29. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2009

Není zrovna teď čas zamyslet se (znovu) nad I. a II. stupněm škol?

Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka?

Kdeže loňské sněhy jsou! Každá generace si musela nějak vychutnat nějakou tu dobře či jen módně (nebo pragmaticky) nastavenou školskou reformu. Zrovna tak zažila určitý soubor vyučujících, nejednou s obtížemi klopýtajících omezeními danými celým tím setrvačně sebezáchovným systémem. Nejdřív muselo stačit, že na vsi děti učil třeba vysloužilý voják. Další směna učitelů musela spoléhat nemálo na koledu a shovívavou světskou a církevní vrchnost. Po první světové válce si nakonec musela mladá žena vybrat, zda chce založit rodinu (a opustit školu), anebo dále učit (a neprovdat se). Ne že by se vůbec kdy učitelům dařilo mít záviděníhodnou existenci. (Jediné, co navenek vypadá rajsky, je těch v základním a středním školství osm týdnů letních "prázdnin", nikoli už ty platy za zodpovědnou práci během školního roku.)

Po druhé světové válce velmi rychle feminizace přežehlila leccos. Také nadmíru svérázně poznamenala školství, a to až dodnes. Žena-učitelka po roce 1945 kromě výuky ve třídě, stání ve frontě na potraviny, udržování domácnosti, ale také třeba evidence sběru nebo "odborářských" (či dokonce "stranických") aktivit měla na krku rovněž výchovu vlastních dětí. Tohle zastat by zkrušilo "i chlapa" (kdyby to uměl zvládnout!). Muži se vytratili z učitelského povolání nejen pro relativně nízký plat. A "souška-učitelka" se přece nezblázní, pokud je v osnovách něco nového nebo problematického, má-li to ve zdraví přežít. Po druhé světové válce se učitelství mnohem nápadněji stalo rychle jen "zaměstnáním pro ženy", méně už povoláním (ať pro muže, anebo pro ženy!).

Součástí výuky je také hodnocení. Učitelé na všech stupních si za těch víc než 60 let postupně zvykli, že si osobně usnadní život, budou-li něco -- třeba čtením z připravených textů -- "přednášet"; a pak to zkoušet (zvláště když třeba učili "neaprobovanému" předmětu). Pokud jsem angažován v této "branži" a víceméně jen diktuji a testuji, pak ovšem mi odpadá nutnost osobního získávání pozornosti u žactva pro vyučovaný předmět a stačí mi získat jakýkoliv pseudoportrét žákovských znalostí pomocí testů...

Raději to zopakuji: Pokud kantor musí stále zadávat testy, pak NEUČÍ a NEZÍSKÁVÁ ZÁJEM O VZRUŠUJÍCÍ POZNATKY svého oboru, ale jen úřaduje. Svým případným nástupcům při výuce takového předmětu znemožní přirozené navázání a rozvíjení poznatků v oboru. Přitom v některých předmětech je potřeba nejen vzbudit zájem, ale také přispět k jeho udržení! Také tím, že špičkovým žákům musíme umět nabídnout "lahůdky" spojené s probíranou látkou, abychom na druhé straně vyhmátli, proč asi méně nadaní žáci "mají tmu". Samozřejmě jinak se to bude projevovat třeba v matematice, a zase úplně jinak v dějepisu nebo zeměpisu (o tělocviku nemluvě). Ty neustálé a -- přiznejme si -- nesmyslné tlaky na odsunutí matematiky pouze na osvojení "kupeckých počtů a dost" jsou zčásti symptomem toho, že někdo někdy dřív málo působivě pro svůj obor "hořel", aby aspoň trochu přispěl k "rozdoutnání" zájmu o krásu exaktního oboru, jakým je především právě matematika. Verbalizace máme zatím v základním školství až příliš. Kupodivu ale bez žádoucího efektu; třeba hned pokud jde o bezprostřední jazykovou prezentaci myšlenek. (Nemá smysl teď rozvádět, že ani "mluvčí" nebo profesionální reportéři nějak zvlášť -- až na vzácné výjimky -- nevynikají přiměřenou noblesou při vyjadřování. Kolikrát v jedné jakoby "udýchané" větě, ještě než ta věta vůbec začne, zazní "é" -- foneticky spíše "ö" -- jakoby v očekávání nápovědy, spolu s dalšími zlozvyky, které připomínají spíše zkoušení u tabule než projev kultivované osoby.)

Nelze zapomínat ani na to, že při běžných generačních přesazích v učitelských sborech (pokud je potřeba angažovat i přesluhující kolegy, 40-letý rozdíl nemusí být výjimkou) jedna učitelka jako kdyby se již narodila s počítačem málem v kolébce a jen o generaci starší kolega by třeba mohl mít z informatiky vyrážku. Přitom pokud jsou pracovníci ve školství tak velice zkušenostně (ale i kvalifikačně) různorodí, není možné mávnutím kouzelného proutku dosáhnout rychlé kvalitativní změny. Už proto, že se učitelská kvalifikace tak málo povzbudivě honoruje, učí nebo "přesluhuje" bez nutnosti pro výuku se odborně -- ale i morálně -- kvalifikovat nemálo učitelek a učitelů. (O nedávném sexuálním úletu jedné učitelky s následnou mediální prezentací samozřejmě nemluvě. Takto jedna vlaštovička jistě žádné jaro ve školství neudělá!)

Přitom se pořád opakuje, že vzdělání je základní, ne-li nejdůležitější hodnotou ve společnosti. Učitel(ka) se musí celoživotně vzdělávat, aby na úrovni mohl(a) vzdělávat své svěřence ("zítřek národa"!). Mělo by se zvážit, zda vůbec ještě máme nějaká kritéria k posuzování celkové úrovně učitelské práce, počínaje "kvalifikací" a nikoli konče celkovou účinností výuky předmětu; s napojením celkové "zpětné vazby" (od klimatu ve třídě po ohlas rodičů i samotných žákyň a žáků). Mělo by se zajistit postupně neformální zvyšování učitelských platů tak, aby bylo možné si stále lépe vybírat nové uchazeče o učitelskou práci; místo toho, aby už tolik let platilo, že absolventi pedagogických fakult si hledají lépe placenou práci, než jakou je stále učitelství. (Není zde omluvou, že tč. nastala ekonomická recese.)

Politikové zatím školství stále jen "ošetřují" (jako to činí i s jinými sektory, mj. třeba se zdravotnictvím!), aniž by zajistili daný sektor VĚCNĚ a KVALITNÍM -- tj. s vyhlídkou na dobrý plat optimálně vybraným -- PERSONÁLEM. (Což se týká nejen středního zdravotnického personálu, ale ještě snad naléhavěji učitelstva. Ne každý půjde učit jen proto, že má rád děti nebo že se mu líbí vzrušující pedagogický proces.)

Samozřejmě že jsem se jen letmo zmínil o tom, co viditelně moc bolí. Zcela jiné sousto je, co přesně a jak učit; a do jaké míry může být "škola hrou" (když nemalou roli v životě hraje i soutěž; stěží bude ale soutěživost stimulovat, má-li žactvo týž den absolvovat třeba tři testy). Stereotyp stávajícího dávkování učiva také je optimální jen problematicky. A ať už máme nebo nemáme děti školou povinné, jako občané jsme povinni dát účinně najevo, že se nám jako voličům nelíbí řečnická cvičení politiků v parlamentě; a že by měli jak parlament, tak senát, a především na prvním místě vláda urychleně hledat, jak nenechat natvrdo dopadnout stávající fázi ekonomické recese také tím, že se komplexně přehodnotí stávající školská soustava. Ne až na posledním místě ve vazbě na platové ohodnocení (sladěné s individuálně vyhodnocovanou kvalifikací, vázanou současně na dosahované výsledky práce ve třídě). A navíc: Dokud se bude -- s jistou nadsázkou -- oprávněně tradovat, že na škole fungují jen dva muži, ředitel a školník, je to s naším školstvím stále špatně!

                 
Obsah vydání       29. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
30. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Hospodářská situace se stále zhoršuje
29. 1. 2009 Sněmovna reprezentantů schválila Obamův balík hospodářských pobídek v hodnotě 825 miliard dolarů
28. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Je veřejný zájem na zbourání Pražského hradu?
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 El Baradei odmítl poskytnout rozhovor společnosti BBC
29. 1. 2009 Papež vyjádřil solidaritu s židy
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Protest proti Radě ČRo podpořil i ministr školství
29. 1. 2009 Selhávající rodiče, postižené děti, neboli Stát jako ochránce úspěchu mladých Uwe  Ladwig
29. 1. 2009 Řekni, kde ti muži jsou? Marie  Haisová
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Školství RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
19. 1. 2009 Nová publikace Eurydice   
16. 1. 2009 Hospodárska kríza zasiahla už aj ruské vysoké školy   
11. 1. 2009 Izraelci také likvidují palestinské školství   
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
1. 12. 2008 Advent... Ladislav  Žák
24. 11. 2008 Demogrant jako nástroj financování vysokého školství Petr  Gočev
19. 11. 2008 V české společnosti vládne despekt vůči intelektuálům a humanitním oborům Jan  Mertl
18. 11. 2008 Akademická jatka 2008, aneb Gaudeamus Igitur Josef  Švéda
18. 11. 2008 Akademický senát FFUK žádá o navýšení rozpočtu vysokých škol   
13. 11. 2008 100 000 školáků demonstruje za lepší školy František  Řezáč
10. 11. 2008 Poplatky za studium, neboli Jen zdánlivá ochrana středních vrstev Uwe  Ladwig
5. 11. 2008 Kde se bere japonská preciznost Michal  Giboda
21. 10. 2008 Učitelé a metodika výuky František  Hrdlička
17. 10. 2008 Česká republika má letos dvě univerzity mezi 500 světově nejlépe hodnocenými Jan  Sova