12. 8. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 8. 2004

Padouch nebo hrdina?

V poslední době oživily český společensko-politický život dvě "komplementární kauzy", v nichž se proplétá politika s právem: otázka udělení vyznamenání bratřím Mašínům, a na druhé straně nástup odsouzeného Karla Hoffmanna k trestu odnětí svobody. Vzhledem k povaze obou případů není divu, že názory veřejnosti jsou do značné míry rozpolceny - pro jedny jsou hrdiny Mašínové, a padouchem Hoffmann, pro druhé je tomu právě naopak.

Oběma případům je přitom společné to, že se vztahují k době, v níž se společnost v zásadních otázkách neřídila právním řádem. (Bez ohledu na zákonnou definici takového "období nesvobody" je nepochybně toto období v českých dějinách dlouhé, a sahá přinejmenším od 15. 3. 1939 do nelegálního rozdělení republiky 1. 1. 1993; na tomto konstatování nic nemění fakt, že intenzita porušování a ignorování právního řádu byla v různých fázích tohoto období různá, a různá byla i motivace pro porušování "vlády zákona", resp. tolerování nezákonného jednání.)

Prostým právnickým rozborem proto jen těžko dospějeme k jasnému názoru: nepochybně jde v obou případech (a v názorech obou skupin hodnotitelů) o účelové kroucení a přizpůsobování práva - o to snáze možné, že se právě jedná o dobu, kdy u nás právo "nevládlo".

Diametrální protiklad v hodnocení činů Mašínů a Karla Hoffmanna je nesporně dán rozdíly v hodnocení jejich motivace, a v této oblasti sotva najdeme nějakou "neutrální platformu", která by umožnila alespoň základní sjednocení názorů. Chceme-li se proto pokusit o co možná objektivní pohled, musíme se zaměřit na prostá fakta. Tady jsou:

1. Bratři Mašínové se, motivováni odporem proti nesvobodě a nedemokratickému režimu, dopustili hrdelních zločinů, včetně činů, které jsou trestné i během války (zavraždění zajatce). Jejich činnost postihla relativně nepočetnou skupinu obětí, zato však přímo a většinou nejtěžším možným způsobem. Polehčující okolností je nepochybně fakt, že v dané době nebylo možné proti "režimu" bojovat žádnými legálními prostředky (resp. vedení státu samo znemožnilo každý legální odpor proti nesvobodě), nikomu tedy nelze vyčítat samotný fakt volby nezákonných prostředků boje. Na druhou stranu nelze z pouhé nemožnosti bojovat proti nedemokratickému režimu legálními prostředky vyvozovat absolutní oprávnění použít libovolných metod - jinak bychom museli akceptovat jako legální značnou část aktivit teroristů, kteří mnohdy také bojují proti nedemokratickým poměrům (např. v celosvětovém měřítku) za situace, kdy nemají k dispozici žádné legální prostředky boje.

2. Karel Hoffmann se dopustil relativně bezvýznamného porušení zákona, nadto ostatní pachatelé činů se stejnou právní kvalifikací byli vesměs amnestováni nebo rehabilitováni. Navíc nepochybně nebyl pachatelem jediným a ani pachatelem hlavním, jeho čin byl jen jakýmsi "kamínkem mozaiky" a sám o sobě a bezprostředně nikomu neublížil. Připusťme, že motivací tohoto činu byla opravdu snaha chránit sociálně spravedlivou společnost, jak tvrdí K. Hoffmann (a nikoliv snaha uchránit nelegální výhody pro vrstvu, jejímž příslušníkem byl), a nechme tedy motivaci stranou. Je ovšem podle mne nesporné, že pokus znemožnit rozhlasové vysílání za mimořádné situace státu byl nelegální i podle tehdejších zákonů, a nic na tom nemůže změnit ani případné nařízení tehdejšího prezidenta republiky (i jeho příkaz by byl nelegální). Následky pro oběti nebyly tak těžké, jako u bratří Mašínů, navíc se dělí mezi početnější spolupachatele. Hoffmannův čin ale je součástí nepochybně zločinného (byť obtížně klasifikovatelného z hlediska tehdejších i dnešních zákonů) jednání, které těžce postihlo statisíce lidí: ti museli opustit svá povolání nebo jim byl znemožněn profesní růst. (Stranou nechávám těžší postižení např. politických vězňů z období normalizace - K. Hoffmann může oprávněně tvrdit, že s jejich vězněním nesouhlasil a nemá s ním nic společného. Pomíjím i fakt, že zmíněné jednání výrazně přispělo k diskreditaci socialismu a komunismu - to pro mnoho hodnotících jistě není žádným zločinem.)

Pokusím-li se shrnout: v obou případech šlo o jednání zločinné, vymykající se do značné míry přesné právní kvalifikaci. Jsou-li zákony koneckonců jen kodifikovací veřejného zájmu a převažujících postojů, je jasné, proč naše dnešní společnost na pachatele nahlíží různě: V "přírodnějších" společnostech by patrně byl čin Mašínů přijat většinou (ale současně nejspíše tolerována krevní msta příbuzných) a K. Hoffmann by byl podle všeho vyobcován z kmene a ponechán bídné smrti někde v pustině. Protože se považujeme za civilizované, je zřejmě na místě Mašíny netrestat ani nevyznamenávat, a K. Hoffmannovi udělit milost - až poté ovšem, co svůj čin uzná, obětem se omluví a o milost sám požádá.

                 
Obsah vydání       12. 8. 2004
12. 8. 2004 O strachu ze svobody projevu
12. 8. 2004 Kalifornie anulovala homosexuální sňatky
12. 8. 2004 Britské soudy smějí využívat důkazů získaných při mučení, pokud mučitel nebyl Brit
12. 8. 2004 Iráčtí vzbouřenci nejsou bojovníky za svobodu
12. 8. 2004 Američané s provládními vojsky zahájili útok na Nadžaf a Kút
12. 8. 2004 Američané připravují velký útok na město Nadžaf
12. 8. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 3. srpna 2004
12. 8. 2004 Ještě o Karlu Hoffmannovi: Nemají pravdu ani Ján Beňak, ani Eduard Vacek Jan  Čulík
12. 8. 2004 Klaus a Ouzký se zajímají o poměry u Štrasburského soudu
12. 8. 2004 Řekové odstraňují z ulic Athén žebráky a narkomany
11. 8. 2004 Petr Janda: V šedesáti politickým novorozencem Bohumil  Kartous
12. 8. 2004 Konečně variace na "Počasíčko" i ve světě!
12. 8. 2004 V Londýně dali konečně básníku Ezru Poundovi pamětní desku
12. 8. 2004 Proč hlasovat pro vládu Ivan  David
12. 8. 2004 Hoffmann sedí poprávu Eduard  Vacek
12. 8. 2004 I odpůrce demokracie jako Karel Hoffmann má právo se hájit demokratickými prostředky
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
12. 8. 2004 Čulíkovy pohlady nie sú precítené Andrej  Sablič
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"
12. 8. 2004 Odvolávám, co jsem neřekl... Jakub  Straka
12. 8. 2004 Pořádat oficiální Czechtek nelze Milan  Černý
12. 8. 2004 Pořádat oficiální Czechtek samozřejně lze
11. 8. 2004 Fotky z úklidu po Czechteku
12. 8. 2004 Hudební festivaly pod širým nebem se v ČR konají
12. 8. 2004 Hrubý domácí produkt podle Jana Víta Pavel  Urban
12. 8. 2004 Palestinsko-izraelský konflikt je asi neřešitelný Pavel  Urban
11. 8. 2004 Monbiot: "Laskavý svět končí"
11. 8. 2004 Britští občané, bojující v Iráku proti koaličním jednotkám, "riskují obžalobu ze zrady"
10. 8. 2004 Británie: Imigrační úředníci kontrolují "cize znějící" cestující v londýnském metru
10. 8. 2004 Spravedlnost na prodej? Jan  Sýkora
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
10. 8. 2004 Outfoxed: Nový americký film, který kritizuje propagandistickou televizi Fox News
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
11. 8. 2004 O historické paměti a o generačních rozdílech Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
9. 8. 2004 Karel Hoffmann: "Žádám spravedlnost!"
12. 8. 2004 Jak se pohádaly Marja Ivanovna s Nastasjou Petrovnou Sergej  Chelemendik
7. 8. 2004 Hospodaření OSBL za červenec 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2004 Ještě o Karlu Hoffmannovi: Nemají pravdu ani Ján Beňak, ani Eduard Vacek Jan  Čulík
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
12. 8. 2004 O strachu ze svobody projevu   
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
11. 8. 2004 Politikův umělec a umělcův politik Irena  Zítková
11. 8. 2004 Monbiot: "Laskavý svět končí"   
11. 8. 2004 Petr Janda: V šedesáti politickým novorozencem Bohumil  Kartous
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
10. 8. 2004 Británie: Imigrační úředníci kontrolují "cize znějící" cestující v londýnském metru   
10. 8. 2004 Bezprizorní Miloš  Kaláb
10. 8. 2004 Spravedlnost na prodej? Jan  Sýkora
10. 8. 2004 Outfoxed: Nový americký film, který kritizuje propagandistickou televizi Fox News   
10. 8. 2004 Svatý Grál, aneb "Ano pane premiére" Jaroslav  Pour
9. 8. 2004 Matematika nejsou počty Vítězslav  Novák
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý

Bratří Mašínové - hrdinové nebo zločinci? RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Státní vyznamenání Mašínům? ANO! Petr  Bísek
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
2. 7. 2004 Bratři Mašínové   
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
30. 6. 2004 So far so good Martin  Štumpf
25. 6. 2004 Diskuse o vyznamenání pro bratry Mašíny zastírá skutečné problémy Vladimír  Jindra
24. 6. 2004 Mašínové vyznamenání zaslouží Petr  Jánský
19. 11. 2001 Martin Vadas v roli bolševické domovnice Petr  Štěpánek

Karel Hoffmann RSS 2.0      Historie >
12. 8. 2004 Hoffmann sedí poprávu Eduard  Vacek
12. 8. 2004 Ještě o Karlu Hoffmannovi: Nemají pravdu ani Ján Beňak, ani Eduard Vacek Jan  Čulík
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
12. 8. 2004 I odpůrce demokracie jako Karel Hoffmann má právo se hájit demokratickými prostředky   
11. 8. 2004 Ke Karlu Hoffmannovi: Štěpán Kotrba neporozuměl mému argumentu Jan  Čulík
10. 8. 2004 "Je Czechtek opravdu to nejdůležitější?" Jan  Čulík
10. 8. 2004 Pomsta je sladká? Štěpán  Kotrba
9. 8. 2004 Karel Hoffmann: "Žádám spravedlnost!"   
14. 10. 2003 Karel Hoffmann odsouzen za podvracení socialistického zřízení Jan  Paul