7. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2004

Sdělovací prostředky, internet a digitalizace

BBC provozuje více než dva miliony internetových stránek

Dochází ke konvergenci všech médií. V budoucnosti nebude záležet na tom, jakým způsobem budou sdělovány informace, ale na tom, co to bude za informace. Ty budou k dispozici na nejrůznějších nosičích a budou šířeny nejrůznějšími médii. Pořady veřejné služby bude moci šířit kdokoliv a jakýmkoliv způsobem. Zřejmě přestanou existovat "kamenné" instituce pro veřejné vysílání. Tradiční média mohou konkurovat "nevázanosti" internetu pouze důrazem na kvalitu.

(Několik poznámek pro konferenci "Digitalizace a rozhlasové vysílání", která se ve čtvrtek konalo v Poděbradech.)

Mezinárodní informační a mediální společnost Reuters bude poskytovat veřejnosti televizní zpravodajství prostřednictím internetu. Jde o podstatnou změnu v její korporační strategii. The Reuters Channel bude od prvním zpravodajstvím, které bude k dispozici v novém "centru mediálních služeb", které zprovozňuje od příštího týdne ve Spojených státech firma Microsoft.

Společnost Reuters dosud vydělávala 90 procent svých příjmů poskytováním zpravodajských služeb pro velkoobchod, zejména poskytováním finančních informací investičním bankám, makléřům a obchodníkům s valutami. Reuters také poskytuje tisku a sdělovacím prostředkům služby tiskové kanceláře.

Skupina Reuters se však nyní rozhodla, že osloví přímo individuální spotřebitele. Vedení firmy se rozhodlo, že individuální spotřebitelé budou od nynějška klíčovou součástí její podnikatelské strategie. Už v současnosti si každý měsíc stahuje ze stránek reuters.co.uk videoklipy až půldruhého milionu uživatelů. Firma Reuters přiznala, že je překvapena tak velkým zájmem veřejnosti. Na rozdíl od společností BBC a CNN se Reuters domnívá, že ji veřejnost nespojuje s žádnou jedinou konkrétní zemí. Je to firma, která byla založena v roce 1850 v Cáchách v Německu a má sídlo v Londýně.

Před rokem firma Reuters vydala 8 milionů liber na reklamní kampaň - první po čtyřech letech - která zdůrazňovala důvěryhodnost a autoritativnost jejího zpravodajství, přesnost a globální relevanci. Reklama se zaměřovala na finančníky a analytiky, ale vysílala se běžně v televizi a objevila se i na billboardch. Zdůrazňovala zejména princip důvěry.

Britský mobilní operátor O2 podepsal v úterý 5. 10. dohodu se společností Cloud, která umožní jejím zákazníkům získat broadbandovž wifi přístup na internet v kavárnách, restauracích a na železničních stanicích po celé Británii. O2 zároveň zprovozňuje novou kartu pro laptopy, která umožňuje připojení na internet prostřednictvím bezdrátových sítí, wi-fi a mobilní technologie třetí generace. Obdobnou exkluzivní dohodu s jiným takovým dodavatelem právě uzavřela mobilní společnost Orange. Analytikové v tomto průmyslovém odvětví jsou však znepokojeni, že exkluzivní dohody o broadbandovém přístupu na internet jsou ve skutečnosti překážkou skutečnému rozvoji broadbandového internetu. 8 milionů?

Komunální úřad v londýnské čtvrti Lewisham plánuje mobilní wifi přístup pro své zaměstnance i obyvatele této londýnské čtvrti. Bude moci svůj program realizovat proto, že britská vláda podporuje vytvoření projektu pro wifi přístup na internet pro celostátní použití. Lewishamský komunální úřad spolupracuje s projektem společnosti British Telecom Openzone (BT jeho prostřednictvím provozuje za poplatek wifi přístup na internet na četných veřejných místech) v rámci celostátního britského projektu Nomad, který prosazuje mobilní přístup na internet pro pracovníky místních úřadů.

Lewisham instaloval přístup wifi na internet ve všech svých budovách. To umožňuje jeho zaměstnancům a subskribentům, kteří ve čtvrti žijí, používat prostřednictvím laptopů bezdrátového připojení na internet. Komunální úřad bude hodnotit, jaký prospěch to přineslo zaměstnancům jeho čtvrti a místním podnikům.

Prvním britským městem, které už instalovalo plně operační městskou bezdrátovou broadbandovou síť, je severoanglický Preston.

Do léta roku 2005 má v Británii zmizet technologický rozdíl v oblasti digitálních komunikací mezi městem a venkovem. Broadbandový přístup na internet - s minimální rychlostí 512 kbs/sec bude do léta 2005 zpřístupněn 99,4 procentům britské populace, hlavně prostřednictvím technologie ADSL. V současnosti je k dispozici 91 procentům Britů. ADSL poskytuje služby rychostí 1 nebo 2 Mbps a od 6. září, konstatovala společnost BT, se rozšiřuje rychlost 1 Mbps na vzdálenost 6 km od ústředny, ve srovnání s dosavadními 4 km od ústředny.

Britský regulační úřad Ofcom právě vydal 137 stránkový dokument o budoucnosti vysílání veřejné služby. Připravuje vytvoření instituce, jíž dává zkratku PSP - Public Service Publisher - vydavatel veřejné služby. Chce v tomto smyslu vytvořit nový veřejný televizní okruh, aby byla konkurence společnosti BBC.

Společnost Ofcom uznává, že jak současné televizní stanice začnou využívat internetu, začnou být nezvládnutelné. Osvobodí se totiž od terestrických licencí a stanou se jen "jednou další květinou" v kytici mnoha vysílacích kanálů. Regulace digitálního vysílání bude téměř nemožná.

Proto přichází Ofcom s novou myšlenkou "VYDAVATELE VEŘEJNÉ SLUŽBY". Jakákoliv firma, komerční či soukromá, bude mít právo ucházet se o kontrakty na poskytování veřejných vysílacích služeb. Tento svět bude tedy regulován státní institucí, bez ohledu na to, jakým způsobem se pořady budou dostávat k vysílateli.

Mezinárodní situace a Česká republika

1.Internetové připojení je v České republice stále skandálně drahé, pomalé a nedostatečné. Lze říci se stoprocentní jistotou, že se to v nejbližší době změní. Západní multinacionální telekomunikační společnosti se intenzivně připravují na investice do nových členských zemí EU. Modernizace internetu je jedním z nejvýznamnějších technologických úkolů současnosti. Západní firmy vědí, že stát bude prostřednictvím internetu poskytovat své služby občanům, a tedy kvalitní vysokorychlostní internet bude muset být přístupný VŠEM OBČANŮM a VŠUDE, buď zadarmo, anebo za symbolické ceny.

BRITSKÉ LISTY ZDE

BRITSKÉ LISTY ZDE

V Británii se zavádí bezdrátový (wifi) vysokorychlostní přístup na internet pro celá města, poplatek je 60 liber (3000 Kč) na rok.

BRITSKÉ LISTY ZDE

BRITSKÉ LISTY ZDE

BRITSKÉ LISTY ZDE

Široce rozšířený, vysokorychlostní internet se i v ČR stane v budoucnosti FAKTEM, s nímž je nunto počítat.

2. Šíření digitalizace vede k rozrůzněnosti a k vzniku celé řady nových, i velmi kvalitních televizních okruhů, ale zároveň k chaosu a k poklesu sledovanosti serióznějších pořadů. Britský Ofcom požaduje, aby vysílatelé přicházeli s novými metodami, jak přesvědčit diváckou a posluchačskou obec, aby sledovala pořady veřejnoprávního rázu.

Zdroj v angličtině ZDE Vznik multikanálového digitálního světa a růst sledovanosti internetu NEVEDL v Británii k poklesu sledovanosti televizních pořadů. Silně sledovaný je internet i televize a rozhlas:

Zdroj v angličtině ZDE

3. Internet se stává obrovskou konkurencí zejména tištěným médiím, která nemohou udržet krok s vývojem událostí a jsou v závěsu na elektronických médií, včetně internetových, které jsou aktualizovány několikrát denně.

4. Od samého začátku varovali odborníci, že internet se nemůže stát seriózním konkurentem establishmentových médií, protože většina materiálu na něm zveřejňovaného je neseriózní, amatérská a neověřená. Pro internet v tomto smyslu platí totéž jako pro zavedená elektronická média v nynější době rychle se proměňujícího technologického světa:

Přežijí ta média, která budou usilovat o trademark kvality. Toto je politika, kterou už několik let realizuje společnost BBC. BBC věděla už před lety, že ztratí výsadní postavení dvou hlavních terestrických televizních a několika celostátních rozhlasových okruhů. Věděla, že její okruhy se stanou v digitálním světě pouze bezvýznamným "kanálem 236 a 237". Proto od samého počátku usilovala o to, aby její kanály byly natolik charakteristické kvalitou, aby si je lidé vyhledávali i v změti digitálního světa.

Totéž platí i na internetu: neskromně snad mohu říci, že to dokazuje i historie Britských listů. Těm čtenost systematicky roste, přestože v ČR vzniká na internetu nespočet jiných informačních zdrojů. Lidé jdou po zavedené značce.

Rozhlas a televize mohou přežít v budoucnosti pouze prostřednictvím kvality. Přitom je podmínkou sine qua non, aby docházelo k synergii a aby rozhlasové a televizní vysílání aktivně využívalo internetových zdrojů. Příkladem může zrovna být praxe společnosti BBC, která provozuje více než dva miliony internetových stránek.

                 
Obsah vydání       7. 10. 2004
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
7. 10. 2004 Inspektoři: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
7. 10. 2004 Pastor Bush
7. 10. 2004 Moderní politika je založena na decentralizovaném, lokálním rozhodování
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Několik občanských dojmů z Curychu, včetně jeho nepřesouvaného nádraží Karel  Skoupý
7. 10. 2004 Čí je Brno? Milan  Valach
7. 10. 2004 Zkušenost z Dánska - aneb nádraží v centru Jan  Lipšanský
7. 10. 2004 Pohledy odjinud Martin  Škabraha
7. 10. 2004 Vstup Turecka do EU ho hospodářsky zruinuje
7. 10. 2004 Turecko a EÚ -- neopodstatnené predsudky a strach Judita  Takáčová
7. 10. 2004 Hrátky se slovníkem Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."
6. 10. 2004 Oxford Blairovi: "Odvezte si tanky z našeho trávníku"
6. 10. 2004 Paul Bremer: "Amerika neměla v Iráku dost vojáků"
6. 10. 2004 Che Guevara byl vrah a zločinec
6. 10. 2004 Přerozdělování důchodů z hlediska mainstreamové ekonomie Petr  Gočev
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2004 Pohledy odjinud Martin  Škabraha
7. 10. 2004 Pastor Bush   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
7. 10. 2004 Inspektoři: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení   
6. 10. 2004 Přerozdělování důchodů z hlediska mainstreamové ekonomie Petr  Gočev
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."   
6. 10. 2004 Paul Bremer: "Amerika neměla v Iráku dost vojáků"   
6. 10. 2004 Che Guevara byl vrah a zločinec   
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"   
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?   
2. 10. 2004 Svoboda slova v době terorismu   
1. 10. 2004 Graham Greene -- básník trapnosti Jan  Čulík

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
4. 10. 2004 Členka Rady BBC bude mít zisky z privátních vojenských kontraktů v Iráku   
29. 9. 2004 Média a počítače mají zásadní vliv na myšlení, postoje názory, hodnoty, estetiku a životní styl Petr  Sak
7. 9. 2004 Naše typicky české priority Miloš  Dokulil
30. 8. 2004 Janu Švankmajerovi bude sedmdesát   
29. 8. 2004 Bývalý šéf BBC obvinil Tonyho Blaira ze lhaní a ze zastrašování BBC   
28. 8. 2004 Andrew Gilligan kritizoval vládu a Radu BBC   
24. 8. 2004 ČRo: "Internetový teroristi a antivirový odborníci"   
18. 8. 2004 O třítýdenní okupaci ČT 2 armádami spojeneckých sportovních vojsk Bohumil  Kartous
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
22. 7. 2004 Rozdíl mezi psem domácím, hlídacím, vlkem stepním a hyenou skvrnitou Štěpán  Kotrba
20. 7. 2004 BBC by neměla být financována jen z koncesionářských poplatků   
14. 7. 2004 Proč novináři pomáhají vládám lhát občanům?   
12. 7. 2004 Úloha médií v demokracii   

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 ČT potřebuje 6,5 miliard Štěpán  Kotrba
21. 5. 2004 Británie: jedná se o datu zrušení analogového vysílání   
23. 3. 2004 Pokud má rozhlas obstát v nastupující éře digitalizace... Jan  Punčochář
5. 3. 2004 Aktualizovaná digitální koncepce v nejistotě Zdeněk  Duspiva
10. 2. 2004 Telefon s fotoaparátem velký jako kreditka   
10. 2. 2004 Špičkové grafické karty pro mobily? Realita.   
10. 2. 2004 Vytiskněte si plastický obraz Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Dívka jménem Hertz   
9. 2. 2004 Televize, která vás pozná Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Reality TV: Nejjasnější obraz, nejčistší zvuk - ale kudy k vám? Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Kancelářský dozorce nejlepšího výkonu Štěpán  Kotrba