6. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 1. 2006

Virtuální bohoslužba nejen pro každou krávu v Evropě

Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych

Čtení: Lukáš 9,10-17; Text: Jan 6,35

< Každé tři vteřiny umírá na světě jeden člověk v důsledku extrémní chudoby -- z hladu, kvůli nedostatku kvalitní vody, na nemoci, kterým lze předcházet. V hrozivých podmínkách pod hranicí chudoby žije ze dne na den 1,2 miliardy lidí -- dvakrát více než kolik nás dohromady žije v Evropě a USA. Do roku 2015 jsme se proto zavázali snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než jeden dolar na den a snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.

Za jedno z nejkrásnějších slov Starého zákona považuji výrok proroka Micheáše, který burcuje své spoluobčany, kteří lžou, kradou, šidí, nejsou schopni se na ničem dohodnout a jsou plni násilí - a chce aby pochopili, co je smyslem dobrého a šťastného života. Ne -- jak oni si mysleli -- nepoctivý život na jedné straně a bohatá náboženská praxe na straně druhé, ale: "Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících obětních beranů, v deseti tisících potoků oleje? Hospodin od tebe žádá jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem."    Mich 6,8

Zachování práva - to bible opakuje snad v každé své kapitole. Ale pro Bibli právo není jen dodržování psaných zákonů, třeba špatných zákonů nějakého šejdířského panovníka - tedy to, čemu říkáme pozitivní právo. Pro Bibli je právo něčím vyšším -- právo je sama spravedlnost, a to ne jen pro některé a jen někde a jen někdy. Právo je to, čemu dnes říkáme přirozené právo, či základní lidská práva. A tato práva platí pro kohokoli a kdekoli a kdykoli. A Bible přichází navíc s převratnou, mimo biblické myšlení absurdní představou, že ono pro kohokoli, kdekoli a kdykoli se týká lidí ne jen mého kmene, národa, náboženství, ale skutečně všech lidí na celém světě, všech národů, všech ras a všech společenských vrstev. Všichni mají stejná práva!

Tohle je věc, pro kterou v naší atheistické společnosti nemáme moc porozumění. Jsme sobci, ukřivděně zahledění do vlastních pseudoproblémů a jsou nám často lhostejné problémy našich nejbližších spoluobčanů, natož abychom měli porozumění pro bolesti a trápení lidí jinde ve světě.

Dá se to dobře dokumentovat na jedné skutečnosti: všimli jste si, že jak náš prezident, tak náš premiér ve svých novoročních projevech mluvili -- narozdíl od státníků ostatních zemí -- pouze o své republice? O našich českých úspěších, či neúspěších? Přitom v celém takzvaném prvním světě, to jest v bohatých státech severní polokoule Země, patří k povinnosti politika vzpomenout i na chudou část světa, která potřebuje pomoc nás, bohatých, kteří dodnes koneckonců profitujeme z bývalého kolonialismu. Vždyť chudoba je v mnoha zemích opravdu strašlivá a nelze jednoduše říci, že si za to obyvatelé těchto zemí mohou sami.

V roce 2000 se na takzvaném Summitu tisíciletí 191 členských států OSN -- včetně České republiky - společně zavázalo, že budou usilovat o zlepšení kvality života lidí na celé planetě. (Millennium Declaration - Deklarace tisíciletí). Bohužel -- u nás se o tom téměř neví. Na onom summitu se vyhlásil požadavek typicky biblické solidarity bohatých s chudými. Státy, které Deklaraci tisíciletí podepsaly, přijaly za své priority koncepci udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby. Do roku 2015 přitom musí být splněno osm konkrétních Rozvojových cílů (Millennium Development Goals). Jsou to:

1. Chudoba: Snížit počet počet chudých ve světě, kteří přežívají za méně než dolar denně o polovinu.

2. Vzdělání: Základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky.

3. Rovnoprávnost pohlaví: Odstranit rozdíly mezi pohlavími, zejména v přístupu ke vzdělání a posílení pozice žen.

4. Úmrtnost malých dětí: Omezit úmrtnost dětí ve věku do pěti let o dvě třetiny.

5. Zdraví matek: O tři čtvrtiny snížit počet žen, které umírají v důsledku porodu a mateřství.

6. Nemoci: Zastavit šíření HIV/AIDS, malárie a dalších smrtelných chorob.

7. Životní prostředí: Zahrnout principy udržitelného rozvoje do politických programů a cílů v jednotlivých zemích, o polovinu zmenšit počet lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě.

8. Ekonomika: Globální partnerství pro rozvoj mezi státy, firmami a nevládními organizacemi. Znamená to především otevření trhů a finančních systémů pro chudé země, snížení dluhů, přitažení pozornosti na problémy malých a chudých zemí.

DOKUMENT: Osm rozvojových cílů tisíciletí ZDE

zapojení ČR do plnění Deklarace tisíciletí ZDE

Millennium Declaration TÉMA BL

Evropské sociální fórum TÉMA BL

A nestačí jen to, že třeba loňského roku odpustila Světová banka a Mezinárodní měnový fond 18. nejchudším zemím světa jejich dluhy. Rozvojové země stejně naléhavě potřebují, aby bohaté země zrušily své obchodní bariéry. Ty jdou shrnout do skutečnosti, že každá kráva v Evropě dostává dvakrát tak velkou dotaci, než kolik vydělává např. většina Afričanů.

Od zítřka se budou každý večer křesťané různých denominací scházet opět společně při Aliančním týdnu modliteb. Organizátoři tohoto týdne učinili jeho programem právě oněch osm Rozvojových cílů Deklarace tisíciletí. Takže: v neděli se bude mluvit a přemítat nad příběhem o nasycení pěti tisíc nad prvním cílem, to jest nad chudobou, v pondělí nad příběhem o dvanáctiletém Ježíši v chrámě se bude přemýšlet nad druhým cílem, to jest nad umožněním vzdělání, atd.

Rád se přiznávám k tomu, že mi organizátoři Aliančního týdne udělali tímto programem velikou radost. Vždyť to je přesně to, oč v tom dnešním příběhu o nasycení pěti tisíc jde: ten příběh nechce ohromit masivním zázrakem.

Ostatně v Janově evangeliu se právě tomuto chápání sám Ježíš brání, když říká: "Nehledáte mne proto, že byste pochopili, k čemu ukazuji, ale jen pro to, že jste se najedli" (J 6,26). Ten příběh nám říká, že přijetím biblického vidění světa, přijetím ježíšovského smyslu života a právě jeho přijetím můžeme pracovat k odstranění bídy, hladu, nespravedlnosti na celém světě. Je třeba se jen zbavit našeho sobectví a vzít ježíšovskou etiku nasycení všech vážně. Účinné prostředky, technologii i dostatek zdrojů k tomu nasycení milionů máme. V tom ten zázrak netkví. Je třeba, aby se s námi stal větší zázrak, zázrak altruismu, smilování se nad druhými. Je třeba se zbavit pochybností, které vyjadřují učedníci: "máme málo jídla -- to snad máme jít a pro všechny nakoupit"?

A konečně -- je třeba nedávat jen drobty, zbytky, těch dvanáct košů, to je třeba to oddlužení, či potravinová pomoc, i když pro záchranu mnohých konkrétních lidských životů to mnohdy stačí. Je třeba začít vážně uvažovat i o tom, připustit nejchudší země do světového obchodu, aby nemusely žít jen z milodarů, ale mohly důstojně rozvíjet své hospodářství.

Ježíš říká: "Já jsem chléb života". Je to v něčem až nepříjemná, nepohodlná pravda. Chceme-li se neminout s opravdovým smyslem života, chceme-li v odpovědnosti usilovat o udržitelnost života a ne jen krátkodeše drancovat, jak vidíme v současném sporu o další barbarskou těžbu uhlí kousek od nás, chceme-li být bratry našim chudým příbuzným a ne připravovat situaci, že si v hněvu a násilí přijdou pro naše bohatství -- chceme-li toto všechno, pak se musíme změnit. Bible tomu říká činit pokání. Musíme se přestat orientovat jen na požitkářství a přepych a musíme zasednout spolu s těmi hladovějšímu ke společné Kristově hostině. A na závěr už jen citát z programu Aliančního týdne modliteb:

V prvé řadě je třeba posílit angažovanost církve a jednotlivých společenství k praktické a účinné pomoci chudým a potřebným v duchu evangelia, dále posílit kapacitu všech organizací i misijních děl tak, aby biblicky reagovaly na potřeby chudých a utlačených a prostředky nebyly promarněny. Nakonec bude třeba také prorocky promlouvat k vládám a mocným, aby se zastali práv chudých a pomohli potřebným a slabým.

Amen

                 
Obsah vydání       6. 1. 2006
6. 1. 2006 Válečný zločinec Ariel Šaron
8. 1. 2006 Sprostý rasismus na serveru Novinky.cz je dál šířen bez korekce
7. 1. 2006 Merkelová kritizovala tábor v zálivu Guantánamo
7. 1. 2006 Je záhadou, proč se Šaron na poslední chvíli změnil
7. 1. 2006 Ariel Šaron "zřejmě nepřežije"
6. 1. 2006 Případ Šaron: Vy vytáhnete nějakou kauzu, která teď nikoho nezajímá
6. 1. 2006 Pat Robertson: "Šaronova mrtvice je boží trest"
7. 1. 2006 ČTK: chcíplá fena a státní pohřeb Štěpán  Kotrba
7. 1. 2006 Čeští středoškoláci míní, že "je proti terorismu třeba důrazně bojovat"
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
6. 1. 2006 Pokud se kdokoliv modlí za to, aby Šaron nyní přežil, modlí se za to, aby později trpěl Jan  Paul
6. 1. 2006 Formát DVD je zastaralý
7. 1. 2006 KSČM Brno i Praha: Ještěři vedou kandidátky Štěpán  Kotrba
6. 1. 2006 Týdeník Rozhlas: Tupé selfpromo Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
6. 1. 2006 K+M+B 2006 Irena  Ryšánková
6. 1. 2006 Tak trochu apokryfní scifi z hlubiny času mezi Adamem a Třemi králi Ivo V. Fencl
6. 1. 2006 Dala CIA Íránu jadernou bombu?
6. 1. 2006 Věda Boha nikdy neumlčí
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
6. 1. 2006 Poslání Viktor  Dyk
6. 1. 2006 Gorily Českého rozhlasu v BBC
6. 1. 2006 Ariel Šaron zůstane v umělém spánku přinejmenším do soboty Karel  Dolejší
6. 1. 2006 Britské listy mají tendenci podléhat témuž, co Mladá fronta Dnes Jan  Čulík, Martin  Škabraha
6. 1. 2006 2000 Čechů nalezne exkluzivní bydlení v transportérech za 34 mld. korun Michal  Rusek
6. 1. 2006 "Životní moudrost" Aleše Uhlíře: Fauly, zkraty a desátý odvar z Nietzscheho Karel  Dolejší
6. 1. 2006 Bankovní poplatky - stále aktuální téma Patrik  Nacher
5. 1. 2006 Vojenský jazyk: "Změnu designu tištěné verze týdeníku Respekt připravoval tým autorů..." Jan  Čulík
6. 1. 2006 Poznávání, věření, neporozumění Bohumír  Tichánek
6. 1. 2006 Indoktrinace? Petr  Hušek
5. 1. 2006 Mládež jako naděje -- naděje pro koho a k čemu Petr  Sak
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
5. 1. 2006 Petra Partyka - kupodivu - za komunismu nezavřeli, to až teď!
3. 1. 2006 Napište do vězení Petru Partykovi! Benny  Rees
4. 1. 2006 Zuzana Paroubková: "Nikdy jsem netvrdila, že ženy do politiky nepatří" Štěpán  Kotrba
4. 1. 2006 Cizinci: výpisy, zápisy, průpisy, nadpisy a podpisy Milan  Daniel
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Globalizace RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
30. 12. 2005 Ekonomiku ovládajú naše presvedčenia Jaro  Dunaj
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
3. 8. 2005 K možným souvislostem současné teroristické vlny Petr  Kužvart
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
18. 1. 2005 Kdo nese zodpovědnost za vznik islámu? Karel  Sýkora
3. 12. 2004 Kdyby byl svět vesnicí o 1000 lidech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
14. 10. 2004 V Londýně začíná Evropské sociální fórum Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 Sociální spravedlnost "není sen, ale možnost" Štěpán  Kotrba
28. 9. 2004 V Praze se konalo České sociální fórum   
24. 9. 2004 Bushova zpráva jasně vyjadřuje záměr zintenzívnit hospodářskou válku proti Kubě   

Privatizace služeb RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
14. 10. 2003 Moc, média a "pátá moc"   
9. 10. 2003 Co nejmenší role státu v informatice a telekomunikacích Mirek  Topolánek
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
6. 8. 2003 Velvyslanectví německých zájmů - dopis jednoho lobbisty Štěpán  Kotrba
17. 3. 2003 Privatizácia železníc v treťom svete Martin  Brendan
10. 3. 2003 Tajnosti a klamstvá Európskej komisie: oslabovanie sociálneho systému Radovan  Geist

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
13. 12. 2005 Summit WTO v Hongkongu: zahájení a demonstrace rolníků   
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
19. 11. 2005 WTO: přetrvávají rizika neúspěchu Ludmila  Štěrbová
11. 11. 2005 WTO: přehodnotit, zpřesnit, snížit Ludmila  Štěrbová
10. 11. 2005 WTO: aby byl plán splněn, musí být upraven Ludmila  Štěrbová
31. 7. 2005 WTO: zklamání, nikoli katastrofa - nebo naopak? Ludmila  Štěrbová
8. 7. 2005 Světová obchodní organizace: jak horké bude léto 2005 Ludmila  Štěrbová
4. 3. 2005 Světová obchodní organizace: Závěry zprávy o budoucnosti WTO Oldřich  Průša
3. 3. 2005 WTO: budou jednání ovlivněna volbou nového generálního ředitele? Ludmila  Štěrbová
1. 3. 2005 Světová obchodní organizace: 10 let existence a úvahy jak dál Oldřich  Průša
14. 2. 2005 Světová obchodní organizace: reálné nebo příliš smělé cíle? Ludmila  Štěrbová
7. 9. 2004 Světová obchodní organizace: český překlad rozhodnutí generální rady Oldřich  Průša
1. 8. 2004 Světová obchodní organizace: dohoda! Ludmila  Štěrbová

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
1. 11. 2004 Pokoj jako řeka, jako životodárná síla, jistota, když se všechno kymácí větrem doby Pavel  Klinecký

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
5. 11. 2005 Reality show Odhalení: gorily v přímém televizním a rozhlasovém přenosu Štěpán  Kotrba
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2004 Staré psy novým kouskům nenaučíš - aneb psům psí smrt Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt   

Millennium Declaration RSS 2.0      Historie >
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety   
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula   
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc   
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil