29. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2009

Nejen technické aspekty radaru v Brdech

Tak je několik týdnů po volbách v krajích a také do Senátu. Současně proběhl kongres ODS jako reakce na volby. Volby dopadly pro strany vládní koalice přímo katastrofálně, především pro ODS a SZ. Při relativně neočekávané vysoké účasti voličů byly výsledky tak jednoznačné, že pro vládní koalici je nanejvýše těžké si přiznat hlavní důvody tak drtivé prohry.

Jedním z hlavních důvodů tak zničující prohry vládní koalice (i když se to ona nyní snaží zlehčovat a všelijak omlouvat), byla nesporně mimo jiné i snaha prosadit navzdory mínění většiny občanů instalaci radaru XBR v Brdech. To byl nejspíše důvod, který stál SZ téměř vymazání ze seznamu politických stran. Není to vina prostých členů a voličů SZ, ale jejího současného vedení v čele s panem Bursíkem. To nerespektovalo přání členské základny a voličů o nesouhlasu s přítomností cizích vojenských základen mimo NATO na našem území.

Jak vlastně vypadá historie ohlupování, mlžení a diskuzí o radaru:

1. O XBR radaru se veřejně začalo více mluvit ihned po oficiální žádosti USA adresované právě vzniklé vládní koalici premiéra Topolánka v lednu 2007.

2. Dne 13. dubna 2007 se objevuje oficiální presentace Ministerstva obrany (MO), která mluví o XBR radaru a technické parametry v ní uvedené jsou až na dosah shodné s těmi použitými ve studii "Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech", autorů Pokorného, Hlobila a Kauckého [1] uveřejněné dne 28. července 2008. Dosah ve "Studii" je 2100 km a v Presentaci MO je dosah 2500 km [2]. Rozdíl vznikl několikerými změnami údajů ze strany MO.

3. MO v srpnu 2007 představuje více jak 200 stránkovou zprávu "Předběžné posouzení vlivu radiolokátoru ... [3].

4. Současně je vydána zpráva "Hodnoty hustoty zářivého toku radiolokační stanice EBR", která je podepsána hlavním hygienikem MO plk. MUDr. Navrátilem [4], kde jsou parametry stejné jako ve Studii (viz [1]).

5. Ve vojensko-odborném časopise ATM č.8/2007 vychází rozbor se stejnými parametry a závěry, které nejsou v souladu s fyzikálními parametry plynoucími z celosvětově uznávaných rovnic pro radary velkého dosahu.

6. 1. září 2007 zasílá P. Pokorný dopis místopředsedovi Poslanecké Sněmovny PhDr. Zaorálkovi s prvým odhadem možných skutečných maximálních výkonů v impulzním režimu.

7. 1. listopadu 2007 je zveřejněna práce vedoucích vědeckých a pedagogických kapacit Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Brno prof. Raidy a doc. Šebesty [5], upozorňující na nedostatky a chyby v pracích [2, 3]. Prof. Raida v rozhovoru s redaktorem dokonce říká, že by student s obsahem a údaji dle MO neuspěl ani při bakalářské zkoušce!

8. 4. ledna 2008 se autor článku zúčastňuje, na pozvání pořadatele na půdě Parlamentu ČR ve Sněmovní 1, setkání s p. Philipem Coylem (více jak 30 let vedl vývoj protiraketové obrany - PRO USA a za vlády presidenta Clintona byl náměstkem ministra obrany pro PRO) [6]. Dne 17.1.2008 přednášel "Zeleným" v poslanecké sněmovně p. Coyle a Ing. Hlobil o radaru -- oba dva se nezávisle shodli na nekorektnosti vládních informací.

9. V období jara 2008 zastupuje vládu velice trapně p. Klvaňa.

10. Během 1.poloviny roku jsou také slyšet některé výroky vládních činitelů, např.:

  • premiér Topolánek: " ... já vás ubezpečuji, že z toho zařízení nevychází žádné záření ...",
  • ministryně obrany dr. Parkanová si přeje: "jednu velmi malou americkou základnu",
  • vicepremiér Vondra: "nyní můžeme mít radar zadarmo, po novém roce si ho budeme muset zaplatit (otázky V.Moravce, Borovno 25. května 2008)
  • vicepremiér dr. Bursík: "vláda nemá technické detaily k radaru, nelze tedy vyvodit, jaký dopad bude mít radar na živou přírodu" (písemné vyjádření 12.června 2008).

11. Dne 28.července 2008 je zveřejněna již výše zmíněná studie "Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech" autorů Pokorného, Hlobila a Kauckého [1].

12. Týž den reaguje armádní hygienik plk. MUDr. Navrátil se stanoviskem: "autoři píší o jiném radaru" [7].

13. Tato hloupost, nebo neznalost nebo možná záměrná lež je ihned vyvrácena nezpo-chybnitelnými důkazy ... [8].

14. Dne 29.července 2008 v rozhlasové debatě na ČRo1 Ing. Hlobil -- Dr. Pekárek, sděluje Dr. Pekárek, že většinu údajů získala komise ... od Američanů a že při přípravě cesty na ostrov Kwajalein vycházeli z těchto údajů a přiznává, že ty nejdůležitější parametry neměřili [9].

15. Následující den (30.07.2008) je zveřejněna odpověď prof. Zbyňka Škvora, proděkana elektrotechnické fakulty ČVUT na dotaz redaktora. Prof. Škvor reaguje mimo jiné na analýzu Ing. Hlobila pojednávající o zdravotních dopadech umístění radaru v Brdech [10] (viz Britské listy, 11.1.2008) a uvádí: "Pokud by opravdu byla výkonová hustota tak velká, bylo by pro posouzení vyzařování třeba uvažovat další jevy. S rozborem samotným souhlasím [1] -- pokud by skutečně cestou při stěhování z Marshallových ostrovů několikanásobně narostl výkon a anténa radiolokátoru, byla by situace v jeho okolí podstatně změněna. O tom, že nám vláda takto lže však pochybuji. Pokud uvažujeme oficiálně uvedenou hodnotu maximálního výkonu 170 kW, uvedená rizika nehrozí." [11].

16. 4.srpna 2008 zveřejňuje Ing.Schejbal svůj rozbor o radaru na podporu Národní referenční laboratoře (NRL), ve kterém zpochybňuje závěry Studie Pokorného, Hlobila a Kauckého [12].

17. Současně je zveřejněn rozbor plk. Doc. Ing. Milana Vašíčka, bývalého pedagoga Vojenské akademie (Univerzity obrany) v Brně, poté na VUT v Brně, který jednoznačně popisuje instalaci amerického radaru a prvků PRO jako nevhodnou [13].

18. 8.srpna reaguje Ing. Hlobil na rozbor Ing. Schejbala a zdůrazňuje nezpochybnitelné fyzikální principy. [14].

19. V pořadu ČT1 "Reportéři" dne 8.9.2008 sděluje Ing. Schejbal redaktorce Máslové, že dosah radaru cca 650 km vypočtený Dr. Pokorným a Ing. Hlobilem na základě odhadů systémových parametrů radaru je nekorektní a uvádí, že nemá důvod nevěřit, že radar má při špičkovém výkonu 170 kW dosah cca 2000 km (na cíl o velikosti basebalového míčku). Další posudek vyšel opět z pera Ing. Schejbala. V něm Studii a její závěry odsuzuje jako špatnou a dokonce její 3.část týkající se výkonu a dosahu za nesmysly [14]. Neznalost základních fyzikálních vlastností polovodičových FETů v T/R modulech je alarmující.

20. 22.srpna 2008 uveřejňují pracovníci NRL článek o tom, že nehrozí žádná zdravotní rizika [15].

21. Na základě velkých diskuzí a stálého měnění údajů vychází dne 27.srpna 2008 článek P.Pokorného: "O jaký radar se vlastně jedná?", ve kterém je znovu proveden podrobný rozbor fyzikálních parametrů a možných výkonů a dosahů radaru a především je zdůrazněno, že pokud bude mít radar tak malý výkon jak udává vláda a NRL, pak nebude mít dosah větší jak 650 km! Naopak, pokud by měl mít dosah vládou udávaných 2500 km, pak musí být nutně modernizován a jeho výkon mnohonásobně větší [16].

22. Na základě další diskuzí a různých změn v údajích o radaru zveřejňuje P.Pokorný dne 15.září 2008 článek: "Radar - bude Topolánkova vláda mlžit i nadále?", kde autor znovu poukazuje na nezpochybnitelné fyzikální principy a potvrzuje již dříve uvedené údaje z práce Pokorného, Hlobila a Kauckého [17].

Po návštěvě jednoho z asi 10 největších odborníků na PRO, amerického profesora Theodore Postola (Massachusetts Institute of Technology), dohližitele na vývoj PRO, se dovídáme, že výpočty dosahu i další závěry provedené autory [1] jsou správné, že on s dalšími americkými experty dospěl ke stejným výsledkům. Z vyjádření prof. Postola vyplývá, že v případě dosahu radaru 2100 -- 2500 km na cíl s odraznou plochou basebalového míčku (0,008 -- 0,01 m2) by radar musel mít impulsní výkon cca 5 MW a střední výkon cca 1 MW (ve studii autorů Pokorného, Hlobila a Kauckého, část B, C je uvažován impulsní výkon 4,5 MW) - avšak ani tyto zvýšené výkony by nemohli zabezpečit funkčnost navrhovaného systému protiraketové obrany, který je z více důvodů fyzikálně nesmyslný. Prof. Postol potvrzuje, že radar ve stávající konfiguraci by měl dosah na cíl s odraznou plochou basebalového míčku pouze 600 -- 800 km (srovnej s [16]). Zároveň to potvrzuje i v e-mailové odpovědi na dotaz Ing. Schejbala a tím vlastně vyvrací všechna tvrzení Ing. Schejbala i Národní referenční laboratoře!

Nic na tom nemění ani prohlášení premiéra Topolánka na adresu prof. Postola o vánočním výletníkovi. Jen to ukazuje na neschopnost a neochotu některých politických činitelů vnímat názory odborníků a je na občanech, aby si udělali obrázek sami. V současné době je vidět, že utichlo jakékoliv napadání oponentů studie NRL, neboť odborníci v ČR vědí dobře o vědecké úrovni prof. Postola, Philipa Coyleho a dalších amerických odborníků, stejně jako si mnozí začínají dělat obrázek o vědecké úrovni odborníků našich.

K instalaci starého (málo výkonného - z hlediska PRO nefunkčního) radaru v Brdech prof. Postol vyslovuje názor, že se jedná "de facto" o vytvoření "nezvratné situace" a nový radar, pokud by měla být jakákoliv šance na to, že bude plnit funkce deklarované gen. Oberingem a smlouvou ČR-USA, by tam byl umístěn někdy později (viz ATM č.12/2008, "Radar nemá deklarované schopnosti".) -- pochopitelně se všemi riziky z toho vyplývajícími. V mezidobí by se v Brdech ale vybudovala základna, kterou by pro příštího prezidenta po Bushovi bylo obtížné odstranit vzhledem k politickým závazkům, které by se mezitím vytvořily. Je jasně vidět, že prosazovaný systém nemá s fungující protiraketovou obranou nic společného, samotný problém radaru se přenáší do úrovně politické, názory občanů jsou určitými politickými stranami cíleně eliminovány - jakoby občané neměli do toho co mluvit. A nepravdy, omyly a také dokonce lži jen dokreslují jaká je u nás v zemi atmosféra, komu záleží na svobodě a demokracii a kdo se bojí jen o své posty a "různě" získané majetky.

Vládní koalice přesto, že má na své straně 95 -- 98% sdělovacích prostředků a která na minimální informovanost občanů spoléhá, má stále stejný problém. Po více jak 2 a ½ letech mlžení, polopravd i vyslovených lží je 70% občanů stále proti umístění radaru na území ČR. Dá se předpokládat, že kdyby občané byli poctivě a otevřeně informováni médii o technologických a vojensko - politických skutečnostech, pak by to číslo bylo ještě podstatně větší.

Odkazy:

[1] P.Pokorný, M.Hlobil, S.Kaucký: "Technické a provozní parametry XBR radaru v Brdech", ČTK, ČT 24, Respekt, Novinky, PRÁVO, Britské listy, ČRo, iDNES, Týden, iHNED, 27.07.2008

[2] Ministerstvo obrany: "Presentace radaru", 13.04.2007

[3] Ministerstvo obrany: "Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (210 stran), 22.08.2007

[4] P.Navrátil: "Hodnoty hustoty zářivého toku radaru v Brdech, MO, 22.07.2007

[5] Z.Raida, J.Šebesta: "Oponentní posudek -- 20 minut Martina Veselovského", 1.11.2007

[6] Philip Coyle: "Presentace", Parlament ČR, 4.01.2008

[7] P.Navrátil: "Experti píší o jiném radaru", ČT, Britské listy, 27. 8.2008

[8] P.Pokorný, M.Hlobil: "Oponentní posouzení k tvrzení armádního hygienika", VIII.2008

[9] M.Hlobil, L.Pekárek: "Duel Radiofóra -- vliv amerického radaru v Brdech na zdraví lidí", ČRo1, 29.07.2008

[10] Z.Škvor:"Dotaz dalšímu vládnímu expertovi, proděkanovi", FEL ČVUT, Britské listy, 29.07.2008

[11] M.Hlobil: "Radar: vláda stále lže", Britské listy, 11.01.2008

[12] V.Schejbal: "Nic není bez rizika, aneb několik poznámek k radaru v Brdech", Britské listy, 4.08.2008

[13] M.Vašíček: "8. sympozium o zbraňových systémech, Mezin. Konf. CATE 2007", Britské listy 4.08.2008

[14] M.Hlobil: "Ani prof. fyziky nezpochybní fyzikální jevy", Britské listy, 8.08.2008

[15] V.Schejbal: "Uvítal bych opravdu objektivní zhodnocení parametrů radaru", Britské listy, 15.08.2008

[16] L.Jelínek, L.Pekárek: "Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektro-magnetickým zářením radiolokátoru EBR", VII.2008

[17] P.Pokorný: "O jaký radar se vlastně jedná?", Britské listy 27.08.2008

[18] P.Pokorný: "Radar -- bude Topolánkova vláda mlžit i nadále?", Britské listy, 15.09.2008

                 
Obsah vydání       29. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
30. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Hospodářská situace se stále zhoršuje
29. 1. 2009 Sněmovna reprezentantů schválila Obamův balík hospodářských pobídek v hodnotě 825 miliard dolarů
28. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Je veřejný zájem na zbourání Pražského hradu?
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 El Baradei odmítl poskytnout rozhovor společnosti BBC
29. 1. 2009 Papež vyjádřil solidaritu s židy
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Protest proti Radě ČRo podpořil i ministr školství
29. 1. 2009 Selhávající rodiče, postižené děti, neboli Stát jako ochránce úspěchu mladých Uwe  Ladwig
29. 1. 2009 Řekni, kde ti muži jsou? Marie  Haisová
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Americká protiraketová základna v České republice RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj   
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Petr  Pokorný, Milan Hlobil
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu   
22. 1. 2009 Vymítání démonů z americko-ruských vztahů   
19. 1. 2009 Špatné je nevědět - ale tragické je nechtít vědět! Jan  Neoral
15. 1. 2009 Stratfor: Ruská plynová past   
13. 1. 2009 Másla na hlavě se nelze zbavit přesunem másla na hlavu jinou... Jan  Neoral
12. 1. 2009 Nebezpeční vědci aneb kurs tvůrčího lhaní Ivan  Větvička
7. 1. 2009 Happening Evropa proti radaru   
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu   
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
24. 12. 2008 Nězavisimaja gazeta: Ruské obavy z českého předsednictví   
23. 12. 2008 Heuréka - nová superstudie o radaru? Jan  Neoral