12. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 10. 2004

Počítačová politika v České republice:

Má nyní 2 počítače pro přístup na internet

Mailování a searchování po volných zdrojích na internetu není primárním posláním knihovny. Knihovna bude přístup k volnému internetu regulovat a naopak bude významněji posilovat přístupy k ověřeným, a tudíž doporučeným informačním zdrojům, které jsou většinou placené.

Vážená paní Michalová i vážení čtenáři Britských listů,

je skutečně pravda, že jsme se dostali do poměrně svízelné situace při zpřístupňování tzv. volného internetu v Referenčním centru NK ČR ZDE. Strojový park centra prochází postupnou obnovou a všechny stanice jsou kompletně překonfigurovávány, aby byla maximálně zvýšena ochrana proti virům, spamům a neoprávněným zásahům do sítě zvenčí. Při známých finančních obtížích knihovny se nám nepodařilo dát do běžného provozu všechny stanice v žádaném termínu, píše Hanuš Hemola, ředitel Odboru služeb NKP ČR.

12. 10. 2004

DISKUSE

Doufám, že jste obdrželi vysvětlující dopis od HH z Národní knihovny v Praze, kde sděluje, že poskytování přístupu k internetu NENÍ PRIMÁRNÍ POSLÁNÍ knihovny, považuje 2 terminály s prístupem pro čtenáře NKP v Klementinu za vyhovující, naopak hodlá přístup k volnému internetu v budoucnu REGULOVAT a odkazuje zájemce do internetových kaváren..., píše Zorka Michalová.

Mitchell Learning Centre s 50 počítači pro veřejnost v Glasgow
11. 10. 2004

Glasgow University Library provozuje pro studenty 382 počítačů online

Odpovídáme na žádost Zorky Michalové o informace v této věci:

Vezměme si jako příklad město Glasgow (cca 750 000 obyvatel). V běžných veřejných knihovnách v Glasgow je přístup na internet zcela zadarmo (platí se pouze za stránky, vytištěné z internetu). Veřejné knihovny v Glasgow provozují zároveň zadarmo pro veřejnost tzv. Real Learning Centres, kde mají občané volný přístup k internetu a jejichž cílem je zvyšovat počítačovou gramotnost populace. To považuje britská vláda z ekonomických důvodů za nesmírně důležité. "Real Learning Centres" zpřístupňují veřejnosti nejmodernější počítače, pomáhají uživatelům získávat novou kvalifikaci a zlepšovat své šance na získání lepšího zaměstnání. Konají se workshopy a počítačové kursy.

Hlavní referenční knihovna v Glasgow Mitchell Library provozuje např. toto "Real Learning Centre" s 50 multimediálními počítači pro veřejnost, připojenými na vysokorychlostní internet, jejichž užívání je zdarma (občan nemusí mít ani legitimaci do knihovny). "Mitchell je ideálním místem pro studium na internetu či pro vyřizování vaší emailové pošty", praví se na stránkách knihovny. - A co univerzitní knihovny?

12. 10. 2004

Musím opět některé věci upřesnit. Situaci v Glasgow neznám, ale znám situaci např. v Torontu, Washingtonu, New Yorku, Bostonu a dalších významných městech v USA a v Kanadě. Knihovny tam poskytují lepší podmínky, jako je prostě výkonnější ekonomika těchto zemí a je jinak vnímána role a postavení knihoven, jakož i vůbec práce s informacemi - to je však na dlouhou diskusi. Pokud chceme srovnávat, musíme postavit k sobě hodnoty srovnatelné. Národní knihovna ČR není ani běžnou veřejnou knihovnou, ani knihovnou univerzitní a proto srovnání v oblasti služeb, které jsou právě typické pro univerzitní, resp. veřejné knihovny, nedopadne nejlépe.

12. 10. 2004
TISKOVÁ ZPRÁVA vydaná na základě výsledků dohledové prověrky na Krajském státním zastupitelství v Ostravě v trestní věci obv. Marka Dalíka a Jana Večerka

Po shrnutí dosavadních a Krajskému státnímu zastupitelství Ostravě předložených skutkových zjištění lze uzavřít, že prováděným prověřováním policejního orgánu bylo pouze potvrzeno konání schůzky Zdeňka Kořistky s Markem Dalíkem a Janem Večerkem za účelem zjištění, zda poslanec Zdeněk Kořistka nadále váhá s podporou ustavující se vlády ČR, ale nikoliv ty skutečnosti stran poskytnutí nabídky finanční částky ve výši 10 miliónů Kč a postu velvyslance v Bulharsku za již zmiňované podmínky, že bude hlasovat proti vyslovení důvěře vlády.

Dohledovou prověrkou rovněž byly zpochybněny vyhlášené závěry o výsledcích fyziodetekčního vyšetření Zdeňka Kořistky na polygrafu (detektoru lži) prezentované tak, že se jedná o naprosto věrohodnou osobu. Ne všechny odpovědi Zdeňka Kořistky lze vyhodnotit jako pravdivé, a to zejména ty vztahující se k nejzávažnějším skutečnostem s ohledem na snímané hodnoty, které zpochybňují pravdivost některých jeho tvrzení a nasvědčují o jeho neochotě říci určité skutečnosti, které jsou mu známy, což tedy podporuje závěr o nevěrohodnosti jeho osoby.

12. 10. 2004

Brno: Hra na schovávanou kolem jednoho nádraží

Brno už má svůj plebiscit o hlavním nádraží za sebou. Patřím také mezi ty, kteří nepočítali, že tak překvapivě velké množství Brňanů bude o tomto problému nakonec hlasovat. Chceme-li si trochu zakoketovat s "racionalitou", pak uznejme, že žádné hlasování není testováním pravdy. Hlasování není odborným posudkem. Ale ani "odborný posudek" není automaticky verdiktem, který by měl opravňovat k sebejistotě, že nějaké případně řadou posudků schvalované řešení je vskutku optimální.

Kupodivu v nedělní mimořádné televizní besedě o problematice brněnského hlavního nádraží nikdo z účastníků nezavadil ani slovem o tom hlavním problému, který se kolem toho nádraží pořád neodmyslitelně točí. Copak nestál a nestojí jako naprosto prvořadá otázka v této brněnské "chuťovce" problém dopravní obslužnosti? O něm nepadlo v tom pořadu ani slovo!

12. 10. 2004

Odejděte, děkujeme

Na nudu v Čechách si stěžovat nemůžeme. Zábavy máme přehršel, eskamotáže a džigitovky nejvyšší kvality sledujeme denně od orgánů volených i ministerských žonglérů, všelijakých podučitelů a poručníků, vševědců a zpozdilých socialistů. Z ničeho nemůže nic vzniknout, to věděl už v pátém století před naším letopočtem filozof Meliss. Přesto stále doufáme a věříme na zázraky. Není přece možné náhle ve věku úctyhodném přijít o zaměstnání, nikdo nás přece nemůže vyhodit na ulici, musí existovat slušnost, přece jsme lidé!

12. 10. 2004

Svět Lidových novin:

Člověk má tendenci neustále hodnotit. Všechny informace, které člověka obklopují, to co vnímá, co sleduje, čte, poslouchá, to co ho napadne, všechno stále zařazuje do různých hodnotících škál, které tvoří jeho svět. Nezajímavé opomine, zavrženíhodné zavrhne a významné ocení. I já jsem se rozhodl ocenit to, co považuji za významné z hlediska informačního vůbec, tedy žurnalistickou činnost.

Někdy člověk celé dny nezavadí o kloudnou myšlenku a z toho se mu nabízejí hned tři na jedné dvoustraně denního tisku. Jak jsem řekl, člověk má tendenci stále hodnotit, a tak jsem je seřadil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí do následující stupnice:

12. 10. 2004

K včerejší zprávě České televize, že na severní Moravě byly zřejmě skutečně sterilizovány některé ženy, zveřejnili anonymové na diskusním fóru Lidových novin opět rasistické výroky, porušující zákony České republiky ZDE. Podle nedávné právní analýzy od Jana Sýkory je za výroky porušující zákony ČR odpovědný vydavatel, a to jmenovitě. Je tedy otázkou času, kdy někdo dříve nebo později podá na Lidové noviny v této věci trestní oznámení. Internetové České noviny rasistické komentáře anonymů ze svých fór odstraňují ZDE.

Štěpán Kotrba: Vlastimil Klíma
12. 10. 2004

Šifrovací funkce MD5 prolomena, SHA-1,256,512,384,224 bezpečné, HMAC s MD napůl

Poslední srpnový týden byl špatným týdnem pro hašovací fukce a dobrým pro kryptoanalytiky, kteří dosáhli neočekávaných vědeckých úspěchů. Definitivně byly prolomeny MD4, MD5, RIPEMD a HAVAL-128 a byly nalezeny nové obecnější techniky hledání slabin iterativních hašovacích funkcí, což jsou právě všechny důležité současné hašovací funkce. Výsledkem je trochu mrazení v zádech, zda tyto moderní hašovací funkce a zejména převládající SHA-1 ustojí tyto techniky a na nich založené útoky. ....

Z publikovaných příspěvků v minulém týdnu vyplynula určitá nervozita, zda tato odhalení nějak nenarušují bezpečnost systémů, používajících SHA-1. Dobrá zpráva je, že nikoli, ale to mrazení v zádech by mělo všechny dostatečně poučit. Co kdyby to vliv mělo? Hašovací funkce nové třídy SHA-2 jsou použity zatím jen minimálně, protože se spoléhá na bezpečnost SHA-1 a není ochota příliš věci měnit. Poučení tedy je, že je nutné se na průšvihy tohoto typu připravit jako na normální jevy, tak jako je normální u složitých programů vydávat záplaty. Nové paradigma by mělo být "nedůvěřovat slepě jen jedné funkci, ale systémy budovat tak, aby se kryptografické nástroje v nich mohly pružně měnit". Bezpečnost není absolutní, je to proces. Tuhle poučku sice každý zná, ale v oblasti používání kryptografických nástrojů jakoby všichni ztuhli.

Plné znění článku a další odkazy do kryptoanalytického světa ZDE

12. 10. 2004

Britská vláda bude naléhat na zaměstnance, aby odložili odchod do důchodu až do 70 let za jednorázovou finanční odměnu ve výši 30 000 liber (1,5 milionů Kč). Tímto opatřením se bude snažit britská vláda vyřešit hrozící krizi penzijního systému.

Tony Blair
12. 10. 2004

Britský premiér Tony Blair se vyjádřil, že zamýšlí využít své třetí funkční období k radikálním změnám sociálního státu a k dalším reformám veřejných služeb. Chce vytvořit "společnost příležitostí", v níž by i příslušníkům dělnické třídy byly k dispozici středostavovské aspirace, uvedl Blair v pondělí ve svém projevu.

12. 10. 2004

Příliš mnoho pěší chůze může zhoršit globální oteplování, varoval Neil Collins v britském konzervativním deníku Daily Telegraph:

12. 10. 2004

Daily Telegraph se spletl

Lekce matematiky v Daily Telegraph (zdroj dat) je pěkná, bohužel pan Neil Collins (autor) si některé informace od Mr Geoffrey Hodgson z Leeds neověřil, píše Matěj Forman.

Tak například tvrdí, že 1 litr CO2 váží 1,966 kg. To je bohužel špatná úvaha. V případě správnosti tohoto výpočtu by se CO2 zavrtávalo pod hladinu, coby zhruba dvakrát tak těžší než voda. Hustota CO2 je při standartním tlaku 1 atm a 15 st.C 1,87 kg/m3 tj. 0.00187 kg na litr.

11. 10. 2004

Poprvé za pětatřicet let mají nyní Iráčané možnost mluvit a debatovat mezi sebou svobodně - veřejně a relativně beze strachu - o politických a společenských otázkách svého každodenního života. Ale většinou hovoří jen o násilí, napsal z Iráku komentátor listu Guardian Ghaith Abdul-Ahad: "Co se stalo dnes dopoledne? Kolik dělostřeleckých granátů dopadlo včera do vaší čtvrti? Propustili vám Američani bratrance, anebo ho stále ještě 'vyslýchají'?"

Ne, ne, už žádného politika vám na detektor lži nepustíme, někdo by mohl vykecat, jak to tady funguje !!
12. 10. 2004

Kanadský přístup k marihuaně
12. 10. 2004

Zatracená marihuana, začalo ji pěstovat příliš mnoho lidí. Svítí jejím rostlinám a tedy spotřebovávají mnoho elektřiny. Z toho vyplývá, že kdo spotřebovává mnoho elektřiny, bezpochyby pěstuje marihuanu, a tedy jedná proti zákonu.

Superman - Christopher Reeve
11. 10. 2004

V neděli zemřel ve věku dvaapadesáti let americký herec Christopher Reeve, který v sedmdesátých a v osmdesátých letech hrál Supermana. Utrpěl infekci a zástavou srdce a octl se v neděli v komatu.

Před devíti lety Reeve ochrnul na celém těle, když si po pádu z koně zlomil krk. Posléze se stal stoupencem a popularizátorem výzkumu prostřednictvím kmenových buněk a byl přesvědčen, že se dožije doby, kdy mu vědci pomohou znovu normálně vládnout svým tělem. V posledních letech se mu vrátil cit do některých částí těla. Také se vrátil k filmové práci. V roce 1998 hrál v nové verzi Hitchcockova filmu Rear Window, o muži na kolečkovém křesle, který začne být přesvědčen, že jeho soused byl zavražděn.

Podrobnosti v angličtině ZDE

11. 10. 2004

Nevysvětlený a bezprecedentní vzrůst kysličníku uhličitého v atmosféře během posledních dvou let vyvolává mezi vědci obavy, že se svět možná octl na hranici nezvládnutelného globálního oteplování.

11. 10. 2004

Minulý týden se v kanadském Montrealu uskutečnil druhý světový kongres proti trestu smrti. Setkání se zúčastnili nejen diplomaté, právníci či zástupci humanitárních organizací, ale i známá francouzská herečka Catherine Deneuve a finský europoslanec a bývalý šampion rallye Ari Vatanem. V sobotu se na 3500 účastníků převléklo do černého jako symbol stejného počtu odsouzených, kteří čekají na trest smrti ve vězeních ve Spojených státech amerických.

11. 10. 2004

Rychle mizí dny, kdy si ottawský středoškolák před cestou na školní taneční zábavu lokne na posilnění z tatínkovy láhve vodky. Do cesty se mu totiž ve škole postaví povinnost fouknout do balonku. Proč? Protože se školy začaly bránit tomu, aby na zábavy přicházeli opilí studenti.

10. 10. 2004

V afghánském městě Herat, kde o tomto víkendu bezprecedentně hlasovaly ženy ve volbách, došlo od pádu Talibanu k obrovskému vzrůstu násilí proti ženám v rodinách. Ti, kdo mívali moc nad ženami a dcerami, nyní doslova bojují o to, aby si ji udrželi. Velké množství militantů, včetně Zarqawiho a bin Ladina, pochází z rodin, které se přestěhovaly z venkova do měst. Jsou to muži, kteří přišli o jistoty dětství.

Vrah britského rukojmího Kennethe Bigleyho, Abu Musab al-Zarqawi, 37, pochází z jednoho špinavého, chudého, průmyslového města v Jordánsku. Je to násilník, politicky uvažuje jednoduše a má chabé vzdělání. Zarqawi je charakteristický pro novou vlnu extremistů, kteří začínají nahrazovat Usámu bin Ladina, jehož vliv na mezinárodní terorismus se nyní omezuje na občasné výzvy, vydávané z úkrytu kdesi na afghánsko-pákistánské hranici.

Stejně jako Usáma bin Laden, Zarqawi se především snaží o "propagandu činem", argumentuje v týdeníku Observer Jason Burke:

10. 10. 2004

Nový film o rebelii v ČT o Vánocích 2000

Martin Mejstřík: "Tohle je veřejnosoukromá televize"

V úterý 12. října se bude konat v kině Světozor promítání nového, téměř dvouhodinového filmu Davida Čálka a Radima Špačka o rebelii v České televizi o Vánocích roku 2000 Bezesné noci (108 min.). Po promítání se má konat diskuse.

Laskavostí autorů byl dokument zpřístupněn redakci Britských listů, takže vás můžeme o něm předem informovat. Přináší o televizní rebelii nějaké nové, objevné informace?

9. 10. 2004

Americká FBI nařídila společnosti Rackspace v USA (u níž jsou umístěny servery Indymedia ve Spojených státech a v Londýně), aby zlikvidovala jeden ze serverů společnosti Indymedia. Příkaz bylo nutno provést tak rychle, že Rackspace musela odevzdat FBI jeden z harddisků společnosti Indymedia, umístěný v Británii. Četné stránky společnosti Indymedia jsou nyní mimo provoz.

Indymedia konstatují, že není známo, proč se FBI rozhodla proti jejich internetovým stránkám zasáhnout.

Indymedia zjistila, že příkaz zkonfiskovat její servery, umístěné v Británii, přišel od vládních úřadů ve Švýcarsku a v Itálii.

11. 10. 2004

Vážení přátelé filmu,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na letošní X. jubilejní seminář britského filmu 2004, který se tradičně uskuteční v Uherském Hradišti od čtvrtka 2.prosince do neděle 5.prosince 2005, píše Jiří Králík. Hlavním cyklem tentokrát bude velká přehlídka zdařilých filmových adaptací slavných britských dramat (30 celovečerních filmů), nová kolekce Projektu 100 - 2005, předpremiéra nového českého filmu, pokračování cyklu britský filmový horor a doprovodné akce.

Další informace ZDE.

11. 10. 2004

"Izraeli hrozí od Palestinců likvidace"

Pamatuji dvě pohádky ze svého dětství: "Královy nové šaty" a "Králův kadeřník". Nevěděl jsem tehdy, že námět jedné z nich je od Andersena (tam místo krále vystupuje císař) a druhé z antické mythologie a bylo to tehdy irelevantní. Verze první pohádky v mé knížce skončila tak, že uprostřed průvodu jedno neviňátko náhle vykřikne: "Král je nahý!" Na rozdíl od původní verze, v níž se dítětem objevená politická pravda pozvolna začíná pošeptávat a rozšiřovat, nestane se nic, dvořané i houf zevlounů neochvějnou hulákavostí obdivují dál neexistující superjemné královské šaty.

10. 10. 2004

Tento časopis pro vás vyrábíme bez rozpočtu: Přispějte!

V září 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 9190,00 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

29. 12. 2003

Jak Češi bojují

Na autogramiádě knihy Jak Češi bojují jsme se dověděli, že čtenáři v Německu tisknou Britské listy svým příbuzným v ČR, kteří nemají připojení na internet, a v papírové formě jim je rozesílají poštou. Totéž lze učinit jednodušeji, koupíte-li svým přátelům a příbuzným bez přístupu k internetu naši novou knihu.

Nový knižní výbor z Britských listů Jak Češi bojují, který představuje to, co je podle našeho názoru na časopise nejzajímavější, je k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas ZDE a v dobrých knihkupectvích - například v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici na Starém Městě (nedaleko stanice metra Staroměstská) a v knihkupectví Academia na Václavském náměstí. Kniha obsahuje informace, které jinde v České republice nenajdete. Objednat si ji můžete i emailem na adresu libri@libri.cz.

Kniha, kterou sestavil Jan Čulík, má 704 stran, její obsah je ZDE. Ve čtrnácti oddílech zahrnuje výbor texty sedmi autorů (Jana Čulíka, Fabiana Golga, Štěpána Kotrby, Radka Mokrého, Kathryn Murphy, Jana Paula a Jakuba Žytka) a desítky barevných i černobílých fotografií s mnohdy pikantním pohledem do zákulisí české politiky, všedního dne či událostí, které stály za zaznamenání.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

17. 6. 2004
>   29. 7. 1996 - 30. 12. 1996
>     2. 1. 1997 - 28. 3. 1997
>     2. 4. 1997 - 30. 6. 1997
>     1. 7. 1997 -   1. 9. 1997
>     3. 9. 1997 - 28. 9. 2001
(Interní linky v článcích dosud nefungují, pokud nenahradíte sekvenci http://www.britskelisty.cz/ sekvencí http://www.blisty.cz/files/isarc/)
Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
12. 10. 2004 Lidé v ČR jsou bohatí, protože se v Delvitě prodává drahá zmrzlina Bohumil  Kartous
12. 10. 2004 Poslání Národní knihovny je jiné než zpřístupňovat internet Hanuš  Hemola
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
11. 10. 2004 Pijavice a básníci Václav  Dušek
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2   
11. 10. 2004 "Povstalci mají právo nás zabíjet"   
11. 10. 2004 O přístupu k internetu v knihovnách v Británii Jan  Čulík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
10. 10. 2004 Co motivuje vrahy rukojmích?   

Přesun brněnského nádraží - téma voleb RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2004 Proč se nemluví o dopravní obslužnosti Miloš  Dokulil
9. 10. 2004 Brno, město odsunů Zdeněk  Moravčík
9. 10. 2004 ČTK k referendu v Brně: Účast asi nebyla dostatečná, výsledek nebude závazný   
8. 10. 2004 Nádraží v Brně -- snaha o informaci před referendem   
7. 10. 2004 Zkušenost z Dánska - aneb nádraží v centru Jan  Lipšanský
7. 10. 2004 Čí je Brno? Milan  Valach
7. 10. 2004 Několik občanských dojmů z Curychu, včetně jeho nepřesouvaného nádraží Karel  Skoupý
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost   
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil

Bush versus Kerry: volby 2004 RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2004 Pastor Bush   
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?   
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách   
8. 9. 2004 Na George Bushe útočí jen snobové   
8. 9. 2004 Bush versus Kerry: příliš malé rozdíly Oskar  Krejčí
30. 8. 2004 "Bush vyhraje, protože jeho tým účinně používá pomluvy"   
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?   
10. 8. 2004 John Kerry sa začína vyfarbovať Adrian Peter Pressburg
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov   
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous

Asymetrická válka a to, co nazýváme terorismem RSS 2.0      Historie >
21. 9. 2004 Čečensko: lidská práva jako sentimentální žvást Milan  Valach
20. 9. 2004 Je nutné udělat z muslimů Evropany Bohumil  Kartous
20. 9. 2004 Otevřít oči, nebo je vyškrábat? Ondřej  Slačálek
20. 9. 2004 Čečenský problém Daniel  Šmihula
13. 9. 2004 Filozofové v jeskyni Pavel  Urban
9. 9. 2004 Beslan: Příběh bratrů Kulajevů   
8. 9. 2004 Putin odmítl zahájit veřejné vyšetřování katastrofy v Beslanu   
8. 9. 2004 Rusové demonstrovali proti terorismu   
8. 9. 2004 Rusko: V boji proti terorismu nemá volbu nikdo Oskar  Krejčí
7. 9. 2004 Nechte maličkých přijíti ke mně Václav  Dušek

Klecová lůžka RSS 2.0      Historie >
20. 9. 2004 Česká psychiatrie v klecovém lůžku finančního nedostatku Petr  Záras
21. 7. 2004 Jak stát dělá překážky i dětem postižených rodičů Jan  Paul
21. 7. 2004 Stát, sociální ústavy a iniciativa jednotlivce Jan  Čulík
20. 7. 2004 Český systém ústavní a sociální péče se musí změnit Jan  Čulík
20. 7. 2004 Pacienti v klecích mají být po protestu Rowlingové propuštěni   
19. 7. 2004 Jak stát dělá překážky rodičům postižených dětí Martina  Dostálová
17. 7. 2004 Proč je dobré zrušit klece Bohumil  Kartous
16. 7. 2004 Mezinárodní lidskoprávní organizace kritizují Václava Klause   
15. 7. 2004 Václav Klaus: "Ať si imperialisté zuří..." Jan  Čulík
15. 7. 2004 "Podivín", který se stará o své invalidní dítě Martina  Dostálová

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
8. 10. 2004 O tom, že premiér Gross vlastně zlikvidoval instituci referenda Radek  Batelka
8. 10. 2004 Myslí to Gross upřímně?   
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
4. 10. 2004 ČSSD a sociální stát: sociální demokracie ve vleku neoliberalismu Rudolf  Převrátil
4. 10. 2004 Zítřek sociálního státu v globalizovaném světě Miloš  Pick
23. 9. 2004 Miloš Zeman: "ČSSD bude úspěšná jen tehdy, bude-li vedena úspěšnými"   
20. 9. 2004 Jak se novinář stane "nepřítelem strany" Štěpán  Kotrba
20. 9. 2004 Posměch zvyšuje oblibu   
19. 9. 2004 Gross nepodepsal zápis ze schůzky se Stanislavem Pencem   
16. 9. 2004 Václav Žák: Nezapomínejme, že John Bok kandidoval za ODS   

Český film RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva   
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   
3. 8. 2004 Otakar Vávra: Umělec s malým u Milan  Černý
3. 8. 2004 O tvůrčí integritě v dobách útlaku Jan  Čulík

Americký dokumentarista Michael Moore RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."   
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
31. 8. 2004 Michael Moore získal na Republikánském sjezdu další reklamu pro svůj film   
24. 8. 2004 Fahrenheit 9/11: Neobyčejně významný historický počin   
18. 8. 2004 Fahrenheit 9/11 vyvolává kontroverzi v arabském světě   
14. 8. 2004 Moore zveřejnil důkazy pro všechna svá tvrzení ve filmu Fahrenheit 9/11   
13. 8. 2004 Rozumím, proč Fahrenheit 9/11 dostal hlavní cenu v Cannes Jan  Čulík
13. 8. 2004 O Michaelu Moorovi: Souhlasím   
13. 8. 2004 Michael Moore zveřejnil záběry, kde nový šéf CIA konstatuje, že je pro tuto funkci nevhodný   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2004 Co motivuje vrahy rukojmích?   
8. 10. 2004 Saddám měl jen zbraně hromadné korupce   
8. 10. 2004 Rukojmí Kenneth Bigley byl usmrcen poté, co se pokusil o útěk   
7. 10. 2004 Inspektoři: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení   
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."   
6. 10. 2004 Paul Bremer: "Amerika neměla v Iráku dost vojáků"   
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"   
1. 10. 2004 "Dopis 100"   
28. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 13. - 17. září 2004   
27. 9. 2004 "Tony Blair to myslí upřímně"   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí   
1. 9. 2004 Odpor muslimských autorit proti únoscům Martin  Ondreját
24. 8. 2004 Přes osm tisíc vězňů v izraelských věznicích je vysíleno hladovkou   
12. 8. 2004 Palestinsko-izraelský konflikt je asi neřešitelný Pavel  Urban
11. 8. 2004 "Tady je Izrael, tak mluvte hebrejsky, anebo držte hubu!"   
26. 7. 2004 Není zeď jako zeď, hlavně, že je tlustá Zdeněk  Moravčík
16. 7. 2004 Izraelci stříleli na potravinový konvoj OSN   
15. 7. 2004 Skutečnou situaci znají jen ti, kteří ji prožívají Jana  Malá
12. 7. 2004 Kdo mlží a manipuluje fakta? Pavel  Mareš

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku   
29. 9. 2004 Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl Petr  Sak
7. 9. 2004 Naše typicky české priority Miloš  Dokulil
30. 8. 2004 Janu Švankmajerovi bude sedmdesát   
29. 8. 2004 Bývalý šéf BBC obvinil Tonyho Blaira ze lhaní a ze zastrašování BBC   
28. 8. 2004 Andrew Gilligan kritizoval vládu a Radu BBC   

Školství RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2004 Oxford Blairovi: "Odvezte si tanky z našeho trávníku"   
4. 10. 2004 Blairova vláda nutí univerzity, aby dávaly přednost uchazečům se slabšími studijními předpoklady   
27. 9. 2004 Proč v českém školství už deset let selhává management jakosti? Ivo V. Fencl
24. 9. 2004 Jeďte studovat do Oxfordu! Jan  Čulík
23. 9. 2004 Poslušně hlásím, pane lajtnant... -- cíl výchovy? Boris  Cvek
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
31. 8. 2004 V Brně vzniká Univerzita obrany Jaroslav  Hlaváček
24. 8. 2004 Vládní sliby ve školství Ondřej  Hausenblas
5. 8. 2004 Povinná maturita z matematiky - první krok k oživení společnosti?   
4. 8. 2004 Proč povinnou maturitu z matematiky?   

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík
20. 8. 2004 A tyhle si vemte s sebou a naložte s nimi, jak uznáte za vhodné   

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
11. 10. 2004 Pijavice a básníci Václav  Dušek
29. 9. 2004 Drzý interview s Ivanem Vyskočilem po čtyřiceti letech Martin  Vaněk
27. 9. 2004 Stanislav Komárek se asi tvůrčím prozaikem nestane Jan  Čulík
26. 9. 2004 Brudlý krampoblouch - soutěž literárních sborníků českých škol   
21. 9. 2004 Čistý plamen lásky v Ostravě   
20. 9. 2004 Divoké víno ještě po čtyřiceti letech Ludvík  Hess
17. 9. 2004 Lékař, biolog a filozof holismu -- s otazníkem nad jeho pozůstalostí Irena  Zítková
15. 9. 2004 Literatura se stala terčem mediální manipulace Petr  Bílek
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská