30. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Michael Marčák: Až teď jsem, vážený příteli, pochopil tu monumentalitu první a druhé vlny kupónové privatizace !
30. 12. 2004

O civilizačních hranicích

Marčákova karikatura patří do oblasti PR

Když jsem včera ráno otevřel Britské listy a viděl Marčákovu karikaturu o tsunami, nějak jsem znejistěl. První reakcí byl nesouhlas s karikováním lidského neštěstí, ale ten brzy zrelativizovala vzpomínka na Fallúdžu a na to, jak jsem nedávný několikadenní krvavý boj o toto město mezi americkou armádou a povstalci přirovnal k paintballu. Nebyl jsem si ale úplně jist tím, zda je možné oba případy porovnávat jako rovnocenné. Po jistém uvažování jsem usoudil, že ne a následná diskuse mě v tom utvrdila.

Média i celá společnost řeší velký problém -- existují v komunikaci nějaké hodnoty, které je možné uznávat za nepřekročitelné? S tím souvisí aktuální otázka: Může být lidské neštěstí předmětem zlehčování ve formě karikatur? Odpověď zní, že ano, ale stejně jako jinde nelze tak jednoduše zobecňovat.

Štěpán Kotrba soudí, že omluva Jana Čulíka je fackou pro autory kontroverzních děl, která napadají náboženský dogmatismus. Není, jsou to dvě roviny problému.

Lidské neštěstí není stejného charakteru. Může se jednat, jako v případě aktuálního neštěstí, o přírodní katastrofu, která není přímo lidskou vůlí zaviněna nebo to může být třeba boj mezi dvěma skupinami ozbrojenců o Fallúdžu. Uveřejněný Marčákův vtip použil velice živý symbol z vlastní podstaty neodvratné katastrofy, kterou lze pouze předvídat a přizpůsobit se, nikoli ji potlačit.

Nechci říct, že by proto Marčákův vtip byl špatný, vůbec ne. Kdyby se před 14 dny odehrálo nějaké soudní stání s privatizačními podvody, byl by to výborný vtip. A teď se opravdu nejedná o to, že tehdy by nám pocit lidského neštěstí byl vzdálen a dnes ne, i když z piety by bylo možné to takto chápat.

Daleko více je problematické důvodné podezření, že vtip byl evokován samotným neštěstím, že ono neštěstí bylo tím inspirátorem, ačkoli má v karikatuře hrát pouze pomocnou a znázorňující úlohu. Nikoli tedy "povedená" kupónová privatizace, ale živelná katastrofa je středem zájmu.

Je totiž nutné rozlišovat to, co je možné vůbec karikovat. Co se vlastně snaží karikovat ona díla, která Štěpán Kotrba zmiňuje?

Snaží se karikovat předsudek, dogma vyvolané fundamentálním pojetím víry v určitý hodnotový systém. To je i dobrý model, na němž lze karikaturu definovat -- karikatura uvádí do specifických a neočekávaných (pokud možno) souvislostí události, které ve společnosti zpravidla bývají zpracovány analyticky a vážně.

Karikatura je syntetická, poukazuje kriticky na nějaké deformace tím, že je zesměšní, ale hlavně se vždycky týká kulturních aspektů, prizmat, předsudků, prostě lidského jednání a chování vedoucího k určitým zpochybnitelným závěrům.

Takovou událostí jistě je kupónová privatizace, ale v žádném případě tsunami.

Článkem o paintballu ve Fallúdži jsem také reagoval bezprostředně, ale tato bezprostřednost nijak nesouvisela s obětmi na životech, které tento boj přinesl. Chtěl jsem boj o Fallúdžu cynicky srovnat s paintballem, abych poukázal na onu dlouhodobou devalvaci citů, která je způsobena pouhým technickým přenosem informací o lidském neštěstí a chtěl jsem poukázat, že válka má jen uspokojit nějakou potřebu, stejně jako hra na ni. Mnohdy to zůstalo nepochopeno, ale s tím je nutno počítat.

Jestliže někdo karikuje Ježíše a představí ho, kterak kouří travku, chce poukázat na nebezpečí náboženského dogmatismu, chce jej zlehčit, relativizovat, chce vyvážit tu nesnesitelnost "života v pravdě", která je virtuózně ztvárněna zbožným poslancem Karasem. Toho stejného se týkají také Satanské verše nebo hra sikhské autorky.

Marčákova kresba má ale jiný náboj, protože je primárně spojována s katastrofou přírodního charakteru, kterou není možné důvodně kritizovat, místo aby vypovídala o rozkradeném majetku, o němž ve skutečnosti je. Důvod tohoto jiného vidění je popsán výše. Takhle pouze opravdu nabourává to, co Jan Čulík označil velmi obecně jako "základní civilizační principy".

Má to samozřejmě i širší konotace, které byly v diskusi již zmíněny. Štěpán Kotrba si myslí, že debata má být prostá takového etického vymezení, ačkoli o kus dále přiznává, že nesouhlasí s volnou artikulací fašistických myšlenek, což je samozřejmě opět určité etické vymezení.

Bez něj se totiž veřejná diskuse stane pouhým internetovým chatem, v němž je možno v rámci racionální debaty projektovat diskutovaný problém v určitém emočním modu lidské psychiky, který zajistí "správné" vnímání sdělení. To je ale zhusta PR technologie kterak kupříkladu ovlivnit vnímání určité události nebo osoby. A to, tuším, Štěpán Kotrba velmi odsuzuje.

Je to PR i tehdy, je-li úmyslem nějakou osobu poškodit nebo událost deformovat kvůli politickým a ekonomickým zájmům, jen v negativní podobě. Je to převrácená snaha nabízet divákovi-čtenáři permanentně pocit "pohody". To je bulvární taktika, která pracuje na extenzi a jitření iracionality, nikoli rozumu, a je za ní postranní úmysl.

Má pak nějaký smysl vést debatu? Přiznejme tedy raději Platónovi "pravdu" o tom, že pravda je mimo jakýkoliv rozhovor a argument a nemusíme se ani snažit vůbec vymezovat prostor, v němž se pravda vyskytuje a můžeme klidně blábolit nesmysly. Nejde o to pravdu mít, ale pokud se chceme snažit pravdu alespoň nějak ohraničit, měli bychom od veřejné diskuse chtít určitou účast etického rozměru člověka.

To není touha po svazování a omezování svobody projevu, ale jediná možnost, jak se domluvit; vzhledem k nepřekonatelným rozdílům mezi lidmi je to možné jen přistoupením na určitá pravidla.

Nikoli jako pozůstatek desatera křesťanských přikázání, ne, ani jako útlocitnost. Je to poukaz na nutnost korigovat iracionalitu, protože opak znamená převahu PR nad seriózní žurnalistikou.

                 
Obsah vydání       30. 12. 2004
30. 12. 2004 Bude svět katastrofu v Asii ignorovat?
30. 12. 2004 Ukrajina: Premiér Janukovyč odchází z funkce
30. 12. 2004 Počet mrtvých v Asii dosáhl 112 000
30. 12. 2004 Zpravodajové BBC varují před epidemiemi
30. 12. 2004 Karikatura karikatury... Jan  Sýkora
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Diskuse o Marčákově karikatuře pokračuje
30. 12. 2004 Svoboda je podmíněna individuální morálkou
30. 12. 2004 Jak polemizovat s tím, co nikdo neřekl Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Hranicí humoru by měla být velká utrpení
30. 12. 2004 Karikatura stokrát dokola
30. 12. 2004 Nefotografujeme utrpení Miroslav  Bobek
30. 12. 2004 Stručněji
30. 12. 2004 Cynismus až za hrob Ondřej  Hausenblas
30. 12. 2004 Pohoršení
30. 12. 2004 Absolutní nedorozumění Jan  Čulík
30. 12. 2004 Marčákova karikatura nijak neporušuje etiku Ondřej  Fér
30. 12. 2004 I cynismus musí mít svůj étos Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 Nepřesná argumentace Jan  Čulík
30. 12. 2004 Nedopusťme, abychom měli českého Larryho Flynta Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Charita je odlukou chudoby od státu Jiří  Jírovec
30. 12. 2004 "Nikdy jsem se tolik nenasmál jako v koncentráku" Jiří  Drašnar
30. 12. 2004 Globalizace falešného soucitu Irena  Ryšánková
30. 12. 2004 Úcta k mrtvým a jiné morální zásady Michael  Marčák
30. 12. 2004 I černý humor léčí
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba
29. 12. 2004 Britské listy budou dodržovat základní civilizační principy Jan  Čulík
30. 12. 2004 Syrová pravdivost jako novinářské krédo Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Michael  Marčák
29. 12. 2004 Bush oznámil vytvoření týmu čtyř států pro jihovýchodní Asii
29. 12. 2004 Colin Powell: "Spojené státy nejsou lakomé"
29. 12. 2004 Asijská katastrofa: Počet mrtvých "překročí 100 000"
29. 12. 2004 Vlády se snaží zintenzivnit humanitární pomoc
29. 12. 2004 Katastrofa přiměje šokem jihoasijské státy, aby se sjednotily
29. 12. 2004 Jak přispět postižené Asii
29. 12. 2004 Ty katastrofy, to je kšeft...
30. 12. 2004 Brůhová je z vaší dobročinnosti placená Štěpán  Kotrba
30. 12. 2004 Stále aktuální Robinson Crusoe Jiří  Kratochvíl
30. 12. 2004 Svoboda projevu je jen teoretická Jiří  Jírovec
29. 12. 2004 Svoboda projevu není na ústupu Jan  Čulík
28. 12. 2004 "Svoboda projevu, jejíž součástí není právo urážet, je fraška"
29. 12. 2004 Birmingham: Bylo chybou, že jsme konzultovali sikhské starší
30. 12. 2004 Vánoční nadělení pro české školství Radek  Sárközi
30. 12. 2004 Ten pokrok je úžasný René  Kraus
30. 12. 2004 Přeji Vám šťastný Nový rok! Petr  Pospíchal
29. 12. 2004 Jak CIA unáší "teroristy" letadlem pro celebrity
29. 12. 2004 Média, politika a vyhlídky do nového roku Bohumil  Kartous
28. 12. 2004 Jak prosazuje světová kultura svou nadvládu nad malými kulturními celky
29. 12. 2004 Abrahámovská náboženství v pátém roce třetího tisíciletí Ivo V. Fencl
29. 12. 2004 O tajné lásce Karla Čapka Jiří  Bakala
23. 12. 2004 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
28. 12. 2004 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
22. 11. 2003 Adresy redakce

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
30. 12. 2004 Marčákova karikatura patří do oblasti PR Bohumil  Kartous
30. 12. 2004 "Nikdy jsem se tolik nenasmál jako v koncentráku" Jiří  Drašnar
29. 12. 2004 Birmingham: Bylo chybou, že jsme konzultovali sikhské starší   
29. 12. 2004 Je svoboda slova dělitelná individuální morálkou? Štěpán  Kotrba
29. 12. 2004 Britské listy budou dodržovat základní civilizační principy Jan  Čulík
29. 12. 2004 V co přetváříme svůj svět? Štěpán  Kotrba
29. 12. 2004 Svoboda projevu není na ústupu Jan  Čulík
28. 12. 2004 "Svoboda projevu, jejíž součástí není právo urážet, je fraška"   
14. 12. 2004 Muslimové zuří na deník Daily Telegraph   
1. 12. 2004 Čína zablokovala anglické zpravodajství Google News   
3. 11. 2004 V Holandsku byl zavražděn filmový režisér   
1. 11. 2004 Marešův Usáma: V České republice je zakázána satira Jan  Čulík
1. 11. 2004 Minima non curat praetor! Jan  Sýkora
20. 8. 2004 Soud pustil z vazby "pořadatele" CzechTeku Štěpán  Kotrba
9. 8. 2004 David píše Pehemu: Prostředky, které chcete použít proti jinak smýšlejícím nejsou demokratické