19. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
19. 9. 2003

Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky

Tisková zpráva ČTÚ

Na základě plánu kontrolní činnosti ČTÚ, odboru Státní inspekce telekomunikací, a negativních ohlasů veřejnosti na problematiku veřejných telefonních automatů, které provozuje společnost Český Telecom, uložil předseda Českého telekomunikačního úřadu Ing. David Stádník provést v měsíci dubnu tohoto roku na území celé České republiky kontrolu dodržování podmínek, stanovených příslušnými zákony.

Jedná se o zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o telekomunikacích") a telekomunikační licence k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, vydané rozhodnutím ČTÚ dne 4. 3. 2002 společnosti ČTc (dále jen "telekomunikační licence").

Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") o této kontrolní akci informoval společnost ČTc a současně požádal o předložení podkladových materiálů. Následně byla společnost ČTc seznámena s dobou provedení kontroly a současně požádána o zřízení, resp. zpřístupnění telefonního čísla se zkušebním automatickým zařízením k ověření funkčnosti VTA. Této žádosti společnost ČTc vyhověla.

Pro zajištění jednotného postupu při provádění kontroly a jejího vyhodnocení byla vypracována metodika, která obsahovala informace o základních dokumentech, kterými je nezbytné se při kontrole řídit, dále zaměření a rozsah kontroly, jakož i způsob zpracování výsledků kontroly. Současně bylo rozhodnuto o provedení kontroly VTA způsobem statistického šetření s tím, že byla zvolena relativní přesnost odhadů min 10 %.

Kontrola byla provedena od 1. dubna do 30. dubna 2003 na náhodně vybraném vzorku 4795 VTA. Kontrolováno bylo 18 % celkového počtu VTA ve: 100 % velkých obcí, 42 % středních obcí a 21 % malých obcí.

Při kontrole bylo ověřováno:

 1. Poměr počtu VTA

  Byl kontrolován počet VTA ve vztahu k počtu obyvatel v obcích. Administrativní a následně fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že u 27 velkých obcí (obec s více jak 20 000 obyvateli) z celkového počtu 63 velkých obcí, u 73 středních obcí (obec s více jak 800 a méně jak 20 000 obyvateli) z kontrolovaného počtu 647 středních obcí a u 37 malých obcí (obec s méně jak 800 obyvateli) z kontrolovaného počtu 975 malých obcí nejsou dodrženy podmínky telekomunikační licence.

  ČTc podmínky licence nesplňuje

 2. Míra pohotovosti VTA

  Mírou pohotovosti v souladu s vyhláškou č.196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence (dále jen telekomunikační vyhláška), je podíl počtu instalovaných VTA v provozuschopném stavu k celkovému počtu VTA (správná volba číselnice, správná tarifikace, oboustranný aktivní styk, shoda zobrazeného čísla se seznamem ČTc). Míra pohotovosti VTA je 98,8 %.

  Podmínky vyhlášky jsou společností ČTc plněny.

 3. Telefonní seznamy

  Kontrolou bylo zjištěno, že cca 58 % VTA nebylo v době kontroly vybaveno telefonními seznamy, a v cca 17 % byly seznamy neplatné (z doby před přečíslováním).

  ČTc podmínky zákona o telekomunikacích nesplňuje

 4. Dostupnost VTA

  Kontrolou byla zjišťováno, zda jsou VTA volně dostupné veřejnosti 24 hodin denně a zda přístup k nim není omezován např. v prostorech nádražních hal, restaurací, institucí atd., které podléhají časovému režimu vstupu, a v prostorách firem, nemocnic nebo voj. útvarů, byť s nepřetržitým provozem, do kterých je povolen vstup jen oprávněným osobám. Omezená časová dostupnost nebo dostupnost omezená umístěním VTA byla zjištěna u 13,5 % VTA.

  ČTc podmínky zákona o telekomunikacích nesplňuje

 5. Přístup k VTA

  Přístup k VTA musí být zabezpečen jako bezbariérový s dostatečným manipulačním prostorem (je to prostor před VTA, nikoliv před samotnou telefonní budkou), zároveň musí být VTA umístěn tak, aby mikrotelefon, otvor pro vložení mince nebo karty byl dosažitelný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérový přístup a dostatečný manipulační prostor nebyl zabezpečen u cca 50 % všech VTA. Podmínky výšky umístění VTA nebyly splněny u cca 78 % VTA.

  ČTc podmínky zákona o telekomunikacích a Vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen stavební vyhláška) nesplňuje

 6. Vybavení VTA sedátkem nebo opěrkou

  Podmínka vybavenosti VTA sedátkem nebo sedací opěrkou nebyla splněna u cca 75 % instalovaných VTA.

  ČTc podmínky zákona o telekomunikacích a stavební vyhlášky nesplňuje

 7. Zvláštní vybavení a označení

  Kontrolováno bylo, zda při skupinovém osazení VTA (tři a více na jedné identifikační adrese) je alespoň jeden z nich opatřen zařízením umožňujícím poslech pomocí sluchadel a zda je VTA, upravený pro poslech pomocí sluchadel, označen mezinárodním symbolem hluchoty. Označení mezinárodním symbolem hluchoty v případě skupinového osazení nebylo zjištěno ani v jediném případě z kontrolovaných 23 skupin VTA. Kontrola zvláštního vybavení VTA pak nemohla být provedena.

  ČTc podmínky zákona o telekomunikacích a stavební vyhlášky nesplňuje

Závěr

Kontrolou bylo zjištěno, že ČTc porušuje ustanovení zákona o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky týkající se problematiky VTA. Z těchto důvodů zahájí do konce září 2003 Úřad s touto společností správní řízení ve věci porušení příslušných ustanovení zákona o telekomunikacích.

Ing. David Stádník, v. r.
Předseda Českého telekomunikačního úřadu

                 
Obsah vydání       19. 9. 2003
19. 9. 2003 Česká próza za poslední rok: Zklamání, frustrace a marketingová manipulace Viktor  Šťástka
19. 9. 2003 Slaný: Co se opět nedozvěděl divák České televize Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Hans Blix kritizoval zprávu britské vlády o Iráku
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně
19. 9. 2003 Murdochův tisk zaútočil na reportéra Gilligana poté, co novinář přiznal chyby
19. 9. 2003 Škola lidských práv popáté - pozvánka na akci
19. 9. 2003 CzechTek očima ombudsmana: fakta o kopidlnské technoparty
19. 9. 2003 Jak být vyznavačem moderní hudby aneb jak se Češi a Moravané stávají kulturním národem Jana  Chalupová
19. 9. 2003 Ať teda umělci chcípnou?... Marta  Morice
19. 9. 2003 Čtení
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky
19. 9. 2003 Příběh dioxinu ve Spolaně Pavel  Činčera
19. 9. 2003 Filtr ještě neznamená, že je všechno v pořádku
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu
19. 9. 2003 Naštvaný, ale zajímavý článek Vojtěch  Polák
18. 9. 2003 Chtějí starostové připravit Šumavu o peníze? Vladimír  Just
18. 9. 2003 Pejsek na dálnici, tísňová linka na to kašle Ladislav  Kahoun
18. 9. 2003 Prix Bohemia: Rádio neposlouchám, jelikož nejsem z Poděbrad Ivo V. Fencl
18. 9. 2003 SUEZ neovládá jen vodu, ziskal i miliardový kšeft na sanaci Spolany Miroslav  Šuta
17. 9. 2003 Jsou Spojené státy v úpadku?
17. 9. 2003 Vynikající Hrabal v Českých Budějovicích - lidi z Prahy to neznali Jan  Čulík
16. 9. 2003 Nejlepší i nejpopulárnější české divadlo: Ostrava, Hradec Králové a Jára da Cimrman Jan  Čulík
15. 9. 2003 Želary: Málčik znájet darógu! Jan  Čulík
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Elektronický podpis a informatizace státu RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 I to málo, co se zatím udělalo, přijde nazmar Štěpán  Kotrba
9. 7. 2003 Reforma na půli cesty VI.
Mladé tele se vlka nebojí
Jiří  Kofránek
26. 6. 2003 Reforma v půli cesty IV.
Směrem k outsourcingu ministerstva
Jiří  Kofránek
24. 6. 2003 Mobilní telefony třetí generace by mohly vykonávat důležitou veřejnoprávní službu   
24. 6. 2003 Reforma v půli cesty II.
Elektronický podpis nebo elektronické šidítko?
Jiří  Kofránek
23. 6. 2003 Reforma v půli cesty I.
Trny prorostlá "česká cesta" k informační společnosti
Jiří  Kofránek
20. 6. 2003 Ďábelská iridologie Štěpán  Kotrba
16. 6. 2003 Občanství vyžaduje aktivní participaci - aneb nejsme ovce Štěpán  Kotrba
19. 2. 2003 Pozvánka na OpenWeekend 2003   
10. 2. 2003 Načo je čipová električenka? Peter  Greguš
14. 1. 2003 Veřejné zakázky: 3% výpalné z dodávek vládě Martin  Kunštek
13. 9. 2002 Levný internet a telefony - jediná možnost akcelerace vývoje společnosti? Michal  Rusek
22. 8. 2002 Státní informační politika ve vzdělávání: kostlivec ve skříni MŠMT Jan  Wagner

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
19. 9. 2003 Agrární skandál za více než půl miliardy Štěpán  Kotrba
19. 9. 2003 Český Telecom porušuje zákon o telekomunikacích, telekomunikační licence, telekomunikační vyhlášky a stavební vyhlášky   
18. 8. 2003 Hospodářský růst -- tabuizované téma? Jaroslav  Krajči
18. 8. 2003 V současné době peníze nejsou kryté zlatem, ale dluhy Josef  Hromádko
18. 8. 2003 Papierová pomoc z Bruselu Damas  Gruska
12. 8. 2003 Je to jiný Ivan Svítek?   
7. 8. 2003 Kdo je větší žrout peněz než České dráhy?   
5. 8. 2003 ODS ukazuje atrofické svaly Petr  Baubín
28. 7. 2003 Česká digitální média VI.
Podzimní rozhodování se blíží
Zdeněk  Duspiva
22. 7. 2003 Má ještě koalice 101 hlasů, nebo ne? Štěpán  Kotrba
18. 7. 2003 Ohlédnutí za odboráři: fiasko protestů proti reformě veřejných financí Ondřej  Slačálek
16. 7. 2003 Jsme vzdělanostní ekonomikou, nebo úřednickou? Jaroslav  Vávra
1. 7. 2003 Socánkova amnézie - výuka globálního kapitalismu v Česku Jindřich  Zíka
26. 6. 2003 Vláda bude rušit některá ministerstva. Kteří ministři dokáží obhájit své židle? Michal  Kubíček, Štěpán Kotrba