21. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 4. 2006

20 LET OD ČERNOBYLU

Čeká nás nová energetická krize ?

Na otázku vyslovenou v titulku bych si přál, abych mohl odpovědět záporně. Jenže tak jednoduché to není. Nejen v Česku rostou ceny paliv a energie a spolu s tím i obavy spotřebitelů. Spotřebiteli jsme všichni -- podniky, veřejná správa, služby i domácnosti. Nakonec rostoucí ceny stejně zaplatí -- suma sumarum -- občané. S růstem cen zmíněných komodit a s narůstajícími škodami, které jejich spalování tak či onak případně působí na životní prostředí, se obavy lidí přenášejí do politických diskusí, čím dál ostřejších v rámci vrcholící volební kampaně.

Nemíním se pouštět do předvolebních stranických sporů, spíše se pokusím shrnout hrst informací o tom, jak se s uvedenými problémy, které samozřejmě trápí lidi i jinde, potýkají v zemích větších a mocnějších, než je Česká republika.

Přímo, či nepřímo vyvolává obavy a znepokojení mezi politiky, ekonomy, podnikateli i prostými lidmi dlouhodobý i nedávný vývoj na zeměkouli. Při pohledu z Evropy na východ, na západ či na jih, kde se nacházejí největší světová ložiska hlavního v současné době používaného zdroje energie - ropy a zemního plynu, je zřejmé, že jejich koncentrace je v místech, kde většinou vládnou mírně řečeno autoritářské režimy. Ať už jde o některé muslimské země, Venezuelu, případně další státy Latinské Ameriky, nebo třebas o Rusko a několik bývalých sovětských republik. Hlad po energetických surovinách současně roste, mimo jiné s rychlým rozvojem některých velkých světových hospodářských systémů, například Brazílie, Číny, Indie, či Ruska, které současně kontroluje největší světové zdroje ropy a zemního plynu a toto svoje postavení postupně využívá. "Bohatý" průmyslový, západní svět je na suroviny, které jsou zdroji energie, chudý. Proto mají starosti Evropská unie (EU) i USA, proto snahy energetických firem o vytváření obrovských nadnárodních celků, proti kterým francouzský premiér vymyslel strategii hospodářského vlastenectví. Ta sice zjevně porušuje závazná unijní pravidla, zatím ji ale úspěšně převzaly i další státy a v některých případech ji praktikují proti sobě navzájem členské země EU.

Zvlášť vážné mezinárodní nebezpečí pak představují diktátorské režimy svým úsilím zajistit si "vlastní" jadernou energii a tím (možná) i nekontrolovatelnou výrobu a držení jaderných zbraní. Vedle Severní Koreje k nim patří také Irán, sám jeden z velkých exportérů ropy.

Vlivné státy západního světa se v této situaci zajišťují podle svých možností, to znamená různě. Francie je mistrem diplomatických kroků, hledajících naplnění úzkých národních zájmů, třebaže v rozporu se zájmy evropskými, které donedávna byly také její vlastní a jichž byla tudíž vedoucím prosazovatelem. Nově objevený ekonomický patriotismus uplatňuje i vůči nejbližším spojencům. Francouzská potřeba elektrické energie je současně z velké části zajištěna jadernými elektrárnami, což ji, na rozdíl od jiných zemí, nikdo nikdy nevyčítal. Dlužno říci, že francouzská jaderná technologie je na vysoké úrovni bezpečnosti a spolehlivosti.

Spojené státy americké a Velká Británie jsou v energetice nejen konzumenty ale i producenty, i když jejich produkce je nedostačující a zásoby relativně omezené. Musejí proto urychleně hledat východiska z tísnivé situace. Dělají to podle svého postavení ve světě, jež vymezuje možnosti každého z nich. Spojené státy americké jsou jedinou světovou supervelmocí a zatím zcela bezkonkurenčním hospodářským gigantem. Jejich politické reprezentace tradičně spoléhaly na technologický vývoj, v němž USA vždy v moderní době hrály vedoucí úlohu. Dosud také právem - dříve nebo později - věda a technika vše vyřešila. Teď se ale čas na řešení krátí, problémy jsou čím dál naléhavější a roste počet, hlavně amerických, expertů, kteří tvrdí, že současné vedení USA se nepoučilo z předchozích chyb.

Nicméně, podle vize americké vlády, by vědci, s pomocí státních fondů, měli vyřešit hladký přechod do ekonomiky opřené i o jiná, než fosilní paliva.

Tato představa se opírá o budoucnost s automobilovými motory poháněnými vodíkem, o výrobu tepla a energie z "ultra-čistého uhlí" a o nejmodernější jaderné reaktory, schopné recyklovat uran, aniž by zanechávaly odpad, využitelný na výrobu jaderných zbraní. Nové technologie by také měly být ekologicky šetrné, což by umožnilo napravit, nebo přinejmenším minimalizovat škody, jež Spojené státy působí na životním prostředí. Než se tato vize naplní, nabízí prezident Bush snižovat potřebu dovozu ropy přidáváním etanolu do benzínu. Etanol by se vyráběl z odpadových produktů a z rákosí, třeba z amerických prérií, tam prý je ho dost.

Čím víc ale taková řešení současná vláda USA slibuje, tím víc odborných hlasů je zpochybňuje. Poukazují, že všechna jmenovaná řešení vyžadují několik desetiletí a jejich vývoj je nákladný. Jejich účinnost pochybná, pokud připojíme mezi náklady vše. Proto se nedostává prostředků na praktická, jednodušší a rychlejší řešení, třeba jen na přechodnou dobu. Američtí experti také tvrdí, že se na výzkum a vývoj nevynakládá dost. Jako příklad uvádějí, že japonská ekonomika, proti americké poloviční, na výzkum a vývoj poskytuje dvakrát více. Jiným příkladem je automobilový průmysl. Za ropné krize v 70. letech minulého století, se americkým výrobcům během dvanácti let podařilo zlepšit palivovou efektivitu automobilových motorů o 69%. Ale od roku 1986 spotřeba benzínu u amerických automobilových motorů stagnuje.

Až do rozchodu k dvoutýdenním jarním prázdninám se letos britští politici věnovali starostem o zajištění energie a čistého vzduchu pro Spojené království. Snad tím také chtěli své královně dopřát pokojné oslavy osmdesátých narozenin. Nejsem si jist, zda se jim to beze zbytku podaří. Speciální komise Dolní sněmovny pro životní prostředí zveřejnila stanovisko, v němž vyslovuje obavy, že potřebu energie v nejbližších letech bude třeba zajistit pouze plynem. Předseda vlády Blair naopak před odjezdem na prázdniny zdůraznil, že země bude muset své energetické potřeby pokrýt a současně přispět ke zlepšení životního prostředí dalšími investicemi do obnovitelných zdrojů i do nově vybudovaných jaderných elektráren.

Do výzkumu obou odvětví země, podle svého předsedy vlády, dosud významně investovala. Vláda má stanovisko k energetice zveřejnit v červnu. Velké Británie ale také sází na technologie zaměřené na spalování "čistého uhlí". Na jednom z projektů se podílí i dceřinná společnost německé RWE, která, nemýlím-li se, vlastní některé energetické firmy i v Česku.

Jde o dvojí cíl: Zlepšit energetickou výtěžnost při spalování uhlí (asi o 10%) a současně snížit znečištění ovzduší skleníkovými plyny, konkrétně oxidem uhličitým. Do 10 let má stát nová elektrárna takového typu, produkující 1GW u ústí řeky Temže v Tilbury. Náklady by byly kolem 1,2 mld eur. Mateřská RWE se chystá, za přibližně 1 mld eur, stavět elektrárnu vybavenou stejnou technologií, ale s poloviční kapacitou, v Německu. Metod spalování "čistého uhlí" je celá řada, intenzivní výzkum a vývoj probíhají. Ve Skotsku zase místní teplárenská firma, ve spolupráci s těžaři ropy BP, plánuje výstavbu elektrárny, která by ze zemního plynu, těženého v Severním moři, nejdříve vyrobila vodík a oxid uhlíku. Z vodíku by se pak produkovala energie, oxid uhličitý by bylo možné skladovat v podzemí, případně by se -- ve zkapalněné formě - pumpoval do prakticky vytěžených ropných polí, z nichž by se tím poměrně snadno dotěžily zbytky ropy. Tato technika se již na některých polích využívá.

I v dalších zemích, především v Německu, roste zájem o účinné využití energie z klasických obnovitelných zdrojů, což bylo dosud, hlavně z hospodářských důvodů, považováno za jakousi energetickou romantiku. Na větrnou a slunečnou energii se ale s rychle rostoucími cenami ropy a zemního plynu, zhoršujícím se životním prostředím a s přibývajícími politickými a sociálními problémy v hlavních producentských zemích, začíná vážně sázet. V Německu představují významnou část moderního a vlivného strojírenského průmyslu středně velké podniky rodinného typu a jejich vlastníci začínají tušit, že se v energetice otevírají slibné podnikatelské a obchodní šance. Proto dávají najevo rostoucí chuť investovat do výzkumu a vývoje a pak, samozřejmě, také do výroby a prodeje. Svaz podnikatelů ve strojírenství, VDMA, má značný společenský kredit a hospodářský vliv. Jeho viceprezident Manfred Wittenstein, jehož firma vyrábí především poháněcí zařízení a motory, poukazuje, že zájem zákazníků o produkty šetřící energii rychle roste. Sám se, ve své firmě, také snaží o maximální nezávislost na dodávkách energie z vnějšku a zaměřil se na vlastní, geotermickou produkci.

Německo je jednou ze světových ekonomických mocností, která významnější zdroje energie nemá. Pojistilo si proto dlouhodobou smlouvou s Ruskem jakousi energetickou jistotu. Vedle toho nejen výše zmíněná RWE, ale i další němečtí producenti elektrické energie, například EON, vyvíjejí technologie založené na spalování "čistého uhlí", které mohou v optimálním případě snížit emise oxidu uhličitého až o 90%.

Německo snad nejvíce v Evropě trpí vysokým podílem odvětví, konzumujících velké množství energie jako jsou průmysl chemický, výroba železa, oceli či hliníku. Kancléřka Merkelová proto začátkem dubna pozvala na poradu do Berlína šéfy energetických producentů a největších chemických a ocelářských firem. Diskutovalo se, místy velmi ostře, například o tom, kdo vydělává na enormně rostoucích cenách energie. Diskutovalo se i o budoucnosti jaderné energetiky v Německu, když se vláda Gerharda Schrödera zavázala, se souhlasem svazu podnikatelů, postupně odstavit jaderné elektrárny. To bude asi brzo choulostivá otázka.

S ohledem na zatím nízkou cenu a dostatek štěpného materiálu, na ekologickou čistotu produkce, na případná nová řešení zpracování a uskladnění radioaktivního odpadu a při současně rostoucích cenách ropy a zemního plynu by se jádro mohlo najednou znovu stát realistickou alternativou. Zatímco například Švédové uvažují, jak dál s likvidací jaderných elektráren, k níž se vláda v minulosti zavázala (a to mají, na rozdíl od většiny průmyslových zemí dobře fungující hydroelektrárny a řadu dosud nedotčených vodních zdrojů), Finsko už rozhodlo o další výstavbě jaderných reaktorů.

Jaderná energetika v západním světě dostala smrtelnou ránu v sedmdesátých letech minulého století po úniku části radioaktivních plynů z reaktoru na Three Mile Island ve státě Tennesee v USA. Po této události zastavily Spojené státy plánovanou další výstavbu jaderných elektráren, Rakušané odstoupili od jaderné energetiky úplně, švédský parlament rozhodl o postupném odstavení jaderných elektráren, a tak lze pokračovat. Ve skutečnosti "katastrofa" na Three Mile Island byla nejdramatičtější v televizi a ve filmu, jehož scénář na ní stavěl. Samotná událost byla, podle všech výsledků vyšetřování, naopak důkazem spolehlivosti bezpečnostních opatření a zařízení, která katastrofě zabránila a prakticky nikomu se nic nestalo. Jedinou známou, opravdu velkou, katastrofou užitkového jaderného zařízení tak zůstala ta, k níž došlo na reaktoru číslo 4 v Černobylu, na Ukrajině, v blízkosti její hranice s Běloruskem. Následky na místě a v jeho zamořeném okolí dosud nebyly, podle některých kritiků, zcela odstraněny, o počtu a osudu obětí se ví velmi málo. K žádným zásadním rozhodnutím o budoucnosti jádra ve světě po ní nedošlo. V Černobylu ale šlo o sovětskou technologii a o totální selhání nekompetentních řídících pracovníků . O tom se ovšem svět, díky sovětské totalitě, v reálném čase nedozvěděl. 26 dubna si připomeneme, že od toho velkého neštěstí uplynulo právě dvacet let.

                 
Obsah vydání       21. 4. 2006
22. 4. 2006 Čeští podvodníci v Glasgow
22. 4. 2006 Bush věděl, že Irák neměl zbraně hromadného ničení
21. 4. 2006 Tragédie, po níž došlo poté, co Clintonová v roce 2009 bombardovala Írán
21. 4. 2006 Evropské dilema: Jaderný Írán a izraelská expanze Lukáš  Veselý
21. 4. 2006 Blairová si účtovala 330 000 Kč za holiče
20. 4. 2006 Zavádějící hlasování esemeskami budeme používat dál, protože se nám líbí!
18. 4. 2006 Michael  Marčák
21. 4. 2006 Another chilling sentence for slander Jan  Čulík
21. 4. 2006 Preference tohoto měsíce Josef  Baxa
21. 4. 2006 Česká televize vědomě manipuluje veřejným míněním Michal  Rusek
21. 4. 2006 František Lambert "Finančním ředitelem roku 2005"
21. 4. 2006 Tři roky smutku Jiří J. K. Nebeský
21. 4. 2006 ČRo 6: Platit za "inteligenci"? Vidím to jinak! Štěpán  Kotrba
21. 4. 2006 Díry do zubů a do sociálního státu Pavel  Pečínka
21. 4. 2006 Sex je nejlepší po čtyřicítce?
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
20. 4. 2006 Hudební poetika z pohledu skladatele Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
21. 4. 2006 Hořící skládka v Libčevsi je špičkou odpadového ledovce, jehož osud má v ruce Evropská unie Miroslav  Šuta
21. 4. 2006 Zakážeme Přátele Země a Greenpeace? Ivan  Brezina
21. 4. 2006 Proč podporuji Děti Země a Přátele přírody Ctirad  Oráč
21. 4. 2006 O kamionové dopravě
21. 4. 2006 Michael  Marčák
21. 4. 2006 Omezení technici Aleš  Uhlíř
21. 4. 2006 Britští opilci v Praze vážným problémem pro velvyslanectví
21. 4. 2006 Sociální demokracie (SPÖ) má velkou šanci opět vládnout v Rakousku Radek  Vogl
21. 4. 2006 V rakouské armádě prudce vzrostla šikana Richard  Seemann
19. 4. 2006 Jak dlouho bude trvat, než ČR schválí zákaz kouření ve veřejných místnostech? Jan  Čulík
20. 4. 2006 O Černobylu, Apokalypse a příchodu Nadčlověka Jan  Stern
20. 4. 2006 Černobyl: Byla či nebyla to katastrofa?
21. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 Nová Solidarita v Polsku? Jiří  Polák
20. 4. 2006 V celách smrti ve světě čeká přes 20 000 osob
21. 4. 2006 Michael  Marčák
20. 4. 2006 O bezpečnosti celků aneb o bezpečí... Ladislav  Žák
20. 4. 2006 Bolševická tvrzení Stanislava Křečka
20. 4. 2006 Kdo je Hu? Oldřich  Průša
20. 4. 2006 USA byly nuceny zveřejnit seznam osob, vězněných v Guantánamo
20. 4. 2006 Hybatelem jsou chamtivost a lenost
21. 4. 2006 Jom ha-šoa 2006 - Den vzpomínání na oběti holocaustu
23. 4. 2006 Březen 2006: rekordní návštěvnost stránek Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 4. 2006 Hospodaření OSBL za únor a březen 2006

Energetické úspory RSS 2.0      Historie >
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
7. 7. 2003 Také dostávají vaše děti "rtuťové" injekce?   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
21. 4. 2006 Čeká nás nová energetická krize ? Egon T. Lánský
10. 4. 2006 Skutečná cena ropy - ČR jako věrný spojenec v pokračujících energetických konfliktech? Michal  Brož
4. 4. 2006 Tři cesty Milan  Smrž
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu   
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?   
25. 1. 2006 Mráz přichází z východu Oskar  Krejčí
25. 1. 2006 Boj o ropu a íránská nezávislost Mojmír  Babáček
23. 1. 2006 Mapa není území Jindřich  Kalous
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi   
10. 1. 2006 Ukrajinský parlament se rozhodl odvolat vládu   
4. 1. 2006 Konec jednoho snu Josef  Vít