12. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 10. 2004

Brno: Hra na schovávanou kolem jednoho nádraží

Proč se nemluví o dopravní obslužnosti

Brno už má svůj plebiscit o hlavním nádraží za sebou. Patřím také mezi ty, kteří nepočítali, že tak překvapivě velké množství Brňanů bude o tomto problému nakonec hlasovat. Chceme-li si trochu zakoketovat s "racionalitou", pak uznejme, že žádné hlasování není testováním pravdy. Hlasování není odborným posudkem. Ale ani "odborný posudek" není automaticky verdiktem, který by měl opravňovat k sebejistotě, že nějaké případně řadou posudků schvalované řešení je vskutku optimální.

Kupodivu v nedělní mimořádné televizní besedě o problematice brněnského hlavního nádraží nikdo z účastníků nezavadil ani slovem o tom hlavním problému, který se kolem toho nádraží pořád neodmyslitelně točí. Copak nestál a nestojí jako naprosto prvořadá otázka v této brněnské "chuťovce" problém dopravní obslužnosti? O něm nepadlo v tom pořadu ani slovo!

Ale dokonce ve vemlouvavém letáčku vydaném Magistrátem města Brna a doporučujícím zcela nové nádraží na odsunutém místě se v textu nápadně píše, že "do roku 2015 budeme užívat nové bulváry, plochy veřejné zeleně...", přičemž zhoršená vzájemná prostupnost mezi železniční a městskou hromadnou dopravou zmíněna není.

Během té mimořádné nedělní půlhodinové televizní besedy na ČT 1, ač je to k nevíře, dopravní obslužnosti nevěnoval pozornost ani jeden z diskutujících. Nikdo ani nešpitl o tom, jaký význam má železniční doprava nejen pro město Brno, ale taky přinejmenším pro celý Jihomoravský kraj.

O žádoucí optimální návaznosti železniční dopravy na městskou hromadnou dopravu také se nikdo nezmínil, byť jen slůvkem. Cudně se přešlo totálním mlčením, že samo umístění hlavního nádraží není problémem jen a především samotných Brňanů, ale nejširšího spádového "okolí". Pokud někdo přijíždí do Brna vlakem, jistě mu není jedno, zda by se měla nepřehlédnutelně zhoršit dopravní dostupnost stávajícího středu města, který z dosavadního nádraží je snadno dosažitelný pěšky.

Copak je problematika umístění brněnského hlavního nádraží výlučně problémem brněnského Magistrátu? Neměl by tu být zřejmý nějaký viditelný --- z hlediska dopravy přinejmenším "krajský" --- nadhled? Vždyť ani z finančního hlediska statutární orgány města nemají dost vlastních zdrojů k realizaci toho projektu, který považují za "optimální". Má-li pomoci stát a dokonce také Evropská unie, doporučovaný projekt by měl být jak optimální, tak hospodárný, a také zcela průhledný.

Lecčíms se tu mlží. O výsledku soutěže Českého svazu stavebních inženýrů, v níž byl vítězným návrh dr. ing. Rudolfa Nedvěda, se dnes nemluví. Už to zavál čas. Bylo to roku 1991. Ten návrh počítal s rekonstrukcí stávajícího nádraží, dokonce v případě potřeby etapově, za provozu a podle finančních možností investora. Vůbec se dnes nehovoří o tom, kolik lidí a za jakým účelem dnes využívá železniční dopravu. Už "včera" by pro začátek pomohlo, kdyby se ve stávajícím areálu brněnského nádraží počítalo s tím, že do Brna cestují v nemalém počtu také starší nebo handicapovaní lidé do nemocnic, anebo maminky s dítětem na odborné vyšetření, přičemž další dítě je navíc v kočárku. Dodnes neexistují výtahy pro tyto účely. A neexistovaly by dalších nejméně 10 let, pokud by se opravdu začalo stavět to nové nádraží. Neboť do starého už by se nevyplácelo strkat peníze. Do Brna by se o to víc muselo zřejmě jezdit autem...

Je samozřejmé, že dokud není "tutovka", že to nové nádraží se opravdu stavět bude, je obtížné hned říci, co všechno by měl po desíti letech --- jako legendární tři mušketýři --- najít občan v novém a konkurenčním druhém centru města. Pokud by tam byl stánkový prodej nebo nějaký super-maxi obchodní dům, tak tam lidé přijdou. Je otázka, zda zájem kupujících mohou na delší čas udržet "zaváděcí ceny". Druhým problémem je, zda pouze hemžení před prodejními pulty je oním kýženým zkulturněním života města. Většina stávajících "táhel" ovšem zřejmě zůstane na dosavadních místech, ať už jde o úřady, nemocnice, ale i větší podniky. Daní realizovanému projektu na zelené louce --- o necelý kilometr dál --- by ovšem byla na celých nejméně deset let neúměrně zvýšená hlučnost, prašnost a rozmanitá omezení dopravy.

O zřejmě předpokládaném tahu železniční nákladní dopravy novým středem města také se nikdo nešíří. Přitom nikdo dnes nedokáže zaručit, že ať už by se v novém centru postavilo cokoli, bude tam opravdu "život". Zatím je to kantáta o "holoubkovi na střeše". Je tu sice harmonogram prací, ale ne finance na jejich krytí. Kupodivu ve shora zmíněném letáčku z Magistrátu je sice povzbudivě uvedeno hned na první straně, že už roku 2002 byla podepsána mezi zainteresovanými stranami smlouva o spolupráci a zajištění finančních zdrojů k realizaci projektu, ale kde vzít na ambiciózní projekt "a nekrást"? Také letáček nevysvětlil, co se má myslet onou "prosperitou". Snad ne jen případné zhodnocení těch pozemků?

Samo město nedisponuje takovou sumou peněz, aby mohlo preferovanou stavbu nějak samo začít; a pak že by se spolehnulo na známou metodu: když jsme to začali budovat, nemůže to zůstat rozestavěno! Také vláda musí konečně začít více šetřit. A Evropská unie své prostředky poskytuje v závislosti na vlastních vynaložených zdrojích žadatele. Navíc nejsou oba konkurenční projekty investiční náročností údajně "srovnatelné"; rekonstrukce stávajícího nádraží by byla levnější a okamžitě by přinesla mnohé výhody.

Nezapomeňme na maminky s kočárky nebo starší občany. Pokud by lidé mohli --- při vhodnější frekvenci železniční dopravy --- po cestě železnicí uplatnit na nástupišti výtah, znamenalo by to další ochromení osobní přepravy po železnici? To ovšem hrozí přesunutím všech zatím neexistujících prostředků jen na novostavbu. A k novému plánovanému nádraží na odsunutém místě vede nesrovnatelně skromnější "dvoulinka"; u stávajícího nádraží je bohatě směrovaný --- prakticky do všech městských čtvrtí vedoucí --- dopravní uzel MHD!

Ani o tom se v té televizní besedě nemluvilo. Pan primátor chce pouze přesvědčit ty "pomýlené" o své "pravdě". Copak tento problém řeší nějaký nový úzký pás zeleně kolem Svratky? Je krajně důležité, o kolik se zhodnotí zatím ladem ležící pozemky, které čekají na své uplatnění? V obou těchto ohledech se ty dva zvažované projekty --- při jisté poctivosti v náčrtcích srovnatelné --- dramaticky neliší. V té dopravní obslužnosti a v úspornosti finančních nároků ovšem ano...

                 
Obsah vydání       12. 10. 2004
12. 10. 2004 Pražská Národní knihovna bude omezovat volný přístup k internetu
12. 10. 2004 Podpora zájmů Českého telecomu, internetových kaváren, cenzury?
11. 10. 2004 O přístupu k internetu v knihovnách v Británii Jan  Čulík
12. 10. 2004 Poslání Národní knihovny je jiné než zpřístupňovat internet Hanuš  Hemola
12. 10. 2004 Krajská státní zástupkyně: Zahájení trestního stíhání Dalíka a Večerka bylo nezákonné
12. 10. 2004 Proč se nemluví o dopravní obslužnosti Miloš  Dokulil
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
12. 10. 2004 Lidé v ČR jsou bohatí, protože se v Delvitě prodává drahá zmrzlina Bohumil  Kartous
12. 10. 2004 Znovu rasistické reakce na fóru Lidových novin
12. 10. 2004 Bezpečnost není absolutní, je to proces
12. 10. 2004 Británie: Pracujte do 70 let a dostanete od vlády 1,5 milionu Kč
12. 10. 2004 Blair se připravuje na třetí funkční období a plánuje změny sociálního státu
12. 10. 2004 Jezděte autem a zachraňte planetu
12. 10. 2004 Údaje o CO2 jsou špatné
11. 10. 2004 "Povstalci mají právo nás zabíjet"
12. 10. 2004 Michael  Marčák
12. 10. 2004 Máte vysokou spotřebu elektřiny, tedy vás odpojíme Miloš  Kaláb
11. 10. 2004 Zemřel Christopher Reeve, herec, který představoval Supermana
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2
11. 10. 2004 Kongres proti trestu smrti Simone  Radačičová
11. 10. 2004 Vstupenka na ples je v pořádku, teď ještě dýchněte do balónku Miloš  Kaláb
10. 10. 2004 Co motivuje vrahy rukojmích?
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
9. 10. 2004 Úřady se pokusily umlčet server Indymedia
11. 10. 2004 X. jubilejní seminář britského filmu 2004
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Přesun brněnského nádraží - téma voleb RSS 2.0      Historie >
12. 10. 2004 Proč se nemluví o dopravní obslužnosti Miloš  Dokulil
9. 10. 2004 Brno, město odsunů Zdeněk  Moravčík
9. 10. 2004 ČTK k referendu v Brně: Účast asi nebyla dostatečná, výsledek nebude závazný   
8. 10. 2004 Nádraží v Brně -- snaha o informaci před referendem   
7. 10. 2004 Zkušenost z Dánska - aneb nádraží v centru Jan  Lipšanský
7. 10. 2004 Čí je Brno? Milan  Valach
7. 10. 2004 Několik občanských dojmů z Curychu, včetně jeho nepřesouvaného nádraží Karel  Skoupý
6. 10. 2004 Referendum --- tak, a nikdy jinak! Miloš  Dokulil
6. 10. 2004 Odpůrci přesunování nádraží se také snaží manipulovat veřejnost   
4. 10. 2004 Óda na jeden starostlivý a bdělý magistrát; taky rozpačité rekviem za problémové, z módy vyšlé a nadto památkově chráněné nádraží Miloš  Dokulil
1. 10. 2004 Ať o odsunu rozhodnou ti, kdo se budou přesouvat František  Marčík
30. 9. 2004 Brněnské podivnosti Jan  Lipšanský
29. 9. 2004 Vůdcovský mindrák Karla Kobosila Radek  Batelka
29. 9. 2004 Nesouhlasím s vámi, ale... Pavel  Urban
29. 9. 2004 Vlakové nádraží patří do centra Brna i kraje Jiří  Löw