14. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 3. 2006

Duhové peníze

Krátká poznámka o tom, jakým způsobem je financováno a komu slouží takzvané "Sorosovo impérium" nevládních organizací - a to nejen v České republice, rozzlobilo postižené husy. Sorosova taktika nevládní infrastruktury "neziskového sektoru", finacovaná decentralizovanou formou "fundraisingu" ze státních, polostátních nebo nadnárodně korporátních zdrojů jako součást cílené, koordinovné politiky, slavila přitom v uplynulých deseti letech až nečekaný úspěch. Přispěla k pádu několika režimů a ovlivnila složení mnoha vlád a parlamentů.

Taktika je to přitom až neuvěřitelně jednoduchá. Pevná pavučina částečně shodných zájmů.

Metoda

Rozdělit své zájmy a celou svou politiku na jednotlivá témata, tématům přiřadit agendu, pro ni najít ochotné odborně fundované managery, mluvčí a pracovité "dělníky", dostatečně "neziskově orientované", aby to moc nestálo, školit je a vyškolit je. Zadat jim práci formou nabídky - chceš peníze na svůj "koníček"? Nabídni, co umíš zorganizovat s málem a pokud to bude stát za to, podpoříme tě. Nauč se kooperaci s ostatními. Nauč se kartelovému myšlení. Staň se závislým na těchto prostředcích, slaď své osobní zájmy se zájmy celé skupiny. Uč se být pokorný a piš každý rok žádosti o granty. Vykazuj přesně na cos penzíe použil. A dostaneš je.

Pak není problém nalézt strukturu ochotnou k financování příslušné aktivity a zaplatit si nejen ze skromných "neziskových" prostředků žijící proces "agenda setting", ale i "media spinning" a "radical activity". Každému po jeho chuti. Od politické a ekonomické špionáže, přes vlivovou činnost, lobbing, diplomacii až po "riot's". Předvídatelně, koordinovaně. A to způsobem, který dodržuje základní zásadu vnitřní bezpečnsoti jakékoliv rozsáhlé zpravodajské operace - jednotlivé skupiny o sobě nemusí mnohdy vědět, lze podporovat i navzájem protikladné zájmy. Ve jménu demokracie a "občanské společnosti". Cílem je třeba jen destabilizace politiky a posílení vlivu v tom či onom sektoru ekonomiky. A nebo oslabení vlivu jiných v tomto sektoru.

Spojené státy se naučily tuto taktiku v zemích celého světa, zejména ve střední a východní Evropy uplatňovat okamžitě poté, co bylo jasné, že Berlínská zeď spadne a role bipolárních prostředků propagandy se zmenšila. První setkání dvou supervelmocí se uskutečnilo v roce 1985. 17. prosince 1986 měl William Casey jako ředitel CIA svědčit před senátním zpravodajským výborem Senátu. Ale on se zhroutil a upadl do kómatu, ze kterého se nikdy neprobral. Za zády National Security Councilu prodávali Američané zbraně Íránu a podporovali nikaragujskou kontrarevoluci. 25. listopadu to prasklo a 11 lidí bylo odsouzeno za těžké zločiny. Nekompromisní ministr obrany Caspar Weinberger a jeho neokonzervativci NSC zničili. Psal se rok 1986 a státníci dvou supervelmocí se poprvé potkali jako partneři v Reykjaviku při odzbrojovacích jednáních. V červnu 1988 Reagan přiletěl do Moskvy, kde prohlásil, že "samozřejmě " studená válka skončila a že jeho slavný citát o "říši zla " byl z "jiné doby". Psal se rok 1989 a v zátoce Marsaxlokk na Maltě došlo k historické dohodě mezi Gorbačovem a Bushem. Politika perestrojky a nového myšlení slavila úspěch i ve State departmentu. Politika NGO pokračovala a vzrostla i za Clintona a globalizoavala se spolu s rozvojem vlivu MMF a SB. Bush junior ji převzal jako legitimní metodu rozvoje mezinárodního vlivu a ponechal jí i její představitele. Demokrat nebo republikán, v americké diplomacii to může být jedno. Amerika je také jenom jedna. Cíle se mění, metody zůstávají. Soros po úspěchu této subverzní taktiky adaptoval strukturu v minulých dvou letech na nové podmínky a nové teritorium. Také se přizpůsobil podmínkám nové "osy zla". Prospektor civil society odešel na Východ. Na jihovýchod mezitím dorazila americká armáda. Na jihu jsou lvi. A na severu mráz.

Nyní George W. Bush velebí Reagana jako svůj příklad. Bush má ale vlastní doktrínu, manichejský boj s teroristy a armádu neokonzervativců si půjčuje pro komplexní odůvodnění tohoto zjednodušení politiky, tvrdí bývalý hlavní poradce k prezidenta Clintona Sidney Blumenthal.

Československo stálo u zrodu této americké politiky civil society. Disent byl prostřednictvím ní placen po dlouhou dobu. Rozuměl tomuto způsobu politické práce. Psal se rok 1989. Zpátky do Evropy, bylo jedno z hesel, které připravili organizátoři v pozadí. Zpátky do Evropy. Ale Evropa se měnila před očima.

Jako první do Prahy po listopadu přiletěl nikoliv Karel Kryl, ale dávno předtím zde už byli architekti nové sítě. Bylo třeba podchytit masový zájem o "nezávislost" všech organizovaných skupin. Zdroje byly. Prakticky v neomezené výši. Globální nadace a bzedné fondy dodaly životudárnou pomoc novým demokraciím. A kupodivu - nic za to nechtěly. Východ si zvykal na metodu cukříčku a biče. Nejdříve cukr. Sypký.

Pojďme si ukázat, kdo stojí za malými penězi pro jednu malou českou "nevládku". Nic moc, ale na skromné přežití to stačí. I na pomoc přírodě. A sousta lidí si přitom užije spoustu srandy a nezlobí mocné. Je o jejich práci pěkný přehled. Takový skauting pro dospělé.

Nejlépe se zájmy poznají podle toho, kdo je platí.

Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám ZDE

Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou ZDE
Kdo platí, a tudíž kdo je Transparency International ZDE
"Barevné" revoluce s dolarovým pozadím ZDE
Kdo platí výlety s ekologickými aktivisty do Bavorského lesa ZDE
Lidové povstání, nebo dobře zosnované spiknutí? Miloševičův pád ZDE

18 let činnosti Hnutí DUHA a jeho zdroje

Ekologická legislativa, čisté technologie i standardy zeleného chování průmyslových firem u nás ještě výrazně pokulhávají za evropskými sousedy. Hnutí DUHA proto navrhuje i prosazuje řešení: účinná a přitom realistická opatření, jež umožní omezit znečištění a produkci odpadů, snížit kontaminaci potravin i vody toxickými látkami, chránit přírodní bohatství, zachovat krajinný ráz a předejít riziku globálních změn klimatu. Chce být nezávislým, důsledným, věcným, zasvěceným a zároveň konstruktivním hlasem v politické a odborné diskusi o ekologických problémech.

Naše práce zahrnuje jednání s úřady a politiky, návrhy zákonů, kontrolu průmyslových fi rem, pomoc lidem, rady domácnostem a vzdělávání, výzkum, informování novinářů i spolupráci s obcemi. Naše práce se neobejde bez podpory lidí, jako jste Vy.

Jsme významnou a respektovanou silou, kterou za partnera uznávají odborníci, ministerští úředníci, poslanci i novináři. Naše úspěchy jsou výsledkem nejen zodpovědného a promyšleného přístupu, ale také kvalitní odborné přípravy. Vždy říkáme nejen, co je špatně, ale také jak to řešit

Prostě vládní, parlamentní i municipální lobbing kombinovaný s opravdovým ochranářstvím. Na internetových stránkách této vcelku umírněné "zelené" organizace, která svou činnost vyvíjí už osmnáctý rok, nalezneme seznam firemních sponzorů i seznam "fundových" donátorů. Rozdíl mezi sponzoringem a donátorstvím je v tom, že firma očekává za své peníze poděkování a svou legitimizaci formou corporate social responsibility, zatímco donátoři chtějí publicity co nejméně. O responsibility nemůže být řeči. I proto mnohdy pomáhají anonymně. Jako rodina Rockefellerů - v některých případech. Své peníze posílá i pěti různými kanály k jednomu příjemci. Síť je tak pevně spojena všemi směry. Režijní náklady pro každý uzel sítě mohou dosahovat 30 i více procent z celkové částky. Granty poskytnuté hnutí Duha dosáhly v roce 2004 částky 5 837 928 Kč, příspěvky soukromých osob 1 277 958 Kč, tržby za poskytnuté služby 1 162 301 Kč. Mzdové náklady dosáhly 3 415 675 Kč, sociální a zdravotní pojištění zaměstnaců 1 035 968 Kč, cestovné 885 901 Kč.

Senam finančních zdrojů Hnutí Duha - české organizace Friends of the Earth
Výroční zpráva 2004 PDF

Partneři

CEE Bankwatch Network, Česko-německý fond budoucnosti, Friends of the Earth Europe, Heirich Böll Stiftung, Hornorakouská vláda, Ministerstvo životního prostředí ČR, Nadace Partnerství, Nadace Sluníčko, Nadace Veronica, Nadace VIA, OAK Fundation, Open Society Fund, Royal Netherlands Embassy, The Crowder-Messersmith Conservation Fund, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe.

Tolik výčet. Podrobnější pohled poskytne komplexnější obrázek o struktuře donorů i osobách v jejich managementu, správních a dozorčích radách.

NGO - CEE Bankwatch Network

Síť, vzniklá v roce 1995, mající oficiálně za cíl "monitorovat aktivity mezinárodních finančních institucí v střední a východní Evropě". Hlavní kritizovaní: Evropská komise (za "neekologické" projekty podpořené v rámci kohezních fondů v nových státch EU), EBRD (za infrastrukturní projekty), EIB, skupina SB ap.

Donátorů této sítě je dost: Charles Stewart Mott Foundation , Dutch Ministry for Housing, Spatial Planning and the Environment, Dutch Ministry of Development Cooperation, Evropská komise , Evropská komise - Environment Action Programme , Ford Foundation , Freedom House , Friedrich Ebert Stiftung, UK Government Global Opportunities Fund, Heinrich Böll Stiftung , National Forum Foundation , Netherlands Organization for International Development Cooperation , Oak foundation, Open Society Institute, Regional Environment Centre, , Rockefeller Brothers Fund , Sigrid Rausing Trust , Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape , The Staples Trust, Transnational Institute , W. Alton Jones Foundation , Wallace Global Fund .

Podívejme se na některé podrobněji. Samotná účast Evropské komise vypovídá o tom, nakolik se jedná o kritiku a nakolik o hru na kritiku. Investigace se nedají očekávat. Účast holandského ministerstva rozvoje je také úsměvná v případě, že by účinná kritika měla směřovat dovnitř struktur Evropské unie. Ale budiž, připusťme, že si vládní instituce platí své vlastní odpůrce. Není to nic divného, činí li tak otevřeně. Alespoň každý vidí.

Charles Stewart Mott Foundation of Flint, Michigan

Zakladatel Charles Stewart Mott byl významným akcionářem General Motors, které prodal firmu svého otce. Své jmění odkáza nadaci. Nadace disponuje kapitálem 2,35 miliardami USD, každý rok udílí granty ve výši okolo 100 miliónů USD. Spolupracuje se skupinou Tides Foundation. V letech 1993 -- 2004 poskytla jen skupině Friends of the Earth 7,3 miliónu USD. Worldwatch Institute poskytla v letech 1997 -- 2001 granty ve výši 1,45 miliónu USD. Oxfam America dostala jen v létech 2001 -- 2002 313 tisíc USD. Greenpeace obdrželo mezi léty 1999 -- 2000 200 000 USD. Podporuje předvším na ekologické zemědělství orientované projekty. Klíčovou postavou této americké skupiny je dnes její CEO a prezident, William S. White, člen správní rady Evropského nadačního centra . Jeho angažovanost sahá do různých zákoutí americké ekonomiky, univerzitního i nadačího sektoru. Správní rada Kettering University, Network of European Foundations for Innovative Cooperation, C. S. Harding Foundation, Isabel Foundation; World Alliance for Citizen Participation; Council of Michigan Foundations; Flint Public Trust, Council on Foundations, Flint Area Focus Council, American Friends of the Czech Republic, Daycroft School, Adventures Unlimited.

Je členem kolegia ředitelů Vulcan Chemicals, ředitelem American Water Works Company, předseda United States Sugar Corporation.

Okolo roku 1980 byl White členem " bojové jednotky" prezidenta Ronalda Reagana v oblasti "private sector initiatives". V devadesátých létech se účastnil v delegaci amerických pozorovatelů palestiských voleb. Jako člen americké prezidentské delegace se účastnil voleb v Bosně, byl součástí americké prezidentské ekonomické a obchodní mise pro "rozvoj podnikání" v Chorvatsku a Bosně.

Cukrovarnická a chemická lobby. Zkušenosti posbíral na Wall Street. Mott Foundation má kanceláře v Johannesburgu, Londýně, irském Corku, a v Budapešti. Stejná lokace jako Soros.

Heinrich Böll Stiftung

Německá státní politická nadace, spjatá legálně se zájmy německé strany Zelených. Provozuje například Zelenou akademii či Feministický institut. Vyvíjí činnost v evropoských zemích, na Středním východě, v Izraeli, v Mexiku, Pákistánu, Nigérii, Keni, Brazílii, Salvadoru, Jihoafrické republice, Kambodži, Indii, Afghánistánu, Číně nebo na Kubě. V roce 2003 získala prostředky ve výši 38 miliónů

                 
Obsah vydání       14. 3. 2006
14. 3. 2006 Miloševičova krev "obsahovala stopy léků"
13. 3. 2006 Smrt tyrana a neschopného politika
14. 3. 2006 Oni tam mají lékárnu?
14. 3. 2006 Řezník z Balkánu Fabiano  Golgo
14. 3. 2006 Práva novinářů Petr  Wagner
14. 3. 2006 Vyhrobovali tam Zbyněk  Hejda
14. 3. 2006 Michael  Marčák
11. 3. 2006 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu
13. 3. 2006 Zaujatost a zakomplexovanost II. Jan  Čulík
14. 3. 2006 Český tisk
14. 3. 2006 31.12.1945: Zakomplexovaný český i světový tisk odsoudil a potrestal Adolfa Hitlera
14. 3. 2006 Vztahy NATO - Rusko : nová kvalita
14. 3. 2006 Jen drobnost?
14. 3. 2006 Je to opravdu jen drobnost
14. 3. 2006 Lidé na cestách Václav  Dušek
14. 3. 2006 Co za těmi Zelenými je Milan  Daniel
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Vlamování do otevřených dveří Zdeněk  Jemelík
14. 3. 2006 Továrna Hyundai Vít  Hinčica
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
14. 3. 2006 Estonští fašisté jsou také v Evropské unii
13. 3. 2006 Čésky pasník, tópry pasník... Boris  Cvek
11. 3. 2006 Vše je o to horší, že ČR není žádná diktatura Egon T. Lánský
14. 3. 2006 Mami, já nechci umřít je vynikající literární čin
14. 3. 2006 Je česká společnost xenofobní vůči dětem?
14. 3. 2006 Česká televize by měla dělat tematickou předvolební analýzu
14. 3. 2006 Britské listy jsou plné jedovatostí
14. 3. 2006 Fantaskní pohled
14. 3. 2006 Informace, které v papírovém tisku nejsou
14. 3. 2006 Smrt komunistům
15. 3. 2006 Proč jsou letos dvě demonstrace proti válce?
14. 3. 2006 Bůh slitovný a milostivý Karel  Sýkora
13. 3. 2006 Feminismus a redefinice ženství a mužství v demokratickém Španělsku Darina  Martykánová
13. 3. 2006 Jde o střet mezi barbarstvím a civilizací, nikoliv o náboženský konflikt
13. 3. 2006 Rozvoj Tibetu na čínský způsob - děkuji, nechci Karel  Dolejší
13. 3. 2006 Buď kapitalismus nebo obyvatelnou planetu - nemůžeme mít obojí
13. 3. 2006 Jak ČT Moravcovým diskusním pořadem zkreslila politické poměry Jan  Čulík
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006

Financování "neziskových" struktur RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
10. 3. 2006 Kdo financuje ekologické NGO? Miroslav  Šuta
26. 10. 2005 Středoasijská šachovnice Oskar  Krejčí
25. 10. 2005 Kdo platí, a tudíž kdo je Transparency International Štěpán  Kotrba
21. 10. 2005 S Adrianou Krnáčovou z Transparency International ČR o korupci Michal  Rusek
15. 7. 2005 Hnutí Duha: Nešermujte s naším jménem Dominika  Kovaříková
9. 6. 2005 Milióny dolárov "nezávislým" inštitútom Eduard  Chmelár
26. 4. 2005 "Barevné" revoluce s dolarovým pozadím Jiří G. Müller
25. 4. 2005 Kdo stojí za kampaní proti klecovým lůžkám Štěpán  Kotrba
13. 12. 2004 Jak Západ platí a organizuje "spontánní demokratické revoluce"   
8. 12. 2004 Čtyři tváře Strany Zelených a Strany pro otevřenou společnost Pavel  Pečínka
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
22. 8. 2003 Kdo platí výlety s ekologickými aktivisty do Bavorského lesa Štěpán  Kotrba

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Dolary a nevládní organizace mezi Washingtonem a Moskvou Stanislav  Kliment
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
14. 3. 2006 Nový finský reaktor je doslova mizerný od základů Jan  Beránek
13. 3. 2006 Zavedení GM vojtěšky může mít vážné ekologické dopady Linda  Nová
10. 3. 2006 Šuta: "Brezinova směs výmyslů a pomluv" Miroslav  Šuta
9. 3. 2006 Velký megafon Miroslava Šuty Ivan  Brezina
23. 2. 2006 GMO: Celosvětová koalice žádá zákaz "sebevražedného osiva" Miroslav  Šuta
20. 2. 2006 Proč nevolit Zelené Ondřej  Ručka
17. 2. 2006 Zelené překvapení? Josef  Provazník
16. 2. 2006 Clemenceau: Prezident Chirac rozhodl povolat azbestem zamořenou loď zpět do Francie Miroslav  Šuta
31. 1. 2006 Svět bez hranic Milan  Černý
25. 1. 2006 Zakladatel Greenpeace volá po celosvětové expanzi jaderné energetiky Ivan  Brezina
18. 1. 2006 Miroslav Šuta recykluje už jednou vyvrácenou fámu Ivan  Brezina
18. 1. 2006 Mezinárodně proslulá firma nepodvádí Miroslav  Šuta
13. 1. 2006 Mitterrand: levicový strejda, nebo monarchistický sedmilhář? Josef  Brož

Trilateral Commision RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba

Council of Foreign Relations - veřejnosti neznámá tvář americké zahraniční politiky RSS 2.0      Historie >
14. 3. 2006 Duhové peníze Štěpán  Kotrba
28. 2. 2006 Ropa, militarizace a zájmy nadnárodních korporací Mesfin  Gedlu
21. 1. 2003 Vést či nevést válku proti Iráku? Miloš  Kaláb