30. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 12. 2004

Charitativní organizace se obávají nové krize, pokud se situace bude vyvíjet, jak je obvyklé

Nebezpečím je, že se dárci za čtrnáct dní o tuto krizi přestanou zajímat, jak se to stalo při předchozích katastrofách.

Čelné světové charitativní organizace ve středu apelovaly na bohaté státy a světové organizace, aby jednaly naléhavěji a s větší velkomyslností a poskytly podstatnou pomoc obětem zemětřesení a přílivových vln v asijských a v afrických zemích. David Nabarro, šéf krizových operací Světové zdravotnické organizace, konstatoval, že se obává, že svět nedělá dost na pomoc lidem, kteří přežili katastrofu z 26. prosince.

Sloupek

S politováním musím konstatovat, že veškeré příspěvky "hájící" karikaturu Michaela Marčáka, zlehčující katastrofu, k níž došlo v jihovýchodní Asii, jsou založeny na neporozumění věci. Je tak složité pochopit argument Bohumila Kartouse?

Karikatura musí satirizovat nějakou lidskou pošetilost. Zaměřuje-li se na neosobní, přírodní jev, žádnou lidskou pošetilost to neodhaluje, respektive konjunkturálně "přidaná" kritika lidské pošetilosti (kupónové privatizace) v tomto případě tragický přírodní jev frivolně zlehčuje.

Tomu, jak se zdá, neporozuměl ani Jiří Drašnar, ani Michael Marčák.

"Mám rád černý humor a mám ho rád i v případech, kdy se týká mne," píše Michael Marčák. Tím právě se dotkl jádra celé věci. Ano, pan Marčák má právo dělat si legraci sám ze sebe a ze svého osobního smutku, pokud mu někdo blízký umře. Nebo třeba i z toho, že ho omylem v márnici jednou považovali za mrtvého.

Nikdo však nemáme právo zlehčovat smutek jiných lidí v této přírodní tragédii. Jenom oni sami mají právo si rozhodnout si ze sebe samotných případně v této věci udělat legraci - jako ten dědeček pana Drašnara v koncentráku - my jako vnější pozorovatelé na to právo nemáme. Imperativ lidské piety trvá a Britské listy ho budou dodržovat.

Souhlasím s mnoha (protikonzumeristickými i protikapitalistickými) argumenty Ireny Ryšánkové, k jádru věci, o kterou jde, se však článek paní Ryšánkové staví zcela mimoběžně.

Argumentace Štěpána Kotrby, že je třeba drsně a zcela otevřeně v médiích informovat o všech drastických aspektech umírání, celý tento problém, o němž se mezinárodně vážně diskutuje a o němž existuje už celá mediální literatura, nesmírně zjednodušuje.

Potíž totiž je, že informace o realitě ve sdělovacích prostředcích je vždy nutně informace nereálná, a tedy stylizovaná, a funguje v lidském vědomí zcela jinak než bezprostřední, osobní zážitek na místě. Drsná otevřenost sdělovacích prostředků vůči násilí a umírání, bez nejmenších ústupků lidské pietě, nevede u diváka k uvědomění, že je smrtelný, jak se domnívá Kotrba, ale naopak k znecitlivění k jakémukoliv násilí a ke scénám umírání, a tedy k dehumanizaci.

Samozřejmě, že hrozí nebezpečí i na druhou stranu, pokud vyloučíme ze zpravodajství veškeré informace o drastických aspektech skutečnosti. Je nutno dodržovat velmi citlivou rovnováhu mezi oběma extrémy. Ta je přesně definována dlouholetou mediální praxí kvalitních západních sdělovacích prostředků. Tuto rovnováhu se nám bohužel v Britských listech včera zveřejněním Marčákovy karikatury o tsunami spojené s "vlnami české kupónové privatizace" opravdu nepodařilo.

Takže je právem na místě šéfredaktorova omluva za publikaci této karikatury, zveřejněné nedopatřením bez jeho vědomí.

30. 12. 2004

pátek 20.00: Dosavadní ukrajinský prezident Viktor Janukovyč oznámil svou rezignaci.

čtvrtek 19.30: Konečné vítězství Viktora Juščenka v ukrajinských volbách nabylo platnosti poté, co ukrajinský Nejvyšší soud ve čtvrtek odmítl poslední, čtvrtou stížnost, kterou proti výsledkům voleb podal dosavadní ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Podrobnosti v angličtině ZDE

30. 12. 2004

"V současnosti pomáháme velmi málo," varoval vysoký činitel OSN

čtvrtek 15.00: Činitelé v Indonésii nyní konstatují, že počet usmrcených osob jen v této zemi dosáhl už 80 000 a očekává se, že počet mrtvých z nejpostiženějších oblastí bude ještě o hodně vyšší.

Humanitární pracovníci se nyní snaží s nejvyšším úsilím dosáhnout milionů osob, které přílivovou vlnu přežily, avšak jsou nyní bez pitné vody, bez potravin a bez přístřeší. Pomocné týmy a zásoby plynou nyní do regionu, ale dosud do nejpostiženějších a nejvzdálenějších oblastí nepronikly.

Spojené státy, Austrálie, Japonsko a Indie vytvořily koalici na odstraňování následků katastrofy. Zahraniční vlády dosud přislíbily pomoc ve výši 220 milionů dolarů - z toho 35 milionů dolarů slíbily Spojené státy.

Avšak koordinátor pomoci u OSN Jan Egeland varoval, že to potrvá ještě "dva nebo tři dny", než se pomocné akce řádně rozjedou - a tou dobou to bude zřejmě pro desetitisíce lidí už příliš pozdě. "V současnosti děláme velmi málo," řekl Egeland.

30. 12. 2004

Asijská katastrofa

středa 23.30: Hlavní večerní zprávy televize BBC 1 ve středu ve 22 hodin britského času přinesly drastické reportáže z mnoha postižených jihoasijských zemí. Reportéři BBC na místě poukazovali na to, že se na většině míst vůbec zatím nedistribuuje humanitární pomoc. Jeremy Bowen, reportér BBC na Srí Lance, konstatoval, že tamější vláda nemá absolutně ponětí, co se děje ani v oblastech nejbližších hlavnímu městu, nemluvě o severu země, který byl dosud pod kontrolou protivládních povstalců - proto vládní srílanské statistiky neobsahují ze severních částí země vůbec žádné údaje o počtu mrtvých ani pohřešovaných osob.

Reportéři televize z BBC z mnoha zemí postiženého jihoasijského regionu varovali, že pokud do oblastí nezačne plynout koordinovaná humanitární pomoc během několika hodin (od zemětřesení už uplynuly tři dny!!) počet obětí katastrofy se zdrasticky zmnohonásobí.

30. 12. 2004

Jako někdo, kdo BL běžně sleduje hlavně jako primární zdroj informací, jsem trochu otráven, když se musím nejprve prokousat sporem o jakési mediální univerzálie ve chvíli, kdy v důsledku seismické aktivity zemské kůry zahyne tolik lidí.

Přijde mi, že základní civilizační principy porušujeme spíše my všichni, kdož se účastníme masivní debaty o vhodnosti karikatury ve chvíli, kdy některým lidem nebude k přežití pomoženo třeba jen proto, že armády si musejí zachovat svou bojeschopnost a nemohou plýtvat svými kapacitami na pomoc postiženým oblastem. I přes samozřejmou otupělost populace na neštěstí jiných se nehodlám smířit s tak ležérním přístupem ke katastrofě, která zabíjí právě teď a ještě bohužel zabíjet bude. A tak mě spíše zajímá, jak vlastně funguje politická reprezentace vlivných zemí a jak se k problému postaví "ředitelé Zeměkoule".

Michael Marčák: Až teď jsem, vážený příteli, pochopil tu monumentalitu první a druhé vlny kupónové privatizace !
30. 12. 2004

O civilizačních hranicích

Když jsem včera ráno otevřel Britské listy a viděl Marčákovu karikaturu o tsunami, nějak jsem znejistěl. První reakcí byl nesouhlas s karikováním lidského neštěstí, ale ten brzy zrelativizovala vzpomínka na Fallúdžu a na to, jak jsem nedávný několikadenní krvavý boj o toto město mezi americkou armádou a povstalci přirovnal k paintballu. Nebyl jsem si ale úplně jist tím, zda je možné oba případy porovnávat jako rovnocenné. Po jistém uvažování jsem usoudil, že ne a následná diskuse mě v tom utvrdila.

Média i celá společnost řeší velký problém -- existují v komunikaci nějaké hodnoty, které je možné uznávat za nepřekročitelné? S tím souvisí aktuální otázka: Může být lidské neštěstí předmětem zlehčování ve formě karikatur? Odpověď zní, že ano, ale stejně jako jinde nelze tak jednoduše zobecňovat.

30. 12. 2004

Přišla celá řada dalších názorů k tomu, kde jsou hranice svobody projevu a lidské piety. Pro dnešní vydání z jich vybíráme některé.

Všechny příspěvky na toto téma TÉMA BL

30. 12. 2004

Snahy omezovat svobodu slova nejsou dostatečným důvodem k anarchii, píše Vojtěch Polák. Svoboda i demokracie jsou přímo podmíněné individuální morálkou. Přesněji řečeno minimální průměrnou úrovní individuální morálky v komunitě. Morálka a odpovědnost jsou jen druhou stranou téže mince.

Relativisticky lze tvrdit, že každý má svou pravdu, ale já si myslím, že někteří v tom mají jen (pravděpodobně účelově) zmatek. Je to celkem banální psychický handicap - neschopnost respektu k sobě i k druhým. Slepota k hranicím osobního prostoru - svého i těch ostatních.

Také jsem si všiml, že mnoha lidem, bohužel, nikdo neprozradil, že když si např. tropí žerty na účet jiného, záleží jen na tom, jak to prožívá ten druhý. Jejich vlastní mínění je v tomto případě celkem bezvýznamné ...

30. 12. 2004

Jan Čulík na sebe ve svém sloupku "Absolutní nedorozumění" prozradil více, než snad dokonce měl i na mysli. Polemizuje totiž s něčím, co nikdo neřekl. Nikdo nezlehčuje utrpení konkrétních přeživších a nikdo se nevysmívá smrti konkrétního člověka. Marčák relativizuje smrt a relativizuje následky tragédie. I hořký smích osvobozuje. Nikdo nezmenšuje katastrofu v Bengálském zálivu. Se smrtí vést dialog nelze. S falešným soucitem přeživších, s oním nasládlým marketingem soucitu v režii humanitárních organizací ano.

30. 12. 2004

Jsem příjemně překvapen diskusí, kterou jsem nechtěně vyvolal reakcí na vtip Michaela Marčáka, píše Tomáš Hradil. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, kde je hranice, kterou by humor nikdy neměl překročit, a zda by vůbec měla existovat. Domnívám se, že ano. Dělejme si legraci z fašistů, teroristů, ze srílanských vládních úředníků, kteří nezvládají organizovat humanitární pomoc, ne však z jejich obětí. Onu hranici představují velká utrpení. Jsem si vědom, že jde o relativní pojem. S vtípkem o poctivém daňovém poplatníkovi, který na nebi putuje do "oddělení blbců", nemám problém. Naopak se dobře bavím.

30. 12. 2004

Mě osobně ta karikatura vůbec nepohoršila, ba naopak - spokojeně jsem se pousmál výbornému vtipu, píše Viktor Šuman. Moji morálku tohle neurazilo, mnohem víc se mě dotkne, když vidím, jak je naprostá většina lidí k této tragédii naprosto lhostejná. Pokud uvažujete o nějakém "potrestání" pana Marčáka, prosím, ještě jednou to uvažte. Co se týče stažení tohoto obrázku a omluvy ve Vašem sloupku, na to máte jako šéfredaktor samozřejmě právo. Děkuji za přečtení této zprávy, díky za skvělé čtení (blisty si čtu každý den) a vůbec :)

30. 12. 2004

Zcela záměrně jsme v Afghánistánu nefotili děti bez nohou nebo v Etiopii lidi postižené elefantiázou a jinými chorobami. Nefotografovali jsme ani v Rusku invalidy na "skateboardech". Když jste ve třetím světě a jste tam s vědeckou expedicí jako my či z jiných "neturistických" důvodů, snažíte se ty místní lidi pochopit. To se vám samozřejmě nepodaří, ale podstatné je o to usilovat.

30. 12. 2004

Píši vám poprvé a soustředím se, abych byl stručnější, než ty komentáře, které diskutují nad karikaturou pana Marčáka, zdůrazňuje Roman Ptáček.

1. Britské listy jsou pro mne vyhledávané čtení a jsem velmi vděčný, že existují.
2. Při prvním shlédnutí karikatury jsem prvně ucítil spojitost s přírodní a lidskou tragédií. Teprve potom jsem karikaturu pochopil.
3. Vaše vzájemné rozebírání téhož jsem pomalu ani jedno nedočetl do konce.
4. Omluvu pana šéfredaktora Čulíka přijímám.

Dovolte ještě, abych popřál všem jednotlivcům, jakožto i celým Britským listům, úspěšný nový rok 2005.

30. 12. 2004

Je moc dobře, že BL ve chvíli katastrofy zkoumají, kam až může sahat humor. Nemyslím to ironicky, ale vážně. Opravdu, ta česká privatizace šla ve vlnách, a taky, zdá se, natropila dost nečekaných škod. (A někdo ví, že čekaných - vlastně dost podobně jako tsunami, o níž se ví, že nás utopí, jen nevíme, kdy přijde...)

Já myslím, že není špatné, že nás ta podobnost slov i důsledků napadne, nebo aspoň že nás na ni karikaturista upozornil.

30. 12. 2004

Som veľmi pohoršený nad karikatúrou ktorú ste uverejnili na Britských listoch od autora Michaela Marčáka! Som Váš pravidelný čitateľ, ale po tomto už ku Vám neprídem. Toto je totálny výsmech všetkým zosnulým pri tejto katastrofe, nezaškodilo by trocha úcty! Ja viem že ste iné médium, ako väčšina komerčných , ale toto ste prehnali, podporujete takéto žarty! napsal Peter Polák.

30. 12. 2004
Když právě před pěti lety zemřela moje babička, v televizi dávali parodii na reklamu se sloganem "správný ležák musí odpočívat sedmdesát dní." Šlo o jediný záběr na mrtvolu starého muže. Nesmál jsem se jen proto, že se mě ten obraz osobně dotýkal. Dnes už bych se zasmál. Takže jestli vám přijde kresba Michaela Marčáka vtipná, zasmějte se.

Celkem s podivem sleduji diskusi, která se rozpoutala okolo jedné malovánky Michaela Marčáka. Nechápu co by na ní mělo být tak eticky závadného.

30. 12. 2004

Pořád stejně: Smál jsem se povodním, dědeček se smál zážitkům z koncentráku atd. Ano, oni se mohou smát, neboť se smějí vlastnímu neštěstí a relativizují ho tak, aby bylo možné ho psychicky zvládnout. Tato rovina však v inkriminované karikatuře opět obsažena není.

30. 12. 2004

Argumentace např. Ondřeje Hausenblase je nepřesná. Humor Monty Pythonů byl jiný. Dělat si legraci ze sexuálního zážitku Panny Marie je něco jiného než dělat si legraci z osobního smutku člověka, který přišel o rodinu v důsledku přírodní katastrofy. Mimoděk se toho dotkl Ondřej Fér, když napsal:

"Když právě před pěti lety zemřela moje babička, v televizi dávali parodii na reklamu se sloganem "správný ležák musí odpočívat sedmdesát dní." Šlo o jediný záběr na mrtvolu starého muže. Nesmál jsem se jen proto, že se mě ten obraz osobně dotýkal. Dnes už bych se zasmál."

Přesně. Jenže my musíme respektovat smutek těch lidí, jichž se katastrofa osobně dotýká. To je podstatou lidské piety.

Tato Marčákova karikatura je nepřijatelná právě proto, že zneužívá osobního, soukromého prostoru pro smutek pro levnou "legraci".

30. 12. 2004

Můj kolega ve studiu Bohumil Kartous otevřel včera Britské listy a nad Marčákovým vtipem o kuponové privatizaci znejistěl. Ačkoliv se svým spolužákem v mnohém souhlasím, tentokrát jsem znejistěl naopak já. A nejen nad jeho příspěvkem. Překvapila mne i reakce Jana Čulíka. Obávám se totiž, že do Britských listů s Marčákovým vtipem přišla hrozba, jíž čelil právě nedávno na stránách BL zmíněný Larry Flynt.

30. 12. 2004

Polemika o etice, dobročinnosti a etice dobročinnosti, kterou započala karikatura Michaela Marčáka, pokračoval v ní Jan Čulík, Štěpán Kotrba a řada dalších autorů...

Ve svém článku "Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou?" píše Štěpán Kotrba:

"Česká republika zaslala humanitární gesto ve výši deseti milionů korun. Což je JEDNA KORUNA na obyvatele. Je to humanita nebo cynismus? Je tento cynismus větší nebo menší, než cynismus kariakturistův, který vzpomněl prošustrované miliardy na oběť budování kapitalismu v Česku? Vzhledem k tomu, že platím daně, na charitu nepřispívám. Považuji ji za nedůstojný odpustek hříchu celospolečenského obžerství... Pokud pošle tento stát stejné množství peněz, které zaplatil za prohranou arbitráž s Ronaldem Lauderem, přispěji též - jednou desetimiliontinou této částky. Jednu korunu ale zasílat na charitu nebudu, neboť bych za poplatky státní organizaci - České poště - dal trojnásobek. A to uznáte, je také cynismus."

Osobně bych vládní pomoc jdoucí z daní nepovažoval za cynismus - tedy pokud se mi podaří podaří pozapomenout, že se taková pomoc často poskytuje velmi výběrově. Tsunami je ovšem spektakulární záležitost komerčně vylepšená přítomností Gotta a několika dalších "celebrit".

30. 12. 2004

I kdyby byl Marčákův vtip naprosto cynický, vyjma osobního vkusu není jediného důvodu ho "zakazovat". Jedna z funkcí humoru je přerámovat skutečnost a učinit ji emocionálně akceptovatelnější. Můj děda mi jednou řekl, že se nikdy tak nenasmál jako v koncentráku. Humor, jak myslím řekl Bergson, je vždycky sublimovaná krutost. V tom je jeho léčivá síla. Souhlasím s námitkou, že ta krutost musí být cílená a musí něco odhalovat, stále však trvám na tom, že Marčákův vtip v žádném případě nesnižuje tragédii v Bengálském zálivu ani jí nezneužívá víc, než jakákoliv jiná "citlivá" reakce. Především proto, že se katastrofy vůbec netýká. Pouze vytváří asociaci mezi dvěma odlišnými katastrofami, jejíž zdánlivý "cynismus" se může ukázat velice brzy předvídavý a pravdivý.

30. 12. 2004

Britské listy považuji za poměrně vzácný mediální úkaz. Je to totiž jedno z mála médií, které je ochotno a schopno na svých stránkách zveřejňovat bez předsudků názory, které se dívají na témata z různých stran - i z takových, které mne osobně dokáží nadzvednout. Ale nedomnívám se, že ten, kdo má jiný názor než já, je blbý. Jemu se možná zdá pitomý názor můj. Polemika, která se rozpoutala kolem "vhodnosti" či "nevhodnosti" kariaktury, reagující na pohromu na Srí Lance, Thajsku, Maledivách a v dalších zemích mne neudivila. Považuji ji totiž za přesný odraz šíře názorů, které se, alespoň se domnívám, ještě objeví. Totiž - objeví se ihned poté, co v sobě překonáme oněch povinných několik minut či dní ticha, kdy - tu upřímně, tu pokrytecky - soucítíme s oběťmi.

Mne osobně karikatura s vlnou tsunami nepobuřuje. Vzpomínám si totiž na předloňské povodně, z nichž jsem dělala reportáže.

30. 12. 2004

Až jsem se lekl, jak odbornou diskusi jsem vyvolal svým vtipem, kde jsem srovnal valící se vlny tsunami s vlnami kupónové privatizace. Na svou obhajobu -- nikoliv omluvu, bych chtěl říci jen pár slov. Mám rád černý humor a mám ho rád i v případech, kdy se týká mne. Nejlépe jsem se bavil, když jsem se v nemocnici probudil v márnici, když mě považovali za mrtvého.

Nepovažuji smrt za tabuizované téma. Považuji ji za součást života.

30. 12. 2004

Byl jsem postižen povodní 2002 a Marčákův vtip mi naprosto nevadí - právě naopak. Byl jsem evakuovaný s rodinou na Strahově a pak v Podolí apod. Naše rodina přišla během povodně skoro o všechen majetek. Já jsem zhubl (bohužel nebo naštěstí) o 20 kg. Můj rodinný příslušník byl během povodně v nemocnici s infarktem. A přesto a možná právě proto se směji podobným vtipům. I o povodních. Například tomu, že žraloka naše rodina v bytě neměla. Co také dělat, když se na člověka žene jedna rána za druhou. Beru to jako Jaroslav Hašek. Ten to chápal, že smích (i černý humor) vlastně léčí, napsal redakci čtenář I. Vrba. Tak do nového roku hodně štěstí a když třeba přijde ta vlna - tak to budu mít alespoň za sebou a pak v Pekle (kam jinam se mohu dostat) bude dobrá společnost. Máme přece hroší kůži.

Michael Marčák: Až teď jsem, vážený příteli, pochopil tu monumentalitu první a druhé vlny kupónové privatizace !
29. 12. 2004

POLEMIKA

Myslím, že mi nechybí smysl pro humor, ovšem zveřejnění vtipu o "vlnách kupónové privatizace" několik dnů po katastrofě v Asii mi spíše hnulo žlučí. Věřím, že jde jen o nedopatření.

To napsal redakci Britských listů po obědě čtenář Tomáš Hradil z firmy MediaCon jako reakci na zveřejněný vtip karikaturisty Marčáka , zobrazující vlnu tsunami s doprovodným textem dvou topících se mužů: "Až teď jsem, vážený příteli, pochopil tu monumentalitu první a druhé vlny kupónové privatizace !". Připojil ještě číslo účtu "na pomoc" Srí Lance. Jan Čulík označil vtip za úlet, omluvil se mravokárnému čtenáři a stáhl karikaturu z vydání. Instinktivní moralistní reakce Jana Čulíka pokládá před nás naléhavé celospolečenské otázky.

Je demokracie nedělitelná, a nebo se musí v pokoře sklonit před individuálním vkusem čtenáře či dostatkem odvahy šéfredaktora? Co by tak asi na reakci Jana Čulíka řekl autor Satanských veršů, Gurpreet Kaur Bhattiová či Yasmin Wildová, případně co by šéfredaktor odpověděl autorům knihy karikatur o životě Ježíše - kuřáka marihuany, které fanatický křesťanský poslanec Karas neúspěšně žaloval u českého soudu?

Autorka birminghamského divadelního představení , ani vedení divadla se cenzurním tlakům nepodrobili, stovky britských sikhů zaútočily na birminghamské divadlo...

29. 12. 2004

Mezi ně patří neposmívat se mrtvým, nezveřejňovat voyeuristické drastické fotografie mrtvých či zraněných a být na straně slabých proti mocným. Základní principy lidskosti a civilizovanosti nelze rozmělnit postmodernistickým relativismem. Ačkoliv si práce karikaturisty Michaela Marčáka nesmírně vážím, protože se až geniálním způsobem mnohdy dotýká hloubky skutečností, jíž nejde dosáhnout jinak než karikaturou (zrovna včera jsme o tom vnitroredakčně diskutovali na základě Marčákovy chvály od Fabiana Golga), v tomto případě byla hranice přijatelnosti překročena. Karikatura byla původně zveřejněna nedopatřením bez šéfredaktorova vědomí. Právem si na ni čtenáři stěžovali a právem jsem se jako šéfredaktor listu za její zveřejnění omluvil. Nyní ji ovšem musíme vydat znovu, neboť se stala zdrojem vnitroredakční kontroverze. Zastávám názor, že k docela povrchní politické argumentaci zneužila tragické události pro tento list nepřijatelným způsobem. Neboť hranice lidské piety existují a zrelativizovat je nelze.

Jan Čulík, šéfredaktor Britských listů

AFP/Thomas Cheng: Khao Lak, sever devastovaného thajského ostrova Phuket
30. 12. 2004

Nezastávám názor šéfredaktora, že zobrazení smrti či násilí v detailu je voajeristické. Není. Je hluboce pedagogické. Kdo z vás byl v uplynulém roce přítomen něčí smrti zblízka? Pokud reportáž s detailním pohledem na mrtvého, rozmašírovaného na neřízeném přejezdu vlakem, probudí ty řidiče, kteří si stále myslí, že jim se to nemůže stát, splnila svůj účel přesto, že pobouřila city truchlících pozůstalých. Možná zachránila někoho, kdo neskončil podobně.

Mediální obraz nebývá totožný s realitou, a přitom realita je a musí být jediným kritériem reportážní žurnalistiky.

Michael Marčák: Já žádám, aby v otázce, kdo bude Ježíškem, byla dodržena naše opoziční smlouva !
30. 12. 2004

29. 12. 2004

Prezident George W. Bush konečně přerušil své vánoční mlčení. Vystoupil před novináři na svém texaském ranči v Crawfordu a přislíbil dlouhodobou americkou pomoc zemím v jihovýchodní Asii, postiženým nedělním zemětřesením. Uvedl, že Spojené státy budou těsně spolupracovat s Japonskem, s Indií a s Austrálií na pomoci proti následkům zemětřesení. Dodal, že Washington pro začátek přislíbil pomoc ve výši 35 milionů dolarů, ale že jsou Spojené státy připraveny přispět daleko více.

Není jasné, napsal americký list New York Times, zda se Bushova neplánovaná tisková konference konala v důsledku Bushova znepokojení, že ho kritikové obviní z necitlivosti, bude-li dále mlčet. Bush však dal jasně najevo, stejně jako v úterý ministr zahraničí Colin Powell, že USA odmítají kritiku, že by byly "lakomé".

Podrobnosti v angličtině ZDE

29. 12. 2004

Odcházející americký ministr zahraničí Colin Powell odmítl v americké televizi kritiku čelného činitele OSN, že se bohaté státy světa rozhodly obětem katastrofy v jihovýchodní Asii poskytnout jen minimální pomoc a že se chovají jako lakomci. "Spojené státy nejsou lakomé," konstatoval Powell. Americký Úřad pro mezinárodní rozvoj zvýšil mezitím přislíbenou pomoc ve výši 15 milionů dolarů na 35 milionů dolarů.

I když koordinátor nouzové pomoci OSN Jan Egeland svou kritiku v úterý odvolal, domácí americká kritika chování prezidenta George W. Bushe sílila.

29. 12. 2004

středa 19.00: Počet mrtvých, způsobených zemětřesením a tsunami v jihovýchodní Asii zřejmě překročí 100 000, konstatoval ve středu Červený kříž. Oficiální počet mrtvých už dosáhl 75 000. Očekává se, že bude dále rychle stoupat, vzhledem k tomu, že Indie dosud nemá informace o situaci na Andamanských a Nicobarských ostrovech, které jsou severně, nedaleko ostrova Sumatry, kde bylo epicentrum zemětřesení.

Prezident George Bush odmítl obvinění, že je západní pomoc jihoasijským obětem "ubohá". Vyjádřil se, že dosavadní přislíbená americká pomoc ve výši 35 milionů dolarů "je teprve začátek", neoznámil však zvýšení této pomoci.

Podrobnosti v angličtině ZDE

29. 12. 2004

Katastrofa v Asii:

Hrozí zneužití pomoci zkorumpovanými vládními úředníky

středa 14.00: Vlády se konečně rozhoupaly k většímu mezinárodnímu pomocnému úsilí pro lidi, kteří přežili nedělní katastrofu v jihovýchodní Asii, v jejímž rámci zahynulo podle nejnovějších odhadů více než 70 000 osob, asi polovina z nich dětí. Přesto však do mnoha oblastí ještě pomoc vůbec nepronikla.

Jen v indonéské provincii Aceh zřejmě podle odhadů Michaela Elmquista, šéfa Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí pro Indonésii, zahynulo 50 000 - 80 000 lidí. Zřejmě až 40 000 osob zemřelo jen v samotném pobřežním městě Meulaboh. Tři čtvrtiny západního pobřeží na Sumatře byly zničeny. Na některých místech je to sto procent.

Televizní štáb tiskové kanceláře Associated Press přeletěl nad touto oblastí a viděl, že města jsou zahlcena blátem a mořskou vodou. Nebyly skoro žádné známky života, jen pár vesničanů hledalo na plážích potraviny. Oblast je v podstatě nedosažitelná.

29. 12. 2004

Žít s vrtkavou, nevypočitatelnou, krutou přírodou, je něco, na co jsou lidé v jižní Asii dávno zvyklí, napsala v britském deníku Daily Telegraph Mihir Bosová z indického Radžastánu. Pomáhá také, že v době strašlivé tragedie lidé otevřeně vyjadřují svůj smutek, brutální, syrovou formou. Je charakteristické, že televizní stanice BBC World, která je v této části světa silně sledována, prezentovala záběry mrtvých daleko uměřenější formou než indická televize, jako by diváci potřebovali ochranu před drsným lidským zoufalstvím. Indická televize zjevně zastává názor, že diváci nepotřebují být chováni v bavlnce, jako lidé na Západě.

29. 12. 2004

V rámci projektu dms (www.darcovskasms.cz) je nyní možno aktuálně přispět i na pomoc postiženým oblastem v Asii. Veřejnou sbírku zaregistrovala Nadace ADRA. Každý, kdo se rozhodně pomoci, může odeslat sms zprávu ve formátu DMS ASIE na číslo 8 77 77 (stejné pro všechny mobilní operátory). Cena jedné dms je tarifní cena za zaslanou sms + 30,- Kč + DPH. Na pomoc Asii tak přispěje každý dárce 27,03 Kč, informuje Veronika Brůhová.

29. 12. 2004

Při četbě příspěvku z 29.12 Jak přispět postižené Asii" se nemohu ubránit pocitu že mobilní operátoři nás mají za blbce a myslí to upřímně. Pošlu-li svou dárcovskou SMS, daruji 30 Kč - z nich dorazí na místo určení 27,03. To znamená že mobilní operátor si odpočítá 10% jen za to, že tuto službu umožnil. Stát si vezme téměř pětinu z darované částky na DPH (19%).

V bezprostředním sousedství tohoto článku BL otiskly informací o tom že vlády se snaží zintenzívnit humanitární pomoc - s podtitulkem "Hrozí zneužití pomoci zkorumpovanými vládními úředníky".

Pošlete-li pomoc formou dárcovske SMS, přibližně 30% částky která je vám účtována, zmizí v kapsách systému a operátorů ještě dříve než je přesměrována k potřebným.

Stejnou formu dárcovské SMS nabízeli všichni mobilní operátoři českým zákazníkům v souvislosti s kalamitou v Tatrách. Ty katastrofy, to je kšeft..., míní čtenář J. Lev.

30. 12. 2004

Veronika Brůhová, která do Britských listů zaslala informaci, propagující službu "dárcovské SMS", ze které si svých více než 10% odpočítávají telekomunikační operátoři a další procenta stát, pracuje jako PR a koordinátorka projektu pro DMS Fórum dárců -- Palác Lucerna, Štěpánská 61.

30. 12. 2004

V středečním sloupku vzpomenul Štěpán Kotrba film Lid versus Larry Flynt v souvislosti s obranou svobody slova. Je zvláštní, že na sklonku roku se TV Nova "pochlapila" a kromě tohoto osm let starého, leč jak vidno stále aktuálního snímku Miloše Formana uvedla o svátečním víkendu i jiný příběh, jenž se dotkl několik set let starého, avšak dosud palčivého problému -- lidské neschopnosti vzájemného respektu.

Na mysli mám dvoudílný film Robinson Crusoe, jehož ztvárnil -- pro českého diváka jistě překvapivě -- francouzský herec Pierre Richard. Příběh Daniela Defoa o trosečníkovi je českému čtenáři známý především díky dobrodružnému převyprávění Josefem Věromírem Plevou, v němž jsme byli ale ochuzeni o možnost zamyšlení nad soužitím různých kultur vedle sebe.

30. 12. 2004

Mezi tím, co o svobodě slova píše Jan Čulík a ve vedlejším sloupku Štěpán Kotrba není žádný rozpor, protože každý mluví o jiném úseku společnosti.

29. 12. 2004

Nesdílím apokalyptickou vizi Štěpána Kotrby, který argumentuje v tomto sloupku, že "intelektuálský výmysl", totiž svoboda projevu, je v dnešním světě na ústupu - že svobodu projevu potlačují různé náboženské fundamentalismy, ať už křesťanské (především ve Spojených státech) anebo jiných náboženských věr. Situace je daleko otevřenější. Svět je daleko víc v pohybu.

28. 12. 2004

18. prosince zaútočilo tisíc rozzuřených sikhů na divadlo v anglickém městě Birminghamu. Házeli vajíčka, rozbíjeli okna, zranili tři policisty, pokusili se vylézt na jeviště a nakonec se jim úspěšně podařilo po dvaceti minutách od začátku zlikvidovat divadelní představení. Hra jménem Hanba vyvolala zuřivost sikhského davu, protože její autorka, Gurpreet Kaur Bhattiová, 35, sama příslušnice sikhského náboženství, která se narodila a žije v Británii, odmítla ustoupit jejich nátlaku. Sihkům v Birminghamu se nelíbilo, že ve hře od Bhattiové, charakterizované jako černá komedie, dochází v sikhském chrámu k znásilnění a zabití jedné ženské postavy. Přesvědčovali autorku, aby děj hry přesunula ze sikhského chrámu do místního komunitního střediska. Autorka se cenzurním tlakům odmítla podrobit, stovky sikhů tedy zaútočily na birminghamské divadlo. To nakonec nevidělo jinou možnost, než inscenaci v zájmu bezpečnosti diváků i ostatní veřejnosti zrušit. Úřady nepodnikly nic. Svoboda projevu prohrála.

29. 12. 2004

Diváci "nemají co mluvit" do tvůrčího procesu

Yasmin Wildová, herečka, která hrála v Birminghamu Min, oběť znásilnění v sikhském chrámu, konstatovala, že konzultace se sikhskou komunitou před uvedením hry Hanba vytvořily v sikhské komunitě v Birminghamu mylný dojem, že mají sikhové právo do hry cenzurně zasahovat.

30. 12. 2004

Prosinec je časem nákupů, přejídání a dárků. Mikuláš, Vánoce, Silvestr... Na jednoho je toho až moc! Ve školách žáci nadělují rodičům vánoční akademie a pořádají charitativní akce. Učitelé se scházejí nad prostřeným stolem a výjimečně nerozebírají prospěch studentů, protože čtvrtletní pedagogická porada již proběhla. Školy ovládne klid a pohoda jako v minulých letech...

Článek z časopisu Popular Mechanics z roku 1954
30. 12. 2004

Článek z časopisu "Popular Mechanics" z roku 1954.

30. 12. 2004

Sofie, to je věčný příběh času a opakování. Nebývám tam často, ale když se vyskytnu v sofijských ulicích, vím přesně, která dlaždička na kterém chodníku v centru města se pode mnou smýkne a zpod které po dešti vytryskne gejzír vody. Dokonce vím, které stálé postavy potkám na kterém rohu - titíž lidé prodávají květiny, titíž lidé prodávají hudební disky, titíž lidé stojí a čekají na pár mincí z kterékoliv kolemjdoucí ruky. I v městských parcích se čas jakoby cyklicky opakuje a na stejné lavičky se vracejí titíž lidé.

29. 12. 2004

Je to letadlo značky Gulfstream V Turbojet, jakým rádi létají ředitelé velkých firem a mezinárodní celebrity. Jeho identifikační číslo bylo donedávna N379P. Svědkové toto letadlo často vídají na vojenských letištích od Pákistánu přes Indonésii až po Jordánsko. Často do něho nastupují osoby v kápích a s pouty na rukou. O údajném majiteli tohoto letadla, firmě Premier Executive Transport Services, ani o jejím řediteli a kanceláři neexistuje žádná dokumentace, zjistil americký deník Washington Post. Celé je to krycí hrou pro mezinárodní "protiteroristické" operace CIA.

29. 12. 2004

Strana v současném demokratickém systému nežádá svůj mandát na voliči, ale na médiích, která s nimi stojí ve stejné polovině politického spektra. Vysvětlím: Demokratický systém sje založen na periodickém opakování krátkého období, kdy je vláda nad společností svěřena její plnoprávné občině. V tomto období se rozhodne, zda bude dočasný směr vývoje společnosti prodloužen po přímce, nebo zalomen. V ČR je tomu tak jednou za čtyři roky, mimo volby druhé kategorie. Mimo toto kopulativní období zůstává na zvolených manipulantech společenskou mocí, jak s ní naloží.

Ale kde se tedy člověku po ty dlouhé roky zjevuje to tělo demokracie, ta "veřejná diskuse", která dělá demokracii tím, čím má být, tedy vládou lidu, zjevení, na které lze poukázat jako na projevy života demokratického systému?

Pascale Casanova: The World Republic of Letters
28. 12. 2004

Periferie a centrum

Pascale Casanova: The World Republic of Letters (Světová republika literatury), Harvard University Press, 440 stran, ISBN 0-674-01345-X $35.00

V této knize nám autorka ukazuje svět literatury, který je relativně nezávislý na hospodářských a politických vládnoucích systémech a v němž bojují navzájem o nadvládu jazykové systémy, estetické pořádky a žánry. Autorka odhaluje v globálním "světě literatury" vznikající režim nerovnosti, kdy se "malé" jazyky a literatury se stávají obětí neviditelného, avšak nemilosrdného násilí ze strany velkých jazyků a literatur.

Tato ambiciózní kniha prezentuje první systematický model jak porozumět vzniku, šíření a celosvětovému hodnocení literatury. Casanovová ukázala, jak celosvětově hodnotíme ve světě literatury "originalitu" a "modernost". Argumentuje, že je nesmírně důležitý tzv. "literární kapitál", který poskytuje hodnotu a legitimitu jednotlivým kulturám v jejich neustálém úsilí získat mezinárodně moc. Casanovová definuje tři hlavní éry geneze světové literatury - latinskou, francouzskou a německou - a podrobně zkoumá tři obry v říši světové republiky literatury - Kafku, Joyce a Faulknera.

Potud charakteristika knihy z internetového knihkupectví amazon.com. Avšak jaké tedy musí mít (české) literární dílo vlastnosti, aby proniklo do světové literatury a kultury? Knihu Casanovové recenzoval v americkém časopise The Nation William Deresiewicz, viz níže. Vznesl celou řadu zásadních otázek. Nejsem si jist, zda se všemi souhlasím. Je pravda, že to, co se z české kultury kdy mezinárodně prosadilo, bývá často poněkud náhodné. Je také pravda, že dnešní mezinárodní pojetí české kultury je velmi zkreslené. Tato kniha by měla být pobídkou k analýze, co způsobuje, že (česká) "kultura na periferii" občas proniká do kultury mezinárodní a většinou nikoliv, poznamenává Jan Čulík:

29. 12. 2004

Zamyšlení do nového roku:

Liberální Brusel není vánoční a novoroční mýtopoetické náboženské tradici nakloněn. Důvodem jsou abrahámovská náboženství - židovství, křesťanství a islám - vyrostlá z kořene biblických textů. Dělají mu těžkou hlavu. V (post)moderním pojetí lidských práv a svobod jsou si rovna. Není možné, aby např. katolictví, které vybojovalo Evropu pro křesťany proti nájezdům musulmanům na jihu i do střední Evropy za zázračného přispění Panny Marie, tu mělo přednost a bylo v Evropské ústavě. Ani teologové nejsou zajedno. Z katolických navrhuje paralelní soužití evropských náboženství Tomáš Halík, kněz v civilu, původně psycholog. Obavy o křesťanskou Evropu politicky otevřeně formuluje hradecký sídelní biskup Dominik Duka - katolický dominikán.

29. 12. 2004

Letošní vánoce byly krátké a deštivé, takže byla spousta času na knihy, přehrabování se v rodinných dokumentech a starých tiskovinách. Narazil jsem při tom na časopis Přítomnost, konkrétně na jeho první ročník z roku 1924. Letos tedy uplynulo 80 let od vzniku demokraticky smýšlejícího českého čtvrtletníku Přítomnost, který se věnoval analýze aktuálních politických, sociálních, ekonomických a kulturních témat. U jeho zrodu stál prezident T. G. Masaryk a šéfredaktorem byl výjimečný zjev na české novinářské scéně Ferdinand Peroutka.

23. 12. 2004

Vánoce roku 2000 byly zcela pohlceny rebelií v České televizi proti novému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi. Jak nepřesvědčivá komedie to byla, se můžete ze zpětného pohledu přesvědčit    ZDE ZDE

Vánoce, svátky míru a konzumerismu TÉMA

6. 12. 2004

V listopadu 2004 přispěli čtenáři na provoz Britských listů částkou 8550 Kč, zadavatelé reklamy nám zaplatili 2400 Kč. Příspěvky stačí na běžný administrativní provoz listu, avšak neumožňují nám zatím financovat systematickou novinářskou práci ani systematickou technickou správu a technický rozvoj ani odbornou právní pomoc. Právě pro nedostatek financí nejsme schopni rychle zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Za finanční pomoc od čtenářů, i za bezplatnou reinstalaci zařízení, kterou provedli Jan Panoch a Dominik Joe Pantůček, upřímně děkujeme. Hlavní potíží v současnosti je, že nemáme finanční prostředky na kompletní zprovoznění veškeré funkčnosti serveru Britských listů.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

28. 12. 2004

Předsednictvo OSBL svolává valnou hromadu na 8. 1. 19:30 do sklepních prostor restaurace Hybernia, Praha 1, Hybernská 7.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

Marčákova "nepřijatelná" karikatura a hranice piety a svobody slova RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2004 "Nikdy jsem se tolik nenasmál jako v koncentráku" Jiří  Drašnar
30. 12. 2004 Úcta k mrtvým a jiné morální zásady Michael  Marčák
30. 12. 2004 Syrová pravdivost jako novinářské krédo Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Absolutní nedorozumění Jan  Čulík
30. 12. 2004 Charita je odlukou chudoby od státu Jiří  Jírovec
30. 12. 2004 Jak polemizovat s tím, co nikdo neřekl Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Nefotografujeme utrpení Miroslav  Bobek
30. 12. 2004 Hranicí humoru by měla být velká utrpení   
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Karikatura stokrát dokola   

Katastrofa v jihovýchodní Asii RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2004 Zpravodajové BBC varují před epidemiemi   
30. 12. 2004 Počet mrtvých v Asii dosáhl 112 000   
30. 12. 2004 Bude svět katastrofu v Asii ignorovat?   
29. 12. 2004 Asijská katastrofa: Zřejmě více než 60 000 mrtvých   
29. 12. 2004 Jak přispět postižené Asii   
29. 12. 2004 Vlády se snaží zintenzivnit humanitární pomoc   
29. 12. 2004 Asijská katastrofa: Počet mrtvých "překročí 100 000"   
29. 12. 2004 Colin Powell: "Spojené státy nejsou lakomé"   
29. 12. 2004 Katastrofa přiměje šokem jihoasijské státy, aby se sjednotily   
28. 12. 2004 Katastrofa v jihovýchodní Asii si už vyžádala 50 000 obětí   

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 12. 2004 O tajné lásce Karla Čapka Jiří  Bakala
29. 12. 2004 Abrahámovská náboženství v pátém roce třetího tisíciletí Ivo V. Fencl
29. 12. 2004 Jak CIA unáší "teroristy" letadlem pro celebrity   
28. 12. 2004 Doživotní imunita aneb drzost na pokračování Milan  Valach
28. 12. 2004 Proč má smysl číst většinu prací Bořivoje Čelovského David  Tichý
28. 12. 2004 Jak prosazuje světová kultura svou nadvládu nad malými kulturními celky   
23. 12. 2004 Nač Češi doplácejí Miloš  Kaláb
23. 12. 2004 Jak republikánští dárci vydělávají na pornografii   
23. 12. 2004 OSN: Sexuální skandál v Kongu novým Abu Ghraib?   
21. 12. 2004 Líbivé obrázky Václav  Dušek

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce   
27. 12. 2004 UKRAJINA: Kdokoliv se nyní chopí moci, bude čelit jiným lidem   
27. 12. 2004 Rusko nemá právo na impérium   
26. 12. 2004 Ukrajina: Juščenko vítězem   
22. 12. 2004 Kam kráčíš, Ukrajino? Oskar  Krejčí
14. 12. 2004 Napomáhá či škodí silový postoj Washingtonu demokracii na Ukrajině?   
14. 12. 2004 Vývoj na Ukrajině je podivný...   
14. 12. 2004 Oranžová evolúcia Juraj  Marušiak
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
13. 12. 2004 Ukrajina: Složitá cesta s varováním Miroslav  Polreich

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů   
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje   
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme   
23. 10. 2004 Kdo je dokumentarista Adam Curtis?   
23. 10. 2004 O bizarním filmu televize BBC   
22. 10. 2004 Rozdíl mezi českou a jinou dokumentární tvorbou Jan  Čulík
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"   
18. 10. 2004 "Hrozba organizovaného terorismu je mýtus, kteří vytvářejí politikové"   

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2004 O úspěchu ve volbách nerozhodují billboardy, ale realizovaný program Štěpán  Kotrba
4. 12. 2004 ČSSD je třeba po trojích volbách... Oldřich  Průša
4. 12. 2004 Krize v ČSSD už je - a sociální demokraté to myslí upřímně ! Štěpán  Kotrba
2. 12. 2004 Vzkaz Mlynářovi: Chceme širokopásmový internet bez DPH!   
30. 11. 2004 Doleva se Škromachem? Irena  Ryšánková
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy   
25. 11. 2004 Odpadlíci od SPD a PDS se rozhodli založit stranu   
23. 11. 2004 Pomůže sociální demokracii krása, nebo silný vůdce? Petr  Svoboda
23. 11. 2004 Volební kampaň sociální demokracie Pavel  Urban
22. 11. 2004 Klaus a Gross v Berlíně představili diametrálně různý pohled na EU Radek  Vogl

17. listopad RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
8. 12. 2004 17. listopad trochu jinak Miroslav  Polreich
22. 11. 2004 Čo je to vlastne za odkaz pre budúce generácie ? Miloslava  Kodoňová
19. 11. 2004 Jak jsem se vyrovnal... Ladislav  Žák
19. 11. 2004 Jeden pohled zleva Jiří  Dolejš
19. 11. 2004 Naďalej polojasno Peter  Greguš
19. 11. 2004 15 let ekonomické transformace v České republice   
19. 11. 2004 Rozpaky nad rozostřenou spravedlností Petr  Blažek
18. 11. 2004 Co se stalo v listopadu 1989? Josef  Brož

Český film RSS 2.0      Historie >
8. 12. 2004 Jak se v Jihlavě opět myslelo filmem Petr  Šafařík
29. 10. 2004 Český sen: Podstatný film aneb Zklamání z kritiky Jana Čulíka Petr  Šafařík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
22. 9. 2004 Hřebejk filmy točit umí Jaroslav  Krupka
17. 9. 2004 "Češi, uvolněte se a zbavte se defenzivních předsudků" Jan  Čulík
9. 8. 2004 LFŠ: Skvělá akce, mizerné provedení Ondřej  Čapek
9. 8. 2004 Co dluží česká kultura komunismu Milan  Černý
5. 8. 2004 Několik poznámek na téma LÁSKA Igor  Chaun
5. 8. 2004 O filmové klasice: stačilo by uvolnit autorská práva   
4. 8. 2004 České klasické filmy by měl na DVD vydávat stát prostřednictvím Národního filmového archivu   

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
28. 12. 2004 Američané chtějí zaručit vládní posty sunnitům   
28. 12. 2004 Irák: Hlavní sunnitská politická strana se nezúčastní lednových voleb   
27. 12. 2004 Americký stratég: "USA bojují v Iráku proti lidovému povstání"   
23. 12. 2004 "Ticho, nebo na vás zavolám demokracii!"   
23. 12. 2004 Irák: Přestřelky narušují návrat občanů do města Fallúdža   
22. 12. 2004 Agenti FBI si opakovaně stěžovali na mučení vězňů v Iráku i v zálivu Guantánamo   
15. 12. 2004 Británie musí vyšetřit smrt iráckého civilisty   
11. 12. 2004 Americký voják, který zabil Iráčana, odsouzen na tři roky   
9. 12. 2004 Američtí konzervativci útočí na generálního tajemníka OSN   
9. 12. 2004 USA chtějí pozorně naslouchat Evropanům   

Americký dokumentarista Michael Moore RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2004 Michael Moore bojuje s neokonzervativci   
18. 11. 2004 Michael Moore plánuje další film   
5. 11. 2004 Mé první úvahy nad volbami Michael  Moore
2. 11. 2004 Zelené zóny myšlení: K čemu je dobrý Michael Moore? Michal  Jurza
2. 11. 2004 Už jen jeden den Michael  Moore
6. 10. 2004 Američtí vojáci: "V Iráku je to blbé..."   
15. 9. 2004 Fahrenheit 9/11: Která část vašeho těla je nejošklivější? Tomáš  Tetiva
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
31. 8. 2004 Michael Moore získal na Republikánském sjezdu další reklamu pro svůj film   
24. 8. 2004 Fahrenheit 9/11: Neobyčejně významný historický počin   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
15. 12. 2004 Rekordně klesla sledovanost televize BBC   
8. 12. 2004 BBC propustí 5300 zaměstnanců   
2. 12. 2004 BBC má snížit svůj programový rozpočet o 15 procent   
28. 11. 2004 Zpravodajství BBC propustí 350 zaměstnanců   
24. 11. 2004 Když mediální podnikatel, který tvrdil, že není lobbista, vysvětlí, co "není" lobbismus a prozradí tím současně, co to vlastně provádí Štěpán  Kotrba
19. 11. 2004 Ohlédnutí o rok a čtvrt zpět: BBC plnila svou veřejnoprávní roli výborně Jan  Čulík
5. 11. 2004 Ve sněmovně prošlo zvýšení celoplošnosti - pokrytí signálu ČT ze 70 na 95% Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
23. 10. 2004 BBC nebude vysílat záběry unesené humanitární pracovnice   
19. 10. 2004 Jakou plánuje britská vláda budoucnost pro BBC   

Školství RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2004 Vánoční nadělení pro české školství Radek  Sárközi
27. 12. 2004 Kde je problém v českém školství? Jan  Sládek
20. 12. 2004 Vědění světa bude k dispozici na internetu   
20. 12. 2004 Nečtou-li děti, může za to učitel Milan  Štěpita
17. 12. 2004 Metafora trhu ve vzdělávání aneb konec bohemistiky za kanálem? Dominik  Lukeš
17. 12. 2004 Děti nečtou Josef  Vít
16. 12. 2004 Ohrožená výspa české kultury Jan  Čulík
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray

21. srpen 1968 RSS 2.0      Historie >
22. 11. 2004 Udalosti, ktoré zmenili pohľad na svet Michal  Barnovský
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
3. 9. 2004 Třeba uprostřed noci na opačný straně Zeměkoule Tomáš  Koloc
1. 9. 2004 21. srpen: Trinásta komnata dejín Pavol  Janík
23. 8. 2004 Chcete snad říci, že srpen 1968 nebyl událostí?   
23. 8. 2004 K roku 1968: Psal jsem z pozice laika Boris  Cvek
21. 8. 2004 Ukradená normalizace Milan  Krejčiřík
21. 8. 2004 Českoamerická televize o invazi z roku 1968   
21. 8. 2004 Výstava o Pražském jaru 1968 a o srpnové invazi na Michigan University   
20. 8. 2004 Zkreslený pohled Borise Cveka na osmašedesátý rok je alarmující Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 12. 2004 "Kolik budu muset studovat literatury?" Rajendra A. Chitnis
14. 12. 2004 `How much literature do I have to do?' Rajendra A. Chitnis
6. 12. 2004 Supermarket sovětských hrdinů v časopise Téma   
6. 12. 2004 Na genologické vycházce František  Hrdlička
1. 12. 2004 Autorské čtení "nezavedených" spisovatelů   
19. 11. 2004 Divoké víno Ludvík  Hess
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
5. 11. 2004 Slam poetry 2004 Tomáš  Krček
27. 10. 2004 Cesta do noci Jaroslav  Hutka
27. 10. 2004 Poprava květinky Jaroslav  Hutka