23. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2005

Liberalismus (?) a represe

Milan Černý a Josef Vít píší každý o něčem jiném, upozorňuje Miroslav Kočí. Pan Černý podává velmi zevrubný výklad o politickém liberalismu, tak jak se během posledních dvou staletí vyvíjel. Jeho přehledný a srozumitelný text by se hodil do učebnice společenských věd pro střední školy. Panu Vítovi však v jeho článku "Co je liberalismus?" nešlo o odsouzení myšlenek politického liberalismu, ale o kritiku ideologie současných vládnoucí vrstev.

Tato ideologie je směsí primitivního ekonomického liberalismu, sociálního darwinismu a zároveň určitých spíše konzervativních, fašistoidních tendencí, které jsou v přímém rozporu se zásadami liberalismu politického. Tím mám na mysli rostoucí represivnost systému vůči občanům, a to jak ze strany státu, tak i ze strany mocných soukromých subjektů. Patří sem jak zesílení trestní represe a policejní kontroly, tak např. i brutální vymáhání dluhů či pokut od řadových občanů(viz existence soukromých exekutorů a vymahačských firem, surové chování revizorů v metru, chování Telecomu v případě obětí tzv. dialerů, či v poslední době postup České televize ohledně koncesionářských poplatků).

Především však jde o ideologicky motivované odbourávání sociálních jistot a umělé zyvšování životních nákladů širokých vrstev. Názorně to ilustruje snaha o zavedení školného na vysokých školách: Stát zatím přispívá na každého vysokoškoláka cc. 120 000 korunami ročně. Zavedení školného ve výši 20 000 korun umožní státu napříště snížit roční výdaje na jednoho studenta právě o tuto sumu. Vysoké školy tak zase dostanou svých starých 120 tisíc. Vydělají jen soukromé peněžní ústavy, u nichž se část studentů bude muset zadlužit.To však nevadí, protože studenti budou učeni větší zodpovědnosti! Navrhovatelé podobných opatření tuto ideologickou motivaci sami přiznávají a věřím, že by o zavedení školného usilovali i tehdy, pokud by se vybrané peníze měli vzápětí obřadně spalovat.

Ještě absurdnější je případ zdražování městské hromadné dopravy v Praze. Podle MFDNES (2.5.05) pokrývají tržby z jízdného v současné době jen něco málo více než pětinu (25%) provozních nákladů Dopravního podniku. Ke každé koupené jízdence za 12 korun město přidává 48 korun...Výroba a distribuce jízdenek a kuponů a vydržování kohort řízných revizorů(jimž musí asistovat městští strážníci!) představují samozřejmě také nemalé výdaje, které by odpadly, pokud by MHD byla zadarmo. Město by pak každého cestujícího dotovalo nikoli 48 korunami, ale (po odečtění nakladů za lístky,kupony a personál jejich distribuce a revizory) dejme tomu 58 korunami. V Praze by se nám žilo veseleji,zdravěji, ušetřené peníze by zvýšily kupní sílu a životní úroveň občanů a v neposlední řadě by odpadlo obtěžování rabiátskými revizory, kteří naší metropoli dělají takovou ostudu. Řadu dalších argumentů pro bezplatnou MHD už uvedl Zdeněk Štefek, na jehož článek odkazuji. Místo toho však musí být jizdné zdraženo na dvojnásobek i přesto, že město bude muset i nadále MHD výrazně dotovat (možná přibude i těch revizorů a lístky budou třeba na křídovém papíře s hologramy či vodotiskem...). Podobně jako v případě školného tu však jde o ideologii: v kapitalismu se za všechno musí tvrdě platit a NIC není zadarmo! Kdo je příliš chudý na to, aby si mohl dovolit zaplatit 20 tisíc ročně za studium či 25 korun za jízdu metrem(ostatně, metrem jezdí stejně jen"socky", že?), je asi líný a neschopný a dobře mu tak. Chtít od státu,a tedy od daňových poplatníků(zejména těch movitějších - firem, korporací,...) aby ho nějak dotovali, to jen zavání minovými poli na hranicích, gulagy a frontami na vložky... Kdo se nepřizpůsobí dnešku, ať chcípne na zápraží nemocnic!

                 
Obsah vydání       23. 5. 2005
23. 5. 2005 Zrušme komunisty, 7.A Bohumil  Kartous
23. 5. 2005 SRN: Po 39 letech začátek konce
23. 5. 2005 František Koukolík: Mozek a jeho duše Jan  Sýkora
23. 5. 2005 "Bez paměti žilo by se lépe ..." Jakub  Kára
23. 5. 2005 V BBC stávkuje 11 000 zaměstnanců
23. 5. 2005 Anglo-německý spor o obětech a vinících Richard  Seemann
23. 5. 2005 Michael  Marčák
23. 5. 2005 Prase na talíři Štěpán  Kotrba
23. 5. 2005 Lety, prasata a komunisté Boris  Cvek
23. 5. 2005 Akty vedoucí málem k všeobjímající lásce Ladislav  Žák
21. 5. 2005 Ježíšmarijá! Bohumil  Kartous
21. 5. 2005 Komunisté jsou ošklivá selátka Bohumil  Kartous
23. 5. 2005 Levicová frakce v levicové straně má své opodstatnění Jan  Kavan
23. 5. 2005 Levicová levice -- a co dál? Irena  Ryšánková
21. 5. 2005 Fotky Saddáma ve spodkách vyvolaly kontroverzi
23. 5. 2005 Konzervativní pravice a konzervativní komunisté si jsou bližší, než se zdá Milan  Valach
23. 5. 2005 Každá instituce je závislá, stejně jako každý člověk je závislý na společnosti, ve které žije. Jan  Samohýl
23. 5. 2005 ČSSD radí francouzským občanům Karel  Košťál
23. 5. 2005 Američané vzájemně solidární nejsou
23. 5. 2005 Liberalismus (?) a represe
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
23. 5. 2005 Jak se nechal politik ČSSD úkolovat policajty, honil autem kolegu z ODS přes půl Moravy a oba ohrožovali své okolí
23. 5. 2005 Mírně těhotná / velmi těhotná František  Schilla
23. 5. 2005 Nepříliš spolehlivé fotografie z Iráku
23. 5. 2005 Pár myšlenek o druhé světové válce IV. Boris  Cvek
23. 5. 2005 Průša a Votava natírají nejen Posselta
23. 5. 2005 Mnoho jich zemřelo a mnozí, trpící rakovinou, čekají
23. 5. 2005 The Awaited SVU Publications from the Czech Republic Are Now Available
23. 5. 2005 D -7: Do referenda o Evropské ústavě ve Francii zbývá 7 dní Karel  Košťál
23. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 17. května 2005
6. 5. 2005 Hospodaření OSBL za duben 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Liberalismus RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2005 Liberalismus (?) a represe   
23. 5. 2005 Chci mluvit do toho, co se mi nelíbí Jindřich  Kalous
22. 5. 2005 Co není liberalismus Petr  Fiala
20. 5. 2005 Liberalismus znamená především osobní svobodu Milan  Černý
16. 5. 2005 Co je liberalismus? Josef  Vít