29. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 1. 2009

Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave

Tisíckrát opakovaná lež se nestane pravdou, i kdyby si to Dana Jaklová a Antonín Zelenka přáli. Jako už několikrát, i tentokrát se na svém zasedání Rada Českého rozhlasu dopustila několika lží. Záměrných lží, protože za diplomatický výraz "nepravda" se dá označit pouze ta lež, o které lhář neví, že je nepravdivá. Rada tentokrát odpovídala náměstkyni ministra školství, která vyjádřila obavu o pokračování vysílání stanice pro mladé. V odpovědi Rady zaznělo, že z analogového kmitočtu byla stanice stažena proto, že vysílala v rozporu se zákonem. Proti této formulaci byl nucen ostře a hlasitě protestovat generální ředitel. Protestuji i já. Rádio Wave nevysílalo nikdy v rozporu se zákonem, jak se veřejnosti (a to i odborné) snaží už více než dva roky Florianova Rada Českého rozhlasu namluvit. Rádio Wave bylo v roce v lednu 2005 schváleno tehdejší Radou, vedenou bývalým náměstkem ministra kultury Prokopem jako "regionální rozhlasové studio", a zřízeno generálním ředitelem v souladu s § 9, odst. 8 zákona 484/1991 Sb. Schválen byl jeho program, schváleno bylo zřízení studia, schválen byl jeho rozpočet, schválen byl jeho ředitel. Hlasováním pro nepravdivou formulaci v odpovědi na dopis 1. náměstkyně ministra se dopustili lži D.Jaklová, J.Florian, L.Jíša,T. Ratiborský, A.Zelenka.

Generální ředitel ČRo nesouhlasil s tou částí textu, ve které je uvedena věta o obcházení zákona. Václavu Kasíkovi Rada vzkázala, že "Je na jeho zvážení, zda vůči MŠMT uplatní své rozdílné stanovisko k této formulaci."

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 28. ledna 2009 ZDE

Předseda Rady lhal ve velmi závažné věci i při jednání "předsednictva". v zápisu z jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu ze dne 21.1.2009 stojí:

J. Florian informuje o výsledku jednání na kontrolním výboru PS ČR s tím, že jednání bylo zaměřeno na Výroční zprávu o hospodaření ČRo v r. 2007. Proti výsledkům hospodaření nebyly námitky, bylo konstatováno, že ČRo hospodařil dobře. Rada ČRo zašle do 28.2.2009 doplňující materiál o přijatých usneseních Rady ČRo v r. 2007, vztahujících se k hospodaření ČRo. Podklad ohledně vybírání poplatků připraví vedení ČRo. L.Jíša připraví pro kontrolní výbor PS ČR požadované podklady.

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny ovšem požaduje po Radě něco jiného: podrobný rozpočet Rady Českého rozhlasu. A má pro to důvod: neexistenci funkce místopředsedů v zákoně a neexistenci předsednictva tamtéž. Rada bude muset vyčíslit skutečné náklady na platy svých místopředsedů a cestovní náhrady a ubytování mimopražských členů Rady na jednání předsednictev, které schvaluje a příkaz k jejich vyplacení podepisuje předseda Rady. Jeho odpovědností nejspíš bude neoprávněné nakládání s finančními prostředky, vyplacenými bez opory v zákoně.

Předseda kontrolního výboru Koníček tento bod uvedl slovy:

Mám ještě jednu připomínku k té výroční zprávě o hospodaření. Když jsem se díval do zákona o Českém rozhlasu, 484/1991 Sb., tak tam v § 8, odst. 3 je napsáno: "Náklady na činnost Rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů se hradí ze zvláštní výdajové položky rozpočtu Českého rozhlasu". A když jsem si potom procházel tu výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu, tak v té samotné zprávě o tom není ani slovo.

Jak to je vlastně s hospodařením Rady a té dozorčí komise?

Když jsem potom procházel podrobně i ty přílohy, našel jsem tam dvě čísla, která se vztahují k Radě. A to je vlastně v tabulce č. 2, na straně 3 je tam:
"Rada Českého rozhlasu - 4 365 000 Kč externí a 71 tisíc vnitropodnikové" . To je vše. To znamená... Mně se zdá, že z toho pohledu, jak je to vymezeno v zákoně, tak je ta věc napsána, že je to samostatná položka, tak by i v té výroční zprávě o hospodaření mohla být k samotnému hospodaření Rady věnována větší pozornost.

My máme zkušenost s jinou radou, ta má sice samostatnou kapitolu rozpočtu, je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, a řešili jsme ji tu, není to ani půlrok. Ta má sice desetkrát větší rozpočet, ale tam bylo zjištěno Nejvyšším kontrolním úřadem, že z těch 40 milionů bylo 38 zaúčtováno v rozporu se zákonem o účetnictví.

Tam bych viděl... no... vysvětlení, proč je řekněme samotnému hospodaření Rady ve výroční zprávě o hospodaření věnována tak malá pozornost a je to odbyto jenom těma dvěma čísly někde v tabulce číslo 2?

Poslanec Ježek - ODS - poté zkonstatoval mimo jiné:

...druhá věc je činnost Rady Českého rozhlasu, protože když si přečtu zákon, tak se tam píše, že Rada je ze své činnosti odpovědna poslanecké sněmovně... ... Jak je Rada vlastně financována? Protože mám na paměti závěr NKÚ o neprůkazném účetnictví, tudíž nehospodárné nákládání s finančními prostředky. Já jsem se o tom v této zprávě nic nedozvěděl, to znamená by to chtělo nějakou podrobnou informaci...

A dál už se podobala komunikace Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny s předsedou Rady ČRO Florianem výslechu obviněného:

VLADIMÍR KONÍČEK (KSČM, Zlín) -... No, týká se to i hospodaření Českého rozhlasu, protože se to týká té kapitoly "Hospodaření Rady ČRo". Mně totiž přišel mail, který, řekněme, zpochybňuje vyplácení odměn členům Rady. Protože když jsem se díval do zákona o Českém rozhlase, tak ten zákon zná jenom dvě funkce, když to tak řeknu: člen Rady a předseda Rady. A vy máte ještě...

JIŘÍ FLORIAN (předseda Rady ČRo) - A místopředseda.

VLADIMÍR KONÍČEK (KSČM, Zlín) - ...no, místopředseda v tom zákoně nikde právě není. A vy právě máte ještě tam, řekněme, svým vnitřním jednacím řádem stanovené nějaké předsednictvo, nebo místopředsedy. A jsou tam, řekněme, jiné odměny, než jenom "člen" a "předseda". Takže to bych poprosil, jestli k tomu byste mohli zaujmout nějaké stanovisko? Pan předseda.

JIŘÍ FLORIAN (předseda Rady ČRo) - Kam moje paměť sahá, daleko k našim předchůdcům, vždycky odměny členů Rady jsou stanoveny zákonem, přesně jak říkáte. Bylo tam vždy tříčlenné předsednictvo - dva místopředsedové a předseda, a ti mají o něco více. Já jsem přesvědčen, že ti místopředsedové v tom zákoně jsou, protože nedovedu říct, odkud se vzala ta částka, kterou dostávají místopředsedové. To teď nedovedu říct, prostě.

VLADIMÍR KONÍČEK (KSČM, Zlín) - Já se přiznám, já jsem to právě taky nenašel nikde v tom zákoně...

JIŘÍ FLORIAN (předseda Rady ČRo) - My to zdědili. Možná pan generální ředitel bude k tomu něco...? To slyším poprvé tohleto, takže...

VLADIMÍR KONÍČEK (KSČM, Zlín) - Pane řediteli?

VÁCLAV KASÍK (generální ředitel ČRo) - Na takovou otázku já neumím odpovědět.

VLADIMÍR KONÍČEK (KSČM, Zlín) - Takže, slyšeli jsme odpověď. Já mám ještě druhou otázku. Když jsem se díval na stránky Českého rozhlasu a tam někde /radacr, nebo jak je to přesně ta adresa, tak jsem tam narazil na takovou zajímavou věc z činnosti Rady. Podle zákona je zasedání Rady veřejné. Ale Rada si vytvořila nějaké předsednictvo, které se schází v mezidobí, než zasedá Rada, a to už je neveřejné. To znamená všechno se projedná na tom předsednictvu, a pak před veřejností už je to jenom jako, že si to tady schválíme a jenom některé body. Takže na toto bych se chtěl zeptat - jestli je možné považovat zasedání předsednictva za zasedání Rady... to znamená, že by bylo... jo? A ono to souvisí potom zase i s nějakým hospodařením té Rady jako nějaké nároky na cestovné a takové věci, to je otázka výkladu toho zákona. Tak jestli k tomu máte nějaké právní stanovisko, nebo nějaké jiné stanovisko?

JIŘÍ FLORIAN (předseda Rady ČRo) - Předsednictvo připravuje veřejná zasedání Rady a to žádný zákon neomezuje, že by tak nesmělo. Předsednictvo Rady nepřijímá žádná usnesení a přijímá je Rada. Tak to tam bylo, co moje paměť sahá, co ta Rada vznikla. To může potvrdit pan generální ředitel. Kdyby... tahle otázka tedy vůbec nesouvisí s hospodařením, kdybychom bývali věděli, že se na to budete ptát, tak jsme k tomu samozřejmě připravili příslušné věci. Kdyby předsednictvo... souhlasil bych s touto námitkou, kdyby předsednictvo přijímalo nějaká usnesení, která by měla nevratný charakter. To předsednictvo nikdy nedělá.

VLADIMÍR KONÍČEK (KSČM, Zlín) - Děkuji, pan poslanec Látka.

JAN LÁTKA (ČSSD, Plzeň) - Děkuji za slovo. Já teda nesouhlasím s předřečníkem, že to nesouvisí s hospodařením. Jestliže tedy - a já nemám důvod panu předsedovi nevěřit - v zákoně není uvedena ta funkce místopředsedy, a že je honorována výše, tak to je z něčeho placeno, a jestliže je to z něčeho placeno, tak to souvisí s hospodařením...

Myslím, že si ostatní členové Rady Českého rozhlasu, ale i veřejnost zasloužili podrobnou informaci z jednání Kontrolního výboru s předsedou Rady Florianem. A protože předseda Rady není schopen (nebo ochoten) své kolegy informovat objektivně, činím tak namísto něj cestou veřejnou já. To aby bylo jasno, jaké všechny údaje bude muset Rada Českého rozhlasu dokládat a o čem všem předseda Rady před ostatními členy mlčel. Nejspíše měl důvod. Mimo jiné by měl vysvětlit, jak to, že Rada porušuje zákon a jak to, že on to svým podpisem legalizoval. Místopředsedové by měli začít šetřit, neb neoprávněně vyplacené peníze nejspíš budou muset vracet. A předseda Rady by měl začít šetřit také, protože podepisoval cestovné na jednání předsednictva nejen svým kolegům, ale i sobě - a to v nemalé výši. A ostatní tyto peníze přijímali. Neoprávněné obohacení se tomu říká řečí trestního zákoníku. Rada si opravdu nemůže dělat, co chce.

Moje babička říkávala, že kdo lže, ten i krade...

                 
Obsah vydání       29. 1. 2009
28. 1. 2009 Rusko zruší plány na raketovou obranu
29. 1. 2009 Putin a ruská vláda nabízejí Spojeným státům smířlivý postoj
29. 1. 2009 Za levné léky se v ČR vydaly jen 4 promile z celkových nákladů na léčiva Petr  Wagner
29. 1. 2009 Nejen technické aspekty radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Milan  Hlobil, Petr  Pokorný
29. 1. 2009 Obamův Bílý dům asi pošle Íránu dopis, jehož cílem je rozmrazit americko-íránské styky
30. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Hospodářská situace se stále zhoršuje
29. 1. 2009 Sněmovna reprezentantů schválila Obamův balík hospodářských pobídek v hodnotě 825 miliard dolarů
28. 1. 2009 Michael  Marčák
29. 1. 2009 Zachrání nový ministr dopravy nádraží v Ústí nad Orlicí? Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Je veřejný zájem na zbourání Pražského hradu?
29. 1. 2009 Existuje v ČR "moderní" a všestranně adekvátní výuka? Miloš  Dokulil
29. 1. 2009 El Baradei odmítl poskytnout rozhovor společnosti BBC
29. 1. 2009 Papež vyjádřil solidaritu s židy
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
29. 1. 2009 Protest proti Radě ČRo podpořil i ministr školství
29. 1. 2009 Selhávající rodiče, postižené děti, neboli Stát jako ochránce úspěchu mladých Uwe  Ladwig
29. 1. 2009 Řekni, kde ti muži jsou? Marie  Haisová
28. 1. 2009 Zavádění otrokářského řádu: výsledek arogance zaměstnavatelů vůči zákoníku práce
28. 1. 2009 FRAŠKA V ROZHLASE: Rada zaslala svou odpověď posluchačům dřív, než zasedla
26. 1. 2009 Přemek Podlaha a hospodářská krize Ladislav  Žák
28. 1. 2009 Cabrnoch referuje: Zaměstnavatelé v Evropském parlamentu prohrávají se zaměstnanci
28. 1. 2009 Vraždy, k nimž Kreml mlčí
28. 1. 2009 Ochrana osobních údajů -- není co slavit
28. 1. 2009 Slaďme noty s "našimi" cizinci Milan  Daniel
28. 1. 2009 Dalrymple a britská psychiatrie: Existuje cesta zpět? Alena  Breuerová
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
26. 1. 2009 ICT: Krize, krize, krize kam se podíváš Štěpán  Kotrba
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec   
11. 12. 2008 OSN vyhlásila rok 2009 rokem goril, Český rozhlas zrušil gorilí reality show Štěpán  Kotrba
27. 11. 2008 Rada Českého rozhlasu hájí komerční zpravodajské stanice a portály Štěpán  Kotrba
31. 10. 2008 Multiplex veřejné služby z vysílače Praha - město - Žižkov spuštěn   
21. 2. 2008 Češi jsou přesyceni reklamou v elektronických médiích   
15. 2. 2008 Jiřina Jirásková pokřtí Lucii Bílou v roli malé černé gorily   
6. 2. 2008 Výhledy a rizika ochrany osobních dat v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 Rádio zítřka Štěpán  Kotrba
23. 1. 2008 Srolujte si telefon jako Tóru   
15. 1. 2008 "Revoluce v mobilech" může být virální guerillovou reklamou, nebo reálnou aplikací - vyberte si Štěpán  Kotrba
20. 11. 2007 Immanuel Wallerstein: Japonsko, Spojené státy a světoekonomika Immanuel  Wallerstein
15. 10. 2007 Mediální rady pod evropským drobnohledem Irena  Ryšánková

Radio Wave na vlně 100,7 FM RSS 2.0      Historie >
29. 1. 2009 Rada Českého rozhlasu stále lže - a to nejen o Rádiu Wave Štěpán  Kotrba
8. 1. 2009 Koncert CHCI WAVE ZPĚT!   
23. 12. 2008 Jednání Rady Českého rozhlasu je neobhajitelné a nelogické, je třeba prošetřit, zda není zkorumpována, tvrdí poslanec   
11. 12. 2008 OSN vyhlásila rok 2009 rokem goril, Český rozhlas zrušil gorilí reality show Štěpán  Kotrba
28. 11. 2008 Swastika Eyes pro Radu Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
26. 11. 2008 Český rozhlas "spustil nacistické stránky".. Prý. Štěpán  Kotrba
10. 11. 2008 "Vyjádření k vašemu vyjádření" aneb opakováním lží se pravda nevytvoří Štěpán  Kotrba
7. 11. 2008 Z1 Marketing: Medek, aneb i hloupost může znít věrohodně Štěpán  Kotrba
7. 11. 2008 Veřejná debata o Rádiu Wave Jan  Potůček
30. 10. 2008 Mám začít poslouchat pop, abych se stal budoucností tohoto národa? Štěpán  Kotrba
29. 10. 2008 Podnět Radě ČRo: Radiožurnál propaguje fašismus Bohumil  Kartous
29. 10. 2008 Umělci reagují na skandální výrok programového ředitele Českého rozhlasu Štěpán  Kotrba
28. 10. 2008 Výzva k odstoupení předsedovi Rady Českého rozhlasu   
28. 10. 2008 Bobek: začneme posluchače kádrovat, jestli jsou pro "budoucnost národa" perspektivní? Štěpán  Kotrba
26. 10. 2008 Píseň skupiny Primal Scream může být v českém kontextu interpretována fašisticky Štefan  Švec