13. 1. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 1. 2006

Virtuální bohoslužba pro ty, kteří doposud žili rozmařile a hýřili, vykrmili se -- pro den porážky

Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé

< Každé tři vteřiny umírá na světě jeden člověk v důsledku extrémní chudoby -- z hladu, kvůli nedostatku kvalitní vody, na nemoci, kterým lze předcházet. V hrozivých podmínkách pod hranicí chudoby žije ze dne na den 1,2 miliardy lidí -- dvakrát více než kolik nás dohromady žije v Evropě a USA. Do roku 2015 jsme se proto zavázali snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než jeden dolar na den a snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem.

Od minulé neděle probíhal týden, ve kterém se křesťané ze všech církví v Česku společně scházeli a společně meditovali, tentokrát na téma osmi rozvojových cílů tisíciletí. Do jaké míry účastníci těchto meditací vzali naléhavost tématu vážně, nechť každý zváží sám. Bojím se však, že se často úvahy účastníků nedostaly dál, než k hranicím české kotliny, přestože Deklarace tisíciletí je dokumentem rozhodně nikoli národního, nýbrž právě globálního charakteru. I křesťanství chce být globálním.

Touto nedělí Alianční týden modliteb končí. Dnešním tématem je globální partnerství pro rozvoj mezi státy, firmami a nevládními organizacemi. Znamená to především otevření trhů a finančních systémů pro chudé země, snížení dluhů a hlavně: zvýšení pozornosti bohatých zemí a jejich obyvatel na problémy malých a chudých zemí. Pořadatelé určili k přemítání Ježíšovo Podobenství o hřivnách a klíčovou větu z jeho Podobenství o posledním soudu. Tož ve světle těchto biblických textů zvažujme naše postoje ke globálnímu partnerství. Nebude to zvažování nijak lichotivé.

Obě podobenství na sebe bezprostředně navazují. Nejprve ony hřivny: ekumenický překlad poněkud nešťastně drží tento staročeský překlad v textu užitého řeckého slova talanton talanton talent, které je nám mnohem srozumitelnější.

V hřivně, pokud tomu slovu vůbec rozumíme, tušíme peníze. Jen opravdový písmák slyší ještě také nadání. V podstatě je to tak. Od staroslovanského griva -- krk je nejen hříva, ale i grivna -- náhrdelník, a od náhrdelníku už je jen kousek k platidlu, kusu drahého kovu.

Talent je nám srozumitelnější. Právě díky Ježíšovu podobenství se tento výraz pro tehdejší jednotku váhy stříbra -- cca 36 kg -- změnil v mezinárodní slovo pro obdarování, nadání, "buňky na něco", prostě: talent. Bylo to celé bohatství - talent stříbra bylo 9000 římských denárů, přičemž denár byla celodenní mzda za manuální práci. Však také být k něčemu obdarován, mít talent, to je vzácná věc!

Nu a my Evropané a Američané jsme ve světle tohoto příběhu v pozici těch, kteří dostali kdysi takovéto obdarování. Naše kultura má talent k pracovitosti, odpovědnosti, myšlení, technologiím, vědě a tudíž k úspěšnému přežití (nechme pro tuto chvíli stranou to, že máme také talent k exploataci lidských i přírodních zdrojů). A tyto talenty máme rozmnožovat. Ať jich máme pět, nebo jen jeden. Ale teď pozor! Toto podobenství jako by navádělo k arogantnímu a loupeživému kapitalismu devadesátých let. Aby to však nebylo takto pochopeno, následuje bezprostředně podobenství o posledním soudu, kde se velmi názorně vysvětluje, s důkladností pro lepší zapamatování stále dokola, cože to vlastně ono rozmnožování talentů znamená: nasytit hladového, napojit žíznivého, ujmout se běžence, obléct chudáka, bojovat s nemocemi, pečovat o vězněné. Řečeno dnešním jazykem -- corporate social responsibility, spoluodpovědnost a solidarita.

Nikoli tedy: prachy dělají další prachy a tudíž moc, ale: talent jste dostali k tomu, abyste se oň podělili! Rozmnožování talentů spočívá v solidaritě, spolupráci, sociální spravedlnosti, v rovných právech, která ti talentovaní jsou povinni zajistit. Všem.

Počínající tisíciletí už nesmí být jen ve znamení rodové, kmenové, nacionální, kulturní, náboženské či civilizační solidaritě. S tím, jak se z naší planety stala jedna globální vesnice, musí začít platit i globální solidarita. A právě k tomu k tomu nás vyzývá Osm rozvojových cílů tisíciletí. S Biblí řečeno: až budeme jednou Bohu skládat účet ze svého života, nebude se nás ptát: jak jste byli plni zbožných ideálů, a jak jste se starali o spásu své duše, a jak jste se vroucně modlili, ale: co jste udělali pro kvalitu života vašich bližních -- to jest druhých lidí?

Natvrdo to říká Ježíš: "Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do Království nebeského, ale jen ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy? A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, pachatelé nepravosti!" (Mt 7,21-23)

Zopakujme si některá fakta:

 • Každé tři vteřiny umírá na světě jeden člověk v důsledku extrémní chudoby -- z hladu, kvůli nedostatku kvalitní vody, na nemoci, kterým lze předcházet.
 • V hrozivých podmínkách pod hranicí chudoby žije ze dne na den 1,2 miliardy lidí -- dvakrát více než kolik nás dohromady žije v Evropě a USA.
 • Ve světě dnes žije stále téměř jedna miliarda lidí, kteří neumějí číst a psát.
 • Jen jedno procento nákladů vynaložených na zbrojení by stačilo k tomu, aby mělo každé dítě přístup k základnímu vzdělání
 • Ženy tvoří 70 procent ze všech nejchudších lidí na světě.
 • Jedna ze tří žen na světě neumí číst ani psát
 • Kdyby během jednoho roku zemřely všechny děti ve Francii, Německu, Řecku a Itálii, byla by to tragédie -- tolik dětí však umírá každý rok v rozvojovém světě, dříve než se dožije věku pěti let.
 • Každou minutu umírá na světě jedna žena, a to během těhotenství nebo při porodu
 • Každý rok umírá na HIV/AIDS téměř 2,2 milionů lidí -- tedy zhruba tolik lidí, kolik žije ve Středočeském, Libereckém a Zlínském kraji.
 • Evropané utratí skoro 11 miliard dolarů ročně za zmrzlinu - tato částka by plně pokryla financování světového boje proti AIDS a dalších závažných nemocí.
 • Částka, která by zajistila nezávadnou vodu na celý život pro 1,5 milionů lidí, odpovídá zhruba ceně jednoho stíhacího letadla Hawk.
 • Vodu pro 60 milionů lidí by pak bylo možné zajistit jen za cenu jedné ponorky. Mezi závazky české vlády také patří integrace principů udržitelného rozvoje do české politiky a boj proti ztrátám přírodních zdrojů.
 • Česká republika dává ročně 0,1% HND na rozvojovou pomoc, což je 22krát méně než roční rozpočet české armády.
 • Odpuštění dluhů dvaceti nejchudším zemím světa by stálo 5,5 miliardy dolarů -- tato částka odpovídá zhruba nákladům na výstavbu EuroDisneylandu.

Česká vláda se programem Rozvojových cílů tisíciletí zavázala zvýšit a zefektivnit svoji rozvojovou pomoc, zajistit bezcelní a beztarifní přístup pro zboží z nejméně rozvinutých zemí, podílet se na oddlužení nejchudších zemí a umožnit chudým zemím využívat plodů technologického rozvoje v boji s chudobou. Především jsme se však zavázali dané cíle realizovat a monitorovat jejich plnění.

Já vím, že tato fakta nám nejsou příjemná. A kázání by mělo přece v prvé řadě dodávat naději! Jenže ta naděje právě je v tom všem! Jak řekla před třemi lety v Praze na Fóru 2000 nizozemská ministryně Eveline Herfkens: Jsme první generací na této planetě, která může skoncovat s chudobou a byla bych ráda, kdybyste se všichni zavázali k tomu, že si tuto příležitost nenecháte ujít (viz).

Zlé ovšem bude, když tuto šanci si ujít necháme. Apoštol Pavel říká dopise do Říma: "V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte času!" To jest: vystihujte potřebu chvíle! Neprošvihněte čas, který máte k dispozici! V nejstarších rukopisech je to takto; v mladších rukopisech se objevilo místo služte času - kairo - kairo termín služte Pánu - kyrio - kyrio. Opisovačům se to zřejmě zdálo zbožnější... I tak se mění historie.

Někdy mluvíváme při bohoslužbách až příliš "politicky korektně". Bible mluví naopak někdy až nepříjemně přímočaře. A tak nakonec poslední biblický citát:

A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno, vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady -- pro konec dnů! Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl k sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se -- pro den porážky! (Jk 5,1-5)

Amen

DOKUMENT: Osm rozvojových cílů tisíciletí ZDE

zapojení ČR do plnění Deklarace tisíciletí ZDE

Millennium Declaration TÉMA BL

Evropské sociální fórum TÉMA BL
                 
Obsah vydání       13. 1. 2006
13. 1. 2006 Snahy zavádět demokracii zvnějšku vyvolávají krveprolévání
13. 1. 2006 Britský důstojník: Americká armáda v Iráku je obětí institučního rasismu
13. 1. 2006 Byl zabit Jan Bouchal
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
14. 1. 2006 Poděkování českým zdravotníkům
14. 1. 2006 Americký útok proti "Zawahirimu" vyvolal protesty
14. 1. 2006 Bush odmítl námitky Merkelové ohledně Guantánama
13. 1. 2006 Vysoká smrková vazba Bogdan  Trojak
13. 1. 2006 Britský plán proti ptačí chřipce
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Řešením je nemít žízeň? Karel  Dolejší
13. 1. 2006 Psycholožka: Počet milostných vztahů v zaměstnání je obrovský
14. 1. 2006 Dost pohodlí v moderním vlaku
14. 1. 2006 Ovečka: Nezabijete-li ho, můžete být zabiti Štěpán  Kotrba
14. 1. 2006 "Škrtnutím" Palase se ČSSD neprobudí do slunného dne Vladislav  Černík
12. 1. 2006 Ostře sledované vlaky se sobotními novinami zadarmo
13. 1. 2006 Sarkozy představil své priority Simone  Radačičová
13. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
13. 1. 2006 Je smyslem školské reformy učit nově? Emilie  Thomitzková
13. 1. 2006 Pendolino Jakub  Žytek
13. 1. 2006 Vyplatí se za 4,5 miliardy cesta o 25 minut kratší? Michal  Rusek
14. 1. 2006 Být podvodníkem se vyplatí, zájem médií je zaručen Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Jaderná energie, mediální přestřelky a realita Tomáš  Krček
13. 1. 2006 Daně, solidarita a individuální práva v myšlení fachidiota Michael  Kroh
13. 1. 2006 Dech komunistického režimu
13. 1. 2006 Ekonomické bludy
13. 1. 2006 Kejhající husa nelétá, jenom tloustne Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Daj'-li ti medajli
13. 1. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 1. - 15. prosince 2005
13. 1. 2006 Nový pořad České televize
12. 1. 2006 Lysenkové jsou možní v každé době Zdeněk  Slanina
12. 1. 2006 Vyrábíme znovu i civilní letadla
12. 1. 2006 Proč muži mluví o interrupcích a ženy mlčí Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Fenomén Kohout Josef  Provazník
12. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož
12. 1. 2006 Malý pravicový Lenin Josef  Vít
12. 1. 2006 Tištěné noviny končí?
12. 1. 2006 Nežijeme ve vzduchoprázdnu Václav  Rada
12. 1. 2006 Interrupce: Právo na svobodnou volbu je výzvou k zodpovědnému chování Linda  Sokačová
12. 1. 2006 Mediální přestřelky versus realita Martin  Tesař
11. 1. 2006 Ministrův střet s realitou Milan  Černý
11. 1. 2006 ČT: "Katolická církev bude dál strašit kondomy Bohumil  Kartous
6. 1. 2006 Mlčení ministrů Jan  Čulík
11. 1. 2006 Diskuse s Janem Čulíkem v Českých Budějovicích
22. 11. 2003 Adresy redakce
2. 1. 2006 Hospodaření OSBL za prosinec 2005

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
23. 12. 2005 Vánoce 39˚C Zdeněk  Bárta
9. 9. 2005 Kázání o naší době a době konce Stanislav  Heczko
2. 9. 2005 Kázání o pravdě Stanislav  Heczko
29. 1. 2005 Vaše srdce obrostlo tukem, takže jste slepí a hluší, vaše srdce je tvrdé a necitlivé Zdeněk  Bárta
24. 1. 2005 O lásce, protože té není nikdy dost... Štěpán  Brodský
16. 1. 2005 Budeme čekat na Godota? Zdeněk  Bárta
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
3. 12. 2004 Novináři jsou kurvy, ale udělejme jim Mikuláše! Zdeněk  Bárta
28. 11. 2004 Advent: Žijte, jako by Boha nebylo Zdeněk  Bárta
21. 11. 2004 Jdi dál a už nehřeš Hana  Pfannová
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý

Millennium Declaration RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2006 Pachatelé nepravosti a zbyteční lidé Zdeněk  Bárta
7. 1. 2006 Nesmíme se orientovat jen na požitkářství a přepych Zdeněk  Bárta
29. 12. 2005 Světová ekonomika a globální problémy lidstva Stanislav  Heczko
3. 12. 2005 WTO: hra na jistotu Ludmila  Štěrbová
27. 11. 2005 WTO: dva týdny před konferencí Ludmila  Štěrbová
5. 9. 2005 Osm rozvojových cílů tisíciletí   
11. 6. 2005 Skupina G7 odpustí rozvojovým zemím dluhy ve výši 55 miliard dolarů, avšak rozvojové země potřebují volný trh   
31. 3. 2005 Lidská činnost ohrožuje přežití planety   
9. 4. 2004 Socialistická internacionála: Deklarace za Sao Paula   
21. 1. 2004 Globální podnikatelé se musejí snažit víc   
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
16. 4. 2003 Lidská práva jako globální problém Miloš  Dokulil