30. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2009

WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek

reakce na text předsedy RRTV Václava Žáka "Ke sporu o Radio Wave"

Nevyvracím Václavu Žákovi jeho názor, protože to byla jeho Rada (pro rozhlasové a televizní vysílání), která prohrála soud, když se rozhodla pokutovat Český rozhlas za porušení zákona. Konstatuji tedy, i když to konstatování bude delší, neboť jak říkával Miloš Zeman, buď je odpověď krátká, ale nepravdivá, nebo dlouhá, ale vyčerpávající: Válav Žák dezinterpretuje neschopnost RRTV udělit pokutu v souladu se zákonem a rozsáhlými kompetencemi RRTV. Vidí to jako důkaz toho, že má Rada Českého rozhlasu pravdu, když tvrdí, že Wave vysílal v rozporu se zákonem a obvinila generálního ředitele z "obcházení zákona".

  • Správní rozhodnutí o pokutě uložená Českému rozhlasu Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pro porušení zákona vysíláním Rádia Wave na analogovém kmitočtu bylo Českým rozhlasem uznáno za nezákonné a Český rozhlas po souhlasu Rady ČRo Radu pro rozhlasové a televizní vysílání zažaloval.
  • Rozsudek v plném souladu s petitem žaloby Českého rozhlasu zní: "Rozhodnutí RRTV o pokutě se ruší, věc se vrací RRTV zpět a RRTV musí Českému rozhlasu zaplatit náklady řízení".
  • RRTV se proti rozsudku soudu neodvolala (protože nemohla), ani nedovolala - tedy uznala nezákonnost udělené pokuty. Měla dle stanoviska soudu rozhodnout podruhé a nerozhodla.
  • Soukromý právní názor soudu, vyjádřený komentářem v odůvodnění rozsudku, není rozsudek. Nezavazuje nikoho, jiného než RRTV samotnou - činí podklad k druhému rozhodnutí. Dle § 78 odst. 5 soudního řádu správního je právním názorem vysloveným v rozsudku v dalším řízení vázán POUZE správní orgán, tj. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, popř. by je mohly zohlednit případné další soudy. Rada ČRo není správní orgán ani účastník řízení, proto právním názorem soudu vázána nebyla. Nikdy. Ani Český rozhlas jako strana vítězná v tomto sporu. Také nikdy. Pro něj byl závazný pouze rozsudek sám. Tečka. Nic víc.
  • RRTV nebyla schopna najít paragraf, podle kterého by napadla kompetence generálního ředitele, podle níž zřídil regionální studio, ačkoliv se dost snažila. Svou neschopnost vtělila do dopisu, kterým se zbavila odpovědnosti a přesunula ji na Radu ČRo. Tento dopis ale také není a nemůže být výkladem zákona, ale je pouze a jedině názorem Rady, na který měla Rada ČRo pouze zdvořile odpovědět, ať si RRTV trhne nohou, a založit jej do šanonu.
  • Ani předseda RRTV, ani RRTV jako orgán není kompetentní vydávat soukromé názory za závazný výklad zákona. Ani Rada ČRo není kompetentní vykládat zákon, k tomu má puvoir pouze soud.

Václav Žák nemluví pravdu, tvrdí-li dnes, že cituje "přepis PRAVOMOCNÉHO rozsudku". Necituje. Pravomocný rozsudek je něco jiného. Václav Žák cituje výňatek z odůvodnění pravomocného rozsudku, ačkoliv rozsudek sám zamlčuje. Ptejme se proč. Prč cituje předseda RRTV pouze to, co se mu hodí? Není to náhodou účelové a neslouží to pouze jedinému zájmu? Kotrba, když něco tvrdí, opírá se o listiny a o zákon, nikoliv o domněnky, dojmy a polocitace.

ZDE DOKUMENT: Rozhodnutí RRTV o pokutě
ZDE DOKUMENT: Rozhodnutí Městského soudu o nezákonnosti pokuty
ZDE DOKUMENT: Podnět Rady pro rozhalsové a televizní vysílání Radě Českého rozhlasu
ZDE Přepis záznamu diskuze Rady k usnesení Rady 24/07
ZDE AUDIO: Zvukový záznam jednání Rady 28. 2. 2007
ZDE DOKUMENT: Prohlášení vedení Českého rozhlasu

Václav Žák také tvrdí, v rozporu se skutečností, že "Snad každému smrtelníkovi -- s čestnou výjimkou Štěpána Kotrby -- bude zřejmé, že soud nepovažuje ČRo4 za regionální vysílání". Předseda Rady se usvědčuje už v dalších větách. O tom, že Radio Wave začne vysílat jako regionální studio na analogovém kmitočtu, rozhodla k tomu kompetentní Rada Českého rozhlasu. Rozhodla většinou svých členů včetně předsedy, na návrh generálního ředitele. Několik smrtelníků dodnes trvá na tom, že zřízení studia (s programem, který neurčuje ani RRTV (narozdíl od komerčních vysílatelů) je v kompetenci generálního ředitele po předchozím souhlasu Rady. Dokonce přesně podle zákona... Doufám, že snad každý právník vysvětlí předsedovi RRTV, co je výrok soudu a co je odůvodnění výroku z hlediska právní závaznosti a sankcionovatelnosti. Díky podobným laickým výletům radních do interpretací výroků soudů prohrává RRTV tolik sporů. Za státní peníze.

Co si soud myslí, na to kašlu. Zajímá mne pouze, jak v konkrétní věci rozhodl.

Rada ČRo měla vyčkat, dokud Rada pro rozhlasové a televizní vysílání buď nezahájí nové správní řízení pro delikt taxativně vyjmenovaný v § 60 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (kromě § 60 odst. 2 písm. e), jehož použití pro tento případ soud v plném rozsahu zrušil) nebo zahájené řízení proti Českému rozhlasu zastaví. Ve věci samé měla nejprve znovu rozhodnout sama Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. To také na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu dne 28. 2. 2007 navrhoval její místopředseda Rady Zoubek. Jako jediný. Část Rady si zchlazovala žáhu na generálním řediteli. V souladu se svým zadáním ukončit analogové vysílání Radia Wave stůj co stůj, což se jí podařilo a následky vidíme dodnes. Komerčním rádiím přece překáželo....

Dle mého právního názoru Rada Českého rozhlasu (jako celek) usnesením své většiny (členů Rady Floriana, Jaklové, Jíšy, Ptáčkové a Blažka) porušila formulacemi svého schváleného usnesení zákon o Českém rozhlasu, zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a zasáhla do výlučných kompetencí generálního ředitele Českého rozhlasu a managementu Českého rozhlasu. Knížecí rady čto dělať si předseda velké rady může nechat pro ty, kteří se jeho názoru (a jeho hlasu) musejí obávat. Já to nejsem. Nežádám o licenci.

podrobný právní i věcný rozbor kauzy Wave včetně řady dokumentů a zvukových záznamů
3.3.2007 Štěpán Kotrba: Český rozhlas Radio Wave na vlně 100,7 FM aneb Rada proti rádiu ZDE

Autor byl po tři roky členem Rady Českého rozhlasu a uplatňoval zde právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu v orgánu k tomu určeném. Tímto a nejen tímto článkem hájí názory, podle kterých naplňoval ustanovení zákona o Českém rozhlasu, který říká, že člen Rady nesmí působit ve prospěch skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě, nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Dodnes se domnívá, že je zájmem koncesionářů Českého rozhlasu, aby rozhlas oslovil i mladé lidi, připravoval a šířil pro ně program, který bude naplněním veřejné služby. Jen tak ukáže alternativu bezduchému konzumu a dokáže obstát před svými budoucími koncesionáři. A jen tak přežije budoucnost. Pokud rozhlasu dává zákon sebemenší možnost, musí ji rozhlas využít beze zbytku ve prospěch posluchačů a v souladu se svým posláním. Tak se také stalo.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2009
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
31. 1. 2009 Tony Blair: Je nutno vyjednávat s organizací Hamas
31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
30. 1. 2009 Obrovské množství lidí se účastnilo stávek ve Francii
30. 1. 2009 Co jsem slyšel a viděl mezi Bastilou a Operou Karel  Košťál
30. 1. 2009 Dobře mi tak
30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
30. 1. 2009 Teherán "bude moci spolupracovat s USA"
30. 1. 2009 Nabucco – plynárenský sen, alebo realita? Karol  Palkovič
30. 1. 2009 Soudce odmítl Obamovu žádost suspendovat procesy v Guantánamo
30. 1. 2009 Mluvčí Novy obvinila "elitní" policii, že vynáší informace z vyšetřování - co na to Langer a co na to Vesecká?
30. 1. 2009 Světlo v temnotě permanentní války: rozum ministryně zahraničí
30. 1. 2009 Turecký premiér hněvivě odešel v Davosu z pódia kvůli hádce o Gaze
30. 1. 2009 Obama a raketová obrana, aneb Zkouška odvahy nejen pro české novináře Uwe  Ladwig
30. 1. 2009 Michael  Marčák
30. 1. 2009 Bída behaviorálního vysvětlování bídy Zdeněk  Rous
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Přímou volbou ke zvolení dalšího pravicového prezidenta Ivan  David
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
8. 1. 2009 Koncert CHCI WAVE ZPĚT!   
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec   
11. 12. 2008 OSN vyhlásila rok 2009 rokem goril, Český rozhlas zrušil gorilí reality show Štěpán  Kotrba
28. 11. 2008 Swastika Eyes pro Radu Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
26. 11. 2008 Český rozhlas "spustil nacistické stránky".. Prý. Štěpán  Kotrba
10. 11. 2008 "Vyjádření k vašemu vyjádření" aneb opakováním lží se pravda nevytvoří Štěpán  Kotrba
7. 11. 2008 Z1 Marketing: Medek, aneb i hloupost může znít věrohodně Štěpán  Kotrba
7. 11. 2008 Veřejná debata o Rádiu Wave Jan  Potůček
30. 10. 2008 Mám začít poslouchat pop, abych se stal budoucností tohoto národa? Štěpán  Kotrba
29. 10. 2008 Podnět Radě ČRo: Radiožurnál propaguje fašismus Bohumil  Kartous
29. 10. 2008 Umělci reagují na skandální výrok programového ředitele Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 10. 2008 Výzva k odstoupení předsedovi Rady Českého rozhlasu   
28. 10. 2008 Bobek: začneme posluchače kádrovat, jestli jsou pro "budoucnost národa" perspektivní? Štěpán  Kotrba