27. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 10. 2004

Generálové a frajtři

Spor o bratry Mašíny je zástupným a uměle živeným problémem

V generálním štábu na území obývaném povětšinou rádci, soudci, samosoudci, zloprcky, prokurátory a detektivy, v onom divukrásném koutu krajiny, kdysi líbezné, se vždy po bitvě sejdou generálové a frajtři, aby zhodnotili minulost a zaujali nekompromisní a kritická stanoviska ke všemu, i když u toho nebyli a být ani nemohli. Nevadí. Budoucnost pro mazané bratrstvo je vším. Mudrlanti z leknutí, čeládka ochotná prohánět na potkání a ukázání každého odlišného od jejich statečných zpozdilých postojů, za pomoci ochotných mediálních chameleonů, agresivních ještěrů, pomatenců a náruživců polykajících po stovkách lumpy a nepohodlné jedince, ta stálá armáda pidiagresorů a mentálně ujetých liliputů vykřikuje do světa odsudky bez bázně a hany. Krom zalknutí se vlastní žlučí ničeho jim nehrozí.

V poslední době jsme byli díky televiznímu zpravodajství svědky odporného zásahu policajtů v soudní budově při procesu připomínajícím doby minulé, kdy nebylo třeba vpouštět veřejnost k projednávání soudních líčení. Snad proto, aby lež nenapadla dosud zdravé jádro národa. Bdící oči, odposlouchávači, sledovači, kontroloři myšlenek i nevyslovených, ti všichni stavěli pyramidu zmaru. Myšlenka, že by nám vyhynuli s revolučními lety a úlety nad milovanou vlastí se ukázala lichou a zbytečnou.

Uniformovaní rabijáti doslova vymetli soudní budovu. Nebrali ohled na nemocné, na politicky pronásledované a odsouzené, dokonce je prý snad měli řezat hlava nehlava. Vězet v uniformě je čest, jenže obsahuje i lest. Musíš být poslušný, chlapče.

Souzený umíněnec se v minulosti choval divně. Odporoval totalitnímu režimu na rozdíl od většiny. My měli jiné starosti: chaty, domy, moře, auta, zábavu, děti. On se postavil na odpor a tím dal najevo všem nám pozůstalým režimním chytrákům, jak jsme umně pletli hladce obrace a přitom kušovali, abychom po krátké revoluční halucinaci začali otvírat huby dokořán a vyslovovat názor ke každému pšouku. Poukazovat na jevy nepěkné, na lidi nehodné, na všechny, kdo nezůstali v průměru ochotném volit, vojákovat, pracovat, milovat, a užívat si zčásti omezeného života v kolumbáriu socialistických taťků.

Zvedl ten hrdina nehrdina nyní vlnu nenávisti a strachu u všech polovičatých bytostí uvědomujících si provinění svými postoji v minulosti. Tedy - čistému vše čisté? Máme v sobě zabudované senzory určující míru viny a hrdinství.

Nepotěším generály ani frajtry, ale spor o bratry Mašíny je zástupným a uměle živeným problémem. Většina z nás v té době nežila anebo si ji pamatuje z dětského úhlu pohledu. (Zápisy policejní zvůle v každé době a režimu slouží cílům těch, co jsou právě u moci z bezmoci práva, pravdy a spravedlnosti! Duchovní násilnosti jsou využívány vždy ve chvílích potřebných pro ony vybrané spratky na kozlíku povozu jedoucího stále jedním směrem -- do pekel.)

Ti lidé tehdy v dobách krvavých a bezprávných, obklopeni řičícím davem žádajícím životy vybraných k popravám a uchystáni k násilnostem na obětech opuštěných v rozděleném světě, ti lidé se museli rozhodovat pod tlakem času. Volili možnost mezi životem a smrtí. Neradi to posloucháme, ale v oněch padesátých letech, rozlamujících charakter národa značně již nalomený nacistickou okupací, v oněch letech hoře zbavujícího rozumu, bující nenávisti třídní i osobní, v pařeništi odporných zmetků schopných vraždit, věšet, pronásledovat odlišně uvažující, i za cenu výmyslů a lživých nařčení, v oné době hrůzovlády luetických hlavonožců a unavených revolucionářů, prověřených rentgeny tajných východních služeb, v té době děsu, hrůzy a bezvýchodnosti, chodili mezi námi ochotní pacholci katovi. Nyní ovšem říkají -- my nevěděli, nedomysleli, my chtěli dobro...a právě někteří z nich vyslovují opět svoje temné soudy nad těmi, kteří se odvážili neskončit v Jáchymově a v Příbrami na šachtách Barbora, Eliáš, Eva, Svornost, Šestnáctka, Vojna, Bytíz, v pracovních donucovacích táborech, převýchovných lágrech...nemá smysl jmenovat všechny věznice a trestnice -- jejich zmapování je nepěkné a smutné. I poučné.

Svoboda prý není a nebyla zdarma. Málokdo z nás se ocitl v situaci, kdy rozhodují minuty, vteřiny. Většina čeká v závětří na povolené revoluční výbuchy. Osvobozovací kurzy jsme nenavštěvovali. S lidmi označenými pečetí - zrádce dělnické třídy a pracující inteligence (inteligenty abys pohledal, valná část jich prchla do ciziny, jiné polapili a vsadili do hlídaných klícek) nás nepřichytili z naší vrozené opatrnosti.

Po cestě ke svobodě nastaly pro bratry těžko řešitelné stavy vytvářející pochopitelně stres. Možná mohli vynucené situace řešit jinak, ale já tam nebyl, tys tam nebyl, nynější sudiči tam také nebyli. Domněnky nic nestojí, alibistické kvaky rovněž ne. Pozůstalí obětí mají odlišný názor na celou záležitost, než příbuzní a příznivci bratrů Mašínových. Módní vyjádření části mediálních včeliček: byli na nesprávném místě v nesprávnou dobu je dokladem tuposti a vrcholu arogance trpasličích pisatelů. S lehkostí slušných lidí odsuzujeme a zůstáváme v pozadí, abychom ve startovním poli náhodou nepředběhli dobu a nevystavili se náporu větru dujícímu v povolených a naplánovaných intervalech.

Každý asi máme svědomí. V konci jsme sami, nikdo nám nepomůže. Vydechneme a sejdeme z tohoto rozporuplného světa -- slzí za každým bude tolik, kolik zaslouží, projevy různé a hudba podle gusta, někomu zahrají i dva tři kousky. Záleží na vkusu a okolnostech. Národní mstitelé i buditelé kdysi naháněli pod velením generálů a frajtrů ochotně herečky a herce, údajně spjaté s nacistickými hrdlořezy. Po letech pak chtěl kdysi rozdurděný a spravedlnost milující národ Adinu Mandlovou adorovat. Poslala nás šmahem do hajzlu, jen nepočítala s tím, že se nás to netkne -- však nás ledaskam posílali i jiní, že? Později hnal lid na šibenici odsouzené nelidskými tribunály. Výkřiky hněvu na závodech, ale i v kulturních stáncích, k hanbě všech mlčících dokončily zrůdné divadlo s mizernými hereckými výkony nádeníků moci a mocných.

Každý máme svou zkušenost. Kdysi stáli u nechvalně vyhlášeného Domečku na Hradčanech dva muži. Jeden chtěl od druhého odpověď, zdali věděl, co s vojenskými hrdiny prováděly zrůdy v zájmu cizí mocnosti a tehdejších funkcionářských posluhů. Jasné odpovědi se mu nedostalo. Vina se každému z nás přiznává špatně -- raději jsme neohroženými hrdiny, než plastelínou v rukou tvarujících naše geneticky rozporuplné charaktery.

Přitom stačí málo. Nebýt generálem ani frajtrem. Nevyslovovat domněnky, nevypouštět z úst neověřené jedovatosti, nesoudit. Žít především vlastní život a nechtít zasahovat do druhého jakkoli a čímkoli. Společným rysem zástupců jediné zaručené pravdy je velkohubost, umíněnost a duchovní malátnost. Úsměv blba nezmizí -- neví, že je blb.

                 
Obsah vydání       27. 10. 2004
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
27. 10. 2004 Jak najít bez rizika v Británii zaměstnání Jan  Čulík
28. 10. 2004 Jásir Arafat vážně nemocen
27. 10. 2004 Al Jazeera odvysílala další video s unesenou Margaret Hassanovou
27. 10. 2004 Evropský parlament donutil předsedu EK k ústupu
27. 10. 2004 Za nich bude líp? Ondřej  Hausenblas
27. 10. 2004 S jakou vizí půjdeme do blížících se voleb? Miloš  Dokulil
28. 10. 2004 Michael  Marčák
27. 10. 2004 Generálové a frajtři Václav  Dušek
27. 10. 2004 Kolik bude hlavních nádraží v Brně? Antonín  Žiška
27. 10. 2004 Švehla a Gross: Teprve politika je ta pravá krása Jan  Bohata
27. 10. 2004 Připravují se Republikáni bránit černochům na Floridě v hlasování?
27. 10. 2004 Nejvyší státní zástupkyně dělá zároveň dvě protikladné věci
27. 10. 2004 Michael  Marčák
27. 10. 2004 Ariel Šaron zvítězil při historickém hlasování v Izraeli
27. 10. 2004 Zemřel John Peel, britská rozhlasová legenda pop music Jan  Čulík
27. 10. 2004 Chcete studovat na Tchajwanu? Petr  Fiala
26. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 15. října 2004
27. 10. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 18. října 2004
27. 10. 2004 Je myslivectví citlivý způsob hospodaření?
27. 10. 2004 Ještě jednou: jsou tedy myslivci zabijáci? Luděk  Králíček
27. 10. 2004 Češi přispějí finančně na sbírku na pomník bitvy o Británii
27. 10. 2004 Poprava květinky Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 Cesta do noci Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 O Hutkově knize Požár v bazaru Jan  Čulík
27. 10. 2004 Komunisté proti "fašismu"
27. 10. 2004 "Národní strana" zve na "pietní akt"
26. 10. 2004 Bílý dům na prodej
26. 10. 2004 Spojené státy nabídly vrátit Brity v Guantánamu domů; Británie to však odmítla
25. 10. 2004 Poslanci jako prostitutky u E 55 Václav  Žák
25. 10. 2004 S kýmpak se to pan prezident kamarádí? Jan  Čulík
25. 10. 2004 Prezidenti v ČR a totalitní myšlení Bohumil  Kartous
23. 10. 2004 Telefonujte zdarma přes internet a zlikvidujte Český Telecom
27. 10. 2004 Provolání Národního výboru ke vzniku Československa
27. 10. 2004 Manifest císaře Karla I. ze 16. října 1918
27. 10. 2004 Zahajovací řeč prvního dne Národního shromáždění československého
27. 10. 2004 Události října 1918
27. 10. 2004 Washingtonská deklarace z 18. října 1918
27. 10. 2004 První zákon Československé republiky
27. 10. 2004 Projev T. G. Masaryka k 28. říjnu 1919
27. 10. 2004 Martinská deklarácia
27. 10. 2004 Československá Amerika ve zbrani
27. 10. 2004 Švabinský: umělec musí býti neúnavným dělníkem
27. 10. 2004 Nasrat! Jo, nasrat! Zdeněk  Bárta
27. 10. 2004 Mládež na křižovatce
23. 10. 2004 Kdo je dokumentarista Adam Curtis?
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Bratří Mašínové - hrdinové nebo zločinci? RSS 2.0      Historie >
27. 10. 2004 Generálové a frajtři Václav  Dušek
20. 8. 2004 Kdo jinému jámu kopá - tak se z lesa ozývá... Jan  Sýkora
18. 8. 2004 Vraždili bez morálních zábran Jiří  Hudeček
16. 8. 2004 Karel Hoffmann a jeho právo "vyjadřovat se nehorázně" Jan  Sýkora
12. 8. 2004 Padouch nebo hrdina? Jiří  Hudeček
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
24. 7. 2004 Státní vyznamenání Mašínům? ANO! Petr  Bísek
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
2. 7. 2004 Bratři Mašínové   
1. 7. 2004 Klan Vadasů a kauza bratří Mašínové Jaroslav  Pour
30. 6. 2004 So far so good Martin  Štumpf
25. 6. 2004 Diskuse o vyznamenání pro bratry Mašíny zastírá skutečné problémy Vladimír  Jindra
24. 6. 2004 Mašínové vyznamenání zaslouží Petr  Jánský
19. 11. 2001 Martin Vadas v roli bolševické domovnice Petr  Štěpánek