6. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 10. 2004

Brno a jeho nádraží

Referendum --- tak, a nikdy jinak!

O mnohých aspektech problému kolem brněnského hlavního nádraží jsem již v BL psal. Teď jsem ale dostal do rukou Statutárním městem Brnem vydaný leták, stavící mě jako potenciálního účastníka kvapem se blížícího referenda do role buďto zpátečníka, anebo naopak osvícence myslícího na zítřek. Hned na první straně je věta: "Aktivisté chtějí dosáhnout změny platných rozhodnutí." V uších mi zaznělo "teroristé", a kolem nosu mi to začpělo čímsi "nelegálním" (rozhodně jdoucím proti úřadům, a pak krajně podezřelým). A hned v další větě jsem se mohl dovědět, že ti zřejmě málo zodpovědní lidé "vytrhují pouze otázku polohy vlakového nádraží". Jako kdyby právě to nebylo problémem k diskusi.

Už proto, že jedno řešení je upřednostňováno jako optimální, přičemž alternativy jsou jako nežádoucí utlumovány. (Že bychom se mohli třeba poučit o tom, jak řešili obdobný problém třeba v Curychu? A že už tu byl nějaký --- vítězně roku 1991 soutěží prošlý --- projekt, počítající s postupnou rekonstrukcí stávajícího hlavního nádraží, o tom je málem smrtelný hřích vůbec něco vědět. Projekt tehdy předložil dr. ing. R. Nedvěd. Zajímavé zmínky o různých peripetiích jednotlivých návrhů, ale rovněž o rozmanitých tlacích zainteresovaných by také poskytla televizí kdysi zveřejněná "anketa" o tomto nádraží.)

Na třetí straně vemlouvavého --- jen zdánlivě nestranného --- letáčku je zároveň neméně sugestivně, ba polopatisticky doporučeno, aby případný účastník referenda odpověděl "NE". Na skicách dvou jakoby jedině možných alternativ je přitom cudně naznačeno, jak by podle té zcela spásonosné a výlučně perspektivní varianty vypadala městská hromadná doprava. Pokud člověk přehlédne legendu, mohl by si myslet, že jde o jakousi parcelaci jednotlivých úseků té projektované plochy.

Při odsunutém nádraží je sice plánována jedna do dvou směrů jdoucí linka, ovšem s nutností přestupů na řadě dalších uzlů, zcela mimo stávající zvyklosti jak Brňanů, tak přespolních (a mimo ideálu se blížící dosavadní obslužnosti). Výdaje na nové řešení sítě městské hromadné dopravy pro nový fiktivní "střed" na jihovýchodě od stávajícího středu vyčísleny v letáčku prozíravě nejsou. (Není tam ani vyznačena spásonosná podpovrchová severojižní tramvaj, která má být součástí tohoto celkového řešení.)

Podle Magistrátem upřednostňované (a "schválené") varianty rozvoje má Brno do roku 2015 mít nové bulváry atd.; termín ukončení stavby nového nádraží --- o které jakoby především jde --- v tom výčtu cudně chybí (!). Přitom teprve příští rok bude město Brno žádat o dotaci z fondů EU, prostředky ze státního rozpočtu ČR (při setrvalé nutnosti nanejvýš šetřit) jsou nejisté a vlastních finančních prostředků má město pramálo. Co tedy vůbec by bylo možno stavět a v jakém rozsahu, je zatím ve hvězdách.

Také je zajímavé, že hned jako první položka ve srovnávací tabulce obou alternativ je vyhodnocena stávající obslužnost jako "minus" (!), zatímco to příští přesunutá a přetrhávající stávající relativně optimální spoje MHD má výrazné "plus". Nemá smysl polemizovat s jednotlivými plusy a minusy. (Nejsou ničím konkrétně ty symboly zdůvodněny; nejsou s ničím dalším --- alternativním --- poměřovány.)

Odpověď ANO v tom referendu automaticky hned nic nezpomalí (ač to letáček tvrdí). Vždyť otcové města volili zřejmě jen proto zcela nový a od krajských voleb odlišný termín pro toto referendum, aby ovlivnili účast na něm (a aby nemuseli k výsledku referenda přihlížet). Proč by jinak vyhazovali naše společné finanční prostředky na tuto akci zbytečně navíc? Je-li ta jediná možná a jedině perspektivní "alternativa" (navíc nejednou už rozmanitě požehnaná) skutečně nejlepší, proč se tedy Magistrát města tolik bojí veřejné diskuse o ní a proč se pokusil zhoršit šance na referendum o této závažné otázce, která se týká nejen všech občanů Brna, ale také občanů celého Jihomoravského kraje?

Co způsobí odpověď NE, to je ještě předčasné tvrdit. Na totální překopání celého zbytečně přesouvaného středu peníze zatím nejsou. A má-li být pak realizován nějaký "úsporný program" řešení tohoto problému (který k posouzení teď samozřejmě předkládán není), je otázkou, co by bylo prioritami a v jakém pořadí. Ti, kteří zatím chodí po středu Brna pěšky, by s největší pravděpodobností nezačali upřednostněně chodit po jeho plánovaném bulváru. A kdopak nám zároveň říká (když všechny železniční koleje vedou na odsunuté poloze skoro středem Brna), že všechno bude lepší, když by zřejmě i nákladní doprava racionálně a inovovaně šupajdila novým "středem města" a to vděčné město takto dále zkulturnila?

Je opravdu ve středu pozornosti jeho zvolených zástupců především občan a jeho potřeby (ale i zájmy)?

Také je zajímavé, že leták tvrdí, že jen v případě souhlasu s rekonstrukcí stávajícího nádraží (počítající s rozšířením kapacity a postupně realizující stavbu v souladu s finančními možnostmi) "po řadu let bude staveniště v těsné blízkosti centra města", zatímco kdyby se celé nádraží stěhovalo včetně kolejišť do nové koncentrované sítě o nějakých 700 m dále na jihovýchod (spolu s nutnými přeložkami MHD a budováním podzemní tramvaje), takové staveniště by zřejmě nevzniklo?! (Jak sugestivně jednoduché a přímočaré je to řešení "NE"! Že představuje prosperitu? Jak pro koho... Což takhle zajet si do Curychu?)

                 
Obsah vydání       6. 10. 2004
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost
6. 10. 2004 Paul Bremer: "Amerika neměla v Iráku dost vojáků"
6. 10. 2004 Che Guevara byl vrah a zločinec
6. 10. 2004 Oxford Blairovi: "Odvezte si tanky z našeho trávníku"
6. 10. 2004 Pravda a iluze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
6. 10. 2004 Nelegální prodej jedlých olejů z GMO na Slovensku Karel  Vaníček
6. 10. 2004 Čudná vojna 1939 -- 1940: Ticho pred búrkou Peter  Greguš
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
6. 10. 2004 Evropa směřuje k velmoci, ale s jakými hodnotami? Radek  Vogl
6. 10. 2004 Přerozdělování důchodů z hlediska mainstreamové ekonomie Petr  Gočev
5. 10. 2004 Rozpitvaná anatomie sociálního státu
5. 10. 2004 Rumsfeld zpochybnil vazbu mezi Saddámem Husajnem a bin Ladinem
5. 10. 2004 Rumsfeld se distancoval od svých výroků, že neexistovalo spojení mezi Saddámem a al Kajdou
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?
5. 10. 2004 Jsou myslivci zabijáci ? Radek  Batelka
5. 10. 2004 Blahořečí katolická církev Saddáma Husajna? Ondřej  Slačálek
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Přesun brněnského nádraží - téma voleb RSS 2.0      Historie >
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost   
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
1. 10. 2004 Ať o odsunu rozhodnou ti, kdo se budou přesouvat František  Marčík
30. 9. 2004 Brněnské podivnosti Jan  Lipšanský
29. 9. 2004 Vůdcovský mindrák Karla Kobosila Radek  Batelka
29. 9. 2004 Nesouhlasím s vámi, ale... Pavel  Urban
29. 9. 2004 Vlakové nádraží patří do centra Brna i kraje Jiří  Löw
29. 9. 2004 Jde o "totalitní atak" na přesun nádraží?   
27. 9. 2004 Smrkovského argumenty a pseudoproblémy zamindrákovaných "strážců veřejného blaha" jsou opět na stole Karel  Kobosil
24. 9. 2004 Nádraží u Svratky aneb Utopené miliardy Josef  Ludvík