3. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
RFID
3. 5. 2005

ZNAMENÍ ŠELMY

Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly

Technologie, která může svět učinit rájem stejně, jako peklem

Panika, šířící se okolo nových, povětšinou miniaturních a krutě chytrých technologií, si nezadá s reakcemi staromilské měšťácké veřejnosti na první auta, řítící se po polních cestách rychlostí závodního koně. Rychlost čtyřiceti kilometrů v hodině měla výt smrtelnou pro řidiče. Automobil byl chápán jako nebezpečí pro lidstvo. Ano, automobily ovládly dvacáté století a asi bychom si bez nich náš život nedovedli představit. Stejně tak tomu bude za několik let s mobilními personálními komunikačními a informačními terminály (mobily), které před deseti lety byly ošklivou krabicí pro "manažery", dnes je mají i nezaměstnaní. Až budou umět mobilní telfony číst otisk prstu, bude možné jejich prostřednictvím i volit prezidenta. Stejně, jako je tomu dnes s čárovými kódy, které už jen náboženští blouznivci pokládají za "znamení šelmy", tak tomu bude i s jejich nástupci.

RFID čipy (Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci) jako rádiová náhrada čárových kódů a jiné technologie inteligentní dopravy, inteligentního skladování a distribuce jsou jenom technologií. Inteligentní technologií, která může svět učinit rájem stejně, jako peklem. Technologií, která byla vytvořena bez příznaku "ďábelská", protože o způsobu jejího užití rozhodují lidé. Buď o ní budou rozhodovat lidé, mající "corporate social responsibility", a nebo dravci trhu bez přívlastků svědomí i morálky.

Inteligentní zboží

Inteligentní technologie dovede organizovat sklad zboží i jeho odbavení s minimem lidské práce. Automatizace platby u pokladny či při přemisťování nebo přeceňování zboží je logickým pokračováním nástupu nákupních center. Pohyb zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli zamezí prodeji zboží s prošlou záruční lhůtou, stejně jako prodeji kradeného zboží nebo neprocleného zboží. Nezanedbatelné nejsou ani náklady na pohyb zboží, menší až o dvacet procent.

Podrobnosti ZDE ZDE ZDE

RFID News ZDE

Americký úřad Food and Drugs Administration (FDA) schválil nasazení SurgiChip, RFID řešení využívajícího RFID tiskárny, enkodéry a etikety od společnosti Zebra Technologies. Systém ukládá a tiskne informace na RFID čipových etiketách, které doprovázejí pacienta na operační sály, a tím minimalizuje případné chyby. Jako doplněk zabezpečení podpory lidského života zamezuje chybám při případné identifikaci pacienta či lékařského zákroku.

Americká armáda bude od svých dodavatelů výzbroje i výstroje vyžadovat, aby zboží označovali elektronickými identifikačními čipy RFID. Stává se tak prozatím jednou z prvních organizací s celosvětovou působností, která je schopna tuto technologii využít. Má tak šetřit tak až pětinu nákladů na logistiku. Označování zboží inteligentními čipy se bude týkat také veškerých dodávek potravin a zařízení. Podle oficiálního vyjádření amerického ministerstva obrany budou muset být všechny výrobky včetně zbraní značeny čipy od ledna 2005. Potvrdily to zbrojařská firma Glock, německá zbrojovka Heckler & Koch, ale i Česká zbrojovka v Uherském Brodě.

Centrální automatická evidence znemožní prodej takovéhoto tovaru a umožní okamžitou kontrolu na místě prodeje - online, prostřednictvím policejního PDA terminálu se snímačem RFID na nosné frekvenci 125 kHz, 134 kHz, 13,56 MHz či 868 MHz. V Česku se už nyní dostanou SATO CL-400e RFID etikety 13.56 MHz ISO 15693 kompatibilní. Elektronický záruční list či elektronická celní deklarace, stejně jako odbavení na hranicích se stanou automatickým procesem.

To jsou klady jednoznačné identifikace nikoliv výrobkové řady (čárový kód), ale konkrétního výrobku (RFID). Kapacita RFID kódovacího systému je obrovská - dnes 96bitové, unikátní číslo každého výrobku, takzvané EPC, umožňuje 268 milionům výrobců produkci 16 milionů druhů výrobků (tříd) pro každého výrobce a v každé třídě je prostor pro 68 miliard sériových čísel... Perspektivně může být unikátní číslo 128 bitové... Každá krabička, pohozená jako odpadek u silnice, měla svého výrobce, dovozce, prodejce i kupujícího, který po spotřebování obsahu nezajistil její odhození do kontejneru. Kdo zaplatí pokutu za znečištění životního prostředí? To je klad i zápor této technologie.

SWOT analýza RFID technologie ZDE
tisková zpráva Wal-Mart ZDE
RFID Journal ZDE

Kladem je jednoznačnost. Záporem je nemožnost anonymního chování jedince. Kladem ovšem je nemožnost kriminálního chování téhož jedince. Většinu ekonomické kriminality je možno provádět pouze za situace, kdy finanční a zbožní toky jsou anonymní a kdy se toleruje "objevení se" zboží či peněz "bez původu". Kdy se toleruje prodej na černo i platba hotovostí z nezdaněněných a nezdanitelných zdrojů. Kdy se příjmy obchodu se ženami vyčistí nákupem červeného Ferrari a jeho následným prodejem v bazaru. Kdy zloděj prodá za pět set v bazaru právě ukradený mobilní telefon za deset tisíc. Kdy si jej "v dobré víře" někdo koupí a přispěl tak překupníkovi na jeho živnost. Když to stát toleruje. Když se textilní zboží z Číny valí po kontejnerech v množství, které ohrožuje ekonomickou situaci Evropy za tichého souhlasu celníků. Džíny za dolar. Vypráno přes vietnamské tržiště - pětisetprocentní zisk. Z toho vyplývá, že podpora "Homeland security" a tímpádem států a vlád Evropy JE ZAJIŠTĚNA PŘEDEM. Al-Kajdá přece hrozí, nabo ne?

Nejvíce ale Evropě hrozí Čína. Kdyby každý kus oděvu, prošlý přes hranice v kontejneru a tím pádem na území evidovaný k prodeji, řádně proclený, byl už od výrobce povinně opatřen unikátním kódem, vedeným v centrální databázi stejně jako EAN, byl by jasný pohyb každého výrobku, zisk prodejců i odpovědnost dovozce. Kontejner by byl v přístavní celnici přečten (bez možnosti úplatného mlčení a nečinnosti) na dálku čtečkou RFID, zanesen spřaženým CDMA či GSM telefonem do databáze a součástí elektronické faktury či průvodky, automaticky zúčtované, by byly i EPC kódy každého výrobku v kontejneru. Online řízený sklad, rezervace zboží, průběžné inventury, plánování výroby, optimalizace skladování i dopravy, minimum prostojů v továrnách, bezpapírové řízení výrobních, skladových i obchodních operací v reálném čase - to vše je v tu chvíli realitou. Zboží by se dosledovalo vždy až ke konečnému spotřebiteli - s nulovou náročností a stoprocentní výtěžností DPH. V případě ekologicky náročného výrobku by bylo jasné, jak s ním bylo naloženo a v čí odpovědnost i výrobek v tu chvíli byl...

K odvozování informací o zboží, jeho záruční době a spůsobu zacházení s ním na základě EPC přímo slouží služba, zvaná Object Name Service -- ONS. Ta přiřazuje ke každému EPC adresu s popisem zboží ve formátu XML, resp. jeho speciálním derivátu PML - Physical Markup Language. V tomto formátu se mohou uchovávat všechna potřebná data ke zboží, jako je jeho záruka, trvanlivost, způsoby použití a další údaje, jež může obchodník snadno importovat a používat. Paměť typického RFID čipu by měla mít rozsah cca 2 kB. Připadá vám takový svět šílený nebo dokonalý? Bude jedno i druhé.

DALŠÍ TECHNICKÉ PODROBNOSTI
Patrick Zandl: RFID. Budoucnost. Realita. ZDE ZDE

METRO Future Store ZDE ZDE
SmartStock WMS ZDE

Inteligentní lidé

Stejně jako lze identifikovat zboží, jdou identifikovat i lidé. Stačí vybavit jejich cestovní doklad RFID čipem a do něj umístnit potřebné údaje. V RFID čipech v pasech, kteér schválila americká administrativa, má být kromě jména, čísla pasu apod. elektronicky zakódována a digitálně podepsána sada biometrickych popisů majitele. Což znamená, že např. bude možné porovnat charakteristiky obličeje nebo otisk prstů nebo snímek sítnice s údaji uvedenými v pasu.

Podrobnosti v angličtině - Wired News ZDE ZDE

Stejně tak zde může být i zdravotní dokumentace či jiné důležité doklady. Stejně tak v "chytrém" pase může být i oprávnění řídit pouze vlastní vůz. Ten, vybaven čtečkou, bez "svého" řidiče ani nenastartuje...

Inteligentní obchody a vychytralí obchodníci

Jako každá technologie, dá se i tato použít nebo zneužít. RFID čipy miniaturní velikosti zavedlo Tesco na nepotravinových produktech v dubnu 2004. Testovány byly v supermarketu ve městě Cambridge, kde byly umístěny na náhradních čepelkách do holících strojků. Každý, kdo si vzal balení žiletek ze stojanu, byl vyfotografován. Kameru aktivoval RFID čip umístěný do balení.

RFID čip, ponechaný po záruční dobu na obleku svého majitele, může čtečce čistírny (a nebo reklamního panelu čistírny opatřeného čtečkou a analyzátorem) prozradit nejen to, že se dá i prát, ale že ten fešák je špindíra, dlouho u nás nebyl ale je perspektivní - zasluhoval by slevu. Zákazník, vstoupivší podruhé do oděvního obchodu jedné celosvětově působící značky, může být osloven příjemnou prodavačkou se slovy: Pane Nováku, k tomu obleku, který jste si u naší pobočky v Dillí minule koupil, by byla krásná támhleta košile, a že jste to vy, máte ji s deseti procenty slevy. A přijďte zas... Jelikož užíváte i obchodní kartu, díky níž jsou vaše nákupy zaznamenávány, obchodní dům ví, kdo jste, co jste si ten který den koupili a v kolik hodin.

To vše může bezkontaktní technologie snímání identifikačního kódu v obchodních řetězcích dokázat - změní chování obchodníků od stále méně účinné reklamy k systémům directmarketingu či CRM. Váš obchodník bude vědět, že preferujete černou barvu, vlnu a kůži. Bude vědět, že máte na zaplacení a utrácíte za vlněné obleky půlku gáže. Ale bude také vědět, že si vaše manželka před dvěma měsíci koupila počítačem řízeného robertka.... Pokušení vědět o zákaznících všechno je příliš silné. Obchodní řetězec WalMart už to před časem zkusil.

Scott Granneman: RFID Chips Are Here ZDE

FasTrak ZDE

Stejné pokušení může mít i vaše zdravotní pojišťovna a nebo váš zaměstnavatel. Cesta od světa sdílených a solidárně placených služeb k službám adresným a individuálně, výkonově zpoplatněným, může vytvářet svět silných na úkor slabých, svět bohatých na úkor chudých. Svět vlčích návyků a vlčí krutosti. Nebudou existovat malí obchodníci stejně, jako malí špeditéři či malé sklady. Vstup velkých, globálních systémů automatického zpracování zboží a služeb je vítězstvím multinacionálních korporací. Stejně, jako kdysi zvítězil Ford se svým modelem T a stejně, jako dnes neexistují značky, které proslavily automobilový či letecký průmysl dvacátého století. Je to dobře nebo špatně? Nevíme...

Ač lze tuto technologii vnímat jako superdokonalou a dělající z našeho světa oživlý román Aldouse Huxleyho, superdokonalá zas tak není. Reset čipu lze provést stejně snadno, jako zničení diskety. Hack také. A právě zde dělá nová technologie nejvíce vrásek na čele ochráncům lidských práv. Protože pokud svěříme svá data technologii, která nám má sloužit, navykneme si této technologii věřit. Ale víra sama ještě nikoho nespasila ...

EDRI ZDE

TRANSFER.NET ZDE

Protože každou zbraň lze eliminovat protizbraní, na každou technologii se najde její protiklad. Na každý vysílač se najde rušička či čtečka. Je to souboj mozků a miliard. Doposud vítězili v této válce vždy ti, kteří napadli již existující systémy. Protože nikdy nelze eliminovat chyby, které vnáší do inženýrských konceptů člověk sám.

RSA Security ZDE

Protože absolutní dobro neexistuje stejně, jako absolutní dokonalost či absolutní bezpečnost. Není se čeho bát, protože pokrok zastavit nelze. Stejně jako auto, jedoucí vyšší rychlostí, než 40 km/hod...

How RFID Works ZDE ZDE

                 
Obsah vydání       3. 5. 2005
3. 5. 2005 New York Times: "Letadlo CIA , které převáží vězně k mučení do Taškentu, startovalo z ČR"
3. 5. 2005 Holocaust jako erotický stimul Štefan  Švec
3. 5. 2005 Zvítězí moc soudní, nebo demokratické rozhodování? Stanislav  Křeček
3. 5. 2005 Úloha myčky nádobí v dějinách Alex  Koenigsmark
3. 5. 2005 Je Vatikán jen středem Obce věřících, anebo panovnickým dvorem? Miloš  Dokulil
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
3. 5. 2005 Zprávy o vybavení euro bankovek čipy-špiony
3. 5. 2005 Je nepřípustné publikovat články od "morálně pochybných osob"
3. 5. 2005 Bleskově na pravou míru
3. 5. 2005 Logika myšlení u některých lidí...
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zneužitelné technologie RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
17. 9. 2004 Velké policejní ucho Štěpán  Kotrba
3. 9. 2004 Británie zahájila satelitní sledování pedofilů   
17. 8. 2004 Británie: Informační komisař varuje před vznikem policejního státu   
30. 7. 2004 Británie: Velký Bratr posiluje své pravomoci   
26. 7. 2004 Mexické bezpečnostní špičky si dávají implantovat mikročipy proti únosům Miloš  Kaláb
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
13. 7. 2004 G. W. Bush - Syn hvězdných válek Štěpán  Kotrba
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
9. 1. 2004 Proč prodávat zlatá vejce Telecomu? Štěpán  Kotrba
7. 1. 2004 Lékaři v EU chtějí protestovat proti ponižujícímu snímání otisků prstů při cestě do USA Štěpán  Kotrba
13. 11. 2003 Odposlech, "státní orgán" a možné melouchy Ivan  David

Telematika a elektronické mýtné RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
16. 3. 2005 Modleme se: aféry Grosse a chiméra Šimonovského Václav  Jirovský
22. 10. 2004 Spoplatňovanie diaľnic v Nemecku od 1. januára 2005   
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   
9. 4. 2004 Není pravda, že silnice negenerují další automobily/Jak ubohé a smutné Jan  Bláha, Petr Soukup
8. 4. 2004 Polemika s Petrem Kužvartem o dopravě (nejen) v Praze Jan  Bláha
17. 2. 2004 Der Spiegel: Stolpe vypovídá smlouvu s Toll Collect   
15. 8. 2003 Elektronické mýtné v Německu - exportní šlágr nebo Stolpeho noční můra ?   
13. 8. 2003 Peltrám počtvrté - aneb kdo je odborníkem a na co Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Peltrám potřetí: Úskalí předražených koncepcí a idea možné alternativy Štěpán  Kotrba
8. 8. 2003 Zlikvidují zautomatizované automobily veřejnou dopravu?   
8. 8. 2003 Jak platit za užívání silnic   
8. 8. 2003 Systémy pro automatickou jízdu automobilů už existují   
7. 8. 2003 Německý průmysl potřebuje expandovat a Česká republika má být tou dojnou krávou? Štěpán  Kotrba

Knowledge society - znalostní společnost RSS 2.0      Historie >
3. 5. 2005 Aby se špinavé od čistých peněz rozeznaly Štěpán  Kotrba
7. 2. 2005 Význam médií a nových informačních a komunikačních technologií při utváření znalostní a informační společnosti Petr  Sak
26. 1. 2005 Evropa: Třetí cesta -- Nový střed po šesti letech   
25. 10. 2004 Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě Štěpán  Kotrba
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
29. 9. 2004 Bez veřejného prostoru budou lidé pouze otroci a nikoliv občané Štěpán  Kotrba
18. 8. 2004 Výběr mezi CocaColou a PepsiColou není výběr - to není demokracie Milan  Rokytka
6. 8. 2004 Hvězdné války a globální bezpečnostní prostředí Miroslav  Polreich
6. 8. 2004 Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts   
27. 7. 2004 Nookracia Ladislav  Kováč
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2004 Staré psy novým kouskům nenaučíš - aneb psům psí smrt Štěpán  Kotrba
13. 2. 2004 Finsko: informační společnost jako národní projekt   
29. 1. 2004 Jaká budou "nová" média a jací budou "noví" lidé Štěpán  Kotrba
26. 1. 2004 Předvídání budoucích válek Štěpán  Kotrba