7. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 10. 2004

Pastor Bush

Proč ignoruje tolik Američanů důkazy o tom, že se americká okupace Iráku stala katastrofou? Protože mají Spojené státy dlouhou tradici spoléhání se na víru navzdory faktům, argumentoval Jonathan Raban v deníku Guardian, a zajímavým způsobem vystopoval chování George W. Bushe až k americkým puritánům ze 17. století:

Jak dlouho to bude trvat, než si Američané uvědomí, že se okupace Iráku proměnila v krvavou katastrofu? Proč nemají na americké voliče skoro žádný vliv empirické důkazy, že politika této americké vlády na Blízkém východě neodpovědně ohrožuje Spojené státy i celý svět?

V americkém veřejnoprávním rozhlase zaslechl autor minulé pondělí rozhovor s otcem amerického vojáka Bena Isenberga, který byl v Iráku usmrcen dne 13. září. Otec v rozhlase argumentoval: "Toto není válka kvůli Iráčanům ani Američanům ani kvůli ropě - je to duchovní válka. Lidé, kteří toto nechápou, si prostě musejí otevřít bibli a přečíst si to tam. Tato válka byla předpověděna, byla předurčena. Pan prezident Bush je velmi zbožný křesťan. Pan prezident byl povolán, aby šel do této války, měl o ní vědomí a pochopil, co se děje a je to daleko hlubší, než čemu my lidi můžeme vůbec rozumět. My nemáme informace, jaké má pan prezident."

Toto nejsou informace z CIA, upozorňuje autor. Tyto "informace" pocházejí od bytosti, které Bush rád říká "můj vyšší otec". Jak Bush uvedl v závěru svého projevu, když přijal na nedávném Republikánském kongresu minulý měsíc svou nominaci: "Máme poslání, které jsme dostali zpoza hvězd..." Je to tvrzení, které by v některých zemích vedlo k tomu, že by mluvčího navštívili muži v bílých pláštích, ale v Americe, mezi věrnými, vyvolávají takovéto výroky nadšený potlesk.

Každý Bushův projev obsahuje velké množství odkazů na bibli a dalších tajných signálů jeho fundamentalistickým stoupencům. Racionalističtí liberálové dělají velkou chybu, když se domnívají, že holá, konkrétní fakta mohou rozdrtit Bushovu argumentaci - ta totiž není otázkou rozumu, ale otázkou víry.

Víra, jak uvedl apokryfální školák Marka Twaina, znamená "věřit něčemu, o čem víme, že tomu tak není."

Když první američtí Otcové poutníci, puritáni, dorazili do Spojených států, bylo pro ně axiomatické, že tam vybudovali své "město na hoře" v zemi, která byla do té doby obývána ďábly, jejichž zlí duchové byli stále ještě přítomni a kuli pikle proti bohabojným, moudrým a požehnaným občanům. V době procesů s čarodějnicemi v roce 1693 argumentoval Cotton Mather úplně stejně tak, jak Bush nyní argumentuje proti al Kajdě:

"Ďábel se proti nám nyní snaží učinit ještě jeden pokus, pokus obtížnější, překvapivější, propletenější s nesrozumitelnými okolnostmi než všechny pokusy, s nimiž jsme se dosud setkali. A jestliže nad ním zvítězíme, brzo se budeme těšit slavným dnům, kdy všechny šelmy nám zůstanou rozšlapány pod nohama." Bylo odhaleno "hnusné spiknutí", které, "kdyby nebylo včas prozrazeno, zřejmě by vedlo ke zničení všech kostelů v naší zemi." Více než 21 čarodějnic "se přiznalo, že se podepsaly do knihy, kterou jim ukázal ďábel, a angažoval je ve svém pekelném úsilí zaklít a zničit naši zemi."

Puritáni žijí! Chytří muži v Bushově vládě profesionálně propojili prezidenta Bushe s galvanizující energií puritánské tradice. Je tomu, jakoby Amerika od 11. září 2001 byla obnovena jako koloniální vesnice ve státě New England: ukrytá za bytelnou hradbou, která má zabránit Indiánům, aby se dostali dovnitř (Indiáni byli považováni za ďáblovy otroky); soustředěná na svou modlitebnu, v níž na kazatelně stojí Bush, kazatel z lidu, postava téměř totalitní autority v komunitě světců. Odvážní mladí muži z vesnice jsou v pustině, dělají tam Boží práci, bojují proti zlým duchům, kteří by jinak pronikli do vesnice, spálili by hlavní třídu i modlitebnu. Vzhledem k existenci americké puritánské tradice není divu, že většina Američanů tento automaticky obraz přijala, bez ohledu na to, že jsou proporce všechny špatně (zbývající jediná světová supervelmoc se těžko dá sloučit s obrazem zbožné, obklíčené vesnice). To ale nevadí, protože Bushově vládě se úspěšně podařilo využít toxického národního mýtu.

Víra vládne. Po nepříliš úspěšném začátku svého prezidentského úřadu nalezl Bush svou roli po útocích z 11. září jako hlavní pastor Spojených států. Ani nevadí, že se neumí na veřejnosti vyjadřovat. Je to výrazem jeho pokory a upřímnosti, jeho dogmatická jistota je důkazem toho, že má přímé spojení s Bohem. "To, jak kázal, bylo velmi prosté," napsal Mather o Johnu Eliotu z Raxbury, Massaschusetts. "Nenutil lidi hladovět nad prázdnými a vznosnými Spekulacemi."

Když byl před čtrnácti dny konfrontován s deprimující předpovědí CIA o zhoršující se situaci v Iráku, která pravděpodobně vyústí v občanskou válku, Bush to spatra a bezstarostně odmítl: "Oni jen hádají." Pan prezident nehádá. Jak to sděluje své kongregaci při každé příležitosti, on dostává své informace od oné Bytosti, Která Drží ve Své Pravé Dlani Hvězdy.

Pochybovat znamená podlehnout pokušení od zlých duchů. V Novém Zákoně je empiricismus kritizován v osobě chudáka pochybujícího Tomáše, jemuž Kristus řekl: "Blahoslavení jsou ti, kteří neviděli, a přesto uvěřili."

Že jsou fakta z Iráku v jasném protikladu vůči všem Bushovým tvrzením o tom, jak tam rozkvétá svoboda a demokracie, to je jen jednou z oněch zkoušek, jimiž jsou vystavováni všichni věřící. Samozřejmě, že to nevidíme, ale právě proto je ten zázrak o to zázračnější, právě jeho neviditelnost je inspirující morální výzvou pro všechny věrné křesťany.

Minulý čtvrtek při televizní debatě s Kerrym vypadal Bush naštvaně a pobaveně, že se takové debaty vůbec musel účastnit. V modlitebně není místo pro dvě kazatelny a pastor Bush byl nucen, poprvé od jeho zvolení (pokud je to ten správný výraz) v roce 2000 vystoupit jako rovný s rovným s rebelujícím členem kongregace, který jako by z oka vypadl pochybujícímu Tomášovi. V Bushově hlase byla známka zraněné nevěřícnosti, když o Kerrym řekl, že "On mění názory i na tak základní věci, kterým normálně člověk věří celou svou duší, jako to, o čem jsem přesvědčen, že je pro Irák správné." "Ach, ten nevěrec Kerry!" Podle Bushovy puritánské teologie znamená změnit svůj názor, pokud jsou nám předloženy přesvědčivé důkazy, totéž, jako popřít existenci Boha, který vládne v našem "nejhlubším srdci". Jak může být moje víra nesprávná, když ji do mého srdce umístil Bůh!

Klasické americké pocity vyjadřuje píseň newyorského lyrika "To dream the impossible dream/To fight the unbeatable foe/To bear with unbearable sorrow/To run where the brave dare not go. (Snít neuskutečnitelný sen/Bojovat proti neporazitelnému nepříteli/Snášet nesnesitelnou bolest/Běžet tam, kam se hrdinové bojí vkročit.)"

Jen hluboká víra ve vlastní výjimečnost a v Prozřetelnost, která dělá zázraky, dokáže ospravedlnit takovéto postoje. S Bushem nyní sníme neuskutečnitelný sen a bojujeme proti neporazitelnému nepříteli a desítky milionů Američanů jsou přesvědčeny - tak intenzivně, že Bushe možná zvolí podruhé - že je to správné, protože "tak to dělají Američané".

Britský premiér Tony Blair poslední dobou dělá dojem, že se snaží využívat téže inspirace. Avšak v Británii neexistuje takové zázemí lidové národní tradice, jako v Americe, v němž by Blairova "americká" slova mohla zakořenit. Historické souvislosti mezi Labouristickou stranou a metodistickou církví jsou o hodně jiné, než jaký je obraz bohabojného města na hoře v obležení, který tak silně rezonuje v amerických srdcích. Když Bush hovoří o víře, vyvolává mocné starobylé duchy. Když hovoří o víře Blair, jen upozorňuje na své soukromé svědomí, nevyvolává tím žádné konotace v Británii, v zemi mírného, sekularizovaného anglikánství, kde hovořit na veřejnosti o vlastním intimním vztahu k Bohu vyvolává jen pocity trapnosti.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       7. 10. 2004
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
7. 10. 2004 Inspektoři: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení
7. 10. 2004 Pastor Bush
7. 10. 2004 Moderní politika je založena na decentralizovaném, lokálním rozhodování
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Několik občanských dojmů z Curychu, včetně jeho nepřesouvaného nádraží Karel  Skoupý
7. 10. 2004 Čí je Brno? Milan  Valach
7. 10. 2004 Zkušenost z Dánska - aneb nádraží v centru Jan  Lipšanský
7. 10. 2004 Pohledy odjinud Martin  Škabraha
7. 10. 2004 Vstup Turecka do EU ho hospodářsky zruinuje
7. 10. 2004 Turecko a EÚ -- neopodstatnené predsudky a strach Judita  Takáčová
7. 10. 2004 Hrátky se slovníkem Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
5. 10. 2004 Mysli globálně, jednej lokálně Štěpán  Kotrba
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."
6. 10. 2004 Oxford Blairovi: "Odvezte si tanky z našeho trávníku"
6. 10. 2004 Paul Bremer: "Amerika neměla v Iráku dost vojáků"
6. 10. 2004 Che Guevara byl vrah a zločinec
6. 10. 2004 Přerozdělování důchodů z hlediska mainstreamové ekonomie Petr  Gočev
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2004 Pohledy odjinud Martin  Škabraha
7. 10. 2004 Pastor Bush   
7. 10. 2004 Sdělovací prostředky, internet a digitalizace Jan  Čulík
7. 10. 2004 Poděbrady: Vladimír Mlynář v dohledné době nepodpoří digitální vysílání Českého rozhlasu Jan  Čulík
7. 10. 2004 Inspektoři: Irák neměl žádné zbraně hromadného ničení   
6. 10. 2004 Přerozdělování důchodů z hlediska mainstreamové ekonomie Petr  Gočev
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."   
6. 10. 2004 Paul Bremer: "Amerika neměla v Iráku dost vojáků"   
6. 10. 2004 Che Guevara byl vrah a zločinec   
4. 10. 2004 Pocit absolutní identifikace s národem je pastí Bohumil  Kartous
4. 10. 2004 Návštěva u zubaře Jaroslav  Hutka
4. 10. 2004 Guantánamo "nezabránilo teroristickým útokům"   
4. 10. 2004 Konec britské Konzervativní strany?   
2. 10. 2004 Svoboda slova v době terorismu   
1. 10. 2004 Graham Greene -- básník trapnosti Jan  Čulík

Bush versus Kerry: volby 2004 RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2004 Pastor Bush   
5. 10. 2004 Vyhraje prezidentské volby Kerry nebo Bush?   
23. 9. 2004 Měli bychom mít také právo hlasovat v amerických volbách   
8. 9. 2004 Na George Bushe útočí jen snobové   
8. 9. 2004 Bush versus Kerry: příliš malé rozdíly Oskar  Krejčí
30. 8. 2004 "Bush vyhraje, protože jeho tým účinně používá pomluvy"   
26. 8. 2004 Jsou dnes Američané daleko konzervativnější než dříve?   
10. 8. 2004 John Kerry sa začína vyfarbovať Adrian Peter Pressburg
6. 8. 2004 Kerry nepotrebuje alebo nechce protivojnových aktivistov   
3. 8. 2004 Zprávy na TV Nova: Potvrzení existence paralelních světů Bohumil  Kartous
2. 8. 2004 John Kerry potvrdil svoji šanci stát se americkým prezidentem Radek  Vogl
27. 7. 2004 USA: Demokraté rozhodují o možném prezidentovi Radek  Vogl
25. 6. 2004 Většina Američanů si nyní myslí, že útok na Irák byla chyba   
25. 6. 2004 Moorův film Fahrenheit 9/11 vyvolává v USA vášně   
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe