3. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Francie - protesty
3. 4. 2006

Je neděle odpoledne, nemluví se o ničem, než o CPE (návrh zákona o zaměstnávání absolventů škol, Chirakem čerstvě schválený - poznámka redakce). Na tržištích a v kavárnách, kde se tradičně v neděli před obědem mluví o fotbalu a o ženách, se mluví o CPE, o pátečním projevu Chiraka a o další demonstraci chystané na úterý. Levicové strany a organizace rozdávají na tržištích letáky, zvou na úterní demonstraci. Mezi rajčaty a banány se diskutuje. Počet těch, kdo si "troufnou" odsoudit studenty, blokující fakulty, lycea a dálnice, se pohybuje kolem několika procent. Dost to připomíná loňské referendum o euroústavě, nebo spíše proti ní. V televizi se samozřejmě mluví o CPE. V poledne jsem vyslechl toto: "Dnešní sociální, politická, ústavní, vládní a morální krize by vypukla i bez CPE, tak jako by první světová války stejně vypukla i bez sarajevského atentátu."

Hollandovo vedení Socialistické strany se rozhodlo "prudce otočit kormidlo doleva".

Sloupek

Sázíme své oči
kořeny vzhůru
ticho uléhá na zem
klíčící radostí
zalévané
a jabloň pohledů
vyrostlá z oblohy

Kdy ji očešeme

Ze sbírky Tma natržená ránem, 1996

3. 4. 2006

Austrálie a Čína podepsaly u příležitosti návštěvy čínského premiéra Wen Jiabao a jeho setkání s předsedou australské vlády Johnem Howardem v Canbeře obchod, který umožní Číně nákup australského uranu pro použití jako palivo čínských atomových elektráren.

3. 4. 2006

Více než dva Egypťané byli nově infikováni virem ptačí chřipky, řekl egyptský ministr zdravotnictví Hatem el-Gabali v neděli 2. 4. 2006. Egyptský dělník pracující v Jordánsku byl v pátek diagnostikován s totuto nemocí. Nemoc byla v Egyptě zaznamenaná nejprve v únoru a od té doby ničila jeho drůbeží průmysl. Vláda konstatovala, že nejpravděpodobnější důvod pro rozšíření ptačí chřipky mezi lidi byla zamítnutí bezpečnostních opatření některými farmáři a nerespektování vládních instrukcí. Prohlásil to mluvčí ministerstva zdravotnictví Abdel Rahman Shahine.

podrobnosti ZDEZDE

3. 4. 2006

Posun technologií a vědomostí člověka o sobě ve 21. století je tak zásadní a dynamický, že jen ztěží předvídat, jakých horizontů dosáhne evoluce pozemského inteligentního života během několika málo desetiletí. "Konců historie" může být i několik, v závislosti na předmětu úvahy, nicméně vždy s nimi začne další novověk.

Povodeň 2002 - Zálezlice
3. 4. 2006

Britské listy vám přinášejí ohlédnutí za povodněmi před čtyřmi lety. Pro poučení, pokud jsme se od té doby poučili... Vláda nyní vyhlásila kvůli záplavám v 7 krajích stav nouze, dvě miliardy z dividend ČEZ půjdou z rozhodnutí vlády na záplavy, ministr financí Sobotka navrhl zvýšit kvůli povodním rozpočet o 5 mld. Kč.

Jako by se ale od té doby před čtyřmi lety nic nestalo. Ale ne, to není pravda - stalo se toho moc. Byl schválen zákon o výjimečném stavu, zákon o integrovaném záchranném systému, proběhla řada cvičení. Vypracovaly se protipovodňové plány. Bohužel někteří starostové si mysleli, že na nic nejsou a hodili je do šuplete, místo toho, aby začali horečně stavět poldry a hráze. Někteří idioti si koupili vynikající stavební parcely za lacino - v záplavovém území... Uvěřili mediálnímu mýtu o tisícileté vodě. Některým hrázným se dodnes zdá, že počínající povodeň je důvod roztočit Francisovy turbíny naplno a zapomínají, že přehrady plní především roli zásobníků, zadržujících vodu a až teprve poté roli výroben elektrické energie. Hlupáci ve funkcích starostů, kteří tvrdili, že metro je bezpečné i uprostřed povodní, už nejsou starosty. A ti, co starosty jsou, už ví, co nikdy nesmí říkat. Někteří úředníci státu či povodí stále ještě neví, co mají dělat, když je vyhlášeno povodňové nebezpečí.

Ale to jsou dětské nemoci budoucnosti - budoucnosti, která nás nemine. Jestliže byly povodně jednou za pět let, pak jednou za čtyři roky, není to "stoletá" či "tisíciletá" voda. Je to pro příště "dvouletá" voda. Nepřijdou-li přívaly vod na jaře s jarním táním, přijdou na podzim se silnými bouřkami. Nebudou-li to povodně, bude to sněhová kalamita, přinášející dva metry sněhu při třicetistupňových mrazech. Musíme se učit, jak přežít budoucnost stále vrtkavějšího počasí. Nic jiného nezbývá. Protože pojišťovny už nikdy nepojistí nikoho, komu vyplatily pojistku... A přijde doba, kdy pojišťovny už nepojistí nikoho. Protože pojistná matematika se zhroutí. Zaplaťpánbů za moudrost rybníkářů Jakuba Krčína a za inženýrskou erudici stavitelů přehrad z dob ranného socialismu.

Povodně 2002 66 FOTOGALERIÍ

Povodně a změna klimatu TÉMA BL
3. 4. 2006

Pocházím z Desné v Jizerských horách a můj tatínek tam byl dlouhá léta kronikářem. Letos uplyne 90 let od protržení přehrady na Bílé Desné a tatínek se spolupodílí na zajímavé publikaci k tomuto výročí. Knihu k 80. výročí napsal sám, ale o deset později už táta řekl, že jeden neumí všechno, a píše ji autorský kolektiv. Pomáhám tatínkovi a tak mám také možnost leccos slyšet a číst. Když kolem začala stoupat voda, tak jsem si připomněl pár pasáží z této knihy, které jsou věnovány povodním, které předcházely nejen stavbě přehrad v Jizerských horách, ale i řadě dalších opatření.

3. 4. 2006

Dle obecných politologických zásad je posuzována stabilita jednotlivé země a její demokratický standard zpravidla jejím poměrem k menšinám. Definice pojmu menšina může být dosti široký. Ne přesně do této kategorie zapadá i poměr k ženám a jejich postavení ve společnosti. Ale i tento faktor bývá často určujícím. Nejedná se sice přímo o "náš problém", ale je dobře i tento aspekt mít v povědomí. I on má často velmi vypovídající hodnotu, pokud chceme posoudit z humanitárního pohledu stav určitého společenství a jeho organizačně právní struktury.

Jak již uvedeno, můžeme sledovat menšiny různých kategorií: národnostní, etnické a také různého náboženského zaměření. Pokud své posuzování chceme metodicky zjednodušit a nalézt určitý univerzální přístup, nepochybně by se jednalo o poměr k židovské menšině. Je rozptýlena v mnoha zemích, má svou obecně známou historii a ne vždy okolní "svět" našel k jejím problémům či samotné existenci tolerantní přístup. Podstata je obecně známa. Individuální vztah často určuje i charakter jednotlivce či celé společnosti k hlavním zásadám demokracie.

2. 4. 2006

Komentátor Petr Uhl v souvislosti se svou kandidaturou do Poslanecké sněmovny za Stranu zelených přerušil na neurčito svůj pracovní poměr v redakci Práva. Informovala o tom v sobotu, na apríla, redakce. To je správně. Doufám jen, že to nebyl od editorů aprílový žertík. Očekával bych od Petra Uhla, že současně se svým novinářským působením přeruší na neurčito i své angažmá v Radě České televize. Že oznámí vzhledem k politickému angažmá konflikt zájmů a rezignuje. I v České televizi nemůže (a svým chováním při schvalování Výroční zprávy to potvrdil) dostát požadavku na objektivitu a nestrannost, jak mu zákon ukládá. Politický komentátor a politický aktivista se už konečně rozhodl. Bude Politikem. Konečně. A nebo nebude.

Autor je členem Rady Českého rozhlasu

3. 4. 2006

POZVÁNKA

čtvrtek 6. dubna od 19 hodin na Praze 7, Schnirchova ulice 26 v literární kavárně Meleme kávu

Autor, narozený 1955, představí svou historickou beletrii. Pokusí se ukázat, jaké historické prameny jsou k dispozici, jak se dají při psaní používat a jaký je rozdíl mezi románem a odbornou literaturou. Formou zábavné talk-show vypráví o historii a skutečných událostech, stejně jako o svých knihách a životě vůbec. Představení doprovází zpěvák Petr Traxler.

Vlastimil Vondruška je autorem řady knih z oblasti české historie a řemesel: Významná sídla české šlechty ISBN 80-00-01520-X; Adventní kletba ISBN 80-243-1327-8; Prodavači ostatků ISBN 80-243-1998, Záhada zlaté štoly ISBN 80-243-1222-0; Olomoucký bestiář ISBN 80-243-2226-9; Mezi tiárou a orlicí: příběh prvního českého krále Vratislava I. ISBN 80-243-2394-X; Slavné bitvy českých panovníků ISBN 80-00-01223-5; Sklářství ISBN 8024702614; Fiorella a Bratrstvo křišťálu ISBN 80-7277-096-9

3. 4. 2006

Více než dva měsíce před volbami se ukazuje na základě srovnání dlouhodobých trendů překvapující podobnost chování sympatizantů jednotlivých stran při odpovědích na otázky, koho by volili - s průběhem křivek průzkumů a voleb už proběhlých.

Pokusili jsme se o srovnání a extrapolovali výsledky do podoby volebního výsledku pro parlamentní volby roku 2006. Neberte proto prognózu jako "Bohem zjevenou budoucnost". Bůh není a voliči si za výsledek voleb vždy mohou sami. Každý z nich tou měrou, jak odpovědně a prozíravě volil ty, kteří se nakonec do parlamentu dostali. Ne podle řečí, ale podle skutků v minulosti i přítomnosti poznáte je...

A tato prognóza? Je to jen taková grafická hra...

ilustrační foto Štěpán Kotrba
3. 4. 2006
Kubů, P. (SANANIM), Škařupová, K. (Podané ruce), Csémy, L. (Psychiatrické centrum Praha): Kontext rekreační konzumace drog v roce 2003 na území ČR: vybrané výsledky studie Tanec a drogy 2000 a 2003. Adiktologie 2005;1:60-65:289-303. ISSN 1213-3841

V druhé polovině devadesátých let minulého století se v České republice objevil fenomén elektronické taneční hudby a s ním specifický způsob rekreačního užívání drog v prostředí tanečních párty. V letech 2000 a 2003 proběhla mezi příznivci elektronické taneční hudby dvě dotazníková šetření, jejichž cílem bylo zvýšit úroveň znalostí o rozsahu, způsobech a kontextu užívání drog na taneční scéně. Studie v odborném časopisu Adiktologie obsahuje zjištění, týkající se akceptovatelnosti a atraktivity jednotlivých drog a míra rizik, jež si v souvislosti s jejich užíváním respondenti připouštějí, postoje příznivců taneční hudby ke sledovaným drogám a jejich rizikům. Sledováno bylo i sexuální chování a chování za volantem ve vztahu ke konzumaci drog včetně alkoholu. Časopis Adiktologie je odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí.

Elfriede Jelineková: Lačnost.
3. 4. 2006

POZVÁNKA

Rakouské kulturní fórum v Praze si Vás dovoluje pozvat na prezentaci knihy nositelky Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jelinekové Lačnost ve středu 5. dubna v 18 hodin v Rakouském kulturním fóru v Praze, Jungmannovo nám. 18, 110 00 Praha 1

Diskuse o knize se zúčastní překladatelka Jitka Jílková, divadelní kritička Kateřina Rathouská, Jindřich Jůzl z nakladatelství Odeon. Pořadem vás provede literární kritik Tomáš Dimter, ukázky z románu přednese Eva Salzmanová... Román by měl být podle vydavatele mistrným popisem patologické mužské psychiky viděné očima ženy.

Předmluva ke knize z pera Tomáše Dimtera ZDE

31. 3. 2006

Donašečem anonymu, u kterého označil za zdroj tajné služby, byl redaktor týdeníku Respekt.

Tuto překvapivou informaci přinesla dnes v 15:54 ČTK, ukrytou ve zprávě s názvem "Barková podle obhájce od nikoho osm milionů na kauci nechce". Zpráva reaguje na nejnovější vývoj v kauze soudní kauce za přítelkyni expremiéra Stanislava Grosse Libuše Barkovou, kterou slíbil uhradit podnikatel Pitr (Setuza, Český olej). Barková se stýkala s Pitrovým mužem pro zvláštní úkoly, podnikatelem Franiškem Mrázkem. Mrázka letos v lednu zastřelil profesionální nájemný vrah tak dokonale, že se nenašla ani střela, ani nábojnice. Vrah musel nejspíše použít rtuťovou střelu a speciální velkorážnou pušku s tlumičem a noktovizorem na dioptru.

Redaktor Respektu podle zprávy ČTK odnesl "anonymův" dopis, udávající Barkovou z vlastnictví pozemku s rozestavěnou nemovitostí v Dominikánské republice, soudci Městského soudu Luboši Vlasákovi. Podle deníku právo tím doručovatelem byl ekonomický redaktor Respektu Marek Pokorný.

Fallúdža, Irák
3. 4. 2006
Zpracoval Muhammad Abú Nasr, přeložila Eva Cironisová

Sámarrá - Podle zprávy korespondenta Mafkarat al-Islam převzali partyzáni odpoledne úplnou kontrolu nad městem Mu'tasim ležícím asi 25 km jižně od Sámarrá. Ve městě nezůstal ani jeden americký nebo loutkový voják, jeho ulice a uličky střežili partyzáni. Kolem 16:30 zaútočil partyzánský oddíl na konvoj čtyř kamionů se zásobami potravin. Ty byly původně určeny pro obyvatele vesnic devastovaných Američany v okolí, tedy pro oblast převážně sunnitskou. Místo toho však konvoj minul vesnice a mířil do šíitských oblastí kolem měst Balád a Álam. Ozbrojenci konvoj zabavili a dohlédli na rozdělení potravin mezi místní rodiny, žijící po zničení jejich domů ve školních budovách a stanech.

Obyvatelé vesnice Banát al-Hasan u Sámarrá ztloukli botami do krve reportéra proamerické TV al-Iraqíja Alího Muhsína, rozbili mu kameru a přiměli ho k útěku na americké kontrolní stanoviště. "Ten odporný novinář nás v minulém vysílání nafilmoval jako stádo ovcí a nazval nás teroristy. Neřekl pravdu, proto si zasluhoval trest," vysvětlili korespondentu Mafkarat al-Islam.

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme zpravodajství o nedávných bojích v Iráku z hlediska osob, které bojují proti americkým a západním okupačním vojskům.

Zpravodajství iráckého odboje TÉMA BL
3. 4. 2006
tisková zpráva Agory Central Europe a Lidových novin, zaslal Ivo Bystřičan - Agora CE

Sdružení Agora Cental Europe ve spolupráci s Lidovými novinami přináší občanům další možnost, jak vyřešit své předvolební dilema. Na rozdíl od tradičních televizních a mnoha veřejných debat s politiky chce donutit čelné představitele politických stran, aby před občany mluvili věcně a přímo k tématům, která občany nejvíc tíží.

1. 4. 2006

KOMENTÁŘ KE DNI

Spolčování je hezká myšlenka. Přináší užitek. Někdy je ku blahu všech, někdy většiny, někdy některých nebo alespoň někdy spolčených. Jen výjimečně nastává situace, že spolčení vede k totálnímu rozdělení a nevraživosti, které mohou končit nenávistí na život a na smrt. I takové výsledky spolčování jsou popsány v literatuře. A v úmrtních listech.

V této zemi se asociuje kde kdo s kde čím. Máme Asociaci go (go, to je hra, gogo také, ale jiná), Asociaci inovačního podnikání, Asociaci pro geoinformace, Asociace ve všech sférách služeb, Asociaci krajů, také Asociaci studentů psychologie. Nechybí ani Asociace extrémních sportů, Asociace transhumanistů, Asociace výzkumných organizací, dokonce Asociace poškozených. Ve světovém měřítku některé asociace chybí. Měla by být vytvořena Asociace církví a karikaturistů.

Co jsme u nás neměli, jsou asociace politologů.

3. 4. 2006
Miroslav Macko, Mensa SK

reakcia na clanok "Němci jsou v Evropě nejchytřejší, Češi jsou na třináctém c"

Ako predseda Mensy Slovensko, regionálnej pobočky medzinárodnej spoločnosti ľudí s vysokým IQ si dovolím reagovať na článok o výsledkoch výskumu profesora Lynna. Je poľutovania hodné, že prakticky všetky európske média výsledky jeho výskumu uverejnili ako holý fakt o ktorom niet pochýb. Na základe údajov o jeho výskume vychádza najavo že sa nejednalo o žiaden výskum, ale o pozliepanie čiastkových výskumov do nezlepitelného zlepenca.

3. 4. 2006

Ve zprávách médií a informačních serverů se dnes objevují titulky "Olomouc probudily sirény, do města se valila voda" (Novinky.cz), "Část Olomouce v noci zatopila voda z protržené hráze v Horce nad Moravou" (idnes.cz) apod. Tyto informace se zřejmě zakládají na oficiálních informacích zástupců města Olomouc dle zprávy zveřejněné dne 2. 4. 2006 v 7:00 hod s textem "Po protržení hráze v Horce nad Moravou kolem půlnoci ze soboty na neděli 2. dubna došlo k lokálním rozlivům v městských částech Chomoutov, Černovír, Klášterní Hradisko, Lazce, Nové Sady ...".

Tyto informace jsou nepravdivé, píše občan Olomouce Marek Petřivalský.

31. 3. 2006

Jako blesk z nebe zasáhla rakouskou veřejnost informace o machinacích "Banky pro práci a hospodářství BAWAG", patřící "Rakouskému odborovému svazu ÖGB", k nimž docházelo v devadesátých letech minulého století. Již v roce 1994 bylo odhaleno, že obchody tehdejšího generálního ředitele banky Waltera Flöttla se synem Wolfgangem probíhaly přes Karibik.

3. 4. 2006

Spor o registrované partnerství mi připadl žabomyší, nedůstojný pojetí vztahu dvou osob, jak mu rozumí naše západní, křesťanská civilizace. Nyní, když diskuse utichla, bych chtěl ukázat zcela jinou, byť na slepičí dvorek české politiky se nehodící perspektivu problému.

Prezident Klaus, jak řekl, svým vetem zákona o registrovaném partnerství hájil svobodu. Vzpomínám-li si dobře, jeho argumentace stála na dvou pilířích.

3. 4. 2006

Protože jsem byl konfrontován s názory čtenářů, že články, které píšu jsou příliš složité, na jedné straně, na druhé straně se někdo vyjádřil, že mé články jsou banální. Proto se nyní pokusím vysvětlit oč mi jde, z čeho čerpám, co mě inspiruje. Osobně nedělám nic jiného, než stanovuji význam jednotlivých slov, slovních spojení. Jednoduše řečeno stanovuji sémantický význam slov, či slovních spojení[1]. Podívejme se společně na jeden biblický text, protože tam nejlépe budu moci vysvětlit svůj postup při práci s biblickými texty.

3. 4. 2006
polemika s reakcí Viléma Gutfreunda v článku O nezaměstnanosti? v reakci na článek Borise Cveka "O nezaměstnanosti".

"Bez nejmenších dokladů nebo argumentů je zde [u Borise Cveka] předložena teze, že zaměstnavatel "v první řadě" je ekonomický partner zaměstnance, a nikoli "vykořisťovatel", jako by se tyto role vylučovaly." Tyto role se opravdu nevylučují a Boris Cvek nic takového neříká, ba ani nenaznačuje. Jde o to, která role je "v první řadě". Je-li to vykořisťovatel, pak vykořisťovanému nezbývá, než permanentně stávkovat nebo stát "samostatně výdělečnou osobou" a práci i výdělek si zajišťovat sám. Pokud si první nemohu dovolit a na druhé z jakýchkoli důvodů nemám, pak je pro mě ekonomicky nejvýhodnější "nechat se vykořisťovat".

31. 3. 2006

Obávám se, že Milan Valach se v článku "Každý monoteismus je totalitní" dopouští několika omylů.

30. 3. 2006

Prezident Klaus několik let pronáší sem tam velmi pozoruhodné soudy. Podivují se i novináři, ale jejich komentáře k výrokům prezidenta Klause mají spíše tendenci je bagatelizovat nebo považovat za vtip. Někdy, jako třeba ZDE, s nimi dokonce polemizují. Václav Klaus však zatím smysl pro humor neprokázal, natož pro humor na úrovni mystifikace o levicovosti sportů, lahví a zavazadel. O chybějícím smyslu pro humor u Václava Klause ostatně svědčil i Miloš Zeman.

22. 11. 2003

Britským listům můžete psát na adresu redakce@blisty.cz, šéfredaktor Jan Čulík má adresu culik@blisty.cz a také J.Culik@slavonic.arts.gla.ac.uk , pražský redaktor Štěpán Kotrba má adresu stepan@kotrba.cz a skype stepan.kotrba, technickému správci Dominiku Joe Pantůčkovi pište na adresu joe@joe.cz.

12. 2. 2006

V lednu 2006 přispělo celkem 130 čtenářů Britských listů na provoz časopisu úhrnem částkou 34 236.00 Kč. Příjem z reklamy byl 5500 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní nadto 1078.19 USD. Přispěl jen zlomek z celkového počtu více než deset tisíc čtenářů denně, děkujeme. Apelujeme i na ostatní, aby nám třeba i malým, pravidelným finančním příspěvkem pomohli rozšiřovat a profesionalizovat práci časopisu ve veřejném zájmu, kterou děláme zadarmo. Vybranou částkou financujeme postupné dopracování našeho redakčního systému a odstranění četných nefunkčností, financování systematické novinářské práce to však zatím neumožňuje. Právě pro nedostatek financí jsme dosud nebyli schopni zprovoznit celou řadu potřebných technických funkcí serveru (vyhledávání, statistiky, knihovnu, galerie, zasílání BL mailem, onlinové chaty, odstranit četné technické chyby).

Finanční dary Občanskému sdružení Britské listy jsou v ČR odečitatelné ze základu daně z příjmu. Vydáváme k tomu na požádání písemné potvrzení.

Děkujeme všem, kteří podporují provoz Britských listů finančními dary i zadáváním reklamy.

Jsme vám velmi vděčni za finanční záchranu našeho serveru, prosíme však: nepřestávejte přispívat, umožníte nám dělat naši práci lépe a efektivněji, budeme si moci například systematicky financovat právníka, což byl mělo být pro náš list nezbytné. Financujte si k vlastnímu prospěchu kritický a nezávislý deník.

Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisen Bance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je Karlovo nám. 10, Praha 2.

Čtenáři ze zahraničí mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2006 Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek Štěpán  Kotrba
22. 2. 2004 Pentagon: radikální podnebné změny zničí civilizaci už do 20 let   
13. 8. 2003 Hučí voda po lučinách? - aneb dojde k renesanci meteorologických měření v povodí Jizery Miloš  Zahradník
14. 7. 2003 Elitní fotografové? Jan  Čulík
2. 6. 2003 Za úniky chloru ze Spolany nebude nikdo potrestán Štěpán  Kotrba
31. 5. 2003 Město Praha zamlžuje příčiny zaplavení metra Petr  Šafránek
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie   
27. 1. 2003 Neznámé fotky z Metra   
21. 1. 2003 Monitor Jana Paula: Spolek Karlín: Chceme mluvit do koncepce popovodňové obnovy Jan  Paul
2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   

Globální oteplování RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2006 Záchrana klimatu, nebo protijaderný aktivismus? Jan  Hošek
10. 3. 2006 Jaderná energetika   
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...   
17. 2. 2006 Led v Grónsku taje daleko rychleji, než se předpokládalo   
11. 2. 2006 Globální oteplování překročilo bod, odkud už není návratu   
31. 1. 2006 Vážné varování ohledně klimatických změn   
19. 1. 2006 Skončí naše civilizace Lovelockovou apokalypsou? Stanislav  Mihulka
17. 1. 2006 James Lovelock: Životní prostředí na Zemi je už zničené   
17. 1. 2006 Jaderná energetika "nemůže být řešením pro klimatické změny"   
9. 12. 2005 Jak se americká ropná společnost snaží zabránit, aby Evropa plnila smlouvu z Kjóta   

Ptačí chřipka RSS 2.0      Historie >
30. 3. 2006 Ptáci: Ptačí chřipka není problém. Problém jsou lidé, kteří se jí bojí   
30. 3. 2006 Analýza obětí pandemie z r. 1918 by pomohla proti ptačí chřipce   
22. 3. 2006 Virus ptačí chřipky se rozštěpil   
1. 3. 2006 Kočka, usmrcená ptačí chřipkou, byla nalezena v Německu   
28. 2. 2006 Vtip pro jedenáctileté   
21. 2. 2006 Zatím se člověk nakazí ptačí chřipkou jen přímým kontaktem s nakaženým ptactvem   
21. 2. 2006 Thajští psi jsou nositeli ptačí chřipky, šíří se však od nich dál?   
21. 2. 2006 Ptačí chřipku šíří drůbeží farmy   
20. 2. 2006 Poučení z Dálného východu - jak Vietnam úspěšně neutralizoval ptačí chřipku   
13. 1. 2006 Britský plán proti ptačí chřipce   

Katastrofa v New Orleansu RSS 2.0      Historie >
24. 10. 2005 Ti, kteří zaručeně znásilňují a vraždí   
30. 9. 2005 Američané se musejí zbavit své posedlosti armádou   
18. 9. 2005 Američtí konzervativci útočí na Bushe   
18. 9. 2005 Tony Blair zaútočil na BBC "za její antiamerikanismus"   
16. 9. 2005 Lidé umírali a budou umírat Miroslav  Šuta
14. 9. 2005 Nový Orleán Petr  Pospíchal
14. 9. 2005 Hurikán Katrina - změna klimatu a toxické znečištění Miroslav  Šuta
13. 9. 2005 Chaos je blízko a musíme s ním počítat Michal  Spáčil
9. 9. 2005 Bush vyhlásil den modliteb za oběti Katriny   
9. 9. 2005 Šok: Amerika není všemocná   

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2006 Znovu o tom, co česká média pomíjejí Jan  Čulík
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   
27. 2. 2006 Vede masturbace k terorismu?   
27. 2. 2006 Jací jsou ti "muslimové" věznění v Guantánamo?   
27. 2. 2006 Podíl emocí na chodu demokracie Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
27. 2. 2006 Kdy už si český podnikatel, právník, soudce či jiný "mocný buran" konečně koupí obraz nebo sochu? Jan  Paul
27. 2. 2006 Nechci být rukojmím lékařů Věra  Říhová
8. 2. 2006 Výhrady politického svědomí Oskar  Krejčí
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
19. 3. 2006 Koheze, nebo kolize? Na co také jsou euromiliardy   
17. 3. 2006 Hušák: Problémy Duhy nebo Martina Bursíka jsou nám jedno   
17. 3. 2006 Duha: Rozplétání nespletených sítí Vojtěch  Kotecký
16. 3. 2006 Spiklenecké teorie o financování NGO Miroslav  Šuta
16. 3. 2006 Nic z toho, co píše Kotrba o Nadaci Charty 77, není pravda František  Janouch
16. 3. 2006 Vznešený boj za křišťálové studánky Ivan  Brezina
16. 3. 2006 Zelený kruh Duhy Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Kdo financuje ekologické NGO? Miroslav  Šuta

Slobodan Miloševič, Srbsko a válka v Kosovu RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2006 Kosovo: Menšiny "většinové" společnosti Miroslav  Polreich
31. 3. 2006 Vyvraždění Židů v Kosovu - "one is plenty" Miroslav  Polreich
21. 3. 2006 Miloševič - válečný zločinec? Jan  Makovička
20. 3. 2006 Moderní tragikomedie Jiří  Jírovec
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu   
11. 3. 2006 Slobodan Miloševič nalezen mrtev   
11. 3. 2006 V Mladé frontě Dnes Miloševiče odsoudili i potrestali Štěpán  Kotrba
25. 2. 2006 Na reakci není nikdy pozdě Jan  Kavan
24. 2. 2006 Válka a mír v době boje proti globálnímu terorismu Jan  Eichler
15. 12. 2005 Protnuté Kosovo aneb lesklá sečna pravděpodobným daňovým rájem Jakub  Tayari

Demokratická revoluce? Utajená historie devadesátých let RSS 2.0      Historie >
21. 2. 2006 Utajené dějiny "permanentní kulturní revoluce" Jaroslav  Kuba
13. 1. 2006 Aero Vodochody: iks pokusů o záchranu leteckého průmyslu Štěpán  Kotrba
12. 1. 2006 Nevím, jak zabránit létání třísek než použitím jiné sekery Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
5. 1. 2006 Rozdíl je jen domněnkou, je třeba jej prokázat Miroslav  Prokeš
4. 1. 2006 V této demokracii smějí užívat svobody jen ti, co souhlasí   
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
4. 1. 2006 Udělejte to profesionálně   
3. 1. 2006 Perzekuce před listopadem a po něm: Jeden malý rozdíl Pavel  Urban
2. 1. 2006 Pár sametových příběhů Štěpán  Kotrba

Modrá šance ODS RSS 2.0      Historie >
27. 2. 2006 Chce ČSSD zvrátit mandát ODS z krajských voleb? Boris  Cvek
20. 2. 2006 Weak ODS leadership hurting `blue` chances Irena  Ryšánková
13. 2. 2006 Václav Klaus poškozuje ODS Milan  Daniel
2. 2. 2006 Žákovo mlžení: stamiliardové ztráty v příjmu do státního rozpočtu Ivo  Bubeník
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
23. 12. 2005 "ODS se opět uchýlila k účelovému lhaní" Jiří  Paroubek
28. 11. 2005 Překvapení pana Topolánka Josef  Vít
27. 11. 2005 Mirek Topolánek: "Všem potřebným, nezaměstnaným a nemocným dokážeme, že skutečná solidarita má konzervativní, nikoli socialistické základy." Mirek  Topolánek
16. 11. 2005 Vede ODS kampaň pomocí anonymního spamu? Bohumil  Kartous
16. 11. 2005 Proč ODS chybí jeden hejtman a jak se v ní bojuje o funkce? Milan  Hamerský

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
29. 3. 2006 Izraelské volby vyhrála "Šaronova"strana Kadima   
15. 3. 2006 Izrael zajal uvězněné palestinské extremisty   
11. 2. 2006 Poslední operace premiéra Šarona byla úspěšná   
9. 2. 2006 Izrael možná bude litovat svržení Saddáma Husajna Karel  Dolejší
7. 2. 2006 Je vůbec možný "židovský stát"? Martin  Škabraha
31. 1. 2006 Získá Netenjahu po nástupu islamistů?   
30. 1. 2006 Bush za to nemůže, může za to Arafat   
28. 1. 2006 České noviny: milujeme zbraně Jan  Klusáček
28. 1. 2006 Organizace Hamas odmítla "vydírání" od poskytovatelů pomoci   
28. 1. 2006 Vítězství Hamásu může být prospěšné Bohumil  Kartous

Rasismus RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2006 Leeds University suspendovala rasistického učitele   
3. 2. 2006 Co je dovoleno k Mohamedovi... Milan  Daniel
21. 1. 2006 Za poškození dobrého jména a demokratické pověsti si může ODS sama Štěpán  Kotrba
21. 1. 2006 Server iDnes zrušil diskusi pod článkem o Romech   
18. 1. 2006 Britští extremisté před soudem za šíření rasové nenávisti   
16. 1. 2006 Tvrdě nacistické stránky v češtině Jan  Čulík
8. 1. 2006 Sprostý rasismus na serveru Novinky.cz je dál šířen bez korekce   
30. 12. 2005 "Neuvěřitelný hnůj" na serveru novinky.cz   
30. 12. 2005 Lidská povaha a diskuse na internetových serverech Aleš  Uhlíř
27. 12. 2005 Novinky.cz: "Chtěl bych mít od cikánské krve špičky bot"   

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
31. 3. 2006 USA "v kostce" Ladislav  Žák
18. 3. 2006 CNN o ropném zlomu   
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
9. 2. 2006 Švédsko plánuje stát se první ekonomikou bez závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Bush: Amerika se zbaví závislosti na ropě   
2. 2. 2006 Amerika: Je energetická změna reálná?   
25. 1. 2006 Mráz přichází z východu Oskar  Krejčí
25. 1. 2006 Boj o ropu a íránská nezávislost Mojmír  Babáček
23. 1. 2006 Mapa není území Jindřich  Kalous
23. 1. 2006 Všechno, co vám zatajují o ropné krizi   

Czech Politics: Jan Čulík's comment in Czech Business Weekly RSS 2.0      Historie >
22. 3. 2006 Misperceiving Blair as a Social Demokrat Jan  Čulík
21. 2. 2006 Will Czech grads be prepared to compete? Jan  Čulík
24. 1. 2006 Intellectual populism in Czech politics Jan  Čulík
2. 1. 2006 Time to examine the hidden history of 1989 Jan  Čulík
14. 12. 2005 In reality TV, echoes of the plebeian past Jan  Čulík
15. 11. 2005 Racism emerges as French suburbs burn Jan  Čulík
24. 10. 2005 Now is the time for agents provocateurs Jan  Čulík
3. 10. 2005 Czech judiciary seen as corrupt from abroad Jan  Čulík
12. 9. 2005 No justification for soaring oil prices Jan  Čulík
22. 8. 2005 Mapping the limits of democracy Jan  Čulík

Česká literatura RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin   
2. 3. 2006 Klára Hůrková - tvůrkyně Evropanka Miroslav  Vejlupek
28. 2. 2006 Český Parnas a kyberkultura Miroslav  Vejlupek
23. 2. 2006 Literatura na digitální scéně -- a co dál? Miroslav  Vejlupek
21. 2. 2006 Literární server polemizující s uvyklostmi Miroslav  Vejlupek
20. 2. 2006 Spisovatelé vyklidili veřejný prostor Miroslav  Vejlupek
5. 2. 2006 Lidé čtěte !   
13. 1. 2006 Jak Komenský zabloudil v Amsterodamu Adam Samuel Hartmann
31. 12. 2005 Jak tomu bylo ve vězení Václav Vratislav z Mitrovic
24. 12. 2005 O českých špionech v 16. století Václav Vratislav z Mitrovic

Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti RSS 2.0      Historie >
4. 7. 2005 Moc nočních můr v internetovém archivu   
13. 5. 2005 Curtisova Moc nočních můr na filmovém festivalu v Cannes   
15. 4. 2005 Význačný televizní dokumentarista obvinil BBC, že přehání hrozbu terorismu   
31. 3. 2005 Moc nočních můr Adama Curtise v Bratislavě   
11. 3. 2005 Neoliberální plíživý převrat a smrt demokracie podle Noreeny Hertzové Stanislav  Heczko
2. 3. 2005 Moc nočních můr na Ostravské univerzitě   
26. 1. 2005 Česká redakce BBC informuje o filmu Adama Curtise Jan  Čulík
19. 1. 2005 Curtisova Moc nočních můr znovu v britské televizi   
18. 1. 2005 Bez analýzy a syntézy se ve světě nezorientujete - musíte vytvářet teorie o tom, jak věci jsou Irena  Ryšánková
6. 1. 2005 Jak Adam Curtis bourá mýty prostřednictvím šokujících vizuálních souvislostí Marta  Svobodová

Český film RSS 2.0      Historie >
9. 2. 2006 Nebýt dnešní, aneb nemá tady někdo dvojníka Patrik  Hronek
13. 1. 2006 Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí -- úvaha nad banalitou jednoho filmu Bohuslav  Binka
13. 12. 2005 Maria Procházková, Oldřich Kaiser a Žralok v hlavě Jan  Čulík
21. 11. 2005 Filosofický horor o kultuře Martin  Ondreját
7. 11. 2005 Sú Hrubeš a Mareš filmom do dažďa? Juraj  Korpa
27. 10. 2005 Hrubeš a Mareš jsou naši souputníci Tomáš  Koloc
10. 10. 2005 Štěstí: Ta schematičnost opravdu skřípe Tomáš  Koloc
29. 9. 2005 Jak kritici ublížují filmu Štěstí Ján  Simkanič
26. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy dostalo cenu v San Sebastian   
15. 9. 2005 Štěstí Bohdana Slámy   

Báseň pro tento den RSS 2.0      Historie >
3. 4. 2006 Předehra Štěpán  Kotrba
30. 3. 2006 totální prázdnota Michal  Šanda
30. 3. 2006 Žádostivost Štěpán  Kotrba
27. 3. 2006 V rodině Jan  Nedvěd
24. 3. 2006 Letní ráno Václav  Vokolek
23. 3. 2006 19. Jaroslav  Žila
22. 3. 2006 Pohled z okna Jaroslav  Kovanda
21. 3. 2006 Pokusy zbožíznalcovy Vít  Kremlička
20. 3. 2006 Bez tebe Jaroslav  Vrchlický
17. 3. 2006 Kostelany Jakub  Grombíř