13. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 12. 2004

Vlajky Národní osvobozenecké armády uprostřed "oranžové revoluce"

Ukrajina: Složitá cesta s varováním

Země, která je velká a o které se vlastně nic neví, se stává otazníkem. Geograficky je špatně definovatelná, historicky těžko oddělitelná od Ruska. Je nakonec kolébkou vší Rusi kyjevské... Má komplikované spojení a vazby na Polsko a ještě horší na velkou Litvu. Je jazykově nesourodá, spíše rusifikovaná. O tom všem se přesvědčila i česká delegace na zahraniční cestě v čele s Petrem Pithartem, když se snažila udělat dojem a začla jednat v českém jazyce přes ukrajinskou překladatelku, kterou si přivezla, a nikdo z Ukrajinců jí nerozuměl. Takže ji nakonec vypojili ze hry a všichni se snadno domluvili rusky. Dnes je sice situace trochu jiná, ale přece jenom trochu. Prostě, když něco není pevně zakotvené, těžko se to definuje.

Není nutno hovořit ani o nesourodosti ekonomické, o tom nyní slyšíme dost. V současné době se Ukrajina musí velmi, velmi opatrně posunovat, a to směrem k sobě navzájem než od sebe. Dvě části, dva geopolitické zájmy a dva kandidáti na nejvyšší post. Rozdělení se nedá vyloučit, cesta k němu může být velmi snadná. Stačí jen více zdůrazňovat rozdíly a ty, které jsem uvedl já sám, nejsou zdaleka všechny. Pro rozdělení by se jich našlo jistě dost.

S výše uvedenými skutečnostmi, které by mohly být objektivními důvody pro komplikace, ale dokonce i pro rozdělení, bude nutno se v každém případě vypořádat. Zájem mezinárodního společenství by se měl proto soustředit na jistou formu kompromisu k udržení celistvosti země. Z toho je třeba vycházet při hodnocení alternativ a dopadů dalšího vývoje. Situace v jednotlivých zemích po případném rozdělení neskýtá pro Evropu jednoduchou perspektivu.

Média zjednodušila a usnadnila pohled. "Západní část bojuje o demokratizaci a východní o přimknutí se k Rusku". Česká média mají dokonce jediné přirovnání - na Ukrajině probíhá "oranžová" revoluce - jako u nás před patnácti lety.

A je vymalováno. To, že představitel dnešní opozice byl nedávno ministerským předsedou a demokracii mohl zavádět, kromě jeho dalších exekutivních příležitostí, nám raději nějak uniká.

Jestliže akcentujeme na jedné straně demokracii, tak dá rozum, že na druhé straně je něco velmi nepatřičného. A jsme kupodivu zpátky v naší, mediálně binární předrevoluční době v protiruské jakešovské rétorice, kdy komunistická moc se u nás snažila držet zuby nehty a své nebezpečí viděla především v Sovětském svaze a tehdejší otevřenosti - perestrojce. Nové psy starým kouskům naučit nelze stejně, jako staré psy kouskům novým. Mediální cirkus ale musí pokračovat.

Zjednodušující funkce nenávisti založené na primitivismu má opravdu dlouhou životnost. Lidové noviny v článku z 30.11. 2004 přinesly pěkně po německu titulek "Rusko kdykoli podá pomocnou hlaveň". Tyto nenávistné tendence po 11. 9. 2001 již nemají původní váhu. Nikdo nechce platit stejnou cenu za stejnou chybu dvakrát tím, že si opět připustí k tělu falešné rádce.

Je třeba konečně odmítnout dělení Východ - Západ, stejně jako dělení Demokracie - Rusko, jak je prezentováno u nás. V západoevropských mediích již ne tak docela. Ale podívejme se s rozvahou, kde je skutečný problém.

Vše, na co jsem upozornil doposud, je krajním zjednodušením. Pokud zůstane Ukrajina jednotná - a o to by se měla snažit, bude její cesta k demokracii složitá, tak jako v kterékoliv jiné zemi, která je v obdobných společensko politických podmínkách. Demokracii nevyhrávají volby, ty jsou jenom jednou z jejích forem. Překvapuje mne proto, že tuto skutečnost si česká média neuvědomují.

Dvě Ukrajiny, jak se naznačuje jejich možné formování, je řešením nejenom komplikovaným, ale do jisté míry nepředvídatelným. Tím pro vývoj Evropy dosti nebezpečným. Jihovýchodní část země by nás kupodivu nemusela tolik vzrušovat. Je ekonomicky silná a její přátelský či dokonce integrační vztah k Rusku nemůže být problémem. To by předně muselo být problémem samotné Rusko.

K uklidnění stačí přečíst si smlouvu NATO-Rusko. Bohužel ani středisko NATO v Praze ji v češtině nemá k dispozici (obávám se, že účelově). Hlavně by bylo dobré v této souvislosti upozornit na konkrétní kroky spolupráce v posledním období v rámci světa dvou velmocí. Obě strany vědí, že jiná cesta v současném bezpečnostním prostředí ani není možná.

Jihovýchodní část Ukrajiny má jistě problémy, které vycházejí z vnitřních poměrů, a není nutno pochybovat o sice složitém, ale zákonitém směřování k demokracii a k celoevropské spolupráci.

Západní Ukrajina (ta "dobrá a demokratická") bude mít těch problémů asi víc. Skutečný přechod k demokracii není věcí přání nebo mediálního zpracování, ale předně vyústěním vnitropolitických podmínek, jaké jsou či budou. Politický systém byl a zůstane v podstatě stejný. Celá země je v transformačním procesu. Vyvíjet se bude opět jenom pozvolna a za složitých okolností. Tak žádné velké naděje. Ekonomika bude slabší, dosti ochromena.

Myslím ale, že tu existuje jeden velký faktor, o kterém jako bychom ani nechtěli vědět, i když různá západní média v poslední době na něj otevřeně upozorňují. Obroda nacionalismu. Ta je spíše patrná v západní části, než na východě země. Stále více je vidět mezi oranžovými prapory i vlajky Národní osvobozenecké armády, té, která bojovala v II. světové válce. O tom něco vědí nejen Rusové, ale i Poláci a nakonec i my. Někteří z nás ještě živí jsme byli svědky přechodu banderovců v roce 1947 přes slovenské území. Pokud by tato ukrajinsky nacionalistická tendence dostala svůj hlas, pak by to nebyl problém Ruska, a ani nemyslím, že by měla převážně protiruské směřování. To je pevně zakotvené nejen v evropském, ale i světovém systému a má svou vlastní váhu. Bylo by proto dobré znát další případné "bojové" zadání těchto nacionalistických tendencí. Obávám se, že intenzivní aktivity polského prezidenta Kwašniewského v Kyjevě nejsou bez souvislosti.

Z hlediska sílících nacionalistických vášní je vývoj na Ukrajině věcí nejenom Ukrajiny, ale samotné východoevropské stability. Doufejme, že přestože je tento pohled mediálně opomíjen, je to jen ona známá nekvalifikovanost a neodpovědnost médií a reprezentativní a exekutivní místa pracují a přijímají svá stanoviska na základě skutečných analýz stavu země a jejího možného vývoje. Je to nutnost. Vývoj i jeho možné dopady na situaci v celoevropském prostoru jsou příliš vážné.

                 
Obsah vydání       13. 12. 2004
13. 12. 2004 Bohemistika, slovakistika jsou vlivnými vyslanci ČR i Slovenska - přežijí v zahraničí? Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 Czech, Slovak, Minority Subjects and Discipline Tim  Beasley-Murray
13. 12. 2004 17. listopad -- přestaňme se litovat Milan  Valach
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"
13. 12. 2004 Is Czech education failing the young? Jan  Čulík
13. 12. 2004 Spolková mravní bída Václav  Dušek
12. 12. 2004 Zainteresované školství, absolventské sítě a příčiny selhání lisabonské strategie Radim  Valenčík
11. 12. 2004 Server Novinky.cz rasisticky zkreslil zprávu o diskriminaci Romů v Británii
11. 12. 2004 Idnes konečně zasahuje proti rasismu
13. 12. 2004 Ukrajina: Složitá cesta s varováním Miroslav  Polreich
12. 12. 2004 Palestinský šéf se omluvil za podporu Saddámovy invaze do Kuvajtu
13. 12. 2004 Jak dlouho nás budou ještě vojáci ohrožovat?
13. 12. 2004 Konec pěstování vína ve Francii? Simone  Radačičová
13. 12. 2004 Nedostatečný výběr Petr  Říha
13. 12. 2004 Nový svět blogování
13. 12. 2004 Evropská demokratická strana oficiálně ustavena, místopředsedou Jiří Lobkowicz
11. 12. 2004 Americký voják, který zabil Iráčana, odsouzen na tři roky
13. 12. 2004 Michael  Marčák
11. 12. 2004 Juščenko "byl otráven"
13. 12. 2004 Český pohled na obraz Marxe u současného člověka Michael  Hauser
11. 12. 2004 O impotenci hrubého vyjadřování Štěpána Kotrby
11. 12. 2004 Dělat z dětí politická rukojmí je nepřípustné Jan  Čulík
12. 12. 2004 Pořádně je prověřte!
12. 12. 2004 My o koze a oni o voze Jan  Čulík
13. 12. 2004 Jak to bude na Kubě vypadat po Castrovi?
13. 12. 2004 Méně okázalá gesta by byla smysluplnější
12. 12. 2004 Mám pocit, že je mnou manipulováno
12. 12. 2004 Když europolicie udusila ženu v letadle, nikdo se nezajímal Ondřej  Slačálek
10. 12. 2004 Nenávist clonící oči i rozum Jakub  Jirsa
11. 12. 2004 Nenávistný výlev Štěpána Kotrby Pavel  Urban
11. 12. 2004 Děkuji Štěpánu Kotrbovi
11. 12. 2004 Rodiče mají právo žít se svými dětmi
11. 12. 2004 Jak to bylo přesně s oběma kubánskými disidenty Marek  Sečkař
11. 12. 2004 Představte si, že by zadržovali někomu děti Američané Tomáš  Stýblo
13. 12. 2004 K plnému životu nechť patří i zákon i tělo Daniel  Ženatý
11. 12. 2004 Důchodkyně, kindrštúbe, Rožánek a "jiná hovada" Štěpán  Kotrba
11. 12. 2004 Kotrba par excellence Filip  Rožánek
12. 12. 2004 Jsem rád, že jsem nepotkal tramvajového milicionáře Bohumil  Kartous
13. 12. 2004 Kancléř Schröder snad prodá lokomotivy v Číně, auta se v Německu prodávají sama
10. 12. 2004 Trojí ohlédnutí za "Listopady" Petr  Miller
10. 12. 2004 Češi mluví jen sami mezi sebou. Kdy se to změní? Jan  Čulík
10. 12. 2004 Vynikající malířka o lidské identitě Jan  Paul
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004

Ukrajina RSS 2.0      Historie >
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
13. 12. 2004 Ukrajina: Složitá cesta s varováním Miroslav  Polreich
11. 12. 2004 Juščenko "byl otráven"   
6. 12. 2004 Hrozí na Ukrajině etnický konflikt?   
3. 12. 2004 Proč se Západoevropané stavějí s takovým odporem vůči ukrajinské oranžové revoluci?   
3. 12. 2004 Odpovědi na Ashovy otázky o Ukrajině   
2. 12. 2004 "Komisař Aaronovich"   
2. 12. 2004 Kučma je ochoten rozpustit vládu   
1. 12. 2004 Skutečná vyjednávání o ceně Ukrajiny se dějí mezi Bushem a Putinem   
1. 12. 2004 Ukrajina se nerozštěpí   
30. 11. 2004 Česká vláda nemá Ukrajince ráda Milan  Daniel
30. 11. 2004 Ukrajina: Mýty o Juščenkovi   
30. 11. 2004 Jsou Laughland a Raimondo objektivní?   
30. 11. 2004 Chaos na Ukrajině trvá   
29. 11. 2004 Bůh ochraňuj oranžové! Josef  Provazník