29. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 11. 2007

Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka?

Čtenáři mého prvního článku touží dozvědět se konstruktivní alternativu k mé předešlé uštěpačnosti. Budiž. Politik má hovořit nejen o tom, proč je špatně, jak to dělají ti druzí, ale hlavně jak dobře by to dělal on, kdyby ho k tomu pustili. Mě k tomu (myšleno tím slaďování vlastního života profesního a rodinného) pustil můj manžel. Pochopením a tolerancí, hraničící se souhlasem s mými názory. Bez něj by se snaha ženy v současné politice realizovala daleko hůře, realizovala-li by se vůbec. Tolik k potřebnosti institutu manželství, ale i k obětavosti partnerství a k lásce. K práci pro druhé - politice - mne pustili občané svými hlasy. Tolik k principu odpovědnosti.

Jak tedy na slaďovaní pracovního a rodinného života?

Trnem v oku bude patrně všem tradičním zastáncům tradiční rodiny. Rodiny poznamenané kulturními vzorci pobělohorského českého katolicismu pod rakouskouherskou vládou. To i litevský chasidismus byl osvícenější... Ono záleží spíš na tom, co si představíme pod pojmem tradiční, a co pod pojmem moderní , rebe. Krásný příklad kulturního vzdoru i myšlenkové pokory ženy mezi dvěma světy najdeme v moudrém americkém filmu Yentl s Barbarou Streissandovou v hlavní roli. Natáčel se v Čechách.

Pokud to bude ono lidovecké - Kinder, Küche, Kirche, Bett, čili Děti, kuchyně, kostel a postel jako jediný životní koloběh pro katolickou ženu a ideál všech farářů a jejich kuchařek, pak asi budeme mít dnes výhrady všichni, mimo radikálních křesťanských aktivistek okolo manželky bývalého poslance Koronthályové. Pokud to bude tradiční rodina založená na vzájemné úctě, rovnoprávnosti a pomoci, která vytváří podmínky pro spokojený a šťastný život všech svých členů, pak nelze nic namítat. A zde se liší moderní křesťanství od tmářského. Zde je dělící rovina mezi minulostí a budoucností.

Propopulační politika

Ale zpět k tématu, které je aktuální tváří v tvář populační krizi, kterou procházejí všechny evropské země. Je pravda, že s průměrem 1,3 dítěte na plodnou ženu sice nejsme poslední, ale pravda je, že za námi je snad už jen Ukrajina. Přepočteno na obyvatele je to ještě méně. - 0,9. Řada evropských zemí politiku slaďování pracovního a rodinného života (stejně jako politiku rovnosti žen a mužů) bere velice vážně a řadě z nich se daří zvýšit růst populace tak, aby se přibližoval alespoň k prostému zajištění reprodukčního růstu. Vymírat a nic proti tomu nedělat je hloupé. O tom se dnes přesvědčuje izraelská společnost, ve které je mezi židovským a arabským obyvatelstvem propast ve fertilitě (plodnosti) i natalitě (porodnosti). Fertilita není jen plodnost a úrodnost, ale (v přeneseném významu) i tvořivost...

Arabského obyvatelstva bude v Izraeli podle stávajících křivek populačního vývoje do deseti let tolik, že při zachování stávajícího demokratického volebního modelu přehlasují obyvatelé arabského původu občany židovského původu. Výsledek takových voleb v Jeruzalémě současnou elitu neuspokojuje, stejně jako představa, že s tím něco musí udělat...

Trh bez přívlastku vyřeší mnohé, zejména to, jak peníze z vaší kapsy akumulovat do kapsy někoho mnohem silnějšího. Nevyřeší ale nechuť elementárně vzdělané populace, u které odpovědnost převáží nad primárními pudy , do nejisté doby přivádět potomky v množství větším než malém. Jednoduše asi nejde říct, proč se Evropa potýká s problémem nízké porodnosti. Myslím si, že vše souvisí i se systémem hodnot, který současná společnost většinově uznává. Liberalismus a konzumerismus se po konci studené války s vidinou nepřítele utrhl ze řetězu. Modlíme se ke zlatému teleti peněz, tvrdosti měny, hospodářskému růstu a zvyšování potřeby či maximalizaci zisků pro nadnárodní společnosti. V logice této věci pak stojí většina mladých párů před otázkou, zda založit či nezaložit rodinu a zda mít či nemít děti. Protože na průměrný plat vzhledem k procesu akumulace kapitálu prostě většina nedosáhne. Což je příznak toho, že propast mezi elitou a občany se zvyšuje. Peníze rodí peníze ve spekulační zbohatlické spirále. Ale u dětí to tak nejde... i když rabínská moudrost praví, že člověk se stává nesmrtelný ve vzpomínkách svých dětí.

Kdo bude spotřebitelem ve spotřební společnosti?

Můžeme milionkrát říkat, že mít děti je věcí soukromou a pokud se je rozhodneme je mít, pak je naší věcí a naší odpovědností, jestliže je uživíme. Privatizace odpovědnosti je nejhorší politickou vizí, vedoucí ke krizi, řešitelnou ve finále pouze samopalem uprostřed sociálních bouří. Navíc lživou vizí. Ona to totiž není až tak docela pravda, protože kdo pak bude pracovat v továrnách, službách a bůh ví v čem, co ještě vymyslíme, když nebudou spotřebitelé, kteří na to budou mít? Kdo bude živit obrovský zábavní či jiný typ průmyslu, prostě kdo bude spotřebitelem ve spotřební společnosti, když nebudou vyrůstat nové generace a elementární schopnost reprodukce společnosti ustrne? Úmyslně problém přitahuji za vlasy, protože naše děti by neměly být jen budoucími spotřebiteli či výrobci. Nicméně v podání pravice je to jediná funkce, která má vládu zajímat. To, zda bude občan plátce daní, aby vláda měla na výplatu sama sobě.

Veřejné služby pro rodinu aneb Osvobozená domácnost

A tak (možná i z výše uvedených důvodů) přijímá celá řada zemí Evropské unie mnoho opatření, které podporují sladění pracovního a rodinného života - řečeno terminologií Topolánkovy vládní komise. A to od státní podpory zařízení pro děti a mládež, přes daňové úlevy pro firmy, které podporují zřizování jeslí, mikrojeslí, školek, zkrácené úvazky nebo práci z domova - jednoduše a prostě řečeno: veřejné služby pro rodinu. Služby, které skutečně umožní svobodnou volbu ženám i mužům. Chcete li, Osvobozenou domácnost.

Tento termín dýchající na mnohé z vás párou s vůní připáleného škrobu maličkého mandlu kdesi na konci ulice je klíčem k mnoha problémům moderní ženy. Už dlouho, chce se říci s povzdechem. První osvobozovací kroky přišly s vynálezem elektřiny a elektrického motoru v Americe a Anglii, když podnikatelé tehdejší doby pochopili, jak velký spotřebitelský segment skrývá domácnost. Pračky, vysavače, ždímačky a mandly, ale i elektrické žehličky a elektrické šicí stroje osvobodily ženu od tehdy tradiční otrocké dřiny. Symbolem moderní ženy zůstala automatická i méně automatická pračka po celé dvacáté století. Na to, co s najednou objevivším se volným časem, reagoval zábavní průmysl vzápětí. Středostavovská rodina se změnila, protože z hospodyně se stala paní domu, která měla čas na vzdělání, zábavu i eleganci. A modrní rodina podporovala celé spektrum služeb. Doba se měnila a péče o domácnost i rodinu se postupně "outsourcovala" a zkvalitňovala. Posléze individualizovala či atomizovala, protože společnost už byla dost bohatá.

Je zajímavé, že většina zahraničních zkušeností jde dnes obráceným směrem než Česká republika. Rakousko, Francie, Německo, Dánsko a další země spějí od tzv. individuální péče (kterou poskytují tzv. denní matky či au pair) k systému, který jsme velice dobře znaly, ale který se nám z ideologických důvodů ani sedmnáct let po sametové revoluci nehodí, a to jsou mikrojesle a jesle.

Jedním z protiargumentům jeslí je, že malé děti do tří let nemají vyrůstat v kolektivu, ale v jakési mikrobuňce, která se co nejvíce blíží k rodinné péči. To je sice asi pravda, ale při péči o malé děti by na prvním místě měla stát kvalita poskytované péče a kvalifikace personálu. A samozřejmě také prostředí, ve kterém budou děti vyrůstat. Nejde přece jenom o nějakou sousedskou výpomoc na bázi důvěry, nýbrž o péči o malé děti, která musí být kvalitní a dostupná. A to jak místně, tak časově. Touto cestou jde zahraničí, tuto cestu doporučuje i Evropská komise.

A co my? Češi? Ne, nepůjdeme na pivo. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce jít příkladem a vytvořilo tzv. balíček pro rodiny. Pravda, zatím z něho pouze vyčuhují některá opatření, která budí údiv překvapení, někdy i pobavení. A právě proto se o těchto opatřeních příliš nemluví.A pak vláda také vytvořila výbor pro slaďování pracovního a rodinného života, který působí pod Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Výbor má symbolizovat jednu z priorit současné vlády v oblasti rovnosti příležitostí žen a mužů. Proto také v jeho čele stanula Lucie Talmanová - místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, matka jednoho z nejsledovanějších novorozenců, syna premiéra Topolánka. Asi není lepšího příkladu, jak sladit pracovní a rodinný život...

"Paní místopředsedkyně prý své povinnosti plní a vše se jí daří slaďovat. Na rozdíl od některých poslanců, kteří také mají tříměsíční děti," přispěchala na pomoc Lucii Talmanové další místopředsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Tímto výrokem určitě myslela i pana premiéra Topolánka, který je také ostatně poslancem. A tak už je mi jasné, kam se vždy z jednání sněmovny ztratí. Pečuje přeci o malého Nicolase. A já mu z plného srdce přeji, aby mu se péče dařila. Lépe než správa této země, která mu byla svěřena voliči.

Samooplodnění kapitalismu

Čtenář mého blogu na serveru iDnes napsal do diskuze:

Pokud nevěříte na samooplodnění Panny Marie, pak onomu německému Kinder předchází české postel. A nebo jiná podložka, umožňující dělat ony "směšné pohyby", jak se kdysi vyjádřil poněkud neslušný, nedávno zemřelý spisovatel Kurt Vonegut (pokud mne paměť neklame, pak v knize Snídaně šampiónů) . To, jak si ODS představuje rodinu, je ale skutečně tristní. Evropa není postkoloniální a není zde zvykem mít černou služku k bílé paní domu. Evropa nejde ani americkou cestou babyboomových kolonií vojenských paniček (známé z TV seriálu). Evropa opravdu jde cestou feminismu z třicátých a padesátých let minulého století - Osvobozené domácnosti - už jen proto, že je to dnes po všech stránkách dobrý kšeft , který navíc rozvíjí komunitní pospolitost i ve městech.

Kopulace opravdu předchází mateřství. Ale obé potřebuje hnízdo. Rozvoj skromného, ale uhraditelného bydlení pro ekonomicky slabá manželství a partnerské svazky. Potřebuje i ony mikrojesle a mikroškolky (5-20 dětí), které nejsou sice co do prostorového využití a tím i ekonomické efektivity tak úsporné, jako tradiční české školky konceptuálně vytvořené před padesáti lety (většinou pro cca 100 dětí). Ale ekonomický handicap ty jesle a školky s přívlastkem "mikro" vyrovnávají útulností, přítulností a vyšší péčí, dosahovaných ovšem jen díky nekomerčnímu provozu, dotovanému z osvícených veřejných nebo podnikových rozpočtů. Obce i podnikatelé na západ od českých hranic si jsou vědomi toho, čemu říkají "corporate social responsibility" - sociální odpovědnost podniků. Protože investovat do kvality zaměstnance je po všech stránkách nejhůře amortizovaná investice a ztráta kvalitního kvalifikovaného pracovníka/pracovnice může malý i střední podnik položit. Vytvořit podnikovou školku znamená vrátit vyškolenou pracovnici zpět do pracovního procesu co nejdříve... Maximalizovat produktivitu práce sociální péčí je minimální investice moudrého podnikatele s maximálním ziskem - na tento "objev" přišel už Tomáš Baťa . Přišel, v Americe pochopil (nejen pásovou výrobu, ale i nedostatky tehdejšího americky bezcitného systému), v podmínkách zaostalého Valašska realizoval ve velkém a zvítězil. Vybudoval dělnické kolonie vilek, vybudoval síť levných obchodních domů i sociálních a vzdělávacích služeb. Vybudoval školy i domy pro své dělníky, podnikovou banku i odbytový řetězec pro své zaměstnance. Dal jim do té doby nevídané sociální jistoty a klid - na práci. A maximalizoval zisk tím, že nepustil mimo svou kontrolu ani jednu korunu zbytečně. Poučme se u funkčních a prověřených zkušeností Bati, a ne u bavorského televizního seriálu Doktor z hor.

Autorka je poslankyní ČSSD, členkou sociálního výboru, výboru pro evropskou integraci, stínovou ministryní ČSSD pro ženu a rodinu

                 
Obsah vydání       29. 11. 2007
29. 11. 2007 Strana zelených tajně kritizuje Martina Bursíka
29. 11. 2007 Další únik utajovaných informací z BIS a VZ do České televize?
29. 11. 2007 Kdo platí proradarové aktivisty? Tomáš  Stýblo
29. 11. 2007 Britská učitelka v Súdánu odsouzena k 15 dnům vězení
29. 11. 2007 Muslimská organizace požaduje propuštění učitelky Gibbonsové
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
29. 11. 2007 Potřebujeme geneticky modifikované plodiny i jadernou energii
29. 11. 2007 Udělali boudu na hlupáka, odnáší to Paroubek. Tentokrát neprávem. Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Čína a Střední Asie - aneb jak to udělat, aby na Čínu zbyl alespoň nějaký plyn
29. 11. 2007 Dánsko: Demokracie, svoboda, důvěra a soudržnost Egon T. Lánský
29. 11. 2007 Co zbylo ze zelených? Martin a Džamila Jan  Keller
29. 11. 2007 Násilí jako komunikační strategie "bezmocných" Jan  Paul
29. 11. 2007 Ideologie fast foodu
29. 11. 2007 Kterak státní správa proniká do organizovaného zločinu Ladislav  Žák
29. 11. 2007 Je to všechno trochu složitější: signatáři Pražské výzvy chápali, že ke sjednocení Evropy nedojde zbrojením a instalováním nových raket Jan  Kavan
29. 11. 2007 Jak souvisí Rowlingová, Bursík a Greenpeace? Štěpán  Kotrba
29. 11. 2007 Harry Potter a relikvie smrti vychází v češtině 31. ledna 2008 poprvé na ekologicky certifikovaném papíře
29. 11. 2007 Snídaně Jacques  Prévert
29. 11. 2007 I jaderná energetika je důležitá
29. 11. 2007 Pákistánské otazníky Daniel  Veselý
29. 11. 2007 "Odmítám spolupráci se zločineckými Spojenými státy"
29. 11. 2007 Arogantní vzkaz vládní ODS občanům České republiky
29. 11. 2007 Export sněhu ze Šumavy do Prahy
29. 11. 2007 Bude nová "dotace na radost" pro malebný venkov? Jan  Pešout
29. 11. 2007 Vánoční číslo Nového Prostoru
29. 11. 2007 Další kolo sporu o ceny plynu Rusko - Ukrajina
28. 11. 2007 ČT ve svém zpravodajství manipuluje, ať se nevymlouvá
28. 11. 2007 Šaháb: Rakety tisíce a jedné noci Štěpán  Kotrba, Lukáš  Visingr
28. 11. 2007 Hledám služku pro Topolánka. Zn: Musím na schůzi výboru pro slaďování veřejného a rodinného života. Anna  Čurdová
28. 11. 2007 A proč by muslimové měli protestovat víc než my?
28. 11. 2007 Abiotická teorie neodpovídá na základní otázky a výzvy zlomu Michal  Brož
28. 11. 2007 Americký lékař doufá, že vyléčí indonéského "stromového muže"
28. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XVII. část) Josef  Brož
28. 11. 2007 Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží Milan  Valach
28. 11. 2007 Odmítám odpovědnost muslimů? Lukáš  Lhoťan
28. 11. 2007 Jak se žije v Práglu John  Bok
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
29. 11. 2007 Násilí jako komunikační strategie "bezmocných" Jan  Paul
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
28. 11. 2007 Hledám služku pro Topolánka. Zn: Musím na schůzi výboru pro slaďování veřejného a rodinného života. Anna  Čurdová
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
6. 11. 2007 Tři roky po absolutoriu vysoké školy mají ženy o 1000 liber nižší plat než muži   
23. 10. 2007 České ženy o budoucnosti země Zdeňka  Petáková
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
12. 10. 2007 Čurdová: Talmanová jako "expertka na slaďování"? Anna  Čurdová
3. 10. 2007 Čurdová: ČSSD je na straně samoživitelů a samoživitelek Anna  Čurdová
12. 9. 2007 Poznámečka k volebnímu právu muslimek Lenka  Vytlačilová
10. 9. 2007 Svoboda za peníze je otroctvím Sandra  Wain
30. 8. 2007 Ženy v ČR nemají čas zabývat se svými problémy Klára  Doušová, Adéla Purschová
27. 8. 2007 Vládní reforma a rovnost příležitostí aneb o české Pepině z Vysočiny a českém hlupákovi Anna  Čurdová

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Krokodýlí slzy nad cenami taxikářů Stanislav  Křeček
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
1. 7. 2007 Městu a světu: Rozepnutý poklopec stínového premiéra Štěpán  Kotrba
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
1. 12. 2006 Dzurindov Zákonník -- nástroj smrti Jakub  Topol
29. 11. 2006 Předem poražená agenda 2010 Štěpán  Kotrba
28. 11. 2006 Z pohádky do pohádky Pavel  Kopecký
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
23. 10. 2006 Slovensko a minimálna mzda: fakty namiesto mýtov Ivan  Špáni
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
14. 9. 2006 Nečasova válka: za spojence má nadnárodní penzijní fondy Miroslav  Opálka
14. 9. 2006 Poplašná zpráva členů vlády o deficitu na důchodovém účtu   

Socialistická politika a ekonomika RSS 2.0      Historie >
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová
13. 9. 2007 Příliš liberální vláda, kurvy, hornice a dětští otroci Štěpán  Kotrba
11. 9. 2007 Modernizace ČSSD Josef  Vít
31. 3. 2007 Chce být Miloš Zeman Lafontainem českých důchodců? Štěpán  Kotrba
20. 2. 2007 Archivní svědectví: Tvrdík chtěl smlouvu s Američany podepsat už v roce 2002 Štěpán  Kotrba
11. 1. 2007 Desatero programových podmínek ČSSD pro toleranci vlády   
4. 1. 2007 Miloš, Gert, Milan, Frau A a vize budoucnosti Miloš  Pick
31. 12. 2006 Jak sesbírat moudrost civilizace na rozcestí Tibor  Vaško
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
19. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem od programových pozic Jiří  Havel
15. 12. 2006 Mlátit ženy je mezi českými muži rozšířené hobby Irena  Ryšánková
14. 12. 2006 Zeman: "Kdo vymění svůj program za koryta, přijde nejenom o program, ale nakonec i o ta koryta," Štěpán  Kotrba
2. 12. 2006 Pomoc problémovým regionům podle Murphyho a ODS Petr  Wolf
10. 8. 2006 Takový drobný český úspěch, ale neříkejte nikomu, že za něj může vláda...