7. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 6. 2006

Věž ze slonoviny

Volby U Vopičků: je mnohem snazší fandit nějaké ideologii a bojovat proti nějaké jiné

Zápisky od života odtrženého spisovatele

Četl jsem si v Reflexu o reggae. Je to zajímavé -- když běloch nemá rád černochy a odmítá se bavit s černošským žurnalistou, je to rasista. Když černoch nemá rád bělochy a nechce se bavit s bílým žurnalistou, je trochu zvláštní. Je těžké měřit každému stejným metrem, jak známo -- a o tom jsou dnešní odtržené poznámky. Holt je vždycky něco snazší, zvláště, když používáme ideologie a nikoliv rozum.

Probrali jsme v hostinci U Vopičků výsledky voleb. Většina hostů souhlasila s návrhem hostinského, že je nutné okamžitě zrušit všechny politické strany a to tak, že všechny. Nezaměstnaný básník Šušma navrhl jmenovat odbornickou vládu, s podmínkou, že její členové nebyli nikdy členy žádné politické strany ani se žádnou nesympatizovali, aspoň veřejně. Zlý počišťovač Brejžek chtěl vědět, jak by si to představoval a Šušma navrhl, aby se jednotliví ministři vybírali z kandidátů losem.

Pěstitel nutrií, stále trochu čpící jejich masem, jímž se živí, Hamánek, protestoval, že losování je náhoda. Namítl jsem (správně) že u nás losování není náhoda a nikdy nebyla.

Ředitel veřejných toalet Peňous, který pil nejvíc, se věnoval úkolům odbornické vlády: připraví nutné změny ústavy - budeme mít jednokomorový parlament s lichým počtem míst, kam se volí většinově, i když za stranu, osobnosti, které budou za to, že smí být v parlamentu, státu platit. Měnit se budou jen ministři, jinak budou jen stálí úředníci. Pak připraví přímou volbu prezidenta a primátorů, omezení imunity na dobu vykonávání funkce, politik, přistižený při korupčním jednání, bude odsouzen na deset let nepodmíněně bez možnosti předčasného propuštění. Ve druhém roce úřednické vlády se budou smět připravovat nové politické strany, s podmínkou, že v žádné z nich nesmí nejméně tři roky být členy a tím pádem ani funkcionáři žádné z minulých politických stran až na okresní úroveň a budou vyhlášeny volby. Nový volební zákon bude především regulovat a výrazně omezovat předvolební agitaci, která bude zakázána a v médiích se omezí na naprosto stejná vystoupení představitelů všech stran, stejně dlouhá. Zakázány budou billboardy, plakáty, veřejné akce typu objíždění obcí a povoleno bude jen rozvážení guláše a dalších pochutin přímo do bytů voličů s tím, že rozvozem budou pověřeni jen hluchoněmí občané. Strany budou smět jednou ročně rozdávat do schránek sešity se svým politickým programem, které budou mít všechny stejnou grafickou úpravu.

Tím debata skončila, protože Vopička zavíral.

Debatovali jsme v rozhlasové panelové diskusi o umělecké svobodě a tudíž taky o tom, jestli je literatura a film jen zboží nebo ne. Samozřejmě jsme tuto obtížnou otázku nedořešili s tím, že částečně ano, na pultě nebo v kase kina, ale její opravdová, trvalá hodnota, hůře korunou měřitelná, se zbožím moc nesouvisí, je ovšem větší.

Nejvíce mě dnes zaujala ve zprávách informace o tom, že šéf polostátního, respektive spíše státního podniku ČEZ obdržel za vynikající výsledky této firmy čtvrtmiliardovou prémii. Vzpomněl jsem si totiž při tom, že při posledním, věru výrazném zdražení elektřiny se vesměs smluvilo o nezbytnosti tohoto kroku vzhledem k rostoucím nákladům kolem její výroby a distribuce. Někteří si představovali tyto rostoucí náklady poněkud jinak, než jak takto vyšlo najevo. Jeden muž u Vopičků dokonce prohlásil, že ty peníze ukradl pan Roman přímo jemu. Něco na tom bude. Nebo ne?

S předchozím zjištěním souvisí i následující komentář k jednomu novinovému komentáři. Jeho autor píše: "Politologové by měli opravit své oblíbené předsudky: že členění na levici a pravici ztrácí smysl. Volby ukázaly, že oporu u voličů mají právě jasně pravě a levě vyhraněné strany - volby se podobaly občanské válce vedené jemnými prostředky, rozdělily voliče na dva tábory, v nichž pro malé politické strany s okrajovým či speciálním programem není už moc místa."

V lecčem je to uvažování typické, souhlasit mohu s tím přirovnáním k občanské válce, ale prostředky zejména velkých stran mi nepřipadaly jemné.

Komentátor dále píše: "Voliči ... rozhodování jasně vedli po linii velkého pečovatelského státu, velké vládní moci a velkého přerozdělování na straně jedné a po linii svobody, podnikavosti a malého státu dbajícího jen na pravidla na straně druhé."

To je klasický příklad zjednodušené mysli, typická pro sortu, které říkám inženýři z malých měst, u autora placeného zaměstnavatelem a tudíž jeho píseň zpívajícího samozřejmě pochopitelná -- co v tomto případě znamená svoboda? Jiná je svoboda třicetiletého inženýra či majitele domu a jiná je svoboda osmapadesátiletého horníka, který přišel o zaměstnání, jiná je svoboda režiséra Kameňáku a jiná je svoboda režiséra Démantů noci...

Dále čteme: "Občané chtějí buďto pořádnou levici, nebo pravici, žádné mezipatlaniny." A dále: "Možná mnoha voličům dojde, že volby nejsou o vytápění uhlím, metru v Plzni nebo o dálnici do Budějovic. Jsou o levicovém či pravicovém budování celého státu." K tomu polemická poznámka od života odtrženého spisovatele: a já si zrovna myslím, že volby v zemi, jako je naše, která nemá ani počet obyvatel pořádného velkoměsta, která, jak říkal jeden můj ruský známý, operní pěvec, je gorod ve sredu Evropy, by volby měly být jen o ceně elektřiny, benzinu, dálnicích, topení uhlím nebo čistým zdrojem, o vzduchu a parkových úpravách, o penzích a kvalitě nemocnic, o tom, zda chceme mít knihy a filmy jen pro zábavu po práci a obchodování, anebo zda připouštíme, že mají ještě nějaký jiný smysl... Nechci, aby mi politici ideologicky soupeřili, chci, aby spravovali stát jako se spravuje město. Existence opery jistě neodpovídá pravidlům neviditelné ruky trhu, ale město bez opery je, trh netrh, méněcenné. A ona se ta opera vždycky jaksi nějak nepřímo vyplatí...

Pravda, je mnohem snazší fandit nějaké ideologii a bojovat proti nějaké jiné, ať je komunistická nebo pravičácká, dá to méně práce, lépe a snáze se tak píše, neboť komentátoři nemusí studovat žádné podklady a hledat žádná řešení... Kdysi pravil Radovan Richta k jednomu sociologovi, jenž chtěl číst Chartu 77, než ji odmítne: "Cože, vy chcete používat vlastní rozum? Přece, když nevím, tak straním."

                 
Obsah vydání       7. 6. 2006
7. 6. 2006 Hledá se Spasitel, anebo přijatelný program pro "všechny"? Miloš  Dokulil
7. 6. 2006 Místo politiky může parlament řešit reformu justice Martin  Kunštek
7. 6. 2006 Výchova klientov sociálneho štátu sa skončila Ján  Stena
7. 6. 2006 ÚOOÚ: Němec šetří IZIP pro podezření, že využili databáze v rozporu se zákonem Štěpán  Kotrba
7. 6. 2006 Kdo zavinil povolební chaos Oskar  Krejčí
7. 6. 2006 Volby U Vopičků: je mnohem snazší fandit nějaké ideologii a bojovat proti nějaké jiné Alex  Koenigsmark
7. 6. 2006 Skeptický ekolog zasadil zeleným aktivistům ránu z milosti Ivan  Brezina
7. 6. 2006 666 aneb číslo té šelmy
7. 6. 2006 Vodník Michal  Mašín
7. 6. 2006 Volby v krizové době Milan  Valach
7. 6. 2006 Máme politiky, kteří jsou novou stabilitu schopni unést? Michael  Kroh
6. 6. 2006 Bursík překvapuje hned na začátku Jan  Žižka
7. 6. 2006 Dzurinda môže aj za potopu ? Lubomír  Sedláčik
7. 6. 2006 Somálsko: břemena neúspěchů Mesfin  Gedlu
6. 6. 2006 Chyba s Pehem Štěpán  Kotrba
7. 6. 2006 Skryté nebezpečí fundamentalismu Michal  Giboda
7. 6. 2006 Světová výstava politiky Václav  Dušek
6. 6. 2006 Paroubek: skandální odhalení Jana  Maříková
7. 6. 2006 Pehe má čuch Marie  Lipoldová
5. 6. 2006 Jak reformovat volební systém? Josef  Baxa
7. 6. 2006 Objektivita České televize a Kubiceho předvolební kompromateriály
6. 6. 2006 Prosím Českou televizi o vysvětlení, proč nesprávně informovala o průběhu voleb
6. 6. 2006 Jak se dělá PR satanovi Štěpán  Kotrba
5. 6. 2006 Témata Britských listů
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce