30. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 1. 2009

Ke sporu o Radio Wave

V posledních dnech se opět rozhořel spor o vysílání Radia Wave v pásmu FM. Štěpán Kotrba hrubě napadl Radu Českého rozhlasu a obvinil ji ze lži. V čem spočívala lež? "V odpovědi (na dopis náměstkyně ministra školství) Rady ČR zaznělo, že z analogového kmitočtu byla stanice stažena proto, že vysílala v rozporu se zákonem. Proti této formulaci byl nucen ostře a hlasitě protestovat generální ředitel," píše Kotrba.

Konstatujme:

1) Stanice skutečně vysílala v rozporu se zákonem.

2) Generální ředitel se ohradil vůči něčemu jinému.

Ad 1) Níže uvádím přepis PRAVOMOCNÉHO rozsudku Městského soudu v Praze, jehož plné znění je na webových stránkách Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Doporučuji si přečíst červeně zvýrazněný text. Snad každému smrtelníkovi -- s čestnou výjimkou Štěpána Kotrby -- bude zřejmé, že soud nepovažuje ČRo4 za regionální vysílání. Vzhledem k tomu, že nejde ani o celoplošnou stanici, soud dovozuje, že toto vysílání nespadá do oprávnění Českého rozhlasu k naplňování veřejné služby v pásmu FM. Jinými slovy, vysílání Radia Wave v pásmu FM BYLO v rozporu se zákonem o Českém rozhlase.

Ad 2) Generální ředitel se ohradil proti té části dopisu Rady ČR, v kterém uváděla, že při zařazení Radia Wave do analogového vysílání v pásmu FM došlo k "obejití zákona". Myslím, že se generální ředitel ohradil právem. Z prostého faktu, že Český rozhlas regionální studio ČRo 4 zřídil, nelze dovodit, že všichni zúčastění, včetně tehdejší Rady ČR, chtěli obcházet zákon. Pouze si jinak vyložili kompetenci k zakládání regionálních studií.

Bylo by dobře, kdyby si zastánci Radia Wave uvědomili, že Český rozhlas Radio Wave v pásmu FM vysílat nemůže, protože by tím porušoval pravomocný rozsudek soudu. Rada ČR by zase měla uznat, že její předchůdci sledovali bohulibý záměr a nepodsunovat jim snahu obejít zákon. A hlavně: měli by napřít síly tím jediným správným směrem: k takové změně zákona o Českém rozhlasu, který umožní rychlé zahájení digitálního zemského vysílání v České republice. Tam je místo pro Radio Wave.

Z rozsudku 10 Ca 236/2006

Pokud žalobce (tedy Český rozhlas) namítal, že program ČRo 4 - Radio Wave je "rozhlasovým programem regionálního studia" ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 pism. a) zákona o Českém rozhlasu, soud neuznal tuto námitku jako důvodnou. Soud především konstatuje, že uvedený pojem "program regionálního studia", které užívá zákon o Českém rozhlasu, má samostatný význam a nelze ho ztotožňovat s pojmy místního či regionálního vysíláni dle zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Pojem program regionálního studia je třeba vykládat s ohledem na specifický smysl a účel zákona o Českém rozhlasu, kterým je definovat roli žalobce jako veřejnoprávního média, jehož vysílání plni dle tohoto zákona pro společnost tzv. veřejnou službu. V ustanovení § 3 odst. 1pism. a) zákon o Českém rozhlasu přímo stanoví, že žalobce naplňuje tuto veřejnou službu mimo jiné vysíláním rozhlasových programů regionálních studií, z čehož je zřejmé, že žalobce je povinen plnit tuto veřejnou službu ve vztahu ke konkrétním potřebám jednotlivých regionů, je tedy povinen obsah svého vysíláni těmto regionálním potřebám přizpůsobit. Program regionálního studia tedy nemůže být zaměřen na určitou věkovou nebo sociální skupinu, jako je program ČRo4 - Radio Wave, ale musí skutečně reagovat na specifické potřeby obyvatel určitého geografického regionu, at' už náležejí k jakékoli věkové či jiné skupině.

Program by měl tedy přinášet převážně taková témata, která mají k danému regionu specifický vztah, at' už jde o sběr zpráv, pořady s osobnostmi z daného regionu či o jiné žánry. Soud se tedy ztotožňuje s názorem žalované, že program regionálního studia musí být regionální především svým obsahovým zaměřením.

Naopak argumentaci žalobce i citovaného znalce, podle nichž je program ČRo4 -- Radio Wave programem regionálního studia, neboť vysílá na území Prahy a okolí a zaměřuje se na mladé lidi, kterých je v pražské aglomeraci nejvíce ze všech regionů, musí soud z uvedených důvodů odmítnout.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2009
31. 1. 2009 Bursík píše Kuchtové Martin  Bursík
31. 1. 2009 "Demokratická výzva": Ustavena vnitrostranická frakce Strany zelených
1. 2. 2009 Zelení volným pádem Milan  Daniel
1. 2. 2009 Bursík Kuchtové: O vnitrostranický dialog nejde, Zubová a Jakubková už ukázaly, že že umí držet pod krkem i předsedu vlády Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 Černý scénář mediálního trhu se začíná naplňovat Štěpán  Kotrba
31. 1. 2009 O filosofech, manažerech a nenápadném půvabu buržoazie Karel  Dolejší
1. 2. 2009 Resources in English on Czech film, literature and politics
31. 1. 2009 Tony Blair: Je nutno vyjednávat s organizací Hamas
31. 1. 2009 Iluze o hospodářském růstu Jaroslav  Ungerman
30. 1. 2009 Čurdová: Jak české předsednictví sladí Evropu? Anna  Čurdová
30. 1. 2009 Proč je Římanova státní energetická koncepce nepřijatelná? Petr  Petržílek
30. 1. 2009 Obrovské množství lidí se účastnilo stávek ve Francii
30. 1. 2009 Co jsem slyšel a viděl mezi Bastilou a Operou Karel  Košťál
30. 1. 2009 Dobře mi tak
30. 1. 2009 Ke sporu o Radio Wave Václav  Žák
30. 1. 2009 WAVE: Soukromý názor soudu není rozsudek Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace: ochrana dat především Štěpán  Kotrba
30. 1. 2009 Potrebná zmena Radovan  Geist
30. 1. 2009 Teherán "bude moci spolupracovat s USA"
30. 1. 2009 Nabucco – plynárenský sen, alebo realita? Karol  Palkovič
30. 1. 2009 Soudce odmítl Obamovu žádost suspendovat procesy v Guantánamo
30. 1. 2009 Mluvčí Novy obvinila "elitní" policii, že vynáší informace z vyšetřování - co na to Langer a co na to Vesecká?
30. 1. 2009 Světlo v temnotě permanentní války: rozum ministryně zahraničí
30. 1. 2009 Turecký premiér hněvivě odešel v Davosu z pódia kvůli hádce o Gaze
30. 1. 2009 Obama a raketová obrana, aneb Zkouška odvahy nejen pro české novináře Uwe  Ladwig
30. 1. 2009 Michael  Marčák
30. 1. 2009 Bída behaviorálního vysvětlování bídy Zdeněk  Rous
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Přímou volbou ke zvolení dalšího pravicového prezidenta Ivan  David
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
31. 1. 2009 Hospodaření OSBL za leden 2009