3. 4. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 4. 2006

Očekávání a předtuchy 21. století

Posun technologií a vědomostí člověka o sobě ve 21. století je tak zásadní a dynamický, že jen ztěží předvídat, jakých horizontů dosáhne evoluce pozemského inteligentního života během několika málo desetiletí. "Konců historie" může být i několik, v závislosti na předmětu úvahy, nicméně vždy s nimi začne další novověk.

Před časem přinesla dvě česká média - Literární noviny dne 13. 3. 2006 a Neviditelný pes o den později - článek Civilizace na pokraji katastrofy. Jeho autor Jiří Pehe v něm poukazuje na skutečnost, že "ekonomická a technologická globalizace zrychluje, přičemž vytváří ... napětí a nápor na zdroje, jenže se zatím nekoná globalizace politických institucí". Konstatuje, že "neexistují ... účinné nadnárodní instituce, které by dokázaly zkrotit negativní jevy spojené s ekonomickou globalizací a řešit v globálním měřítku ekologické problémy, jakož i nějakým způsobem zabezpečovat racionální využívání, popřípadě globální distribuci zdrojů surovin i dostupné energie". A nakonec i varuje: "... globální tažení tržního hospodářství a liberální demokracie může být za jistých okolností "koncem historie"..."

Od židovsko-křesťanské civilizace, z níž se tržní hospodářství a liberální demokracie "přelily" a "přelévají" do jiných zeměpisných částí světa a kultur, zřejmě nemožno očekávat kompromisní řešení na úkor vrozené rozpínavosti. Už v roce 1934 antropoložka Ruth Benedictová shrnula: "... nejde nám o globální pohled na lidské instituce celého světa - na nich stejně nikomu nikdy nezáleželo - ale o jedinečnost našich institucí a úspěchů, naší vlastní civilizace" (Kulturní vzorce). Židovsko-křesťanská civilizace stojící na objevitelské zvídavosti, na vynalézavosti i dovednosti technické a na hmatatelných historických úspěších se zformovala jako civilizace nejsebevědomější, ale také nejpřezíravější. Řečeno s Benedictovou, psychologické důsledky rozšíření bělošské kultury jsou nesouměřitelné s důsledky materiálními. "Globální rozšíření nás jako dosud žádnou z civilizací chrání před nutností brát vážně civilizace jiných národů," píše antropoložka.

Je otázkou, zda vůbec lze od společnosti, jíž věda dotvrzuje nejen předpoklady, ale i předurčenost k dosažení existenciálních vrcholů zoologického druhu homo sapiens sapiens, očekávat ochotu k jiným než prospěchářským a silovým (rozuměj diplomaticky i vojensky silovým) řešením situací hrozících kolapsem ekonomiky. Nejúspěšnější civilizace na Zemi si každé své etické selhání zdůvodní vlastní výlučností a historickým posláním, které nepopírají nejvzdělanější intelektuální sféry. Odborník na expertní systémy Jozef Kelemen zdůrazňuje: "Z těchto kultur jenom jediná - ta poslední (židovsko-křesťanská - pozn. aut.) - dokázala vyzvednout tvořivost tak vysoce, že ozářila celou civilizaci na této planetě. Že jí vtiskla svou pečeť. Že tato civilizace pronikla k jiným planetám. Že daleko do vesmíru odeslala poselství o své existenci" (Kybergolem; 2001). Kelemenovo tvrzení, že příslušník židovsko-křesťanské kultury si začal klást otázky o podstatě vztahu k plodům své technické tvořivosti, otázky o své podobnosti s nimi a otázky o možnostech překonání sebe sama těmito specifickými dětmi své zvídavosti, tvořivosti a technické vynalézavosti podporuje svými vývody filozof Egon Bondy: "Nejdůležitější asi bude..., že člověk "není tím, oč jde", není vrcholem či závěrem jsoucna, ale článkem v jeho samovývoji. (...) Lze důvodně předpokládat, že člověk sehrává funkci nejen dovršitele, ale i překročitele biotu - v rámci samovývoje ontolologické reality" (Juliiny otázky; 1970). Bondy píše, že funkci překročitele biotu člověk naplňuje vyprodukováním tak zvané arteficiální formy existence, vytvářené "výrobou", nikoli biologickým plozením, a stojící na takové organizaci materiálního substrátu, který už není organizací biologickou.

"Konec historie", jak tohoto termínu užil politolog Jiří Pehe, zdálo by se, je skutečně za dveřmi, třebaže ne z důvodu neexistence globální distribuce surovin a energie. Jenže Bondy míní: "Kontinuita člověka se "přelije" do nové, kvalitativně vyšší struktury, patrně do té míry plynule a uvědoměle, že "první generace" "arteficiálních bytostí" ("arteficiálních lidí") budou více pociťovat kontinuitu než skok" (Juliiny otázky).

                 
Obsah vydání       3. 4. 2006
3. 4. 2006 Obrázek z Francie - Chirac démission Karel  Košťál
3. 4. 2006 Austrálie prodá Číně uran
3. 4. 2006 Další Egypťané se nakazili ptačí chřipkou
3. 4. 2006 Očekávání a předtuchy 21. století Miroslav  Vejlupek
3. 4. 2006 Povodeň 2002 - ohlédnutí čtyři roky nazpátek Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Předehra Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Jak se krotí povodně v Čechách Ladislav  Žák
3. 4. 2006 Kosovo: Menšiny "většinové" společnosti Miroslav  Polreich
2. 4. 2006 Uhl skončil v Právu. Skončí i v ČT? Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Historický bestiář Vlastimila Vondrušky
3. 4. 2006 Podobnost předvolebních postojů a možné výsledky voleb Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Drogy na tanečních party a sociální stratifikace účastníků
3. 4. 2006 Lačnost Elfriede Jelinekové
31. 3. 2006 Respektovaný fízl Štěpán  Kotrba
3. 4. 2006 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. - 31. března 2006
3. 4. 2006 Debaty přinutí politiky mluvit k věci
1. 4. 2006 Česká asociace politologů Oldřich  Průša
3. 4. 2006 Zlepenec inteligencie
3. 4. 2006 Pravda či lži o povodni v Olomouci?
31. 3. 2006 Peníze rakouských odborářů zmizely v Karibiku Richard  Seemann
3. 4. 2006 Registrované partnerství jako svátost Boris  Cvek
3. 4. 2006 Nové stvoření a lekce z biblické sémantiky Karel  Sýkora
3. 4. 2006 Myslitel kontra nemyslitel Pavel  Urban
31. 3. 2006 Omyly Milana Valacha Ivan Odilo Štampach
30. 3. 2006 Xenofobní rituály Václava Klause Bohumil  Kartous
22. 11. 2003 Adresy redakce
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006