1. 6. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 6. 2006

Pravicová agitka

aneb snůška nesmyslů na ekonomické téma

polemika s článkem Jiřího Šatánka S Topolánkem růst, s Paroubkem dluhy, který reagoval na článek místopředsedy vlády Jiřího Havla S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy

Kdyby podobné uvažování nebylo typické i pro mnohé vysoké představitele současné pravicové politiky v ČR, dal by se článek Jiřího Šatánka označit jen za špatný vtip. Bohužel, s odchodem Václava Klause na Hrad zachází česká pravicová ekonomie na úbytě. To ale nechci pár dní před volbami komentovat. Proto se pokusím jen pár největších (ale patrně obecně rozšířených) nesmyslů ze zmíněného článku uvést na pravou míru.

Lze souhlasit s tvrzením, že posuzovat stav ekonomiky růstem HDP je do určité míry zavádějící, rozhodně však není naivní a nezodpovědné. Jen musí ekonomové a politici vědět, co od tohoto ukazatele mohou očekávat, a co ne. Naopak naivní je představa pana Šatánka, že "HDP vyjadřuje úhrn výdajů, nikoliv úhrn produkce" . Úhrn výdajů vyjadřuje jím uvedená rovnice, která však představuje pouze jednu ze tří metod, používaných statistickým úřadem pro výpočet HDP. Ty další metody jsou výdajová metoda a agregace přidané hodnoty. Všechny tři se pak mohou lišit pouze o statistické chyby.

HDP tedy vyjadřuje jak úhrn výdajů (na konečnou spotřebu, investice a čistý vývoz), tak úhrn čisté produkce a tyto veličiny spolu souviset musí.

To, že se HDP uvádí (i/zejména) ve stálých cenách, s sebou sice přináší určité problémy, ale ještě nikdy jsem neslyšel teorii o tom, že "Česká měnová politika je expanzivní, a proto se růst HDP jeví pravděpodobně vyšším než ve skutečnosti je. Expanzivní měnová politika, ale žádnou produkci nevytváří." V tomto citátu jsou špatně obě věty. Odhlédneme-li od hodně kontroverzního tvrzení o "expanzivní" měnové politice, pak měnová politika se snaží ovlivňovat růst cenové hladiny. O ten se však právě HDP ve stálých cenách očišťuje a ať se nám HDP "jeví" jakkoliv, nemá to žádnou souvislost měnovou politikou. Naopak, všeobecně se připouští, že expanzivní měnová politika může v krátkodobém horizontu ekonomiku stimulovat a tedy produkci navíc vytvořit (nezávislá a na nízkou inflaci zaměřená centrální banka toto však dělat nemůže).

Výdaje vlády se samozřejmě na HDP podílejí. Ale nejsou to pouze výdaje na důchody, podpory v nezaměstnanosti a platy státních úředníků, ale také (a hlavně) výdaje ve zdravotnictví, školství, na armádu a policii (proti nimž samozřejmě stojí statky, které tato odvětví produkují -- ty však umíme měřit jen objemem vyplacených mezd učitelům, zdravotníkům, vojákům atd.). S deficitem státních financí však souvisí i výdaje vlády na investice (zejména do infrastruktury). A volič si může ve volbách svobodně rozhodnout, zda se chce "levicově" zadlužit a jezdit již dnes po nových dálnicích či železničních koridorech, nebo "pravicově" šetřit, aby si ty dálnice za ušetřené peníze postavila až příští, nezadlužená, generace.

Faktem je, že spotřeba vlády rostla za poslední (předvolební) rok zhruba třetinovým tempem oproti celému HDP a v reálném vyjádření (stálých cenách) dokonce výrazně klesala. Je tedy nesmysl, že by vláda stimulovala růst HDP svojí spotřebou. To však pravicový volič neocení (pokud to vůbec zaznamená), neboť je veden jednoduchou poučkou, že v období, kdy se ekonomice daří (roste) má vláda produkovat přebytek a nikoliv deficit. Jestli tyto učebnicové poučky jsou použitelné pro tranzitivní a 50 let zanedbávané ekonomiky, které nutně potřebují investice prakticky do všeho (od infrastruktury po ekologii), již nikdo neřeší.

Že vláda financuje svůj deficit z prostředků soukromého sektoru je pravda. A je pravda, že jednoduché poučky v tradičních (amerických) učebnicích říkají, že soukromý sektor pak nemá na investice a ekonomika je na tom hůře, neboť investice soukromého sektoru se považují za účelnější a efektivnější, než investice vlády. Diskuse na toto téma je samozřejmě legální, předpokladem však je, aby vládní dluhopisy (čili poptávka vlády po penězích) zvyšovaly místní úrokové sazby a tím ztěžovaly úvěrování soukromých podniků. Každý nechť si sám posoudí, zda dnes, kdy jsou úrokové sazby v ČR rekordně nízké (nejnižší z tranzitivních ekonomik a nižší než v EU), se nemohou čeští podnikatelé rozvíjet, neboť si nemohou vzít úvěr za rozumnou cenu.

Ne každý samozřejmě musí být nadšen faktem, že růst ekonomiky je tažen výrobou automobilů. Automobilky však mají v Česku dlouholetou tradici a prostě tu jsou. Pokud se to někomu nelíbí, ať řekne, co by se v ČR mělo produkovat místo toho a jak to zařídit. Spolumajitel softwarové firmy by zde patrně rád viděl více výrobců softwaru. Mohu ho však ujistit, že přesun softwarové firmy do Indie je mnohem jednodušší než přesun české automobilky. A tak bude česká pracovní síla těžit z nižší mzdy ve srovnání se západními zeměmi a doplácet na ještě nižší mzdy směrem na východ od nás, ať se jedná o dělníka nebo programátora.

Nakonec se zastavím u vládního dluhu a růstu nezaměstnanosti. K obému za vlády sociální demokracie došlo. Osobně mě však napadá i souvislost, proč tomu tak pravděpodobně bylo. S koncem pravicových vlád skončil i bankovní socialismus.

I když pravicové vlády mohly banky prodat (privatizovat) relativně výhodně a s malými náklady na sanaci špatných úvěrů, jako prodaly spoustu jiných lukrativních podniků (a vyhnuly se tak rozpočtovým deficitům), raději si je ponechaly ve vlastnictví státu aby financovaly (úvěrovaly) méně životaschopné firmy. Ty pak nic netlačilo k efektivnímu hospodaření a mohly udržovat vyšší zaměstnanost, než bylo potřeba. Bylo to od pravicové vlády velice sociální a já jsem poslední, kdo by to chtěl kritizovat.

Dluhy, které však předlužené firmy nesplácely, se hromadily v bankách a to ohrožovalo stabilitu finančního systému, což bylo dlouhodobě neudržitelné. Proto nakonec došlo k privatizaci bank, spojené se sanací špatných úvěrů z prostředků státu. Zde je tedy potřeba vidět část z kritizovaného vládního dluhu.

No a druhou stranou téže mince je, že soukromé banky, orientované na zisk, odřízly neefektivní podniky od finančních zdrojů. Mnoho firem tak zkrachovalo a ty zbývající začaly propouštět, aby zefektivnily svou produkci. Růst nezaměstnanosti tak byl logickým důsledkem minulých politik, nikoliv výsledkem vládnutí sociální demokracie.

Samotná výše nezaměstnanosti je však převážně dána možnostmi ekonomiky, nikoliv tím, která vláda je právě u moci. Samozřejmě procento nahoru nebo dolů je možné ovlivnit výší sociálních dávek a jinými sociálními stimuly, větší snížení nezaměstnanosti si však dokážu v tuhé mezinárodní konkurenci představit pouze drastickým stlačováním mzdy, což však k růstu životní úrovně domácího obyvatelstva určitě nepřispěje.

Těm, kteří věří slibům o prudkém snížení nezaměstnanosti a urychlení růstu HDP a životní úrovně, navrhuji: volte stranu, která vám slíbí nejvíce, ale trvejte na tom, že pokud v případě vítězství své sliby do určité doby nesplní, vypíšou její zástupci předčasné volby sami. Ostatním voličům bych poradil, aby přestali sledovat místy až nechutné volební kampaně a diskuse a místo toho se zamysleli, jak jimi sledovaní politici v uplynulém období pracovali, jak se chovali a čeho dosáhli.

autor pracuje jako makroekonom

                 
Obsah vydání       1. 6. 2006
1. 6. 2006 Britskoamerická rada pro bezpečnostní informace vyzývá k odtajnění studie NATO o protiraketové obraně
1. 6. 2006 Frank: "Neměl jsem o tajných dokumentech o americké základně ani tušení" Robert  Kvacskai
1. 6. 2006 Kubice namísto básně Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Policejní odbory se distancují od Kubiceho
1. 6. 2006 Navedl Kubice k útoku Topolánkův tajemník Dalík? Štěpán  Kotrba
1. 6. 2006 Politici a policisté se perou, organizovaný zločin se směje Michael  Kroh
1. 6. 2006 Šestnáct let po formálním pádu komunismu obraz deprimující nicoty Čestmír  Hofhanzl
1. 6. 2006 Lidovci: Volte pivní rozum Milan  Berka
1. 6. 2006 Učitelská rákoska Milan  Cimburek
1. 6. 2006 Když se dva perou, třetí se směje Věra  Říhová
1. 6. 2006 Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu Petr  Kužvart
1. 6. 2006 Nadsázka nebo realita? Vlastimil  Balín
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
1. 6. 2006 Knížecí rady toho, kdo má "jasno" Josef  Vít
1. 6. 2006 Pravicová agitka Jan  Hošek
31. 5. 2006 S Topolánkem růst, s Paroubkem dluhy Jiří  Šatánek
30. 5. 2006 Napsali mi ze Slovenska přátelé Egon T. Lánský
31. 5. 2006 iHNed: Lékaři z brněnského LOK se distancují od akcí Krizového štábu
31. 5. 2006 EU: Předávání dat Američanům o cestujících do USA je nezákonné
1. 6. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. -- 15. května 2006
1. 6. 2006 Rakousko: Westenthaler vystřídá Haidera Richard  Seemann
1. 6. 2006 Stěžuji si tímto na stranickost České televize
1. 6. 2006 Český pilot v base a pseudohumanizmus Lubomír  Sedláčik
29. 5. 2006 Témata Britských listů - nejen pro předvolební poučení
6. 5. 2006 Hospodaření OSBL za duben 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

České volby v roce 2006 a povolební pat RSS 2.0      Historie >
1. 6. 2006 Předvolební mumraj jako příležitost k hlubší reflexi fungování českého reálného kapitalismu Petr  Kužvart
1. 6. 2006 Pravicová agitka Jan  Hošek
31. 5. 2006 Paroubek, nebo Topolánek? Oskar  Krejčí
31. 5. 2006 ODS -- cesta nejprve vzhůru a pak dolů (ten Topolánek...) Irena  Ryšánková
31. 5. 2006 Vole, volils dobře? Miloš  Dokulil
30. 5. 2006 ČTK: Ukázková manipulace mediální kočkou Filip  Rožánek
30. 5. 2006 Kasl napadl objektivitu průzkumů STEM Štěpán  Kotrba
30. 5. 2006 DOKUMENT: "Braňme demokracii proti pučistickým praktikám ODS!" Jiří  Paroubek
30. 5. 2006 S Paroubkem růst, s Topolánkem dluhy Jiří  Havel
29. 5. 2006 Filmařská sprostota a 111 hlasů dobrých Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Zdravotnictví: výhodně nízké mzdy, králíci a zajaci Ivan  David
29. 5. 2006 Sovy nejsou tím, čím se zdají být Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Volby dopadnou špatně Boris  Cvek
29. 5. 2006 Princip veřejné mediální služby a meze Janečkova intelektu Štěpán  Kotrba
29. 5. 2006 Malé upřesnění k rovné dani Jan  Hošek