samosprávy. Naopak, KSM otevřeně deklaruje své sympatie k politické straně Komunistická strana Čech a Moravy.

Závěr Ministerstva vnitra, že KSM je sdružením, jehož cílem je jinak porušovat ústavu a zákony a dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony (§4 odst. 1, písm. a), b) zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) KSM hodnotí jako nepodložený a účelový. Ministerstvo vnitra argumentuje pouze skutečností, že na webové stránce KSM jsou citována díla Marxe, Engelse a Lenina, která patří k zásadním dokumentům mezinárodního komunistického hnutí. Ministerstvo vnitra opomíjí, že v žádném z dokumentů KSM není hlásána zášť k jakékoli skupině obyvatelstva, není za cíl KSM určeno jakékoliv popírání nebo omezování osobních, politických, nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, nebo jinak porušovat ústavu a zákony a v žádném případě nejsou vyvíjena jakákoli jednání, která by měla takové znaky. KSM zakládá svou činnost na demokratických principech, které ve své činnosti nikterak neporušuje. Tyto demokratické principy má KSM také zakotveny ve svých stanovách. Ministerstvo vnitra nedokládá a ani doložit nemůže, že by došlo ke konkrétním jednáním, která by byla v rozporu s ust. § 4 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Zodpovědné orgány KSM projednaly námitky Ministerstva vnitra a neztotožnily se s nimi, ale přesto upřesnily znění dokumentů KSM, aby neumožňovaly Ministerstvem vnitra podsouvaný výklad; aktualizované znění dokumentů je přílohou. Dále konstatovaly, že KSM nehodlá jakýmkoliv způsobem ustupovat od svých cílů, měnit zaměření své činnosti či charakter organizace.

KSM hodlá i nadále působit jako občanské sdružení, legálně, v rámci zákonů a mezinárodních smluv. I nadále chce býti organizací, která zásadově hájí zájmy většiny mládeže -- studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných -- a zároveň stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalistického systému vykořisťování a útlaku.

S pozdravem

Milan KRAJČA
předseda Komunistického svazu mládeže

                 
Obsah vydání       12. 4. 2006
12. 4. 2006 Ztraceno v překladu... Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Klausův evropeismus Přemysl  Janýr
12. 4. 2006 Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci útisku
12. 4. 2006 Malé věci -- Psací stroj Jan  Nedvěd
12. 4. 2006 Konec Berlusconiho: v Itálii vyhrál levý střed
12. 4. 2006 Írán: Podařilo se nám obohatit uran
11. 4. 2006 Jaderný útok na Írán, raketová sila v Česku a logika Bílého domu Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Dobrý den, majore Gagarine Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 12. 4. 1961
12. 4. 2006 75.výročí II. španělské republiky: Poznání tragické minulosti Gabriel  Jackson
12. 4. 2006 Zelení proti velké čtyřce Oskar  Krejčí
12. 4. 2006 O kompetenci, mandátu a profesionalitě Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 4. 2006 Jak si kopnout do Ekologické daňové reformy, tentokrát zleva Michal  Brož
12. 4. 2006 Nemeth 2002 - 2006 Ladislav  Žák
12. 4. 2006 Revolta či virtuální existence? Petr  Sak
12. 4. 2006 Plánovité zabíjení iráckých vědců?
12. 4. 2006 GMO: Brazílie trestá pokusy s GM sójou u národního parku
12. 4. 2006 Jak skrze přehlídku amatérského divadla mluví země Lukáš  Nozar
12. 4. 2006 Stáže pro romské redaktory v médiích
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
12. 4. 2006 Výstava Vladimíra Gebauera
8. 4. 2004 Týden Pesachu a Velikonoc
12. 4. 2006 Velikonoční poselství o Ježíši Kristu Karel  Sýkora
12. 4. 2006 O demokracii: Jak být rovnější mezi rovnými
12. 4. 2006 Výuka demokracie: Tady přestává legrace Štěpán  Kotrba
11. 4. 2006 "Demokratismus" a všední americký den Milan  Kohout
11. 4. 2006 In Parliament, new blood, and old ghosts Irena  Ryšánková
11. 4. 2006 Slovensko: Koniec pochybnostiam, Smer dáva najavo svoju sociálnodemokratickú orientáciu Jakub  Topol
12. 4. 2006 Spisovatelé senioři v elektronickém médiu Miroslav  Vejlupek
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
10. 4. 2006 Chápu, že se potřebujete vyrovnat se svou minulostí Petr  Uhl
21. 3. 2006 Demonstrace proti válce - tři roky poté Štěpán  Kotrba
2. 3. 2006 KSČM: Jeden o voze a druhý o koze Miroslav  Grebeníček
1. 3. 2006 Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku Vojtěch  Filip
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
26. 1. 2006 Konečná: "Deklarace je nebezpečným pokusem o přepsání dějin" Kateřina  Konečná
23. 1. 2006 Lenin: Ikona alebo karikatúra? Peter  Greguš
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba
13. 9. 2005 Problémy samce Alfa: Za všechno může Klimša Irena  Ryšánková
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
2. 9. 2005 Útok rudých ještěrů Štěpán  Kotrba
19. 8. 2005 Skutečný komunismus... a skutečný antikomunismus Ondřej  Slačálek

Petice "Zrušte komunisty" a co z toho nakonec bylo RSS 2.0      Historie >
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
10. 1. 2006 Potřeba mezinárodně zavrhnout zločiny totalitních komunistických režimů   
21. 12. 2005 Nahrávka na smeč komsomolcům Pavel  Pečínka
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Jsem antikomunista, a proto jsem proti zákonu "proti propagaci komunismu"   
8. 10. 2005 Zdeněk Bárta v Senátu: Budu hlasovat proti iniciativě "Zrušte komunisty" Zdeněk  Bárta
8. 10. 2005 Cejch Oldřich  Průša
8. 10. 2005 Senát zakázal slovo "komunismus" Jan  Čulík
6. 10. 2005 S komunisty se nemluvilo a už se mluví Václav  Žák
5. 10. 2005 Proč chce Jaromír Štětina zrušit komunisty? Jan  Čulík
5. 9. 2005 Grebeníček: poločas rozpadu samce Alfa Irena  Ryšánková
6. 5. 2005 Dočkáme se zastřelených důchodců na Letné? Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Jaromír Štětina: Nediskutuji s nikým, kdo publikuje v zapšklých Britských listech