2. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 6. 2006

VEŘEJNÝ PODNĚT K ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ PRO PORUŠENÍ ZÁKONA

Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ?

Věříme, že stejně tak, jako jste dal hlas systému IZIP, vyjádříte v nadcházejících volbách podporu moderním směrům a pokroku nejen ve zdravotnictví, ale i v české politice a nepřipustíte zakonzervování stávajícího stavu nebo dokonce návrat ke starým pořádkům.

Jeden den před volbami obdržel účastník zdravotnického informačního systému IZIP Jiří Dřevikovský hromadně rozmnožený, nicméně personalizovaný politicko agitační dopis od výkonného ředitele tohoto systému MUDr. Tomáše Mládka. Systém IZIP je vlastněn dvěma poslanci ODS a kritizován ministrem zdravotnictví Rathem (ČSSD) . Britské listy zveřejňují nejen veřejnou odpověď adresáta dopisu, ale i faksimile dopisu IZIP s prostou otázkou, určenou Úřadu na ochranu osobních údajů, a jeho předsedovi RNDr. Igoru Němcovi (ODS) - za čí penzíe se tato politická agitace ve prospěch ODS děje a na základě jakého zákonného oprávnění? Kdo dal odpovědným osobám právo zneužít databázi účastníků systému k činnosti, která nesouvisí s poskytováním objednaných služeb ale vnucuje politické názory majitelů a ředitelů firmy klientům? Byl porušen zákona na ochranu osobních údajů? Pokud ano, jaké opatření ve smyslu zákona učiní ÚOOÚ?

Dopis výkonného ředitele IZIP MUDr. Miloše Mládka ZDE

Veřejný dopis Jiřího Dřevikovského řediteli IZIP ZDE

Podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je správce databáze s osobními údaji povinen stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti. Subjekt údajů musí být při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Správce nebo zpracovatel však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně.

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů se jako správce nebo zpracovatel dopustí správního deliktu (§ 45 - jiné správní delikty) tím, že při zpracování osobních údajů nestanoví účel, prostředky nebo způsob zpracování [§ 5 odst. 1 písm. a) a b)], nebo stanoveným účelem zpracování poruší povinnost nebo překročí oprávnění vyplývající ze zvláštního zákona, shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje v rozsahu nebo způsobem, který neodpovídá stanovenému účelu [§ 5 odst. 1 písm. d), f) až h)], zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů mimo případy uvedené v zákoně (§ 5 odst. 2 a § 9). Pokud ohrozí větší počet osob svým neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

Otevřený dopis MUDr. Tomáši Mládkovi, výkonnému řediteli IZIP, a.s.

Vážený pane řediteli,

Dovolte,abych se vyjádřil k Vašemu dopisu který jste zaslal všem účastníkům systému "elektronických zdravotních knížek" IZIP. Shoduji se s Vámi v několika věcech a to, že IZIP při širokém uplatnění v rámci našeho zdravotnictví (ne však jako služba stojící mimo něj) a při jeho dalším zdokonalování , může přinést zlepšení péče o pacienty a také potřebné úspory v našem zdravotnictví.

To je však skoro vše v čem se s Vámi shoduji. Abych svůj názor objasnil musím uvést některé skutečnosti. Jako občan, pojištěnec a zejména účastník systému IZIP se cítím , snad to není příliš silné slovo,podveden. Netvrdím,že je to zcela a pouze Vaše vina, dle mého názoru je to i odraz stavu našeho zdravotnictví , určitého letitého přešlapování na místě a nesystémovosti jeho řešení v předchozích letech.

Ale vrátím se k tomu , v čem se cítím být podveden. Když jsem se do tohoto systému přihlásil, neměl podstatné informace, ani jsem je nesháněl, myslel jsem,že IZIP je součástí zdravotní politiky ministerstva zdravotnictví (MZ) a je zastřešen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Byla to i moje chyba,že jsem se o další informace nezajímal a stačilo mi,že IZIP se mi jevil jako rozumný systém. Co však následovalo dále? Myslím, že selhalo i MZ a s ním jeho duplicitní systém zdravotních knížek, zřejmě i nedostatečná odborná diskuze. Na plýtvání opravdu nemáme. Selhala zřejmě i VZP ,kde nebylo provedeno řádné výběrové řízení na tento či podobný systém. Vaše úloha , místo (IZIP) ve vztazích k VZP mi také uniká (tuto neinformovanost mi promiňte, ale i jiní účastníci systému jsou na tom stejně)

Ještě mi dovolte poznámku k systému IZIP. Myslím ,že nejlepší cesta tohoto dle mě

perspektivního systému, by měla být spíše cestou veřejné zdravotní služby než cestou soukromou, ale možné je obé při průhlednosti systému a jeho financování.

A nyní k tomu v čem jste dle mého názoru v dopise vybočil z určitých mezí,nazvu je meze korektnosti a přijatelnosti. Píšete dopis jako manažer soukromé firmy a ne lobista politické strany, navíc manažer firmy, která poskytuje služby charakteru veřejného a ten by měl zůstat při oslovení veřejnosti a účastníků systému v poloze nestranné a věcně odborné. Účastníků tohoto systému je dle vaší informace skoro jeden milion a to je zřejmě ona lákavá příležitost, které se někteří nedokáží těsně před volbami vzdát. Politická agitace soukromé firmy den před volbami (dopis přišel 1.6.2006) a o něčem svědčí.

Zcela evidentní je tato agitace ve Vašem dopise, cituji: "V uvedených souvislostech a navzdory těm, kteří IZIP nepřejí...Na těchto skutečnostech nic nemění ani negativní stanovisko některých českých úředníků, zejména z ministerstva zdravotnictví, kteří na politickou objednávku konstruují a prezentují vlastní teorie o systému IZIP.... Z tohoto je zřejmé, že jde o cílený útok na MZ, hlavu MUDr.Ratha a ČSSD.

Podstatné je však v samém závěru dopisu, kde agitujete pro sice nejmenovanou opoziční stranu, ale která má kupodivu stejný předvolební slovník jako Vy.Souvislost je patrná v kontextu s předchozím textem o politické objednávce. Viz další citace.

Cituji z dopisu: "Ještě jednou Vám děkujeme a věříme, že stejně tak, jako jste dal svůj hlas systému IZIP, vyjádříte v nadcházejících volbách podporu moderním směrům a pokroku nejen ve zdravotnictví, ale i v české politice, a nepřipustíte zakonzervování stávajícího stavu nebo dokonce návrat ke starým pořádkům."

Na konci dopisu a před volbami bych chtěl vyslovit své přání o rámcové budoucnosti zdravotnictví. Naše zdravotnictví potřebuje léčbu, ale dle mého názoru ne léčbu šokem a trhem (to už snad máme za sebou v devadesátých letech). Zdravotnictví potřebuje odbornou ,postupnou a důslednou práci na stabilizaci a stálém zlepšování současného systému zdravotnictví a zdravotního pojištění. Na tom by se mělo podílet MZ, zdravotnický stav, zdravotnické školství a byl by dobrý i tlak ze strany pojištěnců a pacientů na problematiku etiky v našem zdravotnictví. O čem jsem přesvědčen a co dle mého názoru jediným a spásným východiskem , lékem našeho zdravotnictví být nemůže, je trh .

Jiří Dřevikovský
Smetanovy sady 1555
JIRKOV 431 11

                 
Obsah vydání       2. 6. 2006
4. 6. 2006 Paroubek chce odejít do opozice
2. 6. 2006 Vojáci USA podezřelí z dalšího masakru Iráčanů
2. 6. 2006 Michael  Marčák
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Témata Britských listů - nejen pro předvolební poučení
2. 6. 2006 Průvodce volbami do Poslanecké sněmovny
2. 6. 2006 Jak dopadly volby v roce 2002 a proč Štěpán  Kotrba
2. 6. 2006 Veřejná zpráva se stala tajnou. Proč? Až po volbách...
2. 6. 2006 Policejní volby Oldřich  Průša
3. 6. 2006 HOMR: Tisíc + jeden důvod proč nevolit KSČSSD Girolamo  Giormani
2. 6. 2006 "Schicksalswahl"? Ne, obyčejné volby! Jiří  Pehe
2. 6. 2006 Štampach: Nevolte bídu a teror zabalené do "občanských" frází Ivan Odilo Štampach
2. 6. 2006 ČTK: Paroubek podal tretní oznámení na Kubice
2. 6. 2006 Lepší pravý Bursík v hrsti než bláto na střeše Milan  Daniel
2. 6. 2006 Tolik náhod pár dní před volbami? Tak to už je fakt moc.
2. 6. 2006 Pivo, zelenou nebo třešňovici? Miroslav  Šuta
2. 6. 2006 Demokracie nejsou volby, ale to, co je mezi nimi Jiří  Jírovec
2. 6. 2006 Dračí setba Ladislav  Žák
2. 6. 2006 Nebojte se nevolit za každou cenu Bohumil  Kartous
2. 6. 2006 Ožeň se, bratře, ožeň se, bratře... František  Gellner
2. 6. 2006 Bude po volbách co bilancovat? Miloš  Dokulil
2. 6. 2006 Vítězem i poražený? Zdeněk  Dostál
2. 6. 2006 Prezidentovi nakonec nic jiného nezbude
2. 6. 2006 Špinavá předvolební kampaň, pokleslá žurnalistika Jakub  Rolčík
2. 6. 2006 Zelení: podle sdělení tiskové mluvčí Rolečkové je minimálně jeden podpis pod údajnou frakcí falešný
2. 6. 2006 Čtyři důvody, proč nemít školné Jan  Čulík
2. 6. 2006 Je otázkou, zda pohled zevnitř je pohled objektivní Vladimír  Šob
2. 6. 2006 Motivace ke studiu by měla mít jinou podobu -- více lidskou Petr  Hlaďo
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
2. 6. 2006 Pozornost pedagogům František  Augusta
2. 6. 2006 Budou se moderní učebnice upalovat v inkvizičních procesech? Ondřej  Cakl, Jitka  Cardová
2. 6. 2006 Kubice a mandelinky Boris  Cvek
1. 6. 2006 Policejní odbory se distancují od Kubiceho
2. 6. 2006 Čtveráci a Čtverákov Václav  Dušek
1. 6. 2006 Britskoamerická rada pro bezpečnostní informace vyzývá k odtajnění studie NATO o protiraketové obraně
2. 6. 2006 Nový ředitel ČRo 6 Petr Duhan: "Byť s obtížemi se daří udržet neutralitu" Petr  Žantovský
2. 6. 2006 Mlha a moc Mirek  Vodrážka
2. 6. 2006 Ako to s rozbitím Československa popravde bolo
2. 6. 2006 Dubčekov syn -- Hlavná nádej pre Nádej ? Lubomír  Sedláčik
2. 6. 2006 Mimořádná osobnost - geolog Václav Cílek v Ostravě
2. 6. 2006 Strana filozofů ještě nevečeřela Pavel  Kopecký
2. 6. 2006 Studie o vývoji práv dětí v ČR v letech 2003 - 2005
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Léková politika, zdravotnictví RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Stěžuji si tímto na stranickost České televize   
29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci Ivan  David
26. 5. 2006 Co skutečně chtějí soukromí lékaři Richard  Suda
14. 4. 2006 V ČRo7 si myslí, že stát peníze pumpuje Štěpán  Kotrba
20. 1. 2006 O projektu IZIP Petr  Wagner
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
19. 10. 2005 Padající hrušky, ministři a pacienti Štěpán  Kotrba
3. 10. 2005 Zvyšování platů ve zdravotnictví - problém nesystému Ivan  David
11. 2. 2005 Grossova "modrá šance" Ivan  David
13. 1. 2005 "Zdražené" léky a "spoluúčast" Ivan  David
14. 10. 2003 Riziko nákazy virem HIV Tomáš  Linhart
14. 10. 2003 Kondomy: Co dělá katolická církev špatně?   
14. 10. 2003 Rath je génius Ivan  David
13. 10. 2003 Manipulativní zpravodajství už i v Britských listech? Pavel  Mareš

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
29. 5. 2006 Malé upřesnění k rovné dani Jan  Hošek
23. 5. 2006 Jak obhájci facky pro Ratha užívají mýtu proti vnitřní nejistotě Bohumil  Kartous
22. 5. 2006 Toto je změna, kterou slibuje ODS? Štěpán  Kotrba
20. 5. 2006 Bude se ODS snažit vysvětlit zbabělost jako oprávněnou? Bohumil  Kartous
20. 5. 2006 Program ODS je mi nejbližší, ale...   
12. 5. 2006 ODS se důrazně ohrazuje   
26. 4. 2006 Kořistka: "ODS zadržuje důkazy"   
17. 4. 2006 Proč budu volit ODS   
17. 4. 2006 ODS a rovnost příležitostí? Josef  Vít
14. 4. 2006 Modrá šance pro ČR   
27. 2. 2006 Chce ČSSD zvrátit mandát ODS z krajských voleb? Boris  Cvek

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
3. 6. 2006 Zneužívá ředitel IZIP databázi zdravotního systému k politickému lobbingu pro ODS ? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu Petr  Kužvart
1. 6. 2006 Pravicová agitka Jan  Hošek
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
31. 5. 2006 Vole, volils dobře? Miloš  Dokulil
31. 5. 2006 Paroubek, nebo Topolánek? Oskar  Krejčí
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Kasl napadl objektivitu průzkumů STEM Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci Ivan  David
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Volby dopadnou špatně Boris  Cvek
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba