29. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
nádraží Ústí nad Orlicí
29. 1. 2009

Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí?

Právě s tímto poselstvím se na nového ministra dopravy Petra Bendla (ODS) obrátilo několik uznávaných českých vědců. Ve svém dopise se odvolávají nejen na památkovou a kulturní hodnotu této stavby, ale zmiňují také novou rovinu – výjimečný krajinný ráz Tiché Orlice. „Jedná se o ucelený krajinný celek figurující v různých regionálních členěních jako fytogeografický okres, geomorfologická jednotka apod. Existuje řada dokladů v odborné literatuře mnoha disciplín, že jde o území mimořádně cenné z hlediska migrací různých skupin bioty a také člověka. V úhrnu jde o turisticky a rekreačně atraktivní hodnoty, hodnoty kulturního a přírodního dědictví, které by ani moderní dálková dopravní trasa neměla místním obyvatelům ničit, paradoxně ve veřejném zájmu.“

Doc. Ing. Petr Maděra, PhD., který je předsedou České společnosti pro krajinnou ekologii a Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se ve svém dopise dotýkají i skutečnosti, že nejen oni, ale i mnozí jejich zahraniční kolegové se pozastavují nad tím, že z fondů EU jsou financovány devastace ekosystémů a demolice historicky či jinak cenných objektů.

O celé kauze jako první informovaly BL.

Tajné?

Demolice historicky ojedinělé nádražní budovy v Ústí nad Orlicí má být provedena v rámci modernizace trati. Celý plán byl před veřejností do poslední chvíle tajen. Přípravu na modernizaci nádraží v přibližné investiční výši 1,5 mld. Kč (spolufinancování z fondů EU) a zejména stavbu nové výpravní budovy provází velké tajnůstkářství. Dokumenty, které byly zveřejněny na petičním webu www.stop-demolici.wz.cz byly získány neoficiální cestou. Projekty, které byly v minulosti připraveny a počítaly se zachováním současného nádraží nejsou k dohledání. K dispozici je jen jediný projekt – ten současný.

Po vyjádření starosty města Ústí nad Orlicí Richarda Peška (ODS), který navrženou nádražní budovu označil na tiskové konferenci ústecké radnice za „Tesco znásilněné Penny marketem“ se o její podobu začala zajímat i veřejnost. Do té doby mělo její podobu možnost spatřit kromě investora Správy železniční dopravní cesty, s.o. jen vedení města Ústí nad Orlicí. Modelace projektu byla radním dána jen k nahlédnutí, na světlo světa se dostat neměla.

Čím bylo způsobeno to tajnůstkářství, se veřejnost dozvěděla po několika týdnech. Zatímco akreditovanému novináři celostátního deníku SŽDC, s.o. odmítla vizualizaci poskytnout byť jen k nahlédnutí, odpůrci demolice pracovali na získání materiálu neveřejnou cestou. Vizualizací zveřejněnou v masmédiích byla otřesena nejen občanská společnost, ale i odborníci.

Okamžitě se strhla vlna nevole, která vyústila ve vyjádření generálního ředitele SŽDC, s.o. Ing. Jana Komárka: „Ani já nesdílím jakékoliv nadšení z navržené podoby nové budovy. Považuji ji dokonce za ne příliš šťastnou.“

Zdroj ZDE

Ničení národního bohatství za peníze EU

K vývoji celé kauzy Martin Kadrman, iniciátor petice uvádí: „Protože jsme přesvědčeni, že se v případě tohoto projektu jedná o ničení národního bohatství z prostředků strukturálních fondů EU, zaslali jsme intervenční dopis komisařce pro regionální rozvoj Danutě Hübner. Vyzvali jsme ji, aby její komisariát podmínil čerpání dotace zachováním stávající stavby. Je to poslední instance a poslední šance. České úřady nám v ničem nepomohly. Je nám to líto.“

zdroj ZDE

Právě Kadrman podal v listopadu 2007 podnět k MK ČR na prohlášení budovy za kulturní památku. V srpnu 2008 ministerstvo pod vedením Václava Jehličky (KDU-ČSL) rozhodlo o neprohlášení stavby za kulturní památku.

Rozhodnutí Ministerstva kultury ZDE

Ministerstvo argumentovalo „veřejným zájmem modernizace trati“, čímž porušilo § 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, protože se přiklonil k argumentu účastníka řízení, kterým byly České dráhy, a.s. aniž by zkoumal a rozhodoval v souvislosti se znaky památkové hodnoty celé stavby, jak ukládá § 2 odst. 1 památkového zákona.

V říjnu vznikla za účelem záchrany nádražní budovy petice www.stop-demolici.wz.cz, kterou po třech měsících existence podepsalo neuvěřitelných více jak 14000 občanů ČR a dalších zemí EU!

Nebudeme se bát vlka nic

V současné době MV ČR rozhoduje o registraci o.s. Nádraží nedáme!, které má za cíl zvýšit aktivitu ve prospěch záchrany budovy. Členkou přípravného výboru o.s. je i uznávaná dokumentaristka a režisérka Olga Sommerová, která má k Ústí nad Orlicí a starému nádraží hluboký vztah. Další významnou osobností, která se aktivně zasazuje o zvrat v plánu demolice je i zmiňovaný děkan PřF UK Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc, který v této budově vyrůstal a jehož dědeček zde v 30.letech přednostoval. Dalšími odpůrci demolice jsou: MUDr. Jan Cimický, CSc, ThDr. Jan Schwarz, bývalý Patriarcha Církve československé husitské, PhDr. Benjamin Fragner, ředitel Výzkumného centra průmyslového dědictví při ČVUT, Dr. Jan Rywik, ředitel mezinárodního festivalu Techné Ostrava a desítky známých osob z Česka i zahraničí.

Olga Sommerová podala 14. 1. 2009 podnět na přezkum rozhodnutí MK ČR, které neprohlásilo budovu za kulturní památku. Pikantní na celém rozhodnutí je fakt, že všechny oslovené odborné instituce se vyjádřily ve prospěch prohlášení. Pouze účastník řízení, České dráhy, a.s. a oslovený investor stavby SŽDC, s.o. žádaly zamítnutí žádosti.

Podnět Olgy Sommerové Ministerstvu kultury ZDE

Nyní několik tisíc občanů čeká na odpověď ministra Václava Jehličky (KDU-ČSL). Zdá se však, že se z tragédie Komuny Přerov prozatím neponaučil. Jakékoliv žádosti o záchranu budovy ministr odmítá. A to i ze strany zákonodárců.

Poslankyně Ladislava Zelenková (ČSSD) podala písemnou interpelaci, která se bohužel nesetkala s Jehličkovým pochopením.

Na parlamentní úrovni byl řešením kauzy pověřen poslanec Petr Pleva (ODS), předseda Podvýboru pro kulturu a mediální politiku.

Zda se zdaří boj Davida proti Goliáši, kterého zosobňují investiční zájmy nadnárodních stavebních lobby, je ve hvězdách.

                 
Obsah vydání       29. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
30. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Hospodářská situace se stále zhoršuje
29. 1. 2009 Sněmovna reprezentantů schválila Obamův balík hospodářských pobídek v hodnotě 825 miliard dolarů
28. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Je veřejný zájem na zbourání Pražského hradu?
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 El Baradei odmítl poskytnout rozhovor společnosti BBC
29. 1. 2009 Papež vyjádřil solidaritu s židy
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Protest proti Radě ČRo podpořil i ministr školství
29. 1. 2009 Selhávající rodiče, postižené děti, neboli Stát jako ochránce úspěchu mladých Uwe  Ladwig
29. 1. 2009 Řekni, kde ti muži jsou? Marie  Haisová
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008