30. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 1. 2009

O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie

"Náležel jsem také k akademické legii..."

Sabina, K.: Oživené hroby. Československý spisovatel, 1977. S. 39

Na ten slunečný podzimní den roku 1990 si dosud dobře vzpomínám. V posluchárně 21 brněnské filozofické fakulty skupina čerstvých studentů dostala otázku, ke kterému myšlenkovému směru se hlásí. Když přišla řeč na marxismus, zvedly se čtyři ruce. Jméno zájemce o křesťansko-marxistický dialog šedesátých let si už bohužel nepamatuji, záhy mi zmizel z dohledu. Stopa dalšího se ztrácí kdesi v Romském muzeu. Třetím byl autor těchto řádků -- a čtvrtým mladistvý bouřlivák Bohuslav Binka, nyní ovšem autor takřka nadšené recenze knihy konzervativního psychiatra Theodora Dalrympla Život na dně -- světový názor, který vytváří spodinu společnosti.

Je ovšem opravdu legrační mávat tradičními hodnotami tam, kde se už vytěsňují zmínky o poctivé práci dokonce i ze slovníku, totiž ve společnosti, kde pro "malé" lidi s jasně definovanou profesí a životními pravidly jednoduše nezbývá místo. Pracovníky přece dávno smetla tsunami všelikých manažerů. Account Manager brzy vyhubí účetní, aniž je ovšem byť o milimetr přerostl - a nejsme příliš vzdáleni ani době, kdy profese sekretářky přežije tlak Office Managerů jen díky latentní funkci. Vůbec nepochybuji, že se ještě dožiji dne, kdy po střechách místo kominíků polezou Chimney Manageři a kontejner mi vyveze Waste Manager. Nebo možná už nevyveze, kdo ví. Já být v manažerské pozici, popelnice se nedotknu.

Zdeněk Rous v reakci na Binkův článek upozornil, že subjektivizující výklady společenských jevů mohou plnit ideologickou funkci už jen tím, že ignorují společenské podmínky, na něž se daný jedinec musel adaptovat. Řečeno velmi prostě: V současné ekonomice je stále více lidí, kteří mají malou šanci nalézt odpovídající či vůbec jakoukoliv práci, a to do značné míry nezávisle na jejich chování. Jestliže ovšem pro tyto lidi chybí společenské uplatnění, sociální dávky nejsou plnohodnotnou náhradou, ba dokonce mohou i škodit -- to je racionální jádro Dalrymplovy argumentace. Jenže nejde o argument pro rušení dávek, ale proti důsledkům strukturálně vzniklé dlouhodobé nezaměstnanosti.

Jako člověk vyrostlý v dělnické čtvrti, který podstatnou část života strávil spíše ve čtvrtích "problematických", bych chtěl přičinit k Rousově polemice pár postřehů. Rozumějte, vím moc dobře, že když se někomu na chodníku prostě nelíbíte a on vás na potkání praští pěstí na solar, není právě vhodná chvíle pro hermeneutická cvičení a otázku, která deprivace v dětství takové chování způsobila -- pokud nechcete skončit v nemocnici, prostě si musíte co nejdříve najít co největší klacek. Ale k takovým situacím naštěstí nedochází příliš často, většina lidí se takto nechová, takže není žádný důvod nevěnovat se zkoumání jejich životní situace, spíše než spisů jakéhosi Dalrympla - pokud ovšem ve skutečnosti neusilujete o něco docela jiného.

Není opravdu žádný med pozorovat, jak děti pohrdají rodiči, kteří celý život chodili každý den na šestou do práce, "ale přitom nic nemají" - a současná kultura jejich potomkům neposkytuje žádné ospravedlnění této nudné, úmorné a veskrze beznadějné praxe, k níž je však naprostá většina společnosti jednoduše odsouzena. Budou tedy raději spekulovat, podvádět nebo rovnou vydírat, aby snad získali více, protože rychlý úspěch za každou cenu a hojný konzum jsou jediné imperativy, které dosud platí. Starý strukturálně funkcionalistický eufemismus říká, že delikvence vzniká sledováním legitimních cílů s využitím nelegitimních prostředků. Jestliže je však zakázáno pochybovat o cílech a legitimní prostředky k nim stále častěji nevedou, dospějeme logicky právě k situaci, kterou popisuje Dalrymple. Sociální stát je ve vztahu k trhu alternativním prostředkem získání minimálního konzumu, ničím jiným. Pokud tento prostředek budeme dál zatlačovat a rušit, a pokud oni "zbyteční lidé" vyslyší výzvy konzervativních kritiků, aby sami převzali zodpovědnost za vlastní životy, čeká nás buď naprostý společenský rozklad nebo vzpoura.

Kdo někdy mluvil s člověkem, jenž celé své skromnější schopnosti vložil do získání kvalifikace, kterou trh v krátké době znehodnotil a on už nikdy nedostal šanci se doopravdy přeškolit, nebo dokonce s vysokoškolákem posílajícím bezvýsledně stovky písemných dotazů po celé republice -- to vše ještě před krizí -- může se nad přímočarostí Dalrymplových behaviorálních explanací leda pousmát. Jistě, existují patologická rodinná prostředí nebo sociální tlak deviantních komunit, existují dokonce i geneticky podmíněné poruchy chování. Ale využívat toho jako záminky k analyticky "plodnému" setření hranice mezi underclass vyrostlou z dlouhodobé strukturální nezaměstnanosti a spodinou, to už jednoduše není poznávání světa. Zde jde o podbudovávání identity konformního středostavovského intelektuála (insidera), jenž se zlobí na "ten póvl" (outsidera), "který by přece mohl žít jako my, jen kdyby se víc snažil", že dostává svých osm tisíc měsíčně "zdarma" (aniž ho zajímají doprovodné ponižující procedury, jimž se každá osoba se zbytkovou sebeúctou nejraději vyhne). Hranice mezi oprávněným odmítnutím "lidumilně" participovat na kultuře porobených a iluzí vlastní výjimečnosti, za niž se skrývá vnitřní buržoa chladně kalkulující náklady a výnosy, bývá zrádná a někdy takřka nezřetelná.

Je zřejmě nezvratným osudem každé generace, aby nejpozději po třicítce vyměnila naději, kterou si do života přinesla, za sadu užitečných kompromisů, jejichž hořkou pachuť čas od času přebíjí dráždidlem funkcionalizované sexuality. Lze také velmi dobře chápat, když podřízený člověka, který již nejméně celou dekádu označuje bezdomovectví za volbu životního stylu, zcela spontánně hlásá názor přísně kompatibilní s myšlenkovým světem šéfa, ačli byl v naprostém rozporu s jeho původním myšlenkovým zázemím. Pochopit to lze, jen myslím není nejmenší důvod se tím nahlas chlubit. Jenže - co bychom koneckonců očekávali jiného?

"Možnost sdělit to, co je nám samým nesrozumitelné, vynést z hloubi duše kusé a tajemné stopy zanechané tam vrávoravým pochodem lidských dějin, dějin života i nejdávnějšími individuálními dějinami a rozřešit smysl těchto zbytků, to jest odstranit je za cenu mládí a života, možnost použít k tomu metod odsuzovaných rozumem i svědomím, ne-li přímo rukou zákona, metod zázračných a jedině schopných navázat spojení s oním tajemstvím nepoznaným po tisíce let, totiž metod delirií a snů, všech stupňů lásky a bolesti, všech velkých pokusů života, možnost učinit tyto hlubiny, jimiž jsme ovládáni, přístupny světlu vědomí, a to vše pomocí slova, tato možnost by byla vítězstvím poesie" (Havlíček, Z.: Suomi, Helsinki 1947).

Ale nechme těch zatuchlostí, jaro už je skoro za dveřmi.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2009
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
31. 1. 2009 Tony Blair: Je nutno vyjednávat s organizací Hamas
31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
30. 1. 2009 Obrovské množství lidí se účastnilo stávek ve Francii
30. 1. 2009 Co jsem slyšel a viděl mezi Bastilou a Operou Karel  Košťál
30. 1. 2009 Dobře mi tak
30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
30. 1. 2009 Teherán "bude moci spolupracovat s USA"
30. 1. 2009 Nabucco – plynárenský sen, alebo realita? Karol  Palkovič
30. 1. 2009 Soudce odmítl Obamovu žádost suspendovat procesy v Guantánamo
30. 1. 2009 Mluvčí Novy obvinila "elitní" policii, že vynáší informace z vyšetřování - co na to Langer a co na to Vesecká?
30. 1. 2009 Světlo v temnotě permanentní války: rozum ministryně zahraničí
30. 1. 2009 Turecký premiér hněvivě odešel v Davosu z pódia kvůli hádce o Gaze
30. 1. 2009 Obama a raketová obrana, aneb Zkouška odvahy nejen pro české novináře Uwe  Ladwig
30. 1. 2009 Michael  Marčák
30. 1. 2009 Bída behaviorálního vysvětlování bídy Zdeněk  Rous
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Přímou volbou ke zvolení dalšího pravicového prezidenta Ivan  David
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci   
23. 1. 2009 Ekonomická krize utajeným pohledem odborů   
2. 12. 2008 Evropští socialisté chtějí "nové směřování" Evropy   
15. 9. 2008 Nepoučitelný ministr u duchcovského viaduktu a návrat do 19. století Štěpán  Kotrba
29. 8. 2008 Z čeho budou zaměstnanci profitovat Petr  Bezouška
27. 8. 2008 Informace o přípravě a rizicích tzv. koncepční novely zákoníku práce   
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
1. 12. 2006 Dzurindov Zákonník -- nástroj smrti Jakub  Topol

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
1. 10. 2007 Transparency International ČR: stále netransparentno o konfliktech zájmů v samotné organizaci Štěpán  Kotrba
12. 12. 2003 Pandořina skříňka plná hnědého uhlí a miliard Štěpán  Kotrba
29. 9. 2003 Rušení malých škol z finančních důvodů je velmi krátkozraké Michal  Rusek
29. 9. 2003 Bohatí musí být bohatší (a Špidla silnější) Darius  Nosreti
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
26. 9. 2003 Život na dluh Josef  Vít
26. 9. 2003 ČTK o parlamentní rozpravě: "rozpumpovaný" Sobotka Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Mlynář škodí Českému Telecomu i českému státu Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
12. 8. 2003 Je to jiný Ivan Svítek?   

Karl Marx RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
20. 6. 2008 Historie téměř detektivní aneb co Marxovi bránilo ve vydání dalších dílů Kapitálu ? Miroslav  Tejkl
16. 6. 2008 Interpretace a kritika Hegelovy filosofie v díle mladého Marxe David  Pěcha
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
26. 3. 2007 Marx prorok rozhodně nebyl Milan  Valach
21. 3. 2007 Dvojí tvář prorokova -- filosof Marx si vulgarizaci nezaslouží Luděk  Toman
19. 3. 2007 Marx a zákony Milan  Valach
16. 3. 2007 Prorok Karel Marx Luděk  Toman
5. 3. 2007 Dialektika není nevědecká, musí se jí ale rozumět Michael  Kroh
5. 3. 2007 Marxisté všech zemí, nemýlíte se? Uwe  Ladwig
2. 3. 2007 Nekonečná bída antikapitalismu Luboš  Zálom
2. 3. 2007 Argumenty Josefa Víta jsou omezené Jiří  Holý
2. 3. 2007 Trojí bída komunismu III. aneb nacionalismus některých obhájců Marxe Bohuslav  Binka
2. 3. 2007 Mýlil se Marx? Milan  Valach

Mají pětatřicátníci v Česku dnes zhoubný vliv? RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
9. 5. 2006 Nazelenalé uzenky, tráva a bývalý prezident Štěpán  Kotrba
24. 1. 2006 Co dnes činí lidi lhostejnými k osudu druhých Jan  Bím
20. 1. 2006 Pětatřicátníci, sociálně cítící a další... Pavel  Urban
6. 1. 2006 Kdo jsou vítězové antikomunistické revoluce? Jindřich  Kalous
4. 1. 2006 Vinu nesou ti, kdo narcistický habitus vytvářejí Karel  Dolejší
2. 1. 2006 Pětatřicátníci, hoši jako květ, na vás bylo vždycky radost pohledět.... Josef  Vít
2. 1. 2006 Vadí, nevadí Luděk  Rozehnal
31. 12. 2005 Jak to bylo s tím západním rájem? František  Hájek
31. 12. 2005 Zmačkané obaly Tomáš  Krček
30. 12. 2005 Flexibilita potřetí Jan  Holík
30. 12. 2005 Pohled (post)Husákova dítěte Lubomír  Novotný
30. 12. 2005 Ještě jednou pětatřicátníci Josef  Vít
30. 12. 2005 Opět jen střet generací Josef  Provazník

Alkoholismus a bezdomovectví - represe a prevence RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
8. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 2 Ivan  David
7. 1. 2008 Vendelín Čtvrtek: Odložený happyend příběhu o zachráněném bezdomovci - část 1 Ivan  David
11. 5. 2007 Agapé: 130 000 měsíčně za pobyt desítky bezdomovců Štěpán  Kotrba
13. 1. 2006 Kejhající husa nelétá, jenom tloustne Štěpán  Kotrba
19. 12. 2005 Bezdomovci v Senátu   
15. 12. 2005 Spása našich bezdomovců -- čínský císař Kamhi Karel  Moudrý
15. 12. 2005 Sbírka na pomoc bezdomovcům   
12. 12. 2005 Pro bezdomovce nedělá nikdo nic   
31. 10. 2005 Dopady kapitalismu: bezdomovectví Eduarda  Heczková
31. 10. 2005 Bezdomovectví z hlediska bytové politiky -- příčiny, důsledky, možnosti politických řešení Jan  Kelbich
31. 10. 2005 Bezdomovectví - pár slov   
20. 10. 2005 O Středoevropanech: Jak se stát v Británii bezdomovcem   
29. 9. 2005 Bezdomovci - pohled z druhé strany   
29. 9. 2005 Anděl, opilci a agresivní bezdomovci Fabiano  Golgo

Hypoteční, finanční ... ekonomická krize RSS 2.0      Historie >
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
29. 1. 2009 Hospodářská situace se stále zhoršuje   
28. 1. 2009 Krize: Nevědomost, nebo neprofesionalita? Jaroslav  Ungerman
27. 1. 2009 O příkladném jednání Richarda Fulda, neboli Když si někdo nechá za něco platit, ale pak se odpovědnosti vyhne Uwe  Ladwig
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 Prerastie globálna kríza do megakrízy? František  Škvrnda
23. 1. 2009 Ekonomická krize utajeným pohledem odborů   
23. 1. 2009 Británie je v recesi   
22. 1. 2009 Finanční krize -- největší černá díra v dějinách Patrik  Nacher
22. 1. 2009 O rozložení majetku a o sociálním smíru Uwe  Ladwig
21. 1. 2009 Požadavek: Znárodněte britské banky   
20. 1. 2009 Kissinger: Svět musí vytvořit nový světový pořádek   
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past   
14. 1. 2009 Britská vláda bude malým podnikům garantovat půjčky ve výši 20 miliard liber   
14. 1. 2009 Banka Barclays propustí 5000 zaměstnanců: Děs zachvátil britský bankovní sektor